archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forbedret skattesystem har gitt økte in... - norad.no
  har et styre bestående av representanter for myndigheter selskaper og sivilt samfunn ble etablert i 2003 Norge har støttet EITI fra starten og det internasjonale sekretariatet har holdt til i Oslo siden 2007 Norge ble EITI godkjent i 2011 Les mer på eiti org I perioden etter privatiseringen tilfalt kun én til fem prosent av eksportverdien av kobber staten Til sammenlikning hadde staten i Botswana i samme tidsperiode sikret seg 70 75 prosent av eksportverdien av diamanter via inntekter fra direkte eierskap og skatt Fra 1998 til 2007 utgjorde kobbereksporten 19 8 prosent av Zambias brutto nasjonalprodukt mens statens inntekter fra kobber var 1 6 prosent av totale skatteinntekter i Zambia Kobber er en ikke fornybar ressurs Utvinning er å omdanne en nasjonal kapital som finnes under jorden til statlige inntekter Når en så liten andel tilfaller staten Zambia fører kobberutvinningen til en reduksjon i den nasjonale formuen I Zambia har den norske ambassaden fra 2007 jobbet med myndighetene for å bygge kapasitet innen effektiv forvaltning av utvinningsindustrien Dette inkluderer blant annet å bidra til en ny modell for gruveskatt analyse av skatteregimet forhandlinger av kontrakter åpenhet og skatterevisjon Resultater 200 millioner USD mer i året i statlige inntekter Støtten til skattemyndighetene ledet til at Zambia i 2008 valgte å annullere de daværende avtalene med gruveselskapene og innføre et nytt skatteregime Noen avgjørende detaljer i dette regimet ble reversert i 2009 blant annet skatten som sikret staten økte inntekter hvis kobberprisene steg til over det dobbelte av det gjennomsnittlige kostnadsnivået Resultatet er likevel at Zambia i dag har ett skatteregime som gjelder for alle selskapene som er aktive i landet Hovedforskjellen fra før 2008 er at reglene er like for alle og ikke er gjenstand for individuelle forhandlinger med gruvene De nye reglene innebærer økte skatteinntekter fra nye investeringer og produksjon Etter endringene i skatteregimet steg statens inntekter fra kobber til om lag elleve prosent av Zambias totale skatteinntekter Dette skyldtes at verdien av kobbereksporten økte og endringene i skatteregimet Staten fikk minst 200 millioner USD mer per år i inntekter etter at statens avgift for rettighetene til utvinning royalty ble satt opp fra 0 6 til 3 0 prosent av brutto salgsverdi Fra 2012 er denne avgiften hevet ytterligere til 6 0 prosent For 2011 har det internasjonale pengefondet IMF beregnet at ca 450 millioner USD av total gruvebeskatning var innbetaling av restskatt fra 2008 Dette innebærer at det ikke er sannsynlig med en stor økning av den totale gruveskatten i 2012 sammenliknet med 2011 Det er potensial for å øke statens andel av inntektene betydelig mer hvis noen av tiltakene som ble reversert i 2009 blir gjeninnført og myndighetene i Zambia i tillegg fortsetter å prioritere skatterevisjon Tre revisjoner ble gjennomført i 2009 og 2010 og viste at myndighetene bør kunne kreve inn betydelig mer i skatt hvis inntekts og kostnadsgrunnlaget verifiseres og skattevurderingen håndheves effektivt Zambia skal i tillegg øke kontrollen med eksport og internhandel slik at de lettere kan sjekke om informasjonen selskapene oppgir om omsetningen

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/forbedret-skattesystem-gir-%C3%B8kte-inntekter-til-staten-i-zambia (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Økt debatt om ressursfordeling og korrupsjon - norad.no
  på ressursfordeling og korrupsjon Den norske ambassaden tok i 2006 initiativ til å utvikle et samarbeid mellom Det katolske universitetet i Luanda og Chr Michelsens Institutt CMI i Bergen Målet var å utvikle en kritisk debatt om utfordringer ved styresett og offentlig forvaltning i Angola inklusive bruken av oljepengene Samarbeidet har i stor grad dreid seg om å støtte senteret for forskning og studier ved Det katolske universitetet Aktivitetene inkluderer forskning og formidling av resultatene Resultater Økt innsyn og debatt Den viktigste effekten av tiltaket er at det har bidratt til en mer åpen debatt i Angola og økt innsyn i offentlig pengebruk Det katolske universitetet og CMI produserer en årlig rapport som tar for seg situasjonen i angolansk økonomi Den presenteres på et bredt anlagt møte der statsråder presse akademia og organisasjoner fra det sivile samfunnet deltar Gjennom å skape en slik møteplass har det sivile samfunnet muligheten til å påpeke svakheter og manglende samsvar mellom retorikk og reell politikk Funnene fra rapporten blir gjengitt i ulike media og gir økt offentlig innsyn i myndighetenes forvaltning av landets ressurser Tiltaket har lyktes i å styrke akademia både institusjonelt og faglig gjennom å bygge opp et forskningssenter som spesialiserer seg på spørsmål om styresett og offentlig forvaltning I tillegg til den årlige rapporten publiserer senteret annen relevant forskning som holder høy faglig kvalitet Senteret har opparbeidet seg legitimitet som gjør at det tør å behandle sensitive temaer For eksempel arbeider senteret og CMI med en studie av offentlige investeringer innen infrastruktur en sektor som i mange land preges av misbruk av midler At en slik uavhengig studie om statlig økonomisk forvaltning i det hele tatt blir produsert er et fremskritt i forhold til tidligere Lærdommer Bidrag til økt kapasitet er viktig Samarbeidet ble ansett som viktig for å bygge opp

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/%C3%B8kt-debatt-om-ressursfordeling-og-korrupsjon (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Norge har finansiert strømtilgang - norad.no
  import av utstyr til lokale strømkooperativer i områdene Bhola og Gaibanha men kunne etter hvert også benyttes til innkjøp lokalt i Bangladesh Norge finansierte rundt halvparten av prosjektkostnadene Drift og vedlikehold skulle dekkes av inntekter generert fra strømkundene Resultater Strøm til flere enn planlagt En sluttrapport utarbeidet av uavhengige konsulenter viser at rundt 65 000 virksomheter og husholdninger fikk strømtilknytning i de to distriktene Dette var omtrent som planlagt i Bhola og over det dobbelte av planlagt i Gaibandha I Bhola fikk ca 40 prosent av alle husholdninger tilgang til strøm mens over 90 prosent ble tilkoplet i Gaibandha I begge områder er betalingsraten rundt 98 prosent og strømtap av tekniske årsaker lokalt eller på grunn av tyveri er lavt Lærdommer Strømforsyningen er ustabil Sluttrapporten uttrykker stor usikkerhet om hvorvidt prosjektene er bærekraftige ettersom lønnsomheten i de to kooperativene er meget svak og strømleveransene fra hovednettet er meget ustabile Det er generelt stor strømmangel i Bangladesh mange overføringslinjer er gamle og strømtapene i overføringslinjene er meget stort Kvaliteten på strømforsyningen er meget lav når den kommer fram til Bhola med mange strømbrudd og lav spenning Kilder Skriv ut Resultatrapport 2008 End review of Area Coverage Rural Electrification ACRE in Bangladesh Tweet Flere eksempler Bangladesh Analyseinstitutt har bare fungert med norsk støtte Oljebistand har produsert kunnskap Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Se alle Flere eksempler Energi og infrastruktur Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norge-har-finansiert-str%C3%B8mtilgang (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Bistand har bedret forvaltning av vannkraft - norad.no
  Ny lov har satt skille mellom drift og tilsyn Det norske samarbeidet med Bhutan på energisektoren har vart i over 20 år De siste åtte årene har samarbeidet i hovedsak vært knyttet til kapasitetsbygging i sektoren for å gjøre Bhutan bedre i stand til å forvalte egne naturressurser I følge en ekstern gjennomgang av samarbeidet som ble utført høsten 2007 har Bhutan gjennom samarbeidet med Norge fått på plass en elektrisitetslov Loven har medført etablering av en uavhengig reguleringsmyndighet og et nytt lisensierings og tariffsystem for elektrisitetssektoren Loven krever at det skilles mellom myndighetsoppsyn og drift i energisektoren og i 2008 ble det etablert et statseid kraftselskap som opererer og vedlikeholder eksisterende vannkraftanlegg og initierer nye prosjekter Norge har også bidratt til at Bhutan nå har en database med hydrologiske data og har fått oppdaterte nasjonale planer for prioritert utbygging av sin vannkraft Landet er dermed bedre i stand til å forvalte sine energiressurser og forberedt på å håndtere et potensielt stort antall søknader om utbygging av vannkraftprosjekter Lærdommer Norsk kompetanse passer i Bhutan Utnyttelse av vannkraftpotensialet stiller store krav til infrastrukturen og avansert kompetanse på mange felt Den norske kompetansen og erfaringen innen vannkraftutbygging og fjellteknologi er godt tilpasset behovene i Bhutan Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Bhutan Faglig bistand har gitt økt kompetanse på vannkraft Se alle Flere eksempler Bhutan Departement of Energy Faglig bistand har gitt økt kompetanse på vannkraft Se alle Flere eksempler Energi og infrastruktur Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Flere eksempler Norges vassdrags og energidirektorat Faglig bistand har gitt økt kompetanse på vannkraft Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bistand-har-bedret-forvaltning-av-vannkraft (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Økonomisk og faglig bistand har økt str... - norad.no
  mottakerinstitusjonene Det mest vellykkede samarbeidet har i følge evalueringen vært gjennomført i Nepal hvor Norge har vært involvert helt fra 1965 Norsk bistand har bidratt til å øke produksjonskapasitet gjennom fullfinansiering av vannkraftanleggene Andi khola 5 MW og Jhimruk 12 MW og støtte til forundersøkelse og opplæring i Khimti khola 60 MW hvor SN Power er hovedaksjonær Totalt utgjør i dag produksjonen fra disse tre anleggene ca 18 prosent av den totale elektrisiteten som leveres i Nepal Den norske støtten har også innbefattet betydelig opplæring av nepalesere ved NTNU Et spesielt trekk ved bistanden til energisektoren i Nepal har vært det sterke engasjementet fra Tibetmisjonen som har støttet utbyggingen av Andi Khola Selv om kraftverket har en kapasitet på beskjedne 5 MW har overskuddskraft blitt solgt inn i det nasjonale nettet og dermed redusert behovet for dieselbasert elektrisitet nasjonalt I tillegg til strøm har kraftutbyggingen bidratt til betydelig forbedringer innen irrigasjon som har gjort at mange av bøndene nå får tre avlinger per år mot to tidligere Det har dessuten vært en økning i antallet familiebaserte bedrifter etter at området fikk tilgang til elektrisitet Lokalbefolkningen har dessuten fått bedre drikkevann og sanitære forhold opplæring innen tekniske fag jordbruk og skogbruk og støtte til bedriftsetableringer Prosjektet er gjennomført i et av de mest tettbefolkede og fattige deler av landet Etter utbyggingen har andelen fattige gått ned med 30 prosent til tross for en sterk befolkningsøkning Lærdommer Helhetlig perspektiv har vært spesielt vellykket Fra Nepal 2008 Norsk bistand har bidratt til å øke produksjonskapasitet ved vannkraftanleggene Andi khola Jhimruk og Khimti khola Foto Kenn Opprann I følge evalueringen har Tibetmisjonens støtte til utbyggingen av Andi khola vært et uvanlig vellykket prosjekt Tibetmisjonens bistand har hatt et helhetlig perspektiv som omfatter både produksjon fordelingsnett fram til forbrukerne og forbindelse til det nasjonale overføringsnettet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/%C3%B8konomisk-og-faglig-bistand-har-%C3%B8kt-str%C3%B8mproduksjonen (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • 15.000 bønder har tatt i bruk nye dyrkn... - norad.no
  Resultater Kunnskap ga mer klimarobust jordbruk I Nicaragua har IPM programmet bidratt til å snu ukulturen med overforbruk av subsidiert kunstgjødsel og plantevernmidler I siste fase nådde det ut til 15 000 bondefamilier i Nicaragua og 1500 i resten av Mellom Amerika foruten flere tusen landbruksveiledere Gjennom programmet har små og mellomstore bønder fått kunnskaper som har satt dem i stand til å drive et mer miljøvennlig og klimarobust landbruk Utviklingsmålet var å bidra til økt avkastning og matsikkerhet bedre helse og et mer klimarobust landbruk gjennom opplæring i mer miljøvennlige produksjonsformer CABI Bioscience gjennomførte flere studier i 2003 og 2004 av programmet som blant annet konkluderte med at mange bønder hadde fått kunnskaper som gjorde at de kunne drive et mer miljøvennlig og effektivt landbruk og at de hadde økt sine inntekter Men studien viste også at bøndene opplevde at de fikk for lite igjen i forhold til kvaliteten på produktene de leverte og at de derfor var behov for å gjøre mer i forhold til markedsføring og salg Bøndene mente også at det var viktig med en mer helhetlig tilnærming ved å vie mer oppmerksomhet til rammebetingelsene for landbruket blant annet varierende råvarepriser skiftende landbrukspolitikk naturkatastrofer og krav fra forbrukerne Lærdommer Innovativ undervisningsmodell har gitt god forankring Programmet utviklet en innovativ undervisnings og kommunikasjonsmodell som spente fra mikro til makronivå fra bonden og landbruksveilederen via fag temagrupper og forskere til regionale og nasjonale beslutningstakere Gjennom det omfattende nettverket oppnådde programmet en bred forankring av en økologisk tenkemåte Kilder Skriv ut Economic analysis of the CATIE IPM AF NORAD Program Comparison of CATIE IPM AF and other IPM ICM projects and programs Wider Lessons Studies for the CATIE IPM AF NORAD Regional Program in Nicaragua Social diversity and differentiated impacts at stakeholder level Tweet Flere eksempler Costa Rica Bærekraftig

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/15-000-b%C3%B8nder-har-tatt-i-bruk-nye-dyrkningsmetoder (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Bærekraftig regulering har mer enn halv... - norad.no
  tiltakene Namibia fikk norsk hjelp til var å etablere en 200 mils økonomisk sone Norge avsluttet fiskeribistanden til Namibia i 2005 Da vurderte man at landet hadde bygget opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å forvalte fiskeriressursene uten ekstern støtte Den norske fiskeribistanden til Namibia har flere ganger blitt trukket frem som særlig vellykket og den har vært grundig analysert I 2008 tre år etter at den norske bistanden var avsluttet publiserte WWF en studie 41 som viste at Namibia ligger i verdenstoppen når det gjelder fiskeriforvaltning Namibia havnet på sjetteplass etter Norge USA Canada Australia og Island og foran de fleste land i Europa og Asia På 1970 tallet var den totale fiskefangsten enkelte år oppe i 1 5 millioner tonn mens den var 600 000 tonn i 2003 Det illustrerer WWF studiens konklusjon om at fisket nå reguleres på en bærekraftig måte Lærdommer Kompetanseoppbygging har gitt varige resultater Høsten 2009 mottok den namibiske fiskeriministeren Dr Abraham Iyambo motta en FAO pris for sin innsats for bærekraftig fiskeriforvaltning Dette indikerer at den norske bistanden til oppbygging av kompetanse og kapasitet ikke bare ga gode resultater mens utviklingssamarbeidet pågikk men at resultatene varer over tid Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Namibia 30 000 husholdninger har fått strøm Fiskeribistand har ført til økt eksport Norsk fiskeribistand nytter fattigdomsperspektivet mangler Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Flere eksempler Primærnæring landbruk fiske skogbruk Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Bondeorganisering har løftet levestandarden Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/b%C3%A6rekraftig-regulering-har-mer-enn-halvert-fiskefangsten (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forskningsfartøy har kartlagt fiskeressurser - norad.no
  legge realistiske planer for utbygging av fiskeflåten Resultater Forventninger har blitt justert og penger spart Fiskeforskningsskipet Dr Fritjof Nansen har kartlagt fiskerressurser siden 1975 De viktigste resultatene i kartleggingsfasen var at flere land og regioner måtte justere sine forventninger og legge om sine planer om investeringer i fiskeflåten I Burma der myndighetene hadde vedtatt store investeringer fem år før kartleggingen måtte de revidere og redusere planene fordi Nansenprogrammet viste at omfanget av ressurser ikke var i henhold til de forventningene Det samme gjaldt Sri Lanka Kenya Tanzania Mosambik og Sumatra regionen Nansenprogrammet bidro til at landene satte mer realistiske mål for sin fiskeriutvikling og særlig for det industrielle fisket De unngikk dermed å kaste bort penger på å utvikle en industri som det ikke ville vært grunnlag for For land der det ble funnet store fiskeressurser var det likevel langt fram til å utvikle fiskeriene Dette skyldtes både mangel på kreditt markedsrelasjoner infrastruktur og kompetanse både i offentlig forvaltning og privat sektor Mange land som fikk kartlagt sine ressurser i denne perioden viser fremdeles til disse dataene 30 til 40 år etter selv om informasjonen nå er utdatert Problemet for mange utviklingsland er mangel på fangstdata fra egen flåte og manglende rapportering fra fjernfiskeflåter Uavhengige ressursdata som Nansenprogrammet kan bidra med er derfor viktig Lærdommer Egen kompetanse og institusjoner er viktig Det norske fiskeforskningsskipet Dr Fritjof Nansen kartlegger fiskeressurser på kysten av utviklingsland i Afrika og Asia Ifølge en evaluering av Nansenprogrammet i 1982 og 1983 ble resultatene best i de landene der god kommunikasjon rundt planlegging og gjennomføring av toktene hadde blitt vektlagt En annen lærdom var at det hadde vært mangel på oppfølgende tiltak innen kompetansebygging konsentrasjon av programmet og institusjonsstyrking Dette ble viktige deler av Nansenprogrammet i det videre arbeidet senere på 1980 tallet og 90 tallet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/forskningsfart%C3%B8y-har-kartlagt-fiskeressurser (2014-09-28)
  Open archived version from archive