archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tanzania - norad.no
  100 000 levendefødte 2008 Under halvparten av alle fødsler skjer under kyndig veiledning som medfører stor risiko både for mor og barn Nyfødtdødeligheten er fortsatt svært høy og det er beregnet at minst 51 000 nyfødte dør hvert år i Tanzania 2009 Under ledelse av president Kikwete har landet satt helsetusenårsmålene høyt på den politiske dagsorden og samtidig satt store ressurser inn på å nå målene Utviklingssamarbeidet innen helsesektoren mellom Norge og Tanzania har en lang historie fra misjonssykehus på 50 tallet gjennom stat til stat bistand private organisasjoner universitetssamarbeid og i de siste årene gjennom helsediplomati mellom statslederne i internasjonale fora Helsesektorsamarbeid Hovedsatsingen i den norske helsebistanden til Tanzania er mødre og barnehelseinitiativet tusenårsmål 4 og 5 som innebærer styrking av helsetjenestelevering rundt svangerskap og fødsel Dette har betegnelsen Norway Tanzania Partnership Initiative NTPI Norge deltar i sektorsamarbeidet med det tanzanianske helsedepartementet andre givere og organisasjoner under det såkalte Sector Wide Approach Programme SWAP Dette danner grunnlag for oppfølging av nasjonale helseplaner og koordinering av alle aktørene i samarbeidet Det norske finansielle bidraget går gjennom en samfinansiering som bidrar til samlede ressurser til helsetjenesten på distriktsnivå Det norske bidraget har medført en økning av ressurser til distriktene tilsvarende ca 25 prosent 2009 og dermed en kapasitetsøkning og bedre tjenestelevering lokalt spesielt av helsetjenester knyttet til graviditet fødsel og tjenester for barn Pay for performance I samarbeid med Helsedepartementet Clinton Health Access Initiative CHAI og Ifakara Health Institute IHI bidrar Norge til et forsøksprosjekt for resultatbasert finansiering Prosjektet som foregår i Coastal Region startet i 2011 og har en varighet på to år Forskning viser at en av faktorene med stor betydning for tjenesteleveringen er motivasjonen til helsearbeiderne og at for lav betaling er en av faktorene som medfører lav motivasjon Målet er derfor å teste virkningen av å gi økonomiske insentiver til helsesentre og sykehus og dermed helsearbeidere mot at disse klarer å bedre tilgang og kvalitet på svangerskaps og fødselshjelp Piloten følges tett med evalueringsforskning gjennom IHI og erfaringene fra programmet vil kunne bidra til en beslutning om Tanzania vil innføre liknende ordning på nasjonalt nivå Styrking av helseinformasjonssystemet Som i en rekke andre lavinntektsland er kvaliteten på helsedata og helseinformasjon svakt noe som også gjelder bruken av eksisterende data til å overvåke sykdomsutviklingen lokalt og nasjonalt Et samarbeid med Universitetet i Oslo og det såkalte HISP nettverket et nettverk av universiteter som arbeider med utvikling av gode helsedata i land bidrar til utvikling av helseinformasjonssystemet Programmet fokuserer på utvikling og innhenting av helsedata bruk av data og ikke minst kapasitetsutvikling gjennom et masterprogram i samarbeid med University of Dar es Salaam Helping Babies Breathe Gjennom initiativet Helping Babies Breathe arbeider det norske Lærdal Foundation med å redusere fødselsasfyksi og har som ledd i arbeidet med tusenårsmålene satt seg som mål å halvere dette innen 2015 Utvikling av programmet skjer delvis ved og i samarbeid med Haydom Lutheran Hospital et av de største sykehusene i Tanzania med dype røtter i norske misjons og helsemiljøer og som kan vise

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsesystem/bilateralt-helsesamarbeid/tanzania (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • India - norad.no
  etter Uttar Pradesh FN og frivillige organisasjoner implementerer aktivitetene under veiledning fra indiske og norske myndigheter Første fase av NIPI skulle blant annet bidra til myndighetenes målsettinger om å redusere antall døde barn under fem år med en halv million fra utgangen av 2009 og sikre en fremtidig vaksinedekning i India på 80 prosent En uavhengig evaluering utført i 2013 konkluderte med at NIPI gir et ekstra bidrag til Indias offentlige helsesatsing for kvinner og barn I første periode ble intensivavdelinger for premature og syke nyfødte for første gang etablert på distriktsykehus og over 1 5 million barn har blitt behandlet Minst 400 000 kvinner har fått utvidet oppfølging under fødselen på sykehus av spesialtrente mødrehjelpere såkalte yashoda er og om lag tre millioner mødre og barn har fått oppfølging i hjemmet etter fødsel av helsearbeidere kalt asha er I tillegg har et modellsenter for behandling av barn med funksjonshemninger og et ressurssenter for sykepleie og jordmoropplæring blitt etablert Alle disse tiltakene skaleres nå opp av indiske myndigheter Les hele evalueringen Norsk indisk bilateralt samarbeid har bidratt til å sette nyfødtes helse på agendaen i India Ny fase for samarbeidet I andre periode videreutvikles helsetjenester for nyfødte opplæring av helsearbeidere og ny teknologi for å bedre helsetjenester på landsbygda introduseres I tillegg er det et mål om å etablere samarbeid mellom relevante norske og indiske helseinstitusjoner NIPI brukte 330 millioner kroner i perioden 2006 2012 Midlene har ført til bevilgninger fra India på nær 2 milliarder kroner for å skalere opp flere av tiltakene Budsjettet for den andre programperioden 2013 2017 er 250 millioner kroner Se nærmere på samarbeidet Ashaene går til fots fra landsby til landsby og sørger for at så mange som mulig føder på sykehuset og ikke hjemme De undersøker gravide og besøker de nybakte mødrene Les

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsesystem/bilateralt-helsesamarbeid/india (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Helseøkonomi og finansiering - norad.no
  for eksempel den globale vaksinealliansen GAVI og det globale fondet for bekjempelse av aids tuberkulose og malaria GFATM har bidratt til denne utviklingen Samlet bilateral og multilateral bistand til helse inkl aids er nært firedoblet siden 2000 og utgjorde rundt 12 6 milliarder amerikanske dollar i 2006 Hovedandelen av dette gikk til spesielle sykdommer eller programmer aids malaria TB vaksine En del lavinntektsland økte dessuten egne allokeringer til helsesektoren slik at de totale investeringene i helse dermed er langt høyere En rekke globale innovative finansieringsmekanismer er dessuten etablert for å øke de totale bidragene til helse globalt UNITAID IFFIm osv Helsefinansiering innen helsesystem Et lands helsesystem består av komponenter som helsepersonell helsefasiliteter distribusjonsordninger for medisiner og utstyr helseinformasjonssystem osv samt organiseringen og finansieringen av alt dette Modeller for helsefinansiering i det enkelte land varierer men inkluderer tradisjonelt ulike kombinasjoner av skattebasert finansiering egenandeler fra pasienter og lokale eller nasjonale helseforsikringsordninger Allokeringssystemer fra ett nivå til et annet innen det enkelte system varierer men kan inkludere rammetilskudd ulike typer refusjonsordninger og resultatbasert finansiering inkl aktivitetsbasert Norsk innsats Norge er en viktig bidragsyter til global helsefinansiering og har vært en av pådriverne for utvikling av de globale fondene GFATM og GAVI og de såkalte innovative finansieringsmekanismene Selv om Norge ikke rangerer blant aktørene som totalt sett gir mest helsebistand anses vi som sentrale ikke minst på grunn av aktiv innsats i den globale helsefaglige utviklingen Norge er dessuten blant de største bidragsyterne til UNICEF WHO og UNAIDS I forbindelse med satsingen på tusenårsmål 4 og 5 om mødre og barnehelse har Norge valgt å bidra til utvikling av modeller for resultatbasert finansiering RBF RBF brukes i Norges samarbeid med Tanzania Nigeria India og Pakistan om de to tusenårsmålene I tillegg er det etablert et samarbeid med Verdensbanken Trust Fund der modeller for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsesystem/%C3%B8konomi-og-finansiering/helse%C3%B8konomi-og-finansiering (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • NOMA, Norads program for masterstudier - norad.no
  rekke i Norges hovedsamarbeidsland Programmet er finansiert av Norad og administrert av SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Budsjettrammen for den nåværende programperioden 2006 2010 er 343 millioner kroner Målsetninger Støtte utvikling av mastergradsprogrammer ved institusjoner for høyere utdanning i Sør gjennom tett samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Norge i tråd med nasjonale behov og prioriteringer i Sør På sikt oppnå bærekraftig kapasitet ved institusjonene i Sør slik at disse kan utdanne personell med relevante kvalifikasjoner i forhold til nasjonale behov Stimulere til sør sør nord samarbeid gjennom støtte til å utvikle regionale mastergradsprogrammer Fremme liksetilling Styrke og videreutvikle norske høyere utdanningsinstitusjoners kompetanse til å integrere globalisering og utvikling i det faglige arbeidet Prioriterte områder og land I den nåværende programperioden er følgende områder prioritert Dette er basert på nåværende prioriteringer innen norsk utviklingssamarbeid og identifiserte behov i samarbeidslandene i Sør Utdanning Miljø økonomisk utvikling og handel Likestilling og kjønn Godt styresett demokratisk utvikling menneskerettigheter og migrasjon Helse Hiv aids Olje og energi Fred og konfliktløsning Prioriterte land Bangladesh Bolivia Malawi Mosambik Nepal Nicaragua Tanzania Uganda Zambia Andre utviklingsland kan bli vurdert Søknadsprosess Programmet er finansiert av Norad og administrert av SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning På deres nettsider finnes all nødvendig informasjon NOMA på SiUs nettsider Tweet Nyttige dokumenter for NOMA Programdokument PDF Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/h%C3%B8yere-utdanning-og-forskning/noma/noma-norads-program-for-masterstudier (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • NUFU, Nasjonalt program for utvikling, ... - norad.no
  mellom norske institusjoner og universiteter i utviklingsland NUFU programmet har følgende målsetninger bidra til å bygge opp utdanningsinstitusjoner i Sør bidra til forskningssamarbeid som er langsiktig og basert på likeverdig partnerskap bidra til kunnskap som er forankret og prioritert ved det enkelte universitetet bidra til kunnskap som er relevant i forhold til nasjonal utvikling og fattigdomsbekjempelse utdanne nye forskere utvikle master og doktorgradsprogrammer i Sør fremme kvinnelig deltakelse innen forskning og akademisk samarbeid bidra til kompetansebygging og bærekraft slik at at institusjonene selv kan ta hånd om forskning og forskningbasert undervisning bidra til forskning som er relevant og holder høy kvalitet bidra til å etablere regionale akademiske nettverk bidra til at akademiske publikasjoner og forskningsresultater blir presentert bidra til internasjonalisering ved institusjoner i Sør og i Norge Resultater av ordningen Over 1000 forskere fra 20 land har fått støtte gjennom NUFU Fra 2002 til 2007 ble det avlagt 171 doktorgrader og 629 mastergrader Prognosen er at det fram til 2014 vil bli utdannet ytterligere 204 studenter på doktorgradsnivå og ytterligere 227 på mastergradsnivå Kvinnelig deltakelse 40 prosent av de kandidatene som avla eksamen i 2007 var kvinner 7 av 68 NUFU støttede prosjekter i perioden 2002 2007 har et tema som er spesifikt knyttet til kvinner og likestilling Søknadsprosess Programmet er finansiert av Norad og administrert av SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning På deres nettsider finnes all nødvendig informasjon og søknadsprosessen NUFU på SiUs nettsider Tweet Nyttige dokumenter for NUFU Programdokument NUFU PDF Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/h%C3%B8yere-utdanning-og-forskning/nufu/nufu-nasjonalt-program-for-utvikling-forskning-og-utdanning (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • NORHED - norad.no
  Lederen av ekspertpanelet for delprogrammet helse Nester Moyo uttalte NORHED programmets måte å behandle søknadene på bidrar til å sikre en helhetlig tilnærming med kvalitet objektivitet og rettferdighet Prosjektene som mottar støtte vil bidra til endring og møte landenes behov Stor konsentrasjon av prosjekter i regionen Sør for Sahara Geografisk dominerer regionen Sør for Sahara NORHED programmet 12 av totalt 16 prosjektland er å finne i de østlige områder av Afrika men også Asia Midtøsten og Latin Amerika representert i programmet På landnivå er det Uganda Etiopia Malawi og Tanzania som har fått flest tildelinger Alle disse er prioriterte land i utlysningen Det fokuseres på Sør sør samarbeid med kapasitetsbygging på tvers av landene i regionen noe spesielt universitet i Sør Sudan vil nyte godt av Sør Sudan er prioritert som et eget delprogram i NORHED programmet Tre prosjekter med universitet i Juba ble innstilt i denne omgang men der Norad ser på muligheten for eventuelle økte tildelinger for Sør Sudan for fremtiden Totalt har 26 universiteter fra 16 ulike land i samarbeid med ti norske utdanningsinstitusjoner fått innvilget støtte til sine prosjekter Prosjekter innen utdanning helse og naturressursforvaltning klima og miljø står for majoriteten av NORHED tildelingene men også prosjekter innen demokratisk og økonomisk styresett humaniora kultur media og kommunikasjon og Sør Sudan får betydelig støtte Norge satser opp mot 150 millioner kroner i året på å styrke høyere utdanningsinstitusjoner i Sør Gjennom NORHED finansieres det nå 46 enkeltprosjekter i størrelsesorden 7 18 millioner per år de nærmeste fem årene Norads målsettinger er å inngå endelige avtaler med alle prosjektene innen 1 oktober under forutsetning at man kommer til enighet rundt justeringer og tilpasninger innen de enkelte prosjektene som er innstilt til støtte Tweet NORHED Norsk program for kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning for utvikling NORHED er et

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/h%C3%B8yere-utdanning-og-forskning/norhed/norhed (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Uniformerte styrker – forebygging av hi... - norad.no
  i juni 2011 og vedtok resolusjon 1983 som slår fast at hiv og aids fortsatt representerer en trussel mot utvikling fred og stabilitet og FN vil fortsette å utvide innsatsen mot hiv og aids blant uniformerte styrker og i konfliktområder Resultater Andel av uniformerte styrker som lar seg teste har økt betraktelig i takt med kunnskap om hiv og AIDS Som et resultat av opplæring og tilbud om testing har andelen uniformert personell som lar seg teste eller benytter seg av støttetilbud gikk opp fra fem prosent i 2005 til 15 prosent i 2010 I 2005 hadde 11 prosent deltatt i opplæring sammenlignet med 55 prosent i 2010 En gjennomgang i 2005 viste imidlertid at forhåndskunnskapen om hiv blant fredsbevarende styrker som rekrutteres fra nasjonale styrker varierte sterkt Det er derfor viktig å nå soldatene hjemme før de sendes ut UNAIDS har hjulpet militæret i flere land med å innføre hivforebygging testing og behandling Militæret i 19 land i det sørlige Afrika har nå egne personer som er ansvarlige for arbeid med hiv Det tilbys testing og behandling for hivpositive soldater FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner sier at soldater fra land med hivforebyggende arbeid har høyere bevissthet om hivproblematikken også ved utstasjonering Lærdommer Arbeidet med hiv blant uniformerte styrker bør integreres i kommandostrukturen Erfaringene viser at den mest effektive måten å arbeide med hiv blant uniformerte styrker er å integrere arbeidet i kommandostrukturen ikke legge det til helsetjenester eller andre aktører utenfra Samtidig må ikke hivopplæring av uniformerte styrker skje i isolasjon fra landets øvrige hivarbeid Forebyggende arbeid blant utestasjonerte styrker er fortsatt en viktig oppgave Med 120 000 personer i feltoperasjoner verden over er opplæring i felt en effektiv måte å nå en stor gruppe mennesker Kilder Skriv ut UNAIDS On the front line A review of programmes that

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/uniformerte-styrker-forebygging-av-hiv-og-aids (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Tilgang på trygg abort har bidratt til ... - norad.no
  trygge aborter og prevensjon for å hindre uønskede svangerskap IPAS jobbet med myndighetene for å drive fram en lovendring for å gjøre abort lovlig og har jobbet systematisk med å øke helsetilbud som inkluderer abort og prevensjon til kvinner i hele landet Mer enn 400 offentlige og private klinikker som utfører abort har blitt etablert Mange tusen helsearbeidere har fått opplæring i trygg abort veiledning og omsorg Resultater Ny likestillingslov bedre helsetilbud og informasjonskampanjer har bidratt til tryggere aborter I dag har alle 75 distrikter i Nepal minst én helseklinikk som sørger for trygg abort Men det er langt igjen før alle kvinner i Nepal har tilgang til prevensjon og trygg abort Foto GMB Akash Etter ti år blir trygge aborttjenester tilbudt i 75 av distriktene i Nepal og omlag 500 000 kvinner har gjennomført trygge aborter etter lovreformen IPAS arbeid sammenfalt med det globale Safe Motherhood programmet og dette bidro til at myndighetene over tid ble mer bevisste på de negative og livstruende helsekonsekvensene som følger av farlige aborter Helsemyndighetene IPAS og andre frivillige organisasjoner igangsatte arbeid for å hjelpe og behandle kvinner med livstruende komplikasjoner etter farlige aborter Aktører i det sivile samfunnet drev samtidig pådriverarbeid for å endre abortloven Dette bidro til at det i 2002 ble vedtatt en ny likestillingslov med mer liberal omtale av tilgang på abort Etter at loven ble vedtatt etablerte IPAS og myndighetene et samarbeid om oppfølgingen for å øke helsetilbudet til kvinner i både offentlig og privat helsevesen i hele Nepal Mer enn 400 offentlige og private klinikker som tilbyr abort er etablert Det er utarbeidet retningslinjer for helsearbeidere og mange tusen helsearbeidere har fått opplæring i trygg abort Informasjonskampanjer ble iverksatt og nådde kvinner gjennom ulike kanaler som media lokale informasjonsmøter og gjennom helsearbeidere Kvinner på landsbygda ble nådd av helsearbeidere som hadde fått opplæring i primærhelse og helseveiledning Det er nå mer enn 50 000 slike helsearbeidere som når ut i hele Nepal Etter ti år er trygg abort et tilbud i 75 distrikter i Nepal og omlag 500 000 kvinner har gjennomført trygge aborter Fra 1994 til 2009 var mødredødelighetstallene nesten halvert til 229 per 100 000 En betydelig andel døde som følge av farlige aborter IPAS hadde en sentral rolle sammen med myndighetene for å halvere andelen I tilknytning til aborttjenestene har jenter og kvinner fått tilgang til prevensjon noe som også har effekt på aborttallene Lærdommer Samarbeid mellom myndigheter og det sivile samfunn Samarbeid mellom helsemyndighetene og frivillige organisasjoner var nøkkelen for å skape endring i Nepal Utgangspunktet var helt konkret at organisasjonene og helsesektoren samarbeidet om å hjelpe og behandle kvinner med livstruende komplikasjoner etter farlige aborter Dette skapte felles forståelse for problematikken og et ønske om å få bukt med farlige aborter Samtidig drev frivillige organisasjoner i det sivile samfunnet pådriverarbeid for en lovendring Når loven ble vedtatt i 2002 fortsatte samarbeidet IPAS er en internasjonal organisasjon med erfaring fra mange land og brakte med seg erfaringer fra Vietnam og India Én viktig faktor

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/ghdghdfghdfg (2014-09-28)
  Open archived version from archive