archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Case: Liberia - Styrking av helsevesene... - norad.no
  borgerkrigen er meget synlige og merkbare Norge og Clinton Health Access Initative CHAI har samarbeidet om helse og aids fra 2003 I 2007 ble samarbeidet utvidet og en rammeavtale underskrevet Programmene skal øke tilgangen på hiv behandling og styrke helsevesenet i Liberia Resultater I samarbeid med myndighetene i Liberia har CHAI bidratt til bedre kapasitetsutnyttelse av helsepersonell og en vesentlig kapasitetsøkning både i hovedstaden Monrovia og i distriktene Både medisinskfaglig opplæring og opplæring i administrasjon og ledelse er vektlagt CHAI etablerte sammen med lokale helsemyndigheter i løpet av kort tid et primærhelsetjenestetilbud som integrerte tjenester for hiv og aids Systemet er fortsatt svakt og sårbart men grunnleggende strukturer er på plass Dette har resultert i at tilgangen på grunnleggende helsetjenester til befolkningen har blitt doblet i løpet av en fireårsperiode I 2006 var det fem helseinstitusjoner i Liberia som kunne tilby tjenester for å hindre hivsmitte fra mor til barn Nå kan 162 institusjoner eller 43 prosent av alle offentlige helseinstitusjoner tilby disse tjenestene I 2006 var det kun 700 pasienter i Liberia som hadde tilgang til medisiner mot hiv I mars 2011 var dette økt til 4 500 Av disse var 332 barn en tidobling fra 2006 Tilgangen til medisiner gir hver enkelt pasient mulighet til et lengre og friskere liv Det har også stor betydning for familier og lokalsamfunn Færre barn blir foreldreløse og de fleste pasientene kan vende tilbake til en aktiv tilværelse med arbeid eller skolegang Lærdommer CHAI kom tidlig inn i Liberia etter borgerkrigens slutt og var en av de første internasjonale organisasjonene som samarbeidet med myndighetene om gjenoppbygging av helsetjenester til befolkningen Gjensidige tillit og nært samarbeid med myndighetene var avgjørende for resultatoppnåelsen Opplæring og kapasitetsbygging fra departementsnivå via distriktsnivå og til sykehusledelsen er viktig for varige resultater og bærekraft Satsningen på opplæring i

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/resultater-p%C3%A5-omr%C3%A5det-helse/liberia-styrking-av-helsevesenet-og-bedre-tilgang-p%C3%A5-behandling-for-hiv-pasienter (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Case: Ikke-statlig organisasjon gir økt... - norad.no
  og å skape offentlig debatt om korrupsjon Resultater AMAN har bidratt til større bevissthet og mer debatt om korrupsjon i Det palestinske området I 2010 bidro AMAN blant annet til en offentlig høring av statsbudsjettet I og med at parlamentet i Det palestinske området ikke møtes på grunn av den politiske situasjonen er høring den eneste anledningen hvor befolkningen kan ta opp spørsmål til statsbudsjettet direkte med finansministeren Det samme året bidro AMAN til etableringen av en palestinsk anti korrupsjonskommisjon Kommisjonen arbeider med en lov mot korrupsjon og AMAN er aktive i å kommentere på elementer som bør inngå i loven Verdensbanken fremhever kommisjonens ansvar for å undersøke og rettsforfølge korrupsjon som en milepæl fordi den innebærer en mer offensiv politikk mot korrupsjon Dette kan øke befolkningens tillit til myndighetene De peker på at kommisjonen må ha et realistisk mandat og nødvendige ressurser Et annet resultat som fikk oppmerksomhet i media var AMANs innflytelse på beslutningen om å endre bruken av regjeringens biler slik at disse kun skal brukes til offentlige formål AMAN har samarbeidet med Verdensbanken og gitt viktige bidrag til deres rapportering på anti korrupsjon blant annet gjennom husholdsundersøkelser og undersøkelser blant offentlige ansatte Resultatene kommer på tross av kampanjer mot AMANs arbeid For eksempel ble de motarbeidet både når det gjaldt offentlig reform og arbeidet med å redusere den private bruken av regjeringsbiler Lærdommer En ikke statlig organisasjon er en god kanal for anti korrupsjonsarbeidet fordi de fungerer som en vaktbikkje overfor et statsapparat som er under oppbygging og kan på den måten bidra til utvikling av en åpen og ansvarlig stat Eksemplene over viser at AMAN har bidratt til større bevissthet og mer debatt om korrupsjon i Det palestinske området AMAN har ikke mandat til å etterforske korrupsjonssaker og det er derfor viktig at den nyetablerte

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/resultater-p%C3%A5-omr%C3%A5det-demokrati-og-styresett/kke-statlig-organisasjon-gir-%C3%B8kt-offentlig-innsyn-i-det-palestinske-omr%C3%A5det (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Historier om fred - norad.no
  Norads resultatrapport i 2011 hadde bistand og konflikt som tema og inneholder mye nyttig informasjon Publisert 21 03 2012 Sist oppdatert 23 03 2012 Skriv ut Tweet Tweet Kofi Annan om resultatrapporten 2011 Annan FNs tidligere generalsekretær nå bl a leder av Kofi Annan Foundation kommenterer Norads resultatrapport om bistand og konflikt Se videoen her Bilag fra Bistandsaktuelt I forbindelse med Norad konferansen 2011 kom Bistandsaktuelt med et eget bilag om bistand etter konflikt i siste utgave Les mer og last ned bilaget Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/bistand-i-konflikt/historier-om-fred/historier-om-fred (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tre historier om fred - norad.no
  ble sterkt preget av den langvarige borgerkrigen Under borgerkrigen ble sykehusene åsted for drap Verandaene ble fylt opp av døde kropper og massegraver ble gravd 20 år senere minnes man fortsatt de døde mens sykehusene igjen operer som sykehus Her arbeider de for mødrehelse og bekjemper sykdommer som malaria tuberkulose og hiv Mosambik opplever stor økonomisk vekst men fattigdommen øker Tusenvis av elever uteksamineres av landets til sammen 39 universiteter årlig men mange til arbeidsledighet På overflaten ser ting idyllisk ut men vil det vare En vennskapelig start på fred St Egidio bevegelsen meglet fram en fredsavtale i Mosambik i 1992 Siden den gang har bevegelsen som holder til i Roma meglet i mange konflikter rundt om i verden Bevegelsen ble involvert i Mosambik gjennom et vennskap forteller Mario Marazziti Det startet med en vennskap med en mann fra Mosambik Han var en prest som ble biskop og gjennom ham lærte vi om landet Vi startet med nødhjelp men så fant vi ut at uten fred var hjelpen om ikke bortkastet i alle fall minimal Gjenoppbyggingen er begynt I Den demokratiske republikken Kongo er sporene fra konflikt fortsatt synlige Veggene på Mont Hoyo Hotel er fulle av historier om soldater grådighet voldtekt og drap Hotellet i skogen er som et symbol på landet sett under ett Det venter på nytt liv Etter år med forfall er gjenoppbyggingen begynt Tweet Bilag fra Bistandsaktuelt I forbindelse med Norad konferansen 2011 kom Bistandsaktuelt med et eget bilag om bistand etter konflikt i siste utgave Les mer og last ned bilaget Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/norad-konferansen-2012/norad-konferansen-2011/tema/videoer-om-bistand-og-konflikt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Virker bistand til land i konflikt? - norad.no
  kan du se hvilke resultater og lærdommer en har fått av norsk bistand til fire land i konflikt Liberia Styrking av helsevesenet og bedre tilgang på behandling for hiv pasienter Det palestinske området Ikke statlig organisasjon gir økt offentlig innsyn Mosambik Støtte til kraftsektoren under og etter krig Øst Timor Norsk innsats gjennom Olje for Utvikling Bistand til land i konflikt et bevisst valg Målet med norsk bistand til land i konflikt er begrunnet og slått fast i Stortingsmelding 13 2008 2009 Klima konflikt og kapital norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom Der blir det sagt at krig skaper humanitære kriser og forsterker fattigdom mens økonomisk vekst og utvikling virker krigsforebyggende Videre slår regjeringen fast at de vil arbeide for å bilegge voldelige konflikter gjennom tett kobling mellom politisk og diplomatisk handling og bruk av både humanitære midler og midler til utvikling Om årets resultatrapport Resultatrapporten viser eksempler på norsk bistand som har bidratt til å redde liv og redusere lidelsene forårsaket av krig og konflikt Mennesker på flukt har fått husly mat og vann og sårede har fått helsehjelp Rapporten viser også eksempler som har bidratt til stabilisering og fredsbygging ved hjelp av sivile observatørstyrker forsoningstiltak eller gjennom at tidligere marginaliserte grupper har fått en mulighet til å delta i politiske prosesser Den viser også tiltak som har bidratt til gjenoppbygging og utvikling av statlige institusjoner og et levende sivilt samfunn I tillegg til den direkte effekten av tiltakene kan internasjonal tilstedeværelse bidra til å beskytte sivilbefolkningen Tweet Se resultater av norsk bistand Nytter det Her kan du se eksempler på resultater av norsk bistand Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/norad-konferansen-2012/norad-konferansen-2011/tema/virker-bistand-til-land-i-konflikt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Eget bilag fra Bistandsaktuelt - norad.no
  velges bort For eksempel kunne de ha skrevet et helt bilag om ungdommer og deres rolle i sårbare stater hvilket de kanskje må komme tilbake til på et senere tidspunkt Men det viktigste budskapet er at bistand til såkalte sårbare stater må ha et langtidsperspektiv sier Speed Les mer Mosambik Fred vekst og økt fattigdom Fra forfattere til frivillige I bilaget får du også historien om fredsmeglerne i Comunita Sant Egidio Organisasjonen som jobber på frivillig basis har fokus på mennesker og de fattige I flere tilfeller har organisasjonen oppnådd bedre resultater enn FN Se videoer Tre historier om fred Møt også den mosambikiske forfatteren Mia Couto hvis forståelse av freden i Mosambik skiller seg fra synet til FN og bistandsgivere som liker å gi seg selv en stor del av æren Couto derimot trekker fram betydningen av åndene forfedrene og de sterke familiebåndene for å forklare freden Les mer De usynlige sikret freden ifølge Mia Couto Eget stigespill En av de tingene som temaredaktøren syntes det var spesielt morsomt å jobbe med i arbeidet med bilaget er stigespillet Den kronglete veien fra krig til fred som er illustrert av Randi Matland Meningen er å vise at veien til fred er kronglete Jeg hadde utviklingen i Elfenbenskysten og Liberia i tankene da jeg utformet spillet forteller Speed Test hvorvidt du finner veien fra krig til fred Last ned stigespillet og trill terningen se faktaboks i høyre kolonne Tweet Den kronglete veien fra krig til fred Plukk opp terningen og ta utfordringen Hvor lett er det å bevege seg fra krig og konflikt til varig fred Du vil raskt oppdage av hindringene på veien er mange i Bistandsaktuelts stigespill Last det ned her Stigespillet i én del I Stigespillet i to deler Relaterte filer Temabilag fra Bistandsaktuelt Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/norad-konferansen-2012/norad-konferansen-2011/tema/eget-bilag-fra-bistandsaktuelt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Nobelprisvinner åpnet Norad-konferansen - norad.no
  ikke skje så fort Min oppgave var å sørge for fremskritt Om bistandens rolle Bistand er støttende og hjelpsomt når man forsøker å bygge opp et land igjen når landets egne ressurser er begrenset Men vi vil ikke være avhengige av bistand slår Johnson Sirleaf fast Bjørn Hansen intervjuer president Ellen Johnson Sirleaf Til stede var også kronprins Haakon Foto Ken Opprann Donorstater gir ikke nok oppmerksomhet til hva lokalbefolkningen vil Det er mange som kommer med sine egne prioriteringer Vi er ment å ha ansvaret og noen ganger forsøker vi ta ansvaret Men når noen kommer og sier at de vil bygge en skole et sted og du trenger en skole der så sier du ikke nei Men hvor skal lærerne komme fra Dette håper Johnson Sirleaf å endre på i sin neste presidentperiode De første seks årene måtte vi få gjort så mye som mulig Nå kan vi si nei om noen vil gjøre noe som ikke passer vår agenda Hun er klar over at de ikke vil klare å fikse alt de neste seks årene men håper å kunne stake ut en kurs som hennes etterfølger kan fortsette på Donorstatene må lytte til oss og jobbe innenfor våre utviklingsplaner Og så må vi som myndigheter lytte til befolkningens behov Slik tror jeg at vi kan oppnå best resultater Kronprins Haakon og Norads direktør Villa Kulild mottar president Ellen Johnson Sirleaf i det hun ankommer Norad konferansen 2011 Foto Ken Opprann Tweet Se Norad konferansen Første del fra 08 00 Med bl a Ellen Johnson Sirleaf Emilia Pires og Villa Kulild Andre del fra 12 00 Lansering av Norads resultatrapport paneldebatt med stortingspolitikere og erfaringer fra sivilt samfunn Sendingene er delt inn egne kapitler basert på programmet til konferansen Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/norad-konferansen-2012/norad-konferansen-2011/tema/norad-konferansen-er-i-gang (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tøff forhandler for sårbare stater - norad.no
  g7 Foto Ken Opprann Jeg vil at Øst Timor skal bli en suksess når jeg sier suksess mener jeg et normalt land hvor folk nyter livet som i andre land Emilia Pires har levd nærmere 25 år som flyktning i Australia Der så hun hva det vil si å være et normalt barn Jeg så barn gå på skolen og drømme om fremtiden og ikke bare drømme om det men også arbeide for å nå drømmene Det vil jeg se i mitt eget land det er det som driver meg Ifølge Pires ble Øst Timor nesten fraskrevet som en mislykket stat for bare fire år siden Nå er situasjonen snudd Nå beskrives vår økonomi som en av de raskest voksende i verden Vi har fred og stabilitet og vi er også blitt beskrevet som et ungt men dynamisk demokrati Ting virker og folk spør meg hva er det som gjør at dette virker Derfor bruker Pires nå tid på å dele Øst Timors erfaringer med det internasjonale samfunnet for at de skal kunne gjøre lignende i andre land om de vil Pires leder g7 et forum for sårbare stater som Afghanistan Den demokratiske republikken Kongo Øst Timor Liberia og Nepal g7 arbeider for å bedre effekten av bistand sammen med giverland Tweet Relaterte lenker g7 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/norad-konferansen-2012/norad-konferansen-2011/tema/t%C3%B8ff-forhandler-for-s%C3%A5rbare-stater (2014-09-27)
  Open archived version from archive