archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oversikt over norsk bistand til utdanni... - norad.no
  fra 2009 til 2010 Publisert 17 10 2011 Sist oppdatert 18 04 2013 Skriv ut Tweet Bistand til utdanning fordelt på undersektor 2010 NOK mill Undersektor 2010 NOK mill Utdanning uspesifisert nivå 320 Grunnskole 925 Videregående 57 Universitet og høyskole 302 Totalt 1 604 De største mottakerne av bilateral bistand i 2010 De største mottakerne av norsk bilateral utdanningsbistand i 2009 er blant andre Sudan 89 millioner kroner Nepal 59 millioner kroner Pakistan 56 millioner kroner Madagaskar 56 millioner kroner De viktigste kanalene for multilateral bistand i 2010 De tre viktigste multilaterale kanalene for norsk utdanningsbistand er Unicef Fast Track Initative EFA FTI har i 2011 blitt Global Partnership for Education og Unesco Unicef Jenter og utdanning er et hovedsatsingsområde for norsk utdanningsbistand I 2010 ble det derfor bevilget 500 millioner kroner til Unicef og deres arbeid for å sikre skolegang for jenter Fast Track Initative EFA FTI har i 2011 blitt Global Partnership for Education Partnerskap mellom giverland utviklingsland og multilaterale og sivilt samfunnorganisasjoner for å mobilisere støtte til utdanning Mottok i 2010 110 millioner kroner UNESCO FNs organisasjon for utdanning vitenskap og kultur mottok i 2010 46 5 millioner kroner Tweet Relaterte lenker UNICEF Global Partnership for Education UNESCO Se nyere tall Oversikt over norsk bistand til utdanning 2012 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/norsk-st%C3%B8tte-til-utdanning/oversikt-over-norsk-bistand-til-utdanning-2010 (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Universitetssamarbeid gir økt kompetans... - norad.no
  av utdannende kandidater på master og doktorgradsnivå og ved forskningsresultater publisert i vitenskapelige tidsskrifter rapporter og bøker Det legges også vekt på formidling rettet mot lokalbefolkning myndigheter og politikere i de aktuelle landene og i giverland I 2009 var 175 doktorgradsstudenter og 261 masterstudenter under utdanning med støtte fra NUFU De fleste av dem er ansatte ved universitetene som er partnere i programmet Om lag 44 prosent av doktorgradskandidatene er kvinner mens det er 41 prosent kvinner blant masterstudentene Sammenlignet med vanlig kjønnsfordeling blant ansatte ved universiteter i utviklingsland er kvinneandelen høy Forskningsresultater ble publisert i til sammen 396 vitenskapelige artikler rapporter og bøker i 2009 I tillegg ga prosjektdeltakere populærvitenskapelig presentasjoner av sin forskning ved 285 anledninger i form av seminarer nettsider brosjyrer film medieomtale og annet En del av institusjonene har deltatt i dialog med politikere og myndigheter innen de samfunnsområdene der NUFU støttet forskning foregår Dette er en aktivitet som nå blir høyere prioritert i programmet Et eksempel på viktigheten av lokal forankring er et prosjekt i Tigray provinsen i Etiopia der 250 bønder tester ut ulike varianter av såkorn av bygg Deltakende institusjoner i prosjektet er University of Mekelle Etiopia og Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås Resultatene viser at det er større aksept blant bøndene for å ta i bruk nye og mer effektive typer såkorn når de er testet ut av lokale bønder i naturlige omgivelser enn når organisasjoner eller myndigheter kommer med såkorntyper som kun er testet av forskere i laboratorier Lærdommer Langsiktig institusjonelt samarbeid gir gode resultater men programmet burde også ha satset på generell institusjonell kapasitetsutvikling NUFU ble evaluert i 2009 Evalueringen konkluderer med at NUFU har oppnådd gode resultater ikke minst fordi det har vært basert på langsiktig institusjonelt samarbeid Samtidig påpekes det at sammenhengen mellom økt individuell kompetanse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/universitetssamarbeid-gir-%C3%B8kt-kompetanse-i-utviklingsland (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Eksperter på likestilling har forbedret... - norad.no
  lærere fra samarbeidende universiteter infrastruktur og administrasjon Resultater Tidligere studenter bidrar til lovendringer og økte muligheter for kvinner Studenter med innflytelse Mange tidligere studenter fra Senteret for kvinnerett i Zimbabwe har hatt stor innflytelse på lover og rettspraksis i Afrika sør for Sahara Noen eksempler En av dem som direkte påvirket loven om kvinneandel i parlamentet var den første kvinnelige juristen fra senteret som ble valgt inn i Zimbabwes parlament tidligere viseminister for kvinner Jessie Majome Andre tidligere studenter har fremmet vedtaket om at minst en tredel av parlamentarikerne i Kenya skal være kvinner Studenter fra Zambias politi har laget obligatoriske retningslinjer for etterforskning av vold mot kvinner og drevet opplæring i emnet I løpet av 1993 2001 gjennomførte 157 deltakere fra ni land diplomkurs Fra 2003 til 2012 fullførte 195 kandidater studiet og kan kalle seg Master i Kvinnerett Uteksaminerte har etablert kurs i kvinnerett ved andre studiesteder som Mount Kenya universitet og et universitet i Zambia Ansatte og uteksaminerte har vært med på å skrive Zimbabwes lov mot vold mot kvinner De har også bidratt til en endring av arveretten som gir kvinner like rettigheter Resultatet er at likestillingsprinsippet gjelder uten unntak på alle områder i Zimbabwes nye grunnlov Zimbabwe vedtok i mars 2013 at minst 60 av de 210 medlemmene i parlamentet skal være kvinner I valget i september 2013 ble 86 kvinner valgt inn i parlamentet noe som økte kvinneandelen fra 19 til 34 prosent Denne økningen tilskrives loven Senterets arbeid har rustet uteksaminerte til å møte lokal kultur og sedvane i politiet med konkrete tiltak mot diskriminering Studenter fra Zambias politistyrke står bak offisielle retningslinjer for etterforskning av vold mot kvinner og har drevet opplæring emnet Retningslinjene er blitt gjort obligatoriske I intervjuer med forskere som har evaluert senteret har de sagt at utdanningen ved senteret har gjort dem mer bevisste på kvinners rettigheter i sitt politiarbeid Lærdommer Vanskelig å sikre økonomisk bærekraft Et samarbeid som startet i det små er blitt et verdsatt tilbud innen høyere utdanning Senteret har vært en ressurs i arbeidet for likestilling i det østlige og sørlige Afrika Konseptet kopieres ved andre universiteter Arbeidet har vært vellykket fordi det har vært drevet faglig forsvarlig og fordi Norge har sørget for stabil støtte og faglig oppfølging Evalueringer i 2001 2007 2010 og 2013 har vært positive til hva senteret har oppnådd og til hvordan det er administrert Et kritisk punkt er om tilbudet bruker sitt fulle potensial til å fremme kvinners juridiske og sosiale status i regionen Senteret oppfordres til å lage en tydeligere strategi for arbeidet publisere mer forskning og utvide sitt regionale samarbeid Senteret har ikke lykkes med å bli selvfinansiert og er fortsatt avhengig av bistand Universitetet i Zimbabwe har overtatt finansieringen av de faste stillingene men har ikke ressurser til å finansiere reise stipend og opphold for stipendiatene Universitetet klarer heller ikke å dekke lønn og reise for forelesere fra andre land i regionen En evaluering fra 2013 anbefaler senteret å finne flere økonomiske ben å stå

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/eksperter-p%C3%A5-likestilling-har-forbedret-lover-og-politiarbeid (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fleksibelt utdanningstilbud har gitt no... - norad.no
  elevene på skolesentrene mellom 2009 og 2011 var jenter For å sikre tilstrekkelig med lærere som ville bo og arbeide i Karamoja med sitt særegne levesett har 472 lokale lærere blitt utdannet og underviser i ABEK skolene Lokale lærere bidrar også til den lokale forankringen og relevansen i utdanningen Læringsutbyttet for barna i ABEK skoler viser seg å ligge over gjennomsnittet i Uganda Av elevene som er blitt testet etter fullført tredjeklassenivå kan 49 prosent lese og skrive på lokalspråket 83 prosent behersker grunnleggende matematikk mens 33 prosent kan lese og skrive noe på engelsk Tallene for læringsutbytte er høyere enn det som er vanlig i det sørlige og østlige Afrika i følge en organisasjon SACMEQ som måler kvalitet på læring Ugandas myndigheter tok i 2008 ABEK modellen inn i en ny utdanningslov Dette åpnet for offentlig finansiering av skolesentrene og i dag mottar 87 prosent av sentrene økonomisk støtte fra myndighetene Dette bidrar til at prosjektet er bærekraftig I følge nyhetskilden New Vision har ABEK i Uganda vært så vellykket at myndighetene i Sør Sudan ønsker å bruke deler av programmet for å øke tilgangen og kvaliteten på utdanningen For å kunne tilby barn og unge i Karamoja dette utdanningstilbudet ble det bygget 16 skolesentre 28 midlertidige skoler 191 mobile skoler under trær og ni latriner fordelt på seks distrikter Evalueringen viser også at skolene har sterk lokal støtte gjennom landsbyledere og komiteer som har jobbet aktivt for å overtale foreldre til å sende barna på skolen Samtidig som gode resultater kan dokumenteres for enkelte sider ved tiltaket er det en utfordring at det ikke har vært gjennomført folketelling i Uganda siden 2001 Siden det er usikkert hvor mange barn som bor i regionen kan det ikke med sikkerhet slås fast hvor stor andel av barna i skolealder som fortsatt ikke går på skole Det har også vært manglende føring av oppmøte slik at tallene på frafall er upresis Store utfordringer gjenstår for at alle barn i Uganda skal ha tilgang til grunnutdanning Evalueringen fra 2009 gir blant annet eksempler på et frafall på opptil 90 prosent i enkelte områder I én etnisk gruppe ngakaramajong viser nye UNESCO data at 78 prosent av barn mellom syv og 16 år fortsatt ikke går på skole Også læringsutbyttet synes å være så svakt i mange områder at mange elever aldri lærer grunnleggende ferdigheter Lærdommer Innovative løsninger lokalt samarbeid og langsiktig innsats er nødvendig for å gi de mest marginalisert barna et skoletilbud Utdanning i regioner hvor folk lever av tradisjonelt landbruk krever innovative løsninger som baserer seg på deres premisser og behov En av nøklene til å lykkes var å forstå årsakene til motstanden mot utdanning i dette lokalsamfunnet og i samarbeid utforme et tilbud som ga løsninger på problemene Evalueringene av programmet viser at det er et stort behov for å fortsette innsatsen Det er blant annet behov for flere lærere undervisningsmateriell og lærebøker bedre organisering økt sikkerhet og styrkede helsetjenester Det er også behov for bedre måling og rapportering

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fleksibelt-utdanningstilbud-har-gitt-nomader-skolegang (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Bedre lærere gir bedre skolegang - norad.no
  kalles Quality Education Project QEP Prosjektet baseres på studier som viser at lærerens forhold til elevene er viktig for kvaliteten på utdanningen og læringsutbyttet for elevene Lærerne i prosjektet fikk opplæring i aksjonsforskning på egen undervisningspraksis De arbeidet i fokusgrupper observerte hverandre og skrev dagbok for å analysere og forbedre egen undervisningspraksis Også lærere ved lærerhøyskoler og lokale utdanningsmyndigheter fikk opplæring for å styrke lærerutdanningen og myndighetenes innsats for å heve kvaliteten på utdanningen Resultater Profesjonelle lærere som bryr seg om barna En evaluering fra 2010 viste betydelige endringer i praksisen hos lærere og skoleledere og bedre læringsmiljø for elevene I evalueringen beskrives prosjektet som en nyvinning som har styrket lærerens identitet potensial og praksis gjennom forskning på egen utdanning I alt har prosjektet utdannet eller videreutdannet over 1000 grunnskolelærere 108 lærere ved lærerhøyskoler og universiteter og 39 utdanningsledere i Sørøst Afrika Evalueringen viser at lærerne som har deltatt i programmet driver mindre fysisk avstraffelse mer konstruktiv veiledning og viser bedre evne til å forbedre undervisningen enn lærere uten samme opplæring Kun lærere som var utdannet gjennom prosjektet oppnådde toppresultater i evalueringens observasjon i klasserom Evalueringsforskerne fremhever denne undervisningen som den beste de har observert i Afrika på 30 år De fleste skolene som deltok i prosjektet skåret noe bedre i matematikk og engelsk enn andre skoler Evalueringen legger vekt på at denne sammenhengen ikke er entydig Utvikling og lansering av prosjektet og forankring i lærerhøyskoler og grunnskoler i de fire pilotlandene hadde tatt tid De første lærerne i prosjektet hadde fungert for kort tid i de samme klassene etter opplæringen til at man kunne forvente entydige effekter på læringsutbyttet da evalueringsteamet samlet sine data i 2009 I perioden 2010 2012 ble det gjennomført årlige undersøkelser av læringsutbyttet i et utvalg av skolene Redd Barna samarbeider med I Zimbabwe tyder undersøkelsen på at lesekunnskapene er høyere i skoler der lærerne har fått opplæring gjennom dette prosjektet enn i andre skoler Det skal gjennomføres en evaluering for å teste og dokumentere denne sammenhengen i Zimbabwe og Zambia Myndighetenes vilje og evne til å videreføre prosjektet skal vurderes samtidig Lærdommer Behov for kartlegging av effekter av undervisningspraksis på læringsutbytte Evalueringen fra 2010 konkluderer med at økt lærerkompetanse kan bedre lærer elev relasjonen og gi mindre fysisk avstraffelse Den antyder også at dette bidrar til større læringsutbytte Lærerne som ble evaluert syntes at det å fokusere på elevene se dem og lytte til dem var noe av det viktigste de hadde lært i prosjektet for å forbedre undervisningen Slik forbedring skjer ikke over natten I evalueringen vises det til at endring av lærerens undervisningspraksis tar minimum ett til to år ettersom dette også innebærer endring av personlige holdninger og adferd Selv om det allerede eksisterer mye kunnskap om de positive virkningene av aksjonsforsking er det behov for bedre kartlegging av effekter på læringsutbytte til elevene Derfor planlegger Redd Barna å gjennomføre en effektevaluering av prosjektet Kilder Skriv ut Harber Clive and Stephens David 2010 From Shouters to Supporters Quality Education Project Final evaluation

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bedre-l%C3%A6rere-gir-bedre-skolegang (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Yrkesopplæring gir flere unge jobb - norad.no
  til yrkesopplæring på Sri Lanka har ført til lavere arbeidsløshet Foto Bjørnulf Remme Da internt fordrevne etter krigen kom tilbake til områder som tidligere var kontrollert av tamilgeriljaen LTTE hadde de ikke lenger eksamensbeviser som kunne hjelpe dem med å få jobb Ett av yrkesopplæringssentrene fikk godkjenning av myndighetene til å gjennomføre prøver for å dokumentere kunnskapsnivået til tidligere studenter 46 ungdommer fikk på denne måten utstedt diplomer på nytt og samtlige fikk umiddelbart jobb Fire yrkesopplæringssentre i de tidligere konfliktområdene nord på Sri Lanka har fått akkreditering av myndighetene slik at elevene får offentlig godkjente diplomer etter avlagt eksamen Sentrene gir også opplæring til fengslede for å gjøre deres tilbakevending til samfunnet enklere 450 studenter og 400 fanger mottok avgangsdiplomer i 2010 Sju mindre sentre i det tidligere konfliktområdet Jaffna har fått til sammen 13 nye kurs godkjent av myndighetene 93 studenter 19 av dem unge kvinner ble uteksaminert fra disse sentrene i 2010 Arbeidet med å få lokale foretak til å ansette ungdommer har ført til at 150 tidligere studenter fått arbeid i lokale bedrifter Ni mannlige og 71 kvinnelige fikk arbeid i tekstilfabrikker i Jaffna Av 77 tidligere studenter som fikk lån for å starte opp egne bedrifter kan 22 leve av inntektene fra bedriftene Lærdommer Viktig å se på hvilke barrierer som møter kvinner i arbeidslivet da reell likestilling ennå ikke har nådd nasjonalt plan Prosjektet viser en direkte sammenheng mellom yrkesopplæring og sysselsetting både for kvinner og menn Likevel viser tiltaket at det er et stykke fra å få gjennomslag for likestilling hos de lokale partnerne i programmet til å oppnå reell likestilling i samfunnet Av de 77 ungdommene som ble tilbudt etableringslån av WUSC er det kun tre av 34 kvinner som driver egen virksomhet sammenlignet med 19 av 43 menn I fortsettelsen av

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/yrkesoppl%C3%A6ring-gir-flere-unge-jobb (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Utdanning til barn og unge som er ramme... - norad.no
  barn og unge er særlig berørt av konflikten i Colombia Flyktninghjelpen har utviklet fleksibel utdanning som er spesielt tilpasset behovene til disse gruppene Prosjektet ble gjennomført fra 2010 til 2012 og er en videreføring av Flyktninghjelpens utdanningsprosjekt i Colombia som Norge har støttet siden 2006 Tiltaket er i samsvar med det nasjonale utdanningssystemet og utviklet i tråd med internasjonale standarder for utdanning i krisesituasjoner Utdanningen tar hensyn til at familier har behov for at barna bidrar til husholdets økonomi og at de ofte kommer fra miljøer preget av vold Klassene er små og det gis pedagogisk og psykososial støtte med personlig oppfølging Flyktninghjelpen har også bidratt til utdanningsmyndighetenes kapasitet til å overta ansvaret Resultater 60 prosent av internt fordrevne i prosjektområdet går på skole Fra 2010 2012 fikk 32 160 barn og unge skolegang gjennom prosjektet Mellom 85 95 prosent av elevene gjennomførte hele undervisningsløpet Av elevene var 62 prosent jenter Flyktninghjelpens mål om at 60 prosent av internt fordrevne ungdommer i prosjektområdet skulle gå på skolen ved tiltakets slutt ble oppnådd Det ble gitt grunnskoleopplæring til 2 043 barn unge og voksne med afrikansk colombiansk bakgrunn Disse er spesielt hardt rammet av konflikten Colombianske myndigheter viderefører nå de fleste utdanningsmodellene som en del av sitt utdanningstilbud Lærdommer Samarbeid med myndighetene sikrer bærekraft Valget om ikke å overta myndighetenes ansvar men å vise vei for hvordan skolemyndighetene kan sikre utsatte barn og unge tilpasset skolegang har vært en riktig satsing Tiltaket har langt på vei lykkes i å møte utdanningsbehovene til internt fordrevne og sårbare grupper Samarbeidet med myndigheter og utdanningsinstitusjoner har vært viktig for å sikre bærekraftige opplegg Selv om myndighetene har vært positive til det fleksible utdanningsopplegget har ingenting skjedd med de statlige testene som i liten grad er tilpasset de internt fordrevnes kultur og bakgrunn De gjør

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/flyktninghjelpen-har-bidratt-til-utdanning-av-barn-og-unge-som-er-rammet-av-konflikt (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Jenters utdanning forbedret - norad.no
  gjennomgående tiltak med oppmerksomhet på kjønnsproblematikk som prinsipp for arbeidet Programmet for 2007 2009 ble gjennomført i samarbeid med utdanningsministeriet og lokale organer på provins og distriktsnivå Unicef har en avansert multisektoriell tilnærming gjennom sitt konsept kalt Child Friendly School Modellskolene tar sikte på å øke læringsevnen på skolen og minske ulikheter gjennom å integrere mange tiltak rundt barnet vann separate sanitærforhold for gutter og jenter barne fokusert pedagogikk helseoppfølging livsnyttig kunnskap og kampanjer mot vold mot barn Opplegget prøves ut i enkelte distrikter for å utvikle strategier som kan oppskaleres i samarbeid med departementet I de tre distriktene hvor Unicef arbeider har 150 000 barn fått forbedret undervisning I distriktet Maganja da Costa mottok 74 000 barn skolemateriell I dette distriktet økte innskrivingen med 20 prosent 825 lærere 277 skoledirektører og 2 108 skolerådsmedlemmer fikk opplæring i å ta vare på de mest sårbare barna I følge Unicefs rapporter har de oppnådd følgende resultater av policy dialogen med utdanningsministeriet Egne grupper er opprettet for å styrke opplysningsarbeidet om jenters spesielle behov Gjennomføring av flere studier av barrierer for jenters utdannelse har påvirket utdanningsministeriets planleggingsavdeling Nye rutiner for å få kjønnsspesifikke data på lavere administrativt nivå slik at man kan følge utvikling av tiltak for å bedre jenters utdanning Verdensbanken har i 2008 signert en stor avtale med Mosambik under Hurtigsporinitiaivet FTI Verdensbanken var blant de første til å investere i utdanningssektoren etter borgerkrigen og i volum har bidragene vært viktig for ekspansjonen i landets utdanningssektor Bidraget til fjerning av skolepengene i 2005 blir av Verdensbanken vurdert til å ha slått særlig positivt ut på barn og særlig jenters deltagelse på skolen Afrikabankens satsning i utdanningssektoren fokuserer i stor grad på infrastruktur Banken stiller med både lånefinansiering og faglig bistand for bygging av nye skoler lærerboliger og lærerskoler Afrikabankens Education II program ble avsluttet i 2003 og hadde som mål å bygge og utstyre to lærerskoler 16 nye grunnskoler og 64 nye lærerboliger Sluttrapporten konkluderer med tilfredsstillende gjennomføring En høyere benyttelse av skolene enn forutsatt har skapt store vedlikeholdsproblemer Frivillige organisasjoner Redd Barna samarbeider med lokale aktører i distriktene Organisasjonen er bevisst på å fremme jenters utdanning gjennom sine programmer De har i de seneste årene jobbet med å legge til rette for jenters utdanning i syv distrikter i provinsene Sofala og Manica I 2007 beløp Redd Barnas utdanningssatsing i Mosambik seg til fire millioner kroner Redd Barnas resultater i 2007 kan først og fremst ses i form av tjenestelevering og påvirkningsarbeid 4965 tilskuere så debatter og små teaterstykker i lokalsamfunnet om blant annet jenters skolegang I sju distrikter ble lokale skolestyrer bevisstgjort og opplært av myndighetenes spesialenhet for jenters rettigheter 1200 barn deltok og fikk opplæring gjennom nyopprettede barneråd og barneparlamenter I 2007 ble 30 latriner for jenter og 21 klasserom for 6 7 klassinger bygd noe som kom 2630 barn til god Redd Barna har satset på utdanning av kvinnelige lærere i Manica og Sofala Nyutdannede kvinner returnerer til lokalsamfunnet som lærere og rollemodeller Som en del av

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/jenters-utdanning-forbedret (2014-09-28)
  Open archived version from archive