archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny fiskerilov har økt inntektene - norad.no
  de ikke hadde tidligere Nå får vi tildelt spesifikke områder og det fins en generell forvaltningsplan Folk har blitt sikrere på at investeringer gjøres på et område de har rettigheter til selv forteller Pham Van Hoa Se også Forskning gir frisk fisk til de fattige Rett til lån med leierettigheter I Thang Loi kommune nord i Vietnam har det vietnamesiske landbruksdepartementet har hatt et prøveprosjekt med leierettigheter på gang siden 2007 De har arbeidet med Kim Ahn en av de vietnamesiske juristene som har fått opplæring av norske eksperter og som har vært med å arbeide fram fiskeriloven Kommunalleder i Thang Loi kommune Nguyen Van Tung forteller at når fiskeoppdretterne får leierettigheter i 20 år og et oppdrettsløyve er det enklere å låne penger til investeringer med sikkerhet i løyvet Da kan de også utvide og investere i oppdrettsanlegget sitt Fiskeriloven har bidratt til en ekstraordinær velstandsøkning forteller Nguyen Van Tung Før vi startet prøveprosjektet her levde 48 prosent av innbyggerne under fattigdomsgrensa Nå lever kun 18 prosent av familiene under fattigdomsgrensa Nå kan folk som Pham Van Hoa investere i framtiden Pengene jeg tjener her dekker mer enn det jeg og min kone trenger så vi kan også hjelpe våre barn og gi utdannelse til våre barnebarn sier Pham Van Hoa Se også Norads landside for Vietnam Tweet Filmer om norsk bistand Norad lager en rekke filmer om sentrale tema innen utviklingssamarbeid De fleste filmene omhandler konkrete resultat av norsk bistand Røykfylt hverdag i Nepal Prevensjon for en fremtid Business MatchMaking gir samarbeid Van n vittige muligheter i Nepal Forskning gir frisk fisk til fattige Stadig flere barn begynner på skole Fire lyspærer gir ny hverdag Bistand stopper skogkriminalitet Ny fiskerilov har økt inntektene Malawis mødre Filmene er laget i samarbeid med Redant og Applaus Se flere filmer på

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/filmer/ny-fiskerilov-har-%C3%B8kt-inntektene (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Null-toleranse mot kjønnslemlestelse - norad.no
  Practices IAC som i 2003 foreslo og fikk gjennomslag for en internasjonal dag for nulltoleranse for kjønnslemlestelse Norads støtte Norad støtter arbeidet til IAC gjennom sin samarbeidsavtale med Forum for kvinner og utviklingsspørsmål FOKUS FOKUS er tildelt TV aksjonen 2005 som i år har tema vold mot kvinner der kjønnslemlestelse er et av flere undertema Kjønnslemlestelse er brudd på de internasjonale menneskerettighetene og et grovt uttrykk for vold mot kvinner Vi jobber kontinuerlig for å motarbeide denne praksisen Gjennom TV aksjonen har vi nå en ny og god mulighet til å løfte frem problematikken også i Norge sier Camilla Rie Hoe i gruppe for rettighetsbasert utvikling i Norad Norad støtter også blant annet Kirkens Nødhjelp og CARE deres arbeid mot kjønnslemlestelse Også på dette teamet har Verdens helseorganisasjon WHO og FNs befolkningsfond UNFPA en sentral rolle sammen med FNs barnefond UNICEF Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/null-toleranse-mot-kj%C3%B8nnslemlestelse--108850 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Håp om en hivfri generasjon? - norad.no
  til flere sier Skjelmerud Utfordring å nå de mest sårbare Hun understreker likevel at det fortsatt er store utfordringer med å slå epidemien tilbake Siden 2001 har antallet mennesker som er blitt smittet i Midtøsten og Nord Afrika økt med 35 prosent Det har også vært en økning av smittede i Øst Europa og Sentral Asia Her spres smitten primært av sprøytenarkomane som deler sprøyter Det kan være meget vanskelig å få tak i rene sprøyter og mangel på legemiddelassistert behandling gjør at de ikke får mulighet til å få hivbehandling heller I mange land drives epidemien av det man kaller nøkkelgrupper som ofte er grupper det er vanskelig å nå fordi de gjør ting som er ulovlige eller sett veldig ned på Dermed holder de seg ofte skjult de mangler kunnskap og er vanskelige å nå Dette gjelder særlig narkomane homofile og transkjønnede og personer som selger sex Ambisiøse mål og visjoner UNAIDS FNs aidsprogram har en svært ambisiøs strategi Visjonen for getting to zero er at det skal være null nysmitte null aidsrelaterte dødsfall og null diskriminering fra år 2015 Kunnskap er en viktig nøkkel til å nå målene Vi vet at i land hvor hiv primært smitter mellom heteroseksuelle er ektefellen ofte den mest sannsynlige smittekilden Vi vet også at smittede er mest smittsomme rett etter at de er blitt smittet selv til og med før det synes på en test Kondomer gir god hivforebygging men tilgangen må bli enda bedre I Afrika sør for Sahara finnes det kun ni kondomer per hver mann i året og kun et kvinnekondom per kvinne Globalt har finansieringen av hiv tiltak gått noe ned Men en positiv tendens er at land som har store utfordringer knyttet til hiv og som mottar mye penger til hiv tiltak også bruker mer av

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/h%C3%A5p-om-en-hivfri-generasjon (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Økosystemtjenester og innovativ finansiering - norad.no
  forurenseren skal betale og likeverd equity Naturen er i dag de fattiges kapital eller sagt med andre ord mister de fattige sine uformelle bruksrettigheter til naturen mister de sitt livsgrunnlag De nye virkemidlene må bygge opp en grønn økonomi som bidrar til fattigdomsreduksjon gjennom å styrke naturgrunnlaget og bidra til mer rettferdig byrde og fordelsfordeling av miljøtiltakene Nye økonomiske og politiske virkemidler skal legge til rette for markedsbaserte ordninger for betaling for økosystemtjenester som hittil i stor grad har vært gratis Det skal bli økonomisk lønnsomt å ta vare på naturgrunnlaget som forsyner samfunnet med økosystemtjenester Flere nye innovative mekanismer for finansiering av utviklingstiltak i fattige land er foreslått de siste 20 årene Flere forslag er realisert Forslaget om en valutatransaksjons skatt den såkalte Tobin skatten er igjen løftet frem som en mulighet Andre mekanismer er karbonskatt globale lotterier offentlige garanti og forsikrings ordninger betaling for globale fellesgoder mikro finans etc Få av de nye finansierings mekanismene for utvikling har en direkte tilknytning til naturmangfold og er mer koblet opp mot det velkjente prinsippet om at forurenseren skal betale eller det mindre etablerte prinsippet om økologisk fotavtrykk enn betaling for økosystemtjenester Debt for nature swaps mobiliserte imidlertid 1 milliard USD til naturverntiltak i løpet av de siste to tiårene Mulighetene for å inkludere naturmangfold i de nye finansieringsmekanismene for utvikling bør utredes nærmere Felles mål om null utslipp og null tapav mangfold En av drivkreftene bak arbeidet med nye innovative finansieringsformer er å skaffe ny kapital til utviklingsformål For å sikre naturgrunnlaget for videre vekst og velstand øker oppslutningen om mål om null utslipp og null tap av naturmangfold Slike mål forutsetter at det må utvikles et vel fungerende internasjonalt marked for naturverdier Både de som svekker økosystemtjenestene ved forurensning gjennom det vel etablerte prinsippet om at forurenseren skal betale

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/biologisk-mangfold/%C3%B8kosystem/%C3%B8kosystemtjenester-og-innovativ-finansiering (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • 38 6 83 6 202 0 164 5 138 3 139 0 201 5 74 2 631 1 131 6 298 3 186 6 190 7 107 6 59 7 154 0 631 9 370 6 134 8 86 5

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/kartdata (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Hivmedisiner redder liv - norad.no
  får de gravide ved Chelstone helsestasjon tett oppfølging og rådgiving av de ansatte både før og etter fødselen Færre dør av aids Antallet som dør av aids i det sørlige Afrika har sunket med tretti prosent de siste årene Også antallet som blir smittet har gått ned med en tredjedel mye takket være den norskstøttede mor og barn satsingen gjennom blant andre Unicef Før visste vi ikke hva mødrene og babyene døde av Nå tester vi alle gravide for hiv og de får tilbud om medisiner sier Triscia C Nyambe ved Chelstone helsestasjon i Lusaka og legger til at dette er et fantastisk tidspunkt å være jordmor på Siden mor og barn programmet startet her på helsestasjonen i 2010 har vi ikke fått et eneste barn her som blir født med HIV smitte forteller hun Om hivsmitte Stadig færre smittes 2 5 millioner mennesker ble smittet av hiv viruset i 2011 I 2001 var antallet nysmittede 3 2 milliarder På verdensbasis er antallet som årlig blir hivsmittet redusert med 700 000 mennesker Også færre barn smittes I 2011 ble 330 000 barn smittet i 2001 var ble 550 000 smittet På verdensbasis er antallet barn som blir smittet av hivviruset redusert med 220 000 i året Hiv kan smitte mellom mor og babyer om ikke mor får behandling Får hun det er smitten tilnærmet lik null Gjennom internasjonal innsats er antallet smittede babyer halvert på bare tre fire år Dette vil reduseres til nesten null om flere får behandling Kilde UNAIDS Det globale fondet Det globale fondet for bekjempelse av aids malaria og tuberkulose ble etablert i januar 2002 for å mobilisere finansiering for å bekjempe aids tuberkulose og malaria i de områdene i verden hvor behovene er størst Fondet står i dag for to tredjedeler av internasjonal finansiering til

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/filmer/hivmedisiner-redder-liv (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • IMF i tenkeboksen om makroøkonomisk politikk - norad.no
  handler eksempelvis om å tolerere mer ustabile priser fordi dette kan øke muligheten for stabilitet i realøkonomiske størrelser som produksjon og sysselsetting I mange land ble kruttet i pengepolitikken raskt brukt opp fordi den nominelle renten var lav i utgangspunktet og ikke kan reduseres til under null Hvorfor gir en høyere inflasjonsrate høyere nominell rente Realrenten er enkelt sagt den nominelle renten fratrukket inflasjonsraten Øker inflasjonen med for eksempel 2 prosentenheter vil samme realrente gi 2 prosentenheter høyere nominelt rentenivå Dermed har en to prosentenheter mer å gå på hvis en ønsker å redusere renten for å stimulere etterspørselen Disse 2 prosentenhetene ville ha økt pengepolitikkens bidrag til å snu krisen og dermed redusert behovet for økte offentlige utgifter Implikasjoner for utviklingsland I prinsippet er momentene på vektskålen når mål for inflasjon skal settes de samme i utviklingsland som i rike land Hensynet til forutsigbarhet for investorer taler for lav og stabil inflasjon Men kostnadene ved å holde den lav er større og mulighetene for å klare det er mindre Dette skyldes at markedene som politikken virker gjennom er langt svakere utviklet prismekanismene virker dårligere Forskning om sammenhengen mellom økonomisk vekst og inflasjon tyder på at utviklingsland tåler høyere inflasjon før veksten svekkes Derfor er det fra før en rådende vurdering at utviklingsland bør ha en høyere inflasjonsrate enn rike land Mens spørsmålet som reises er om inflasjonsmålet bør være 4 prosent framfor 2 prosent i rike land er det i utviklingsland allerede vanlig med mål om å holde inflasjonen på ettsifret nivå I mer enn ti år har mange afrikanske land klart dette de har hatt høy økonomisk vekst kombinert med inflasjonsrater godt under 10 prosent Kanskje er det ut fra dette rimelig å anta at den reorienteringen dette bærer bud om vil ha størst direkte betydning for den økonomiske politikken i rike land Det blir likevel interessant å se hva som blir konklusjonen når IMF gjør særskilte vurderinger av dette spørsmålet for utviklingsland Finanspolitikken renessanse med kaldt vann i blodet Ekspansiv finanspolitikk kan synes å ha fått en renessanse som følge av krisen I grove trekk er det imidlertid mindre grad av reorientering i synet på finanspolitikk i notatet Tvert imot er situasjonen mange land er i nå en smertefull påminnelse om gyldigheten av det eldgamle prinsippet om å vise måtehold i gode tider for å kunne bruke mer i dårlige tider Det er nok i større grad politikere som er adressat for dette budskapet enn fagmiljøene Finanspolitikken må innrettes mer langsiktig IMF kommer nok snarere til fremme lavere offentlig gjeld enn det motsatte Reguleringer som del av stabiliseringspolitikken Selv om behovet for reguleringer i finansmarkeder ble undervurdert på viktige områder var svakheter i virkemåten til finansmarkedene velkjent før finanskrisen Men selv om økonomene hadde forstått svakhetene i finansmarkedene bedre enn mange vil ha det til er det likevel mye som tyder på at denne innsikten har vært for lite integrert i disiplinen makroøkonomi Denne har i for stor grad vært konsentrert om finans og pengepolitikkens hovedvirkemidler statsbudsjettet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/nyhetsarkiv/imf-i-tenkeboksen-om-makro%C3%B8konomisk-politikk (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Villa Kulild presenterer resultatrappor... - norad.no
  nye produkter og løsninger basert på blant annet mobiltelefoni har også spilt en viktig rolle innen helse Norsk bistand har blant annet støttet India i å teste nye måter å redusere mødre og spedbarnsdødelighet Nytenkning og mer utstrakt bruk av teknologi har et stort potensiale for å øke både tilgang til og kvalitet på både helse og utdanningstjenester i tiden fremover Kvalitet er noe av det som må leveres på i tide fremover Vi har ikke råd til å la være Bistand må i tillegg til å redusere sykdomsbyrden knyttet til enkeltstående sykdommer også bidra til gode helsesystemer i det enkelte land Vi støtter Universitetet i Oslo som har utviklet et system for helseinformasjon Det gir informasjon til landenes helsemyndigheter om hvor og hvilken innsats som bør prioriteres I Malawi har vi bidratt til at landet har økt sin kapasitet for å utdanne leger og sykepleiere På utdanningsfeltet har Det globale partnerskapet for utdanning GPE blitt en viktig organisasjon for å samle den internasjonale innsatsen for å støtte landenes egne utdanningsplaner 21 8 millioner flere barn går på skolen i dag enn i 2001 i de aktuelle landene Interessant nok viser landenes egne utdanningsbudsjetter en økning i samme periode det viser betydningen av nasjonalt eierskap At jenter nå har større tilgang til utdanning enn tidligere er en seier og gir positive ringvirkninger for samfunnet Jenter med utdanning får færre barn og får barn senere i livet Det er mer sannsynlig at barn av mødre med skolegang får gå på skole og at de får bedre ernæring og helse Men jenters utdanning er fortsatt under press mange steder i verden Norge er en av de største bidragsyterne til UNICEFs program for jenters utdanning Også det Globale partnerskapet for utdanning og mange av sivilsamfunnsorganisasjonene Norge støtter satser spesielt på jenter Forumet for afrikanske kvinnelige utdanningseksperter FAWE har gjennom å tilpasse læringsmiljøer for jenter økt andelen jenter som består eksamen i flere afrikanske land Det er mye som gjenstår Det er ikke tilstrekkelig at ni av ti barn i utviklingsland får et skoletilbud når 250 millioner barn hverken kan lese eller skrive når de begynner i fjerde klasse Mens vi her har en debatt om PISA undersøkelser der vi ligger på gjennomsnittet og Osloskolen bruker over 10 milliarder i året en tredjedel av det norske bistandsbudsjettet stryker 60 prosent av elevene i Tanzania avgangseksamen i barneskolen Kvaliteten i skolen i utviklingsland er for lav UNICEFs innsats i Burundi viser hvordan samarbeid i områder med dårlige eksamensresultater kan gi gode resultater på kort tid En av regionene som var svakest når det gjaldt læringsutbytte i 2009 ble den nest beste i landet i 2012 Som flere talere har sagt i dag De siste ti prosentene av barn som i dag ikke får utdanning vil bli vanskelige å nå UNICEF har i sitt arbeid med like rettigheter dokumentert at å inkludere de mest utsatte og marginaliserte er en god investering Det er fordi hvis man når disse barna når man alle I rapporten har vi

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/tema/villa-kulild-presenterer-resultatrapporten-2013 (2014-09-27)
  Open archived version from archive