archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Universitetssamarbeid bidrar til kunnsk... - norad.no
  flere ulike sektorer Programmet inkluderer også videreutdanning av aktivister i demokratibevegelsen Universitetet i Agder UiA og Universitetet i Oslo UiO samarbeider med UGM i dette løftet Samarbeidet med UiA startet i 1992 og er støttet av norske bistandsmidler siden 1999 Samarbeid mellom UGM og UiO har pågått siden 2003 og har vært støttet gjennom Norads ordninger NUFU og NOMA se side 31 i perioden 2006 2010 Målet har vært å etablere masterutdanninger innen demokrati menneskerettigheter og konflikthåndtering ved UGM og gjennomføre forskning på demokrati makt og konflikt i Indonesia og Sri Lanka Gjennom årene har studenter og ansatte fra UGM og de norske universitetene studert forsket og forelest ved hverandres institusjoner Resultater kunnskap og demokratidebatt bidrar til samfunnsreformer Samarbeidet har ført til et utvidet studietilbud ved UGM Det er opprettet to nye masterprogrammer et på menneskerettigheter og demokrati og et med fokus på forvaltning av naturressurser og klima Det er også gjennomført tre PhD kurs gjennom NUFUprosjektet Så langt har 17 kandidater tatt mastergrad gjennom NOMA og NUFU og fem avlegger PhD graden i løpet av 2013 En gruppe på 18 kandidater har tatt mastergrad med faglig fokus på skogforvaltning og REDD et initiativ for å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland Ytterligere tolv studenter og tre PhD kandidater har fullført sine grader ved UiA Alle er nå tilbake som lærere og forskere ved UGM Gjennom samarbeidet med Norge har også forskningen på demokrati menneskerettigheter makt og konflikt i disse områdene økt i omfang og kvalitet Blant annet har NUFU prosjektet mellom UiO og UGM resultert i 51 publikasjoner totalt hvorav 23 i internasjonale tidsskrifter siden 2006 Forskningsresultatene har ført til en lang rekke avisartikler og debattinnlegg i Indonesia Slike innlegg har bidratt til bred debatt om styresett og korrupsjon i landet og har vært en inspirasjon for demokratibevegelsen Norge har også bidratt til etablering av en elektronisk journal til publisering av forskning på makt konflikt og demokrati i Sør øst Asia Likevel scorer UGM fortsatt generelt lavt på forskningspublisering internasjonalt og universitetet har introdusert ulike ordninger for å øke antall publiseringer Prosjektene har hatt problemer med å rekruttere kvinnelige studenter på PhD nivå hvor kun én av tre er kvinner I følge UGM skyldes det mangel på kvalifiserte søkere Et stort flertall av publikasjonene er skrevet av mannlige forskere Denne ubalansen er delvis korrigert ved rekruttering av flere kvinnelige forskningsassistenter På masterprogrammet har antall kvinnelige studenter økt for hvert kull Forskningssamarbeidet mellom UGM og UiA har bidratt til å utvikle politikk lovverk og offentlige administrative systemer i Indonesia Et eksempel er lov om lokalt styresett der UGM forskere leder arbeidet med å revidere lovverket Et annet er forslaget om å offentliggjøre referater fra debattene i provins og distriktsparlamenter slik at velgerne kan kontrollere om politikerne faktisk jobber for det de lover Dette forslaget har blitt fulgt opp i praksis Forskningen har bidratt til tilpasning av Indonesias desentraliseringsreformerinnenfor skole og helsevesen Det er sannsynlig at debattinnleggene og de konkrete endringene i politiske og administrativeprosesser i neste omgang vil

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/universitetssamarbeid-bidrar-til-samfunnsreformer-i-indonesia (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Bygging av klasserom bidrar til bedre ... - norad.no
  stand mens ti prosent må rehabiliteres Statens bidrag til skolebygging er sterkt begrenset og utdanningsplanen forutsatte bygging av kun 827 klasserom i perioden 2005 2010 Hva Norge støtter den internasjonale arbeidsorganisasjonens ILO skolebyggingsprogram HIMO Bâtiment Hvor mye Hvor mye I perioden 2001 2012 har Norge bidratt med 101 7 millioner kroner til HIMO Bâtiment Av dette var 78 millioner kroner støtte til 2005 2012 programmet som Norge fullfinansierte HIMO involverer lokale entreprenører og foreldreforeninger i nærmere 40 utdanningsdistrikter på Madagaskar HIMOs visjon er å bsørge for at lokale bedrifter får nødvendig kunnskap praktiske erfaringer og kompetanse til å oppføre klasserom latriner og vannposter samt anskaffe møbler til nye og oppussete skoler ILO står samtidig for opplæring av foreldreforeninger i vedlikeholdsrutiner for skolebyggene I tillegg til å bistå myndighetene med bygging av klasserom har HIMO Bâtiment som mål å skaffe sysselsetting for lokalbefolkningen og en bærekraftig byggebransje i lokalsamfunnet Resultater Bedre læringsforhold for elever og lærere og et styrket samhold i lokalsamfunnet I perioden 2005 2010 ble det bygget 21 000 klasserom de fleste av lokale krefter En studie blant 12 000 elever og 240 lærere viser at antall elever per klasserom gikk ned fra 63 til 44 som følge av HIMO programmet Landsgjennomsnittet er på 47 elever per klasserom På grunn av befolkningsvekst i en periode med politisk uro klarte man ikke å redusere antallet elever som stod uten skolegang og UNICEF anslo at 1 5 millioner barn stadig ikke gikk på skole i 2012 Men de elevene som allerede var i skolen fikk bedre læringsforhold fordi elevtallet i hver klasse gikk ned Studien viser ti prosent økning i antall elever som klarte avgangseksamen fra barnetrinnet I perioden 2005 2010 er mer enn 1 200 medlemmer av foreldreforeningene gitt opplæring i vedlikeholdsarbeid og styrearbeid Foreldrene har bidratt med 32 300 arbeidsdager i frivillig innsats Den sterke deltakelsen fra foreldre har gitt en sterk lokal forankring og bidratt til å sikre tiltakets bærekraft Tidlig på 2000 tallet finansierte Norge bygging og drift av et opplæringssenter i tekniske byggefag i byen Antsirabe Senteret står fortsatt for opplæring av deltakerne i HIMO programmet Mesteparten av inntekten kommer nå fra konsulenttjenester og faglig bistand til entreprenørsektoren Bestillinger kommer fra inn og utland og senteret er nå økonomisk uavhengig av bistand Byggeprogrammet har styrket teknisk kompetanse til 114 små og mellomstore bedrifter Byggeprosjektene har fulgt ILOs standard for anstendig arbeid Lærdommer Lokale myndigheters deltakelse gir bedre resultater HIMO Bâtiments bidrag til å bedre kvalitet i utdanning fant sted i en periode med politisk uro på Madagaskar Under normale omstendigheter ville ILO programmet vært sterkere koordinert med utdanningsmyndighetene Frys i stat til stat bistanden fra 2009 gjorde det viktigere enn noensinne å avverge frafall av elever som har krav på grunnutdanning Utdanningsmyndighetene ønsker nå en tettere harmonisering med øvrige utdanningstiltak som foregår gjennom eksterne operatører Det gjøres gjennom myndighetenes nye utdanningsplan HIMO Bâtiment opererer med to tilnærminger til byggeprosjekter en delegert tilnærming hvor arbeidet settes ut til firmaer eller kommuner og en der lokale myndigheter får

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bygging-av-klasserom-bidrar-til-bedre-kvalitet-i-utdanning-p%C3%A5-madagaskar (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • På vei mot utdanning for alle - norad.no
  i 2008 til 91 prosent i 2011 For jenter var økningen fra 81 til 90 prosent Andelen førsteklassinger som måtte gå om igjen var 21 prosent i 2011 ned fra 28 prosent i 2008 Andelen som fullførte den femårige barneskolen økte fra 76 prosent i 2008 til 83 prosent i 2011 Forbedringene er resultat av økte investeringer fra både giverne og nepalske myndigheter i alle deler av utdanningssektoren Sivilsamfunnsorganisasjoner og lokale foreninger har gitt viktige bidrag ved å motivere foreldre til å prioritere utdanning for sine barn og ved å gjøre skolehverdagen mer tilpasset virkeligheten barn lever i Jentemål nådd Målet om at like mange jenter som gutter skulle begynne på skolen er nådd Bak det nasjonale gjennomsnittet skjuler deg seg store geografiske ulikheter I 2011 var det flere distrikter med opp mot 97 prosent jentedeltakelse i skolen mens andre distrikter hadde 72 prosent Det er særlig flere distrikter i Terai det fattige lavlandet som grenser til India som fremdeles har lav jentedeltakelse Også innen førskole og videregående skole har det skjedd store fremskritt Fra 2008 2011 var det en økning fra 33 til 54 prosent av førsteklassingene som hadde gått på førskole I samme periode var det en økt innskriving i videregående skole fra 21 til 31 prosent Det er nå like mange jenter som gutter som begynner på ungdomsskolen I videregående skole er det fortsatt store forskjeller mellom jenter og gutter særlig blant barn med lavkastebakgrunn Den offentlige statistikken viser en betydelig fremgang i inkludering av lavkastebarn i grunnskolen mens enkelte etniske grupper har synkende deltagelse For enkelte etniske minoriteter er det en stor begrensing for læringsutbyttet at undervisningsspråket ikke er på morsmål eller annet kjent språk En evaluering i 2011 fant forbedringer i kvaliteten i skolen Alle fast ansatte barneskolelærere har nå grunnleggende lærerutdanning Minimumsstandarder som tilstrekkelig undervisningsmateriell og utdannede lærere er et krav for alle offentlige skoler Det er planer for å kartlegge hvilke skoler som ikke oppfyller disse standardene og yte særskilt støtte til disse At sektorplanen favner fra førskole til videregående fremheves som positivt i evalueringen Det viser at myndighetene har økt kapasiteten til å planlegge for hele sektoren Rapporten fremhever også at lokalsamfunnenes deltakelse i kontroll av skolens planer budsjetter og rapporter er tegn på myndighetenes økte vilje til å være åpne om planleggings og budsjetteringsprosesser Tidligere resultatrapporter har beskrevet fremgangen for utdanning i Nepal frem til og med 2007 Årets resultatrapport viser at 95 prosent av barn i Nepal begynner på skole Foto Ken Opprann Lærdommer Vanskeligst å nå de siste fem prosentene Det er utfordrende å nå de siste 2 1 millioner barna som ikke går på skolen Det er fremdeles store forskjeller mellom geografiske områder ulike kaster etniske grupper og barn med nedsatt funksjonsevne For bedre å forstå grunnene til ekskludering og å sikre inkluderingen av disse gruppene gjennomføres det nå en studie som skal belyse utfordringene og foreslå løsninger Fremover blir det viktig å styrke kvaliteten i skolen slik at elevene lærer det de er ment å lære At

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/p%C3%A5-vei-mot-utdanning-for-alle (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Globalt partnerskap for utdanning bidra... - norad.no
  GPE ha fordelt ca 3 8 milliarder USD i støtte til utdanning i 55 land I 2013 er 59 utviklingsland medlemmer i GPE Av disse er 38 i Afrika sør for Sahara og 28 er sårbare stater Resultater 21 8 millioner flere barn har fått tilgang til grunnskole GPE beregner at siden starten i 2002 har 21 8 millioner flere barn fått gå på grunnskolen på grunn av den økte kapasiteten GPE har bidratt til i medlemslandene 10 1 millioner av disse er jenter Det er ansatt 413 000 flere lærere 37 000 klasserom er bygget og 220 millioner lærebøker er fordelt fra 2002 til 2013 En evaluering fra 2010 viste at land som fikk støtte fra GPE hadde dobbelt så høyt opptak av barn som står utenfor grunnskolen enn land som ikke fikk støtte Av barna i sårbare GPE stater fullførte 71 prosent grunnskolen i 2011 sammenlignet med 56 prosent i 2002 Både i tilgang og fullføring av grunnskolen har forskjellen mellom jenter og gutter blitt mindre For 100 gutter som fullførte grunnskolen i 2002 var det 83 jenter som gjorde det samme Dette forholdstallet var i 2011 økt til 93 jenter i gjennomsnitt Fortsatt er ulikhetene mellom jenter og gutter høyest i sårbare GPE stater Fremgangen mot tusenårsmålet kan både tilskrives selve støtten og at landene som har søkt om støtte har hatt politisk vilje til å gjennomføre planene de har søkt om støtte til GPE har bidratt til å holde det internasjonale fokuset på utdanning oppe Likevel har den internasjonale bistanden til utdanning gått ned de siste årene Burkina Faso ble medlem av GPE i 2003 og har gjort store fremskritt siden I løpet av ti år har andelen barn som går på skole økt fra 51 1 prosent til 79 6 prosent Barn som fullførte grunnskolen utgjorde 55 prosent i 2012 mot 39 prosent i 2008 Mellom 2008 og 2012 økte antall lærere fra 32 000 til 43 000 og over 12 000 klasserom ble bygget Tross denne positive utviklingen er høyere kvalitet en viktig utfordring som må prioriteres Det er også store geografiske ulikheter i skoledekningen i landet Etter en ti år lang borgerkrig som sluttet i 2002 er Sierra Leone i ferd med å komme seg på bena igjen Sierra Leone ble medlem av GPE i 2007 og har fått faglig bistand til å utvikle en sektorplan for utdanning for 2007 2015 Med sektorplanen på plass har Sierra Leone mottatt 85 3 millioner kroner fra GPE Dette ble brukt på bygging av skoler toaletter og boring av brønner for å gi drikkevann til elever Stipender er gitt til 75 000 jenter 1 7 millioner skolebøker er produsert og innvollsormer fjernet hos 1 8 millioner barn Bedre helse og sanitære forhold gir bedre oppmøte på skolen og øker forutsetningene for å lære Stipendene har gått til jenter som familiene ellers ikke hadde hatt råd til å sende på skolen I 2002 var det kun 55 prosent av barna som fullførte grunnskolen Nå er det 76

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/globalt-partnerskap-for-utdanning-gir-flere-barn-skolegang (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Læringsmiljøer tilpasset jenter gir bed... - norad.no
  21 prosent av det totale bidraget til FAWEs kompetansesentre Forumet for afrikanske kvinnelige utdanningseksperter FAWE har utviklet en skolemodell for et miljø som er akademisk sosialt og fysisk tilpasset begge kjønn Modellen retter seg spesielt mot skoler i områder hvor det er store utfordringer med å oppnå likestilling som områder hvor få jenter fortsetter på ungdomsskole Opplegget inneholder blant annet spesielle kurs for rektorer og lærere i hvordan de skal behandle gutter og jenter på en likeverdig måte rådgivning og oppfølging av elevene og tiltak for å utvikle elevenes sosiale ferdigheter I tillegg vektlegges tiltak for å styrke jenters kompetanse i matte og naturfag samt karriereveiledning Målet for dette arbeidet er å bidra til at flere jenter fullfører skolen og får bedre karakterer FAWEs mandat er å vise med praktiske tiltak hva som kan forbedre skolegangen for jenter i Afrika sør for Sahara FAWE jobber for å påvirke myndighetene til å inkludere og ta i bruk disse erfaringene i nasjonale utdanningssystemer og praksis I perioden 2008 2012 utførte FAWE omstillingsprosesser i 14 afrikanske land med støtte fra Norad Disse er Benin Komorene Etiopia Ghana Madagaskar Malawi Mali Senegal Sør Sudan Swaziland Togo Uganda Zambia og Zanzibar i Tanzania Modellen brukes nå i 21 land i Afrika Resultater Flere jenter som lærer mer på skolen Skoleprestasjonene for jenter har bedret seg betydelig som følge av FAWEs innsats I kompetansesenteret Kijini i Zanzibar steg andelen jenter som besto den nasjonale eksamen for andre klasse fra 30 prosent i 2009 til 52 prosent i 2012 For fjerdeklassinger steg andelen fra 35 prosent i 2010 til 47 prosent i 2011 Ved Kamulanga ungdoms og videregående skole i Zambia gikk andelen beståtte avgangseksamener opp fra 56 prosent i 2007 til 84 prosent i 2012 Skolen har et internat som tilbyr et trygt sted å bo for jenter som ellers risikerer overgrep eller utnytting på grunn av usikre boforhold eller lang skolevei I kompetansesenteret Bukomero i Uganda har man etablert en rådgivningstjeneste før å løse problemer relatert til elevenes hverdag Dette har blant annet medført at jenters resultater i naturfag har forbedret seg med rundt 30 prosent i skoleåret 2010 2011 FAWE kan dokumentere mange slike resultater i flere land over mange år Disse resultatene bidrar til at flere lands myndigheter kompetansesentermodellen I 2010 bevilget kenyanske myndigheter midler til å videreføre FAWEs arbeid i 72 ungdomsog videregående skoler over hele landet Rwandas utdanningsdepartement har i samarbeid med FAWE videreført modellen i en annen skole øst i landet I 2010 tok myndighetene i Uganda initiativ til å videreføre modellen i 42 ungdoms og videregående skoler og fem yrkesutdanningsinstitusjoner over hele landet Lærdommer dokumenterte resultater frister til gjentakelse FAWEs arbeid er et eksempel på hvordan lokal kompetanse og nærhet til utfordringene kan resultere i praktiske tiltak som skaper resultater Utjevning av kjønnsforskjeller i skolen er et av tusenårsmålene som de fleste myndigheter slutter opp om og testede modeller som kan dokumentere resultater er gode investeringer Deltakelse fra skoleledelse elever og lokalsamfunn viser seg også å være viktig for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/l%C3%A6ringsmilj%C3%B8er-tilpasset-jenter-gir-bedre-l%C3%A6ring (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Et av Afrikas beste universiteter - norad.no
  Norge har prioritert kompetanseheving blant universitets ansatte bruk av IKT i administrasjon forbedring av biblioteket og oppgradering av laboratorier og vitenskapelig utstyr Resultater Makerere er en viktig bidragsyter til utvikling i Uganda I dag har 586 av Makereres 777 fast ansatte doktorgrad Over 100 har fått sin PhD med støtte fra Norge Den høye andelen av ansatte med doktorgrad regnes som solid etter internasjonale standarder Samtidig er kvinneandelen fortsatt lav og utgjør bare 28 prosent totalt av de akademisk ansatte En avdeling for integrering av kjønnsperspektiv etablert direkte under universitetets ledelse har gjort temaet tverrgående i alle deler av universitetets arbeid Det er blant annet utviklet retningslinjer mot seksuell trakassering Universitetet har økt sin kapasitet og greier å møte behovet for høyere utdanning i Uganda bedre enn tidligere Dette passer godt inn i Ugandas langsiktige planer for utrydding av fattigdom Gjennom norsk støtte er Makereres studietilbud utvidet innen en rekke områder som helse kjønn fattigdom menneskerettigheter innovasjon og industri fornybar energi matproduksjon ernæring og verdiskapning i landbruket Norge har blant annet støttet etableringen av et eget senter for menneskerettigheter og fred ved juridisk fakultet Universitetet har økt studentopptak og gjennomføring betydelig I 2000 uteksaminerte Makerere totalt i underkant av 3000 studenter mens det i 2012 uteksaminerte 9 300 Antall mastergrader økte fra 3 500 i 2000 2007 til 4700 i perioden 2008 2012 I 2012 ble 61 PhD grader fullført mot 12 i 2000 Av den totale studentmassen er i dag 44 prosent kvinner Målet om 50 prosent kvinneandel er nådd for det juridiske fakultet og fakultet for samfunnsvitenskap og humaniora Andelen kvinner blant PhD kandidater siden 2000 er 23 prosent Rekruttering av PhD kandidater med norsk støtte har målsetting om en kvinneandel på minst 50 prosent Universitetet i Bergen som har langvarig samarbeid med Makerere bak seg viser til at samtlige PhD kandidater utdannet ved UiB har returnert til Uganda og i stor grad til Makerere Utover på 1990 tallet gikk internasjonale givere sammen om å styrke Makerere som forskningsinstitusjon Forskningen ved Makerere har siden økt i kvantitet og kvalitet på områder som er nviktige for Uganda og for Afrika Mellom 2001 og 2007 ble antallet publiserte fagfellevurderte forskningsartikler over tredoblet fra 73 i 2001 til 233 i 2007 Prioriterte områder for forskning ved Makerere inkluderer Helse og helsesystemer klima og naturressursforvaltning landbruk ernæring og matsikkerhet styresett og menneskerettigheter Norge støtter utdanning og forskningssamarbeid innen alle disse områdene Forskning bidrar også til den offentlige debatten Blant annet har senteret for menneskerettigheter og fred spilt en viktig rolle i Ugandas menneskerettighetsdebatt Forskere fra Makerere bidrar i viktige globale spørsmål for eksempel innen klima og helse Denne utviklingen har styrket anseelsen til universitetet Nasjonale og internasjonale partnerskap og nettverk er utvidet I dag bidrar Makerere til etablering av nye universiteter i Uganda og spiller også en rolle i regionen Blant annet bidrar Makerere til styrking av Universitetet i Juba i Sør Sudan med støtte fra Norge Samarbeidet med norske universiteter har også utviklet seg til gjensidige forskersamarbeid Lærdommer Behov for mer

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/et-av-afrikas-beste-universiteter (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Et løft for dårlige skoler - norad.no
  School Sammen skal tiltakene øke antallet barn i skolen sikre et godt lærings og undervisningsmiljø og sørge for at elevene fortsetter på skolen UNICEF gjennomfører tiltak i de tre provinsene der skoleresultatene har vært spesielt dårlige og deltakelsen generelt har vært lavere enn ellers i landet UNICEF har mobilisert til skoledeltagelse gjennom lokale ledere og foreldre og bygget 17 nye skoler med seks klasserom hver Skolene har innlagt vann og atskilte latriner for jenter og gutter UNICEF har også jobbet for å rekruttere og etterutdanne lærere En undervisningsmetode som setter eleven i fokus og bidrar til inkludering har vært hovedformålet Resultater Flere barn fullfører skolen og lærer mer i de svakeste distriktene Andelen barn som innskrives i skolen og fortsetter etter det første året økte i Ngozi Muyinga og Kirundo i perioden mellom 2009 og 2012 I Ngozi økte denne andelen fra 46 til 67 prosent i Muyinga fra 44 til 74 prosent og i Kirundo fra 49 til 86 prosent I 2009 støttet UNICEF 350 000 skolebarn med skolemateriell i nesten 600 skoler i provinsene Ngozi Kirundo og Muyinga I 2011 og 2012 ble 500 000 barn støttet Utdeling av skolemateriell har gjort det mulig for fattige familier å la barna bli i skolen Andelen barn som fullfører grunnskolen i de tre provinsene økte derfor fra 33 prosent i 2009 28 prosent for jenter og 38 prosent for gutter til 48 prosent 43 prosent for jenter og 52 prosent for gutter i 2012 Til sammenligning var gjennomføringsraten for landet som helhet 69 prosent i 2012 og 48 prosent i 2009 Til tross for fremgangen vil det ta tid før alle barna i disse provinsene gjennomfører grunnskolen Blant grunnene er at Burundi er et land i tidlig gjenoppbyggingsfase etter konflikt Mange foreldre har selv ikke fått utdanning og mange prioriterer ikke skolegang for sine barn UNICEF har i samarbeid med utdanningsdepartementet i Burundi oppdatert lærernes lærerveiledning og sørget for at lærerne i de tre provinsene har fått videreutdanning Dette har bidratt til bedre eksamensresultater Ved avgangseksamen i sjette klasse kom Ngozi provinsen på andreplass i landet i 2012 med 64 prosent bestått eksamen sammenlignet med i 2009 da kun 32 prosent besto I Muyinga provinsen besto nesten 58 prosent av elevene i 2012 sammenlignet med 31 prosent i 2009 Dette gjorde at Muyinga som var nummer 15 av 17 provinser etter avgangseksamen i 2009 kom på tredje plass etter eksamenene i 2011 og 2012 I Kirundo besto 45 prosent i 2012 mot 32 prosent i 2009 Lærdommer Satsing på de svakeste distriktene har vært vellykket Eksempelet viser at målrettet innsats i områdene med dårligst resultater kan gi betydelige løft i skoledeltakelse og eksamensresultater Det er fortsatt behov for ytterligere forbedring i disse tre provinsene spesielt og i Burundi generelt både når det gjelder kvaliteten i skolen samt å få med de mange barna som fortsatt står utenfor skolen eller ikke gjennomfører skolen UNICEF jobber nå for å inkludere burundiske barn som kommer tilbake fra flyktningleire i Tanzania Lærerutdanningsdelen av UNICEF

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/et-l%C3%B8ft-for-d%C3%A5rlige-skoler (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Mer og bedre skolegang for konfliktramm... - norad.no
  land der programmet har vært gjennomført De følgende funnene er hentet fra evalueringen Under borgerkrigen i Nepal la Redd Barna til rette for at skolekretser kunne forhandle med lokale væpnede grupper om å beskytte skolen fra angrep og avbrytelser Elever foreldre og lærere rapporterte at dette bidro til å hindre terrorisering av skolene reduserte frykten for å gå på skolen og bidro til mer undervisning og mindre vold i skolen I 2009 ble det undervist i gjennomsnitt i 14 dager mer i prosjektskoler enn i andre skoler Dette var en viktig fremgang i en situasjon hvor skolen ofte ble brukt mer som politisk arena enn til undervisning Elever og lærere i to distrikter rapporterte også at fysisk avstraffelse ikke lenger ble brukt i skolen mens en slik praksis fortsatt kunne observeres i andre skoler Små skoler som er forankret i lokalsamfunnet inkludert opphentingsklasser har vist seg å være effektive for å gi utdanning til flere sårbare grupper i en krisesituasjon slik som ungdom uten tidligere skolegang barn fortrengt på grunn av konflikt barn bosatt langt fra urbane sentra barn fra minoriteter og jenter Av alle som ble testet for leseferdigheter i opphentingsklasser i Angola kunne 58 prosent av elevene lese godt sammenlignet med 26 prosent i andre skoler 43 prosent av jentene leste godt sammenlignet med 20 prosent i andre skoler I Afghanistan oppnådde slike lokale kortsiktige skoleløsninger en skoledeltagelse på 48 prosent for jenter sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet på 37 prosent I Afghanistan og Sør Sudan har Redd Barna drevet opplæring av foreldregrupper og lokalsamfunn rundt spørsmål knyttet til jenters utdanning Andelen jenter i prosjektskoler i Sør Sudan økte fra 22 prosent i 2008 til 28 prosent i 2010 I Afghanistan var andelen jenter i Redd Barna støttede skoler under 30 prosent i 2005 i 2009 hadde andelen økt til 39 prosent I de ustabile delene av Uganda er mange barn uten tilgang til skoler Redd Barna tok initiativ til en fleksibel og mobil skolemodell for å sikre tilgang til skole for barn i disse områdene For at et slikt initiativ skal være bærekraftig har Redd Barna jobbet med politikere og skolemyndigheter for å gjøre denne skolemodellen til en del av det formelle utdanningssystemet I 2009 ble skolelovgivningen endret og alle typer uformell utdanning ble inkludert i det formelle skolesystemet Det ugandiske utdanningsdepartementet har siden prioritert opplæring av lærere i uformelle skoler Lærdommer Skolen som nøytral part kan øke sikkerheten i et konfliktfylt område Å opprettholde skolen som en nøytral part må gjøres i tett samarbeid med lokalsamfunnet Forhandlinger direkte mellom de stridende partene i borgerkrigen i Nepal med skolebarn foreldre lærere og landsbyråd bidro sterkt til at de stridende godtok at skolene skulle være fredssoner Det finnes også enkeltstående eksempler på at dette bidro i de lokale fredsprosessene da det både økte sikkerheten i området og støttet barnesoldaters reintegrering i lokalsamfunnet slik at de kunne fortsette skolegangen Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 Save the Children Rewrite the Future Global Evaluation Final Report Januar 2011 Redd Barna Norge

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/mer-og-bedre-skolegang-for-konfliktrammede-barn (2014-09-28)
  Open archived version from archive •