archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Støtte til jenters utdanning gjennom fl... - norad.no
  til 81 i 2007 Målet er at andelen jenter og gutter i skolen skal være lik innen utgangen av reformperioden i 2015 Økningen av innskrevne barn var nesten likt fordelt mellom gutter og jenter men som vi ser av figurene 13 og 14 er det fortsatt skjevheter mellom kjønnene Jenters skolegang øker men det er fortsatt en lavere andel av jenter som går på skolen sammenlignet med gutter 45 av skolebarna er jenter Mange jenter faller i fra underveis 79 prosent av jentene fullfører 5 års skolegang og mindre enn halvparten går på ungdomsskole eller videregående skole Å få jentene til å fortsette på skolen krever hensiktsmessige fysiske omgivelser og akseptable forhold uten trakassering Begge disse betingelsene er fortsatt et problem Men andelen kvinnelige lærere økt og det vil forventes å ha en positiv innvirkning på jenters skolegang Antallet elever per lærer har økt betraktelig i perioden fra 36 i 2003 til 52 i 2007 Dette er et tilbakeskritt som viser at skoleadministrasjonen lokalt ikke har kapasitet til å takle det økte opptaket av barn På tross av dette har andelen førsteklassinger som går om igjen gått noe ned men utgjør fortsatt 29 prosent av barna Utilstrekkelig undervisning og mangel på lærer gjør at mange barn må gå flere klasser om igjen Tilgangen til grunnskole er heller ikke jevnt fordelt mellom distrikter lokalsamfunn og minoritetsgrupper og kvaliteten på undervisningen varierer Dette vises i blant annet ved at 25 av 75 distrikter har rapportert en lavere skoledeltakelse blant jenter enn landsgjennomsnittet I tillegg viser en statusrapport for 2006 at lavkastegrupper skårer dårligere på alle indikatorer for skoleprestasjoner Kasteløse lavkastegrupper og andre vanskeligstilte grupper er dessuten overrepresentert blant de som ikke går på skole I tillegg til sektorstøtten støtter Norge et følgeforskningsprogram som skal føre erfaringer og kunnskap om utviklingen innen EFA programmet tilbake til planleggere og beslutningstakere I 16 distrikter studerer man hvordan reformtiltakene gjennomføres lokalt Myndighetene får kunnskaper om situasjonen i skolene gjennom årlige rapporter Det finnes lite informasjon om myndighetenes bruk av disse studiene men forskningen har ført til en betydelig kompetanseheving blant nepalske forskere som deltar i programmet Multilaterale organisasjoner Verdensbanken og Asiabanken er de største bidragsyterne til sektor programmet I dialogen mellom giverne og nepalske myndigheter har Verdensbanken særlig vært opptatt av å desentralisere ansvaret for skoletilbudet tilden enkelte skolekomité og har hatt betydelig påvirkning i politikkutformingen på dette området Asiabanken har også gitt øremerkede midler til kapasitetsutvikling på sentralt nivå som har resultert i utstrakt kompetansebygging i skoleadministrasjonen Unicef legger stor vekt på utdanning av jenter gjennom øremerkede tiltak innenfor sektorprogrammet For å måle virkningen av denne innsatsen ble likestillingssituasjonen overvåket i distrikter med Unicef støtte og i distrikter uten Fra 2004 til 2006 økte skoledeltakelsen i to distrikter med programstøtte fra henholdsvis 56 og 59 jenter til 80 per 100 gutter i begge distriktene I to distrikter uten programstøtte hvor utgangspunktet var 59 og 68 jenter per 100 gutter økte jentedeltakelsen til 68 prosent og 74 prosent av gutters deltakelse Et annet funn er at

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/st%C3%B8tte-til-jenters-utdanning-gjennom-flere-kanaler (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Afrikansk forskning har påvirket politikk - norad.no
  firedel Dette gjøres blant annet ved å øke andelen kvinner som får støtte til faglig utvikling og forskning Kurs i metode og i presentasjonsteknikk rettes spesielt mot kvinner og forskere fra de minst utviklede av de afrikanske landene Foto AERC Anseelsen AERC har gjør det mulig å nå ut til og påvirke afrikanske politikere 900 høytstående politikere er i nettverket AERC har lært politikerne at det er viktig at de styrer ut i fra kunnskap om hvordan økonomien henger sammen Evalueringer viser at kunnskap fra AERC er brukt i afrikanske lands planer for hvordan fattigdommen skal reduseres Kunnskap fra AERC preger også afrikanske lands forberedelser til internasjonale forhandlinger gjennom AERC s bidrag til utforming av ordlyden i forhandlingsposisjoner Det har preget Afrikas posisjon i Verdens handelsorganisasjon WTO og Afrikas forhold til Kina Afrikanske myndigheters vilje til å støtte AERC med penger er et tegn på at AERC anses som en nyttig leverandør av kunnskap AERC har ved årlige evalueringer og utvikling av felles pensum etablert felles akademisk standard på master og doktorgrader ved afrikanske universiteter En undersøkelse blant arbeidsgivere som har ansatt tidligere AERC mastergradsstudenter viser at de har like høy eller høyere kunnskap enn studenter med mastergrader fra universiteter utenfor Afrika Samtidig har de bedre forståelse for afrikansk økonomi og afrikansk politikk AERC bidrar til at forskere blir i Afrika ved å tilby økonomisk og faglig støtte til forskningsprosjekt og ved å tilby utviklende fagmiljø Antallet forskere som deltar på årlige samlinger i AERC regi har økt fra 40 i 1988 til 160 i 2013 Geografisk har AERC utvidet sin base fra sju til 38 land Ministre for økonomi eller handel i syv afrikanske land og åtte nåværende og tidligere sentralbanksjefer og visesentralbanksjefer har AERC bakgrunn En følgestudie utført i 2011 viser at 80 prosent av mastergradsstudentene innenfor landbruksøkonomi får jobb umiddelbart etter at de er uteksaminerte De jobber blant annet ved afrikanske universitet i afrikanske statsadministrasjoner i frivillige organisasjoner og i tankesmier AERC arrangerer hvert år et seminar om økonomisk politikk i en afrikansk by Sted og tema varierer fra år til år Her møter afrikanske politikere i sentrale posisjoner afrikanske akademikere Seminarene har som mål at politikerne i Afrika får kunnskap om økonomi Det er viktig at politikerne bruker kunnskap for å finne gode måter å styre på På årets seminar i Rwanda s hovedstad Kigali med temaet ungdom og arbeidsledighet deltok 113 personer fra 24 afrikanske land Seminaret fikk god mediedekning i Rwanda Lærdommer Forskning utført i Afrika om afrikanske realiteter har troverdighet AERC markerer i 2013 at det er 25 år siden senteret ble etablert Bildet viser ansatte ved basen i Kenyas hovedstad Nairobi AERC samarbeider med universiteter i om lag 20 afrikanske land om å styrke økonomisk utdanning forskning og debatt Foto AERC Å utdanne afrikanske ungdommer i Afrika er billigere enn å utdanne dem i Europa eller i USA Samtidig blir det mindre hjerneflukt I tillegg er master og doktorgradskursene som AERC tilbyr mer relevante siden de tar utgangspunkt i Afrikas behov Forskning

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/afrikansk-forskning-har-p%C3%A5virket-politikk (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Universitetssamarbeid med Norge er styrket - norad.no
  universitetenes ansatte om likestilling er lav og det er ikke systemer på plass for å sikre at hensynet til at kjønnsspørsmålet blir ivaretatt Gjennomgangen tar også for seg prosjektets forskningsaktiviteter utvekslingsprogram for studenter og ansatte bibliotekstøtten og støtten til studier på master og doktornivå Rapporten peker blant annet på at mye av forskningen kunne vært mer nyttig for samfunnet hvis forskningsresultatene ble formidlet på en bedre måte Kilder Skriv ut Institutional Cooperation Programme between Hawassa University Mekelle University and the Norwegian University of Life Sciences Tweet Flere eksempler Etiopia Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Religiøst dialogprosjekt har skapt gjensidig forståelse 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Se alle Flere eksempler Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Se alle Flere eksempler Utdanning og forskning Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Forskning har avlet bedre fisk Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/universitetssamarbeid-med-norge-er-styrket (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Utdanningsstøtte har gitt skoleplasser - norad.no
  prosent av kostnadene Utdanning er det største innsatsområdet i den norske bistanden til Bangladesh Norge støtter myndighetenes utdanningsprogrammer og lokale frivillige organisasjoner som tilbyr undervisning for sårbare grupper som faller utenfor den offentlige skolen Det totale budsjettet for perioden er 1 8 millioner dollar ett av verdens største sektorprogrammer for grunnutdanning Resultater 16 millioner barn Programmet fokuserer på kvalitet i undervisningen politikkutvikling og kapasitetsbygging Sammen med ti andre givere bidrar Norge til myndighetenes grunnutdanningsprogram som omfatter 16 millioner grunnskolebarn Fra 2004 til 2007 har Bangladesh ifølge Unesco FNs organisasjon for utdanning vitenskap og kultur redusert antall barn som ikke får skolegang med 15 prosent årlig Lærdommer Et av få land som har oppnådd lik deltagelse I forhold til jenter og utdanning skiller Bangladesh seg positivt ut ved at det i løpet av få år er flere jenter enn gutter som begynner på skolen Bangladesh er også ett av få utviklingsland som har nådd tusenårsmålet om lik deltakelse for gutter og jenter både i grunnskole og videregående skole Kilder Skriv ut Resultatrapport 2008 Tweet Flere eksempler Bangladesh Analyseinstitutt har bare fungert med norsk støtte Norge har finansiert strømtilgang Oljebistand har produsert kunnskap Se alle Flere eksempler Utdanning og forskning Universitetssamarbeid med Norge er styrket Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Forskning har avlet bedre fisk Se alle Relaterte lenker Global Monitoring Report 2009 Education for All Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/utdanningsst%C3%B8tte-har-gitt-skoleplasser (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Ny opplæring har sikret sjøfolk fortsatt jobb - norad.no
  alle disse mistet jobben ville det ikke bare går ut over den enkelte sjømannen og hans familie Det ville også innebære et enormt inntektstap for den filippinske staten som hvert år får inn store beløp i skatt fra sjøfolk i utenriksfart I dag jobber over 400 000 filippinere i internasjonal skipsfart Sjøfartsdirektoratet hadde allerede et samarbeid med den filippinske sjøfartsmyndigheten MARINA og Norges Rederiforbund støttet Norwegian Training Center i Manila Med støtte fra Norad bestemte disse seg i 1996 for å bistå Filippinene med å opprette et utdanningssystem for sjøfolk i tråd med de nye kravene Det var en betydelig utfordring å rydde opp i et uoversiktlig byråkrati på Filippinene Hvem skulle ha ansvar for opplæringen Hvem skulle utstede sertifikater Hvem skulle kvalitetssikre utdanningen Målet var å sørge for at de ulike myndighetene kom sammen og fikk samordnet seg slik at filippinske sjøfolk kunne fortsette å jobbe blant annet for norske rederier Resultater Utdanningssystem tilfredsstiller internasjonale krav I desember 2000 kom Filippinene inn på IMOs White list over land som tilfredsstiller kravene i STCW konvensjonen Det viktigste målet var nådd MARINA prosjektet ble avrundet i 2001 med tildeling av prosjektmidler på en halv million kroner til å utvikle materiell for fjernundervisning av sjøfolk for å gi dem mulighet til å vedlikeholde og oppdatere kunnskapene sine slik IMO konvensjonen krever Takket være den nye opplæringen har filippinske sjøfolk et godt internasjonalt renommé Lærdommer Faglig bistand kan være viktigere enn økonomisk støtte Prosjektet viser at det ikke alltid er de store summene som skal til for at bistanden skal bety noe Det er et eksempel på vellykket kapasitetsutvikling både på organisasjonsnivå i form av et utdanningssystem som tilfredsstiller internasjonale standarder og på individplan i form av bedre utdannede sjøfolk MARINA prosjektet viser også at bistand fungerer best når egeninteressene for å lykkes

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/ny-oppl%C3%A6ring-har-sikret-sj%C3%B8folk-fortsatt-jobb (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Flere barn i gassisk skole - norad.no
  skolen for tidlig har Norge støttet blant annet følgende tiltak Via FNs barnefond Unicef støtter Norge gassiske myndigheters arbeid med en strategi for videreutdanning og rekruttering av kvinnelige lærere Gassiske myndigheter rekrutterer flere kvinnelige lærere fordi de erkjenner betydningen av kvinner i skolen for å redusere frafallet av jenter Egne tiltak har vært satt i gang i områder hvor foreldrene er spesielt konservative og ikke ser betydningen av at jenter får utdanning En kampanje er gjennomført for å påvirke konservative holdninger som bidrar til til at jenter holdes borte fra skolen Møter er avholdet i mange lokalsamfunn og mer enn 500 000 brosjyrer er utdelt Norge støtter også myndighetenes planer for skolebygging på Madagaskar gjennom samarbeid med FNs særorganisasjon for arbeidslivet ILO Det er i økende grad fokusert på å bygge latriner for jenter fordi forskning viser at slike tiltak hindrer frafall Resultater Utdanningsreform og økt skoleinntak Illustrasjonsfoto Foto Liv Røhnebæk Bjergene Den norske støtten har bidratt til planlegging og gjennomføring av en omfattende utdanningsreform Reformen omhandler blant annet utvidelse fra femårig til sjuårig grunnskole og innføring av gassisk som undervisningsspråk til og med femte klasse I arbeidet med reformen har Norge vært dialogpartner for utdanningsdepartementet og givergruppen Kilder Skriv ut Resultatrapporten 2008 Tweet Flere eksempler Madagaskar Bygging av klasserom bidrar til bedre kvalitet i utdanning Se alle Flere eksempler Utdanning og forskning Universitetssamarbeid med Norge er styrket Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Forskning har avlet bedre fisk Se alle Flere eksempler Unicef Utdanningsrevolusjon med store utfordringer Støtte til styresett gjennom mange kanaler Et løft for dårlige skoler Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/flere-barn-i-gassisk-skole (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Bistand har gitt flere skoleplasser og ... - norad.no
  millioner kroner I 1999 gikk 63 1 prosent av zambiske barn i skolealder på skolen Myndighetene har siden investert i utdanning og nesten 15 prosent av myndighetenes budsjett gikk til utdanning i 2006 Norge har støttet dette sektorprogrammet men fra 2009 vil den norske støtten til grunnutdanning inkluderes i budsjettstøtten Resultater 30 prosent flere barn i skolen Zambia har hatt positive resultater i forhold til å få flere barn i skolen I 2006 gikk så mange som 94 prosent av jentene og 90 prosent av guttene på skole Kvaliteten har også bedret seg 84 prosent av barna fullførte 6 klasse Lærdommer Regionale forskjeller Utfordringene framover er at det fremdeles er store regionale forskjeller ikke minst mellom by og land En stor utfordring er det også å få barna til å fortsette skolegangen etter barneskolen Kun 23 prosent av elevene fortsetter på ungdomsskole Det er økonomiske helsemessige og sosiale grunner til dette blant annet et økende antall foreldreløse barn på grunn av hiv aids epidemien Kilder Skriv ut Resultatrapport 2008 Tweet Flere eksempler Zambia Jordbruksprosjekt har redusert krypskyting Viltforvaltning har gitt økonomisk utvikling Landbruksprogram ga ikke ønsket virkning Se alle Flere eksempler Utdanning og forskning Universitetssamarbeid med Norge er styrket Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Forskning har avlet bedre fisk Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/st%C3%B8tte-har-gitt-flere-skoleplasser-og-bedre-kvalitet (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Øker satsingen på utdanning i bistand - norad.no
  læringsmiljø Selv om mange barn begynner på skolen er det ikke alle som lærer så mye 250 millioner av 650 millioner barn i skolealder lærer verken å lese skrive eller regne Læreren er den viktigste faktoren for at elever skal kunne lære Frem mot år 2015 er det behov for 5 2 millioner flere lærere i grunnskolen på verdensbasis Kristoffer Nygren og Emil Hægermark med den rykende ferske stortingsmeldingen om global utdanning Foto Synne Bjørå Utenriksdepartementet Aktuelle problemstillinger Elevene hadde forberedt korte innlegg og innspill på aktuelle problemstillinger om utdanning i Syria og Boko Harams kamp mot utdanning i Nigeria Det ga elevene et større perspektiv og et ønske om å lære mer det som skjer verden Jeg skulle ønske vi lærte mer om dette for eksempel om konflikten i Syria Nå ser jeg det kun kjapt på nyhetene forteller Kristoffer Nygren 10F Vi lærer om konflikt men ikke aktuelle konflikter følger Oda opp Skolen legger bare opp til at vi skal gjøre oppgaver spiller Emil Hægermark 10D inn Elevene begynner å diskutere og det kommer fram at ikke alle visste hvem Boko Haram var før de begynte å jobbe med global utdanning på skolen Ungdom må bli mer oppdatert på hva som skjer i verden sier Ane Wien Hegdal 10F Vi må ikke bare lære om det men også gjøre en forskjell sier Kristoffer Ambisiøse mål I timen får elevene stille statsministeren og utenriksministeren spørsmål På spørsmål om hvordan elevene kan engasjere seg svarer statsministeren at de kan engasjere seg gjennom Operasjon Dagsverk slik hun i sin tid gjorde eller diskutere i klassen melde seg inn i et politisk parti eller frivillige organisasjoner Emil Hægermark spør om det er mulig å nå tusenårsmålene innen år 2015 mens Kristoffer spør om det kan være mulig at den nye stortingsmeldingen blir pensum i skolen Det har vært et globalt mål siden år 2000 at alle barn skal få grunnskoleutdanning innen år 2015 Dessverre vil ikke dette målet kunne innfris men utenriksminister Børge Brende forteller at nå jobbes det for å sette nye mål for fremtiden og at han ønsker å jobbe for gratis niårig utdanning til alle barn innen år 2030 Vi vil ha ambisiøse mål Det gjelder også utdanning i krig og konflikt vi må tenke utradisjonelt sier utenriksministeren som lover at regjeringen skal doble innsatsen til utdanning globalt Statsministeren Erna Solberg stilte opp til fotografering med elever fra Brannfjell ungdomsskole Foto Synne Bjørå Utenriksdepartementet Inspirerende ungdom Elevene benyttet også sjansen til å sende en hilsen til Malala som skulle møte både statsministeren og utenriksministeren dagen etter Ungdom i Norge beundrer hvordan du turte å stå imot Taliban Vi har stor respekt for deg ditt arbeid og meninger Fortsett for vi merker at det hjelper er budskapet fra elevene Nora Mannverk Eliassen 9C og Ingrid Johanne Flaa 8F forteller at de synes det er gøy at en som er jevnaldrende med dem er en inspirasjon for den norske statsministeren Hvordan var det at statsministeren og utenriksministeren hørte på deg Det

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/aktuelt-om-utdanning/%C3%B8ker-satsingen-p%C3%A5-utdanning-i-bistand (2014-09-28)
  Open archived version from archive