archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • How banks assist capital flight from Africa - A literature review - norad.no
  banks assist capital flight from Africa Final report 08 03 2010 pdf Oppsummering How Banks Assist Capital Flight from Africa In this new literature study by Heggstad and Fjeldstad at CMI the role of banks in capital flight from Africa is explored and how much needed public finances are hidden abroad Systematic studies of the banking sector s involvement in facilitating capital flight from developing countries are limited This paper was commissioned by Norad s Anti Corruption Project ANKOR for the purpose of summarising key lessons from the existing literature and to identify knowledge gaps The study is a desk study based on a review of library and online literature databases and reports and documentation from national and international organisations It concludes with a number of targeted policy advice for various actors relevant to address some of the dynamics connected with capital flight The study addresses five main questions What literature exists on the role of banks in capital flight from Africa What are the main focus areas of the available literature What are the most common methods for banks to channel illicit financial flows Which institutions and actors are currently addressing the issues Which knowledge gaps can be identified through the literature review Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/norads-rapportserie/publikasjon?key=165452 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Mathisen - norad.no
  Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/ansattoversikt/avdeling-for-%C3%B8konomisk-utvikling-likestilling-og-styresett?person=HAMA (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Olje for Utvikling - norad.no
  med kompetanseoverføring innen petroleumsforvaltning til utviklingsland Dette arbeidet er betydelig trappet opp og utvidet gjennom Ofu programmet med økt fokus på miljø og finansforvaltning I 2013 samarbeider Ofu programmet med 18 land hvorav åtte er hovedsamarbeidsland Kapasitetsbygging Gjennom Olje for utvikling bistår Norge samarbeidsland med kapasitetsbygging innen ressursforvaltning miljøforvaltning og inntektsforvaltning med godt styresett åpenhet likestilling og anti korrupsjon som overordnede hensyn Vektingen av de ulike elementene tilpasses de enkelte samarbeidsland Ofu bistår samarbeidslandene med å utvikle politiske og juridiske rammeverk og med kapasitetsbygging i administrasjonen for å sette deres institusjoner i stand til å implementere og håndheve dette Det gis også støtte til opplæring av parlamentarikere sivilt samfunn og media for å bidra til demokratisk kontroll med myndighetenes petroleumsforvaltning Konkret kan innsatsen blant annet innebære assistanse til å utvikle lover og forskrifter for petroleumssektoren teknisk kunnskapsoverføring bevisstgjøring om miljøkonsekvenser inntektsforvaltning samt prinsipper som åpenhet og likhet for loven Dette bidrar til at det kan stilles etterprøvbare krav til olje og leverandørselskaper Hva gjør Norad Ofu sekretariatet som ligger i Norad har et bistandsfaglig og koordinerende ansvar for oppfølgingen av hele programmet Samarbeidspartnere Ofu programmet ble etablert fordi en ønsket å se den samlede norske petroleumsrelaterte bistanden som en helhet Samarbeidet er derfor basert på et samarbeid mellom Utenriksdepartementet Olje og energidepartementet Finansdepartementet og Klima og miljødepartementet Disse departementene sitter sammen i en styringsgruppe som ledes av Utenriksdepartementet Styringsgruppen formulerer strategiske retningslinjer og prioriteringer for Ofu programmet De implementerende institusjonene i Ofu programmet er i hovedsak Oljedirektoratet Petroleumstilsynet Miljødirektoratet og Petrad Ambassadene spiller en viktig rolle i Ofu programmet da de blant annet har ansvaret for å forvalte avtalene med samarbeidsland I tillegg utgjør det sivile samfunn en viktig samarbeidspartner i Ofu programmet En rekke norske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner som driver kapasitetsbygging av partnerorganisasjoner i Ofu programmets samarbeidsland gis støtte Ofu samarbeider i tillegg med internasjonale aktører som International Monetary Fund Verdensbanken og Natural Resources Governance Institute Resultater Programmet kan vise til konkrete resultater i flere land I Øst Timor har Olje for utvikling hatt en sentral rolle i utviklingen av petroleumssektoren og har bidratt til at landet nå har et petroleumsfond på omlag 11 milliarder USD Bistand til Ghana har bidratt til å forbedre landets muligheter til å utnytte petroleumsressursene fra deres viktigste felt Jubilee feltet Det juridiske rammeverket i Mosambik er betydelig styrket gjennom norsk assistanse I Sør Sudan er det med norsk bistand vedtatt en petroleumslov som stiller store krav til åpenhet og legger til rette for effektiv utnyttelse av naturressursene med hensyn til miljøet Norske eksperter har vært sentrale i etableringen av et system for å bedre helse miljø og sikkerhet i den vietnamesiske petroleumssektoren Vi ser samtidig at institusjons og kapasitetsbygging tar tid Erfaringer viser at Ofu programmet kan bidra mest i land som er i en tidlig utviklingsfase som viser stor vilje til å lære og til åpenhet i forvaltningen Tweet Se video om norsk oljebistand i Vietnam Gjennom bistandsprogrammet Olje for utvikling har norske fageksperter vært sentrale i etableringen av et system for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/olje-for-utvikling/olje-for-utvikling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Klima- og skogprosjektet - norad.no
  dyrking av mat Bevaring av skogen er derfor viktig i kampen for utryddelse av ekstrem fattigdom Ikke noe menneskeskapt system for rensing av vann vil noen gang fungere bedre enn filtreringen som skjer i skogen Slike økosystemtjenester samt de millioner av dyre og plantearter som holder til i skogen settes i fare om ikke skogen forvaltes på en bærekraftig måte Vil du vite mer Du finner mer informasjon om klima og skogprosjektet og de konkrete aktivitetene på prosjektets egen hjemmeside Klikk for interaktivt kart med oversikt over støtten til klima og skogprosjektet for sivilt samfunn Regjeringen har siden 2007 bevilget opp til tre milliarder årlig over bistandsbudsjettet til det internasjonale arbeidet for reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse REDD Hovedmålsettingene til arbeidet er å Bidra til at REDD inkluderes i et nytt internasjonalt klimaregime under UNFCCC Få på plass tidlige tiltak for å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland i påvente av en ny klimaavtale Bidra til å ivareta naturskog for å sikre denne skogens evne til å binde karbon Siden det norske klima og skogprosjektet er finansiert gjennom bistandsbudsjettet skal prosjektet også bidra til å nå de overordnede målene for norsk utviklingspolitikk bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom Prosjektet er både god klimapolitikk og god utviklingspolitikk Mer om utviklingseffektene av klima og skogprosjektet Med riktig styring og implementering kan REDD resultere i flere positive utviklingseffekter Hvis REDD bidrar til at klimaendringene blir mindre dramatiske vil det også bidra til å sikre en trygg basis for utvikling i Sør REDD kan bidra til utvikling av levekår politikk og institusjoner på mange områder både lokalt og nasjonalt REDD fremmer bærekraftig utnyttelse av skog Opplevd nytteverdi av skog bidrar til beskyttelse av skogarealene REDD kan bidra til godt styresett økt kunnskap om rettigheter bedre forhandlingsevne sosial kapital bedre oversikt over

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/skoginitiativet/klima-og-skoginitiativet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Korrupsjonsjegernettverk - norad.no
  eventuell rettsforfølgelse Nettverket ble etablert i 2005 av tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen og Eva Joly daværende spesialrådgiver til den norske regjeringen Ideen bak nettverket er å støtte korrupsjonsjegere i land som har demonstrert politisk vilje til å bekjempe storstilt korrupsjon Se NRK reportasje om korrupsjons jegernettverket fra 6 11 11 Utveksler erfaringer Medlemmene av nettverket kommer hovedsaklig fra etterforsknings og påtalemyndighetene og antikorrupsjonsbyråer Nettverket møtes regelmessig for å utveksle erfaringer kunnskaper og synspunkter på hva som fungerer i kampen mot korrupsjon Spesielle tema er preventivt arbeid etterforskningsteknikker rettsanmodninger hvitvasking av stjålne midler kapitalflukt og tilbakeføring av stjålne midler Møt korrupsjonsjegerne i Norads internasjonale korrupsjonsjegernettverk og hør hvordan de bekjemper korrupsjon i sine hjemland Stor geografisk utstrekning Medlemmene i nettverket kommer fra Tanzania Nigeria Tyskland Indonesia Storbritannia Norge Italia Sør Sudan Bangladesh Sveits Malawi Pakistan Etiopia Argentina Costa Rica og Sør Afrika Medlemmene inviteres til nettverket av Norad og dette gjøres uten noen form for godkjenning fra andre myndigheter Konfidensielle møter Møtene til nettverket er lukket og for å sikre full konfidensialitet om møteaktiviteten følger møtene Chatham House Rule Reglen sier at når et møte eller deler av dette følger Chatham House Rule står deltakerne fritt til å bruke den informasjonen de mottar men verken identiteten eller tilknytning til talerne og øvrige andre deltakere kan avsløres Tweet Om korrupsjon i media Verdens mest ubestikkelige gjeng Om korrupsjonjeger nettverket i NRK 06 11 11 Norske bistandsmidler svindlet for nesten 30 mill kr NRK 05 11 11 Kontakter Stensrud Lise Fagdirektør Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/korrupsjonsbekjempelse/korrupsjonsjegernettverk/korrupsjonsjegernettverk (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norad-konferansen 2011 - norad.no
  eneste av FNs tusenårsmål Land i konflikt har ofte svake institusjoner og lav kapasitet både hos myndigheter og i sivilsamfunnet og de er ofte politisk ustabile Bortsett fra sårbarheten har disse landene knapt noe til felles De har ulik historie kultur etniske sammensetninger politisk maktfordeling og økonomiske forutsetninger 1 5 milliarder mennesker lever i land som er preget av ulike former for voldelig konflikt I 2010 var seks av de ti største mottakerne av norsk bistand land som enten er i konflikt eller regnes som sårbare stater Norad konferansen 2011 link Tema På denne siden finner du videoer artikler og informasjon om konferansens tema bistand i konfliktområder Tema link Program Programmet byr på foredrag intervjuer og debatt med norske og utenlandske politikere og fagfolk Program for Norad konferansen 2011 link Påmelding Her kan du melde deg på Norad konferansen Norad konferansen 2011 Bistand og konflikt Tweet Norad konferansen 2011 Tid Mandag 12 desember 2011 kl 08 00 15 00 Konferansen begynner presis oppmøte senest ti minutter før Sted Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergs gate Oslo Fattigdoms konferansen 2010 Temaet var skatt og utvikling Hvert år føres store beløp større enn den samlede bistanden ulovlig ut av utviklingsland Slik går mange land glipp av viktige skatteinntekter Les mer om konferansen som ble avholdt 15 oktober 2010 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/norad-konferansen-2012/norad-konferansen-2011 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Case: Mosambik – støtte til kraftsektor... - norad.no
  og utdanning av ingeniører og teknikere at kraftforsyningen til de større byene ble opprettholdt selv under den verste konfliktperioden Da freden kom hadde Mosambik kompetanse til å bygge opp igjen landets kraftforsyning forholdsvis raskt og å utvide til nye områder Norge støttet sammen med Sverige opplæring av lærere til EdMs treningssenter og sørget for at Mosambiks kapasitet til å lære opp fremtidige teknikere og ingeniører ble styrket Utbygging av ledningsnettet til de delene av landet som ikke hadde dekning var viktig for å stimulere økonomisk utvikling selv om de som først tjener på adgang til strøm er de bedrestilte og ikke de fattige Oppbygging av minikraftverk nord i landet stort sett under konfliktperioden har i ettertid vist seg mindre lønnsomt Mens norsk støtte til den tekniske delen av EdM har vært en suksess var oppbyggingen av EdM som et moderne elektrisitetsvesen til å begynne med mindre vellykket Analysen av hva som trengtes på administrasjons og ledelsesnivåene var ufullstendig og for farget av norske synspunkter Det var også lite tradisjon i norsk bistand for å hjelpe EdM til å bli en selvfinansierende aktør Først da Verdensbanken kom inn og bidro til en omstrukturering i sektoren ble støtten til EdMs modernisering mer systematisk Norge har støttet Mosambiks ønske om å beholde nasjonal kontroll over vannkraften Da Verdensbanken ønsket å stykke opp EdM og konkurranseutsette lokal strømforsyning stilte Norge seg på Mosambiks side og argumenterte for at markedet var for lite og for ungt til at dette ville være fornuftig Mosambik vant til slutt denne diskusjonen Norge stilte også ledende ekspertise til rådighet for Mosambik i forbindelse med forhandlingene om tilbakekjøp av Cahora Bassa kraftverket fra Portugal et viktig skritt for å sikre landets langsiktige kraftforsyning Lærdommer Norge har støttet kraftsektoren i over 30 år Dette har vært en viktig årsak til at

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/resultater-p%C3%A5-omr%C3%A5det-energi/mosambik-st%C3%B8tte-til-kraftsektoren-under-og-etter-krig (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Case: Norsk innsats gjennom Olje for Ut... - norad.no
  petroleumsressurser på en god måte Det norske prosjektet Olje for Utvikling startet sitt program med petroleumsressursforvaltning i 2003 Det gis bistand innen flere petroleumsfaglige disipliner som geologi fiskalmåling feltutvikling utvikling av databaser samt petroleumsjuridisk rådgiving Senere ble programmet utvidet med inntektsforvaltning stipendprogram med blant annet masterstudenter i Norge og miljøsamarbeid Resultater Landet har innført et godt system for petroleumsforvaltning herunder regelverk for alle sider ved leting utvinning og beskatning relevante forvaltningsinstitusjoner et nasjonalt petroleumsfond for åpen forvaltning av inntektene under parlamentarisk kontroll De enklest målbare resultatene av den norske innsatsen registreres i utviklingen i petroleumsskatteinntektene Ved hjelp av rådgivningen i det norske programmet har timoreserne funnet hjemler i regelverket som gir landets skattemyndigheter innsyn i oljeselskapenes regnskaper Dette bidrar til betydelig skatteinngang som følge av stedlig revisjon Skatteinntektene i 2010 var 36 7 millioner USD sammenlignet med 2 7 og 1 8 millioner dollar i hhv 2008 og 2009 Tall for første halvår 2011 viser en ytterligere markert økning Det norske Statens pensjonsfond utland har vært modell for Øst Timors petroleumsfond Norske rådgivere har stått sentralt ved utarbeidingen Petroleumsfondet hadde ved utgangen av september 2011 tilsvarende over 50 milliarder norske kroner på bok Norske finansrådgivere spilte en viktig rolle da Øst Timor som tredje land i verden oppfylte kravene til gjennomføring av Extractive Industries Transparency Initiative EITI i 2010 Arbeidet har bidratt til at det timoresiske oljedirektoratet ANP ikke lenger har like stort behov for internasjonale rådgivere Lærdommer Den viktigste lærdommen fra Olje for Utviklings arbeid på Øst Timor er at femårige perspektiver som er den typiske rammen for langsiktige bistandssamarbeid er for kort til å oppnå varige resultater med et så svakt utgangspunkt Samtidig er en annen lærdom at det svake institusjonelle utgangspunktet har bidratt til å gjøre bistanden mer effektiv fordi det ikke fantes like sterke etablerte maktstrukturer

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/resultater-p%C3%A5-omr%C3%A5det-energi/%C3%B8st-timor-olje-for-utvikling (2014-09-27)
  Open archived version from archive