archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bibliotek - norad.no
  er et spesialbibliotek for bistand og utviklingsspørsmål Publisert 28 09 2011 Sist oppdatert 23 11 2011 Skriv ut Tweet Biblioteket skal først og fremst betjene fagetaten internt Eksterne lånere er velkomne etter avtale Ring 23 98 00 00 eller send en epost til biblioteket alfakrøll norad no Tweet Relaterte lenker Søk i Norads bibliotekskatalog Kontakter Ishaug Else Seniorrådgiver bibliotekar Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013 Filmer Følg oss Følg oss på Twitter Finn oss på Facebook Se filmene våre

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/bibliotek (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Utviklingshuset - norad.no
  for besøk Publisert 28 09 2011 Sist oppdatert 12 11 2013 Skriv ut Tweet Norad har drevet Utviklingshuset på oppdrag fra Utenriksdepartementet siden 2009 Utenriksdepartementet har vedtatt avvikling Bakgrunnen er at Utviklingshuset ble altfor lite besøkt i forhold til prisen det kostet å drive det Tweet Om Utviklingshuset Utviklingshuset ble etablert i 2009 og drives av Norad Se mer på utvikling no Kontakter Hvidsten Caroline Seniorkonsulent Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013 Filmer Følg oss Følg oss på Twitter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/utviklingshuset (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Historie - norad.no
  UD I januar 1963 undertegnet representanter for fire nordiske land en avtale om felles nordisk bistand til Tanzania I april samme år ble Det norske Fredskorpset opprettet og i desember ankom den første gruppen av norske fredskorpsdeltakere Uganda Norad blir til Fra 1968 be administrasjonsformen igjen lagt om og Norad et frittstående direktorat under UD ble opprettet Direktoratet skulle ifølge instruksen trekke opp planer for anvendelse av Norges samlede offentlige bistand til utviklingslandene og for samordning av denne bistanden Den engelske betegnelsen for Norad er Norwegian Agency for Development Cooperation Delt ansvar Frem til 2004 var forvaltningen av norsk bistand delt mellom UD og Norad Direktoratet hadde ansvaret for den langsiktige bilaterale bistanden mens UD hadde ansvaret for forvaltningen av bistand via de internasjonale organisasjonene som FN Verdensbanken Det internasjonale pengefondet den multilaterale bistanden samt nødhjelp og humanitær bistand Fra 2004 ble ansvaret for alle ambassader med bistandsoppgaver flyttet fra Norad til UD I april 2004 overtok UD også forvaltningen av stat til stat samarbeidet mens Norad er en fagetat som skal være det sentrale fagmiljøet for evaluering kvalitetssikring og resultatformidling av norsk bistand Dette skjer i nært samarbeid med partnere i Norge utviklingsland og internasjonalt Norad støtter også norske frivillige organisasjoners bistandsvirksomhet med over én milliard kroner i året Lindre nød og redusere kløfter Gjennom alle disse årene har den store kløften mellom rike og fattige land i verden vært det viktigste utgangspunktet for norsk bistand Å redusere denne kløften har vært den fremste begrunnelsen for bistandsvirksomheten Prinsippet om menneskenes likeverd menneskerettigheter og solidaritet med andre land og folkeslag har vært de viktigste ideelle motivene Dette har vært begrunnelser som har gått igjen i alle nøkkeldokumenter i bistandspolitikken Resultater av bistanden Det har i de senere årene vært en økende oppmerksomhet om målbare resultater av bistandsvirksomheten I slutten av

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/historie (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norad 50 år - norad.no
  og hvordan Norad jobber Jeg får av og til inntrykk av at bistand forventes å løse alle verdens problemer Det er selvsagt ikke mulig Utvikling er målet og bistand er ett av virkemidlene sier Norads direktør Villa Kulild Bistand utgjør bare om lag 12 prosent av de totale kapitalstrømmene inn til utviklingsland Til sammenligning sender diasporamiljøer det vil si personer som har flyttet til utlandet tilbake mer enn dobbelt så mye penger til sine hjemland som samlet internasjonal bistand Om vi bruker bistanden smart og jobber opp mot globale utfordringer så kan vi gjøre en forskjell med relativt små midler sier Kulild Et eksempel er hvordan norske bistandspenger har blitt brukt til å hjelpe myndighetene i Zambia med å lage et nytt skattesystem overfor gruveselskapene De bistandsmidlene som har blitt investert kan resultere i store inntekter for landet som kan benyttes til andre utviklingstiltak Norad markerer 50 år gjennom ulike arrangementer og aktiviteter i løpet av 2012 Fremtidens bistand Norge setter globale utfordringer på den internasjonale dagsordenen Det viser den siste gjennomgangen av norsk bistand gjennomført av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD Klima og skogsatsingen er ett eksempel arbeidet med å sikre verdens fattige tilgang til ren energi et annet Norges store engasjement for kvinner og barns helse gir internasjonale resultater Det samme gjør vårt langsiktige arbeid med utdanning og da særlig av jenter Målet er at det ikke skal være behov for bistand lenger Oppbygging av helsetilbud utdanning og eget inntektsgrunnlag i samarbeidslandene er viktige forutsetninger for at dette skal kunne skje avslutter Kulild Tweet Slik startet det I Stortingsproposisjon nr 1 1961 62 står det Utenriksdepartementet er enig i at det er et behov for å samordne virksomheten de institusjoner og organisasjoner som i dag administerer norsk hjelpevirksomhet overfor utviklingslandene og vil foreslå at det snarest

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/norad-50-%C3%A5r (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Søk støtte - norad.no
  bidrar til å nå overordnede mål innen norsk utviklingspolitikk inkludert kvinner og likestilling Støtte til bistandsprosjekter Klima og skogmidler Ordningen er en del av Regjeringens klima og skogsatsning der målet er å bidra til vesentlige kostnadseffektive tidlige og målbare utslippsreduksjoner fra redusert avskoging og skogforringelse i utviklingsland Ordningen skal bidra til oppnåelse av satsingens overordnede klimamål Tros og livssynsminoriteters rettigheter Målet med denne tilskuddsordningen er å styrke tros og livssynsminoriteters rettigheter og bekjempelse av diskriminering på bakgrunn av tro og livssyn Reisestipend for journalister I 2014 deler Pressens Stipendkomité STIP ut 500 000 kroner til reisestipender for journalister Hensikten er å skape bedre mulighet for omtale i norske medier om situasjonen i fattige land Alle midler for 2014 er nå tildelt Norads støtte til næringsutvikling Norad har to tilskuddsordninger for støtte til næringsutvikling Les mer Søknadsbasert støtte til næringslivet Ordningen er i hovedsak rettet mot bedrifter kommersielle aktører som søker støtte til forundersøkelser opplæring ved etablering grunnlags investeringer HMS prøveproduksjon pilotprosjekt i forbindelse med investeringsprosjekter virksomhetsetablering og garanti ved import til Norge fra utviklingsland Samarbeid om rammevilkår for næringsutvikling i Sør Ordningen er i hovedsak rettet mot oppbygging og styrking av institusjoner og næringslivsaktører i utviklingsland hvor norske og internasjonale organisasjoner kan bidra med faglig rådgiving og eller kapasitetsbygging Norsk støtte til kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning For at utviklingsland selv skal klare å finne årsaker og løsninger på fattigdomsproblematikken er befolkningens muligheter til å ta relevant høyere utdanning av god kvalitet helt avgjørende Les mer NORHED NORHED gir støtte til 46 samarbeidsprosjekter mellom universiteter i lav og mellominntektsland og norske utdanningsinstitusjoner for de kommende fem årene NUFU Nasjonalt program for utvikling forskning og utdanning NUFU er et program for selvstendig akademisk samarbeid basert på initiativ fra forskere og institusjoner i Sør og deres partnere i Norge Programmet fases

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tildelinger - norad.no
  04 2013 Bistanden økte med én milliard kroner Den norske bistanden var i 2012 på 27 6 milliarder kroner Dette er en økning på én milliard kroner sammenlignet med 2011 viser de ferske tallene over all norsk bistand i 2012 02 05 2012 Frivillige organisasjoner fikk 1 4 milliarder i 2013 Norske frivillige organisasjoner er tildelt 1 4 milliarder kroner fra Norads søknadsbaserte tilskuddsordning 02 05 2012 Støtter mangfold og kreativitet Fairtrade festival på Karmøy diasporamiljø med fokus på den arabiske våren og artikler til det konservative tidsskriftet Minerva er blant de 23 søknadene som alle fikk støtte til å gjennomføre enkeltstående informasjonstiltak fra Norad i 2012 31 10 2011 Norads tilskudd til politiske partier 2011 Her finner du oversikt over hvilke parti som mottok støtte i 2011 hvilke prosjekt som støttes og tildelt sum Totalt tildelingssum i 2011 var 4 387 000 NOK 31 10 2011 Fordeling av informasjonsmidler 2011 28 10 2011 Tilskudd til forskning 2010 28 10 2011 Tilskudd til forskning 2009 Norads støtte til forskning var i 2009 i overkant av 320 millioner kroner Klima og miljø er et område som får mest støtte Forrige 1 2 Neste Tweet Statistikk over all norsk bistand Norsk bistand i tall er Norads statistikkportal Portalen gir deg enkel tilgang til all offisiell norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag uavhening av om pengene er forvaltet av Norad eller andre etater Trenger du informasjon om hvor mye bistandspenger Norge har brukt i Afghanistan Angola eller Afrika de siste ti årene eller i fjor eller på spesifikke samfunnsområder eller av spesifikke organisasjoner Skreddersydde rapporter kan vises som kart eller grafer og du kan selv bestemme hvor mye data som skal inn Du kan også laste ned detaljert informasjon om alle tildelinger UDs tilskuddsportal Utenriksdepartementets tilskuddsportal gir oversikt over alle tilskudd fra

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/tildelinger (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norges resultatfokus - norad.no
  Norge bruker relativt mye på utviklingssamarbeid og humanitær bistand I 2010 utgjorde norsk bistand 27 7 milliarder kroner Får de fattige i utviklingslandene og norske skattebetalere noe igjen for innsatsen og pengene Nås de utviklingspolitiske målene Virker egentlig norsk bistand Dette er spørsmålene som var utgangspunkt for Norads første resultatrapport i 2007 Og fortsatt er det et helt sentralt fokus på formidling av resultater og arbeid for å sikre disse Her kan du lese mer om de internasjonale prosessene om bistandseffektivitet Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norges-resultatfokus (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norads kvalitetssikring - norad.no
  Norads resultatportal Norads resultatportal gjør det enklere å finne informasjon om hva norsk bistand har ført til Se filmen om portalen her eller se hvordan du selv kan bidra 09 10 2011 Hva gjør Norad for å kvalitetssikre norsk bistand Kvalitetssikring av bistandsforvaltning alt det vi gjør for å gjøre bistanden bedre Dette er Norads hovedoppgave 03 04 2014 Slik vurderes innsatsen til multilaterale organisasjoner Hvert år blir flere multilaterale organisasjoner vurdert av nettverket MOPAN som Norge er medlem av Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-kvalitetssikring (2014-09-27)
  Open archived version from archive