archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Resultatrapport 2011: Bistand og konflikt - norad.no
  årets hovedtema Aktuelt om resultater Denne delen gir korte presentasjoner av noen av de politiske initiativene og studiene som preger debatten om resultater i norsk og internasjonal bistand Den gir også noen eksempler på resultater av norsk bistand gjennom multilaterale organisasjoner Delen er ikke relatert til hovedtemaet Tallenes tale Statistikk som viser hva norsk bistand brukes til og sammenligner Norge med andre giverland Statistikken viser også utviklingstrender i Norges viktigste samarbeidsland Delen er ikke relatert til hovedtemaet Tweet Resultatrapport 2011 Bistand og konflikt Bestill Gratis Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2010 Kapasitetsutvikling Bygging av levedyktige samfunn Resultatrapport 2009 Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet Norads resultatrapport 2008 Veivalg i bistanden ingen snarveier til resultater Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=387577 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Resultatrapport 2010 - Kapasitetsutvikling: Bygging av levedyktige samfunn - norad.no
  bygge opp viktig kunnskap kompetanse og institusjoner på ulike samfunnsområder Norsk kompetanse til kapasitetsutvikling innen naturressursforvaltning for eksempel fiskeri olje og gass samt energisektoren er etterspurt av mange samarbeidsland Dokumentasjon om resultater i bistanden er fortsatt en utfordring som Norge deler med andre givere og mottakere Oppmerksomheten rundt resultater av bistanden er mer fremtredende i dag enn hva som var tilfelle for bare ti år siden Det kan derfor virke noe strengt å anvende dagens resultat krav på tiltak som ble iverksatt langt tilbake i tid Arbeidet med resultatrapportering er viktig for å kunne gi informasjon til skattebetalerne om hva norske bistandsmidler bidrar til Kunnskap om resultater er også viktig for å kunne styre innsatsen hva virker hva virker ikke I tillegg vil fokus på resultater bidra til en mer kostnadseffektiv og målrettet innsats av norsk bistand Årets rapport er utvidet med to deler som kan leses uavhengig av del I I del 2 ser vi nærmere på norske bidrag til internasjonale resultater på politisk aktuelle områder Det kan være norsk bistand som del av større tiltak med flere givere eller at norske bistandskroner går gjennom store internasjonale organisasjoner I del 3 har vi for første gang i Norads resultatrapport presentert en sammenstilling av de viktigste tallene i norsk bistand Disse ses i sammenheng med internasjonal bistand og det legges frem fakta om utviklingen i noen av mottakerlandene Resultatrapporten er et svar på oppfordringene om mer kunnskap og debatt om resultater av bistand Resultatrapporten er ikke en forskningsrapport Den er heller ikke en evaluering av norsk bistand men er blant annet basert på evalueringsinformasjon Det er stor oppslutning om norsk bistand Allmennheten har en berettiget forventning om informasjon om hva som oppnås Norads resultatrapport er et bidrag til dette Jeg håper årets resultatrapport vil være til glede og nytte ved

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=207940 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultatrapport 2009 Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? - norad.no
  et lite men positivt bidrag til økonomisk utvikling som er nødvendig for fattigdomsbekjempelse Resultatene viser seg ofte først etter årtier og går via statsbygging og en bedre utdannet arbeidsstyrke På kort sikt arbeider bistanden med økonomisk styresett infrastruktur kapitaloverføring privat næringsutvikling landbruk fiskeri og målrettet styrking av de fattigste økonomiske aktørene særlig kvinnene Resultatene er mer varierte enn ønskelig men innsatsen er langt fra forgjeves slik noen bistandskritikere påstår Tweet Resultatrapport 2009 Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet Bestill Gratis Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2011 Bistand og konflikt Resultatrapport 2010 Kapasitetsutvikling Bygging av levedyktige samfunn Norads resultatrapport 2008 Veivalg i bistanden ingen snarveier til resultater Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=147185 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norads resultatrapport 2008: Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater - norad.no
  Sudan tar tid og sudanere flest venter på fredsgevinsten i form av økonomisk og sosial utvikling Norske frivillige organisasjoners arbeid i Sør Sudan spenner vidt og har gitt resultater innen sosiale tjenester kvinnestipendier minerydding og omforming av en geriljabevegelse til et politisk parti Verdensbanken har levert svake resultater med penger fra et norskstøttet flergiverfond som skulle sette fart i gjenoppbygging og utvikling i Sør Sudan Norges møteplassdiplomati som involverte maoistene de politiske partiene og kongemakten i Nepal har bidratt til fredsprosessen i Nepal FNs utviklingsprogram UNDP og barnefondet Unicef har med norsk støtte bygget kapasitet i Nepals og Mosambiks distrikter både i kvinnegrupper og lokale organisasjoner Samarbeidet mellom Unicef og Redd Barna gir resultater i Nepal gjennom store kampanjer for å få jenter på skolen Norsk bistand har vært sentral i oppbyggingen av Mosambiks kraftnett i distriktene men bare ni prosent av landets husholdninger har fått elektrisk strøm Verdensbanken Norge og 17 andre givere bidrar gjennom budsjettstøtte til Mosambiks regjering til effektiv finansforvaltning og bedre utnyttelse av statsbudsjettet Norske organisasjoner forsøker med vekslende hell å skape resultater som når ut over nisjeleveranser og politiske markeringer Mangfoldet illustrerer at norsk bistand er en svært sammensatt del av et enda mer sammensatt internasjonalt bistandssystem Mindre enn en femtedel av norsk bistand går fra Utenriksdepartementet via norske ambassader til myndighetene i fattige land Fire femtedeler går fra Norge via et stort antall multilaterale og ikke statlige nasjonale og internasjonale organisasjoner til tilsvarende mange partnere i utviklingslandene Rapporten ser på gode og dårlige resultater av den bilaterale bistanden til myndighetene multilateral bistand via FN og utviklingsbankene og bistand via norske organisasjoner til styresett jenters utdanning og strømforsyning både globalt og i Nepal Mosambik og Sør Sudan Tweet Norads resultatrapport 2008 Veivalg i bistanden ingen snarveier til resultater Bestill Gratis Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Resultatrapport

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/norads-rapportserie/publikasjon?key=109835 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultatrapport 2007 Bistanden virker - men ikke godt nok - norad.no
  sammenfatter resultater i åtte sektorer og temaer som dekker det meste av norsk bistand Vi forsøker også i avslutningen av Del 1 å svare på spørsmålet Virker bistanden Vår konklusjon er klar Bistanden virker men ikke godt nok Del 2 gir en utdypende analyse av resultatene på viktige områder helse fredsbygging likestilling miljø styresett osv ut fra spørsmålene Hva er utfordringene Hva har verdenssamfunnet oppnådd Hvor mye kan global bistand ta æren for Hvilken rolle spiller norsk bistand både det vi gjør og måten vi gjør det på Hvilke resultater har norsk bistand gitt Hva kan vi lære av det Disse spørsmålene stilles også i en analyse av norsk bistand til Zambia som et eksempel på langvarig norsk engasjement i et fattig afrikansk land Rapporten har sine svakheter blant annet på grunn av for svak mål og resultatstyring i norsk utviklingspolitikk og bistandsforvaltning Analysen viser at Norge kan bidra til resultater i de enkelte sektorer og temaer men vi kan ikke sammenligne effektiviteten og resultatene på tvers av sektorer finansieringskanaler eller partnere Kanskje vil vi fokusere på kanal og partnervalg i neste resultatrapport avhengig av responsen på årets rapport Dette er Norads rapport og store deler av etaten har bidratt Vi vil takke Utenriksdepartementet og ambassaden i Zambia for nyttige kommentarer underveis men understreker at analysene og vurderingene står for Norads regning Jeg vil oppfordre alle til å lese både Del 1 og Del 2 som fremhever gode og mindre gode resultater og forhåpentligvis setter tankene i gang om hva vi vil og kan få til med norsk utviklingspolitikk og bistand Konstruktive og kritiske refleksjoner mottas svært gjerne på e post til pep norad no Poul Engberg Pedersen Direktør i Norad november 2007 Tweet Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Bestill Gratis Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2011

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=109732 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultatrapport 2012 Bistand til naturressursforvaltning - norad.no
  for industrien samtidig som de ivaretar landets interesser Videre er det nødvendig med offentlige myndigheter med vilje og kapasitet til å fremforhandle gode kontrakter og til å påse at regelverket overholdes Åpenhet om inntektsstrømmer og prosesser for å sikre at berørte aktører blir konsultert er også viktig for å sikre god forvaltning Rapporten inneholder eksempler på hvordan bistand til utforming av skattelover og kapasitetsbygging av skattemyndigheter og sivilt samfunn har ført til økte inntekter for staten Landbruk fiske og skog er naturressurser som gir et direkte inntekts og livsgrunnlag for de fleste mennesker i utviklingsland Økt produktivitet og en bærekraftig utnyttelse av disse ressursene er en forutsetning for å øke matsikkerheten og skape grunnlag for lokal økonomisk utvikling Resultatrapporten viser eksempler på at norsk bistand har bidratt til bedre utnyttelse av ressurser gjennom blant annet forskning ressurskartlegging utforming av lovverk og nye produksjonsteknikker Den inneholder også eksempler på mindre vellykkede tiltak der de ønskede effektene har uteblitt fordi det har blitt tatt for lite hensyn til lokale forhold eller til naturens tålegrenser Globale klimaendringer forverrer fattigdomsproblemet gjennom reduserte avlinger og naturkatastrofer Dette rammer de aller fattigste hardest Rapporten inneholder eksempler på bistand som har bidratt til klimatilpasning redusert avskoging og reduserte klimagassutslipp Norads resultatrapport er ett av flere bidrag til større åpenhet om resultater av norsk bistand Rapporten er hverken en forskningsrapport eller en samlet evaluering av all norsk bistand til naturressursforvaltning Den presenterer et utvalg resultateksempler innenfor årets tema Eksemplene baserer seg på evalueringer forskning prosjektrapporter samt Utenrikstjenestens og Norads egne vurderinger Oslo 11 12 2012 Villa K Tweet Resultatrapport 2012 Bistand til naturressursforvaltning Bestill Gratis Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2011 Bistand og konflikt Resultatrapport 2010 Kapasitetsutvikling Bygging av levedyktige samfunn Resultatrapport 2009 Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet Norads resultatrapport 2008 Veivalg

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=398311 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes? - norad.no
  the reasons why it has proven difficult to measure results The first document is the main report including annex 1 3 Terms of Reference list of persons consulted and a table summarising findings conclusions and recommendations The second volume contains annex 4 6 on Data and instruments Comparator agency study and Methodology and analytical framework Watch Derek Poate from ITAD present the key findings from this evaluation report cms content Tweet Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes Bestill Gratis Dine bestillinger Oppfølging av evalueringen Evalueringsavdelingens oppfølgingsnotat PDF Utenriksdepartementets oppfølgingsplan PDF Utenriksdepartementets oppfølgingsrapport PDF Fravær av fil betyr at dokumentet ikke er tilgjengelig Les mer om prosedyrer for oppfølging Relaterte artikler Mer om evalueringen Resultatmåling prioriteres ikke i praksis Norad kommenterer evalueringen En viktig oppgave å evaluere Relaterte arrangementer Kan vi måle resultatene av norsk bistand Relaterte lenker Video Watch Derek Poate sum up the key findings from this evaluation report Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/publikasjon?key=412342 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evaluation programme 2014-2016 - norad.no
  of evaluation projects is based on the criteria of significance risk and uniqueness in accordance with the government regulations for financial management The evaluation programme for 2014 2016 includes several thematic areas within the social and economic sector as well as initiatives such as climate and energy Humanitarian aid and support to peace building are also covered In addition to the evaluations our department will commission studies which will summarize findings across the various sectors We will also be looking at civil society by assessing for instance the use of umbrella and network organizations while Norwegian support to multilateral organizations is primarily covered through the department s partnership agreements with the World Bank s and UNDP s evaluation offices The Evaluation Department strives to evaluate the main areas of Norwegian development cooperation during a time period of three to five years Through the evaluation programme we try to strike a balance between thematic evaluations and more policy oriented evaluations as well as evaluations of aid systems and channels The evaluation programme might be changed if new needs arise The programme and a more detailed overview of planned and on going evaluations are available on our website Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Evaluation programme 2013 2015 Evaluation programme 2012 2014 Evaluation Programme 2011 2012 Evaluation Programme 2009 2011 Evaluation Programme 2008 2010 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/publikasjon?key=411032 (2014-09-27)
  Open archived version from archive •