archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aktuelt om utdanning - norad.no
  31 32 av 32 29 09 2011 Jentene vinnere i norskstøttet Unicef prosjekt i Angola Jenters utdanning og reduserte kjønnsforskjeller har vært de beste resultatene i et norskstøttet UNICEF prosjekt i Angola 28 10 2011 Har det vært for sterkt fokus på grunnutdanning på bekostning av andre deler av utdanningssystemet Dette var en av problemstillingene som ble reist av professor Lene Buchert Universitetet i Oslo på et debattmøte om utdanning i Norad 12 oktober 2011 Forrige 1 2 3 4 Neste Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/aktuelt-om-utdanning?index=30 (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Sammendrag - norad.no
  km vei og å gi midlertidig arbeid til 23 500 mennesker For mange var dette en første erfaring med lønnsarbeid En gjennomgang konstaterer at dette bidro både til fattigdomsreduksjon og til å dempe konflikter i en tidlig fase etter selvstendigheten I Sør Sudan er kamp om tilgang til dyrkbar jord beitemark og vannkilder fortsatt en årsak til lokale væpnede konflikter Norsk Folkehjelp har støttet kartlegging av denne typen naturressurser for å sørge for bedre forvaltning og bidra til konfliktreduksjon Tiltaket har ført til økt produksjon og bedre inntekter for lokalbefolkningen men har i liten grad bidratt til å redusere konflikter over ressursene Somalia er et av de mest talende eksemplene på utfordringene som møter bistandsaktører i sårbare stater Mens tørken og sultkatastrofen herjer risikerer bistandsarbeidere å bli kidnappet eller drept i sine forsøk på å få bistand fram til en nødstilt befolkning Væpnede grupper krever avgifter for å la konvoier med bistand passere Flyktninghjelpen har gjennom å bygge gode relasjoner med lokalsamfunn lyktes i å skape aksept for at organisasjonen kan levere nødhjelp De har nådd fram med matvarebistand og husly forbedret sanitærforhold og tilbudt grunnskoleutdanning til mange tusen mennesker Bare i august 2011 mottok 70 000 somaliere matbistand fra Flyktninghjelpen I borgerkrigen på Sri Lanka var Norge tilrettelegger for fredsprosessen der partene inngikk en våpenhvileavtale i 2002 og avholdt fredsforhandlinger fra 2002 2003 samt forhandlinger om en bistandsmekanisme etter tsunamien Norge bidro til etableringen av og ledet en sivil observatørstyrke som overvåket partenes implementering av avtalen Observatørene bidro blant annet til at lokale konflikter ikke utartet seg og bidro til løslatelse av tvangsrekrutterte barn Da partene valgte krigens vei var det ingenting observatørstyrken kunne gjøre Det er et eksempel på at den overordnede politikken avgjør I Nord Uganda ble det inngått en delvis fredsavtale med opprørsgruppen Lords Resistance Army LRA i 2006 Dette ledet til at internt fordrevne ugandere kunne vende hjem mens LRA etablerte seg permanent i Sør Sudan DR Kongo og etter hvert i Den sentralafrikanske republikken Militær aktivitet og sivile kampanjer i disse landene har fått LRA opprørere til å desertere og returnere til Uganda under løfte om amnesti for tidligere opprørere Dette fører til at både offer og ansvarlige for overgrep ofte vender hjem til samme landsby uten at overgriperen har fått noen form for straff En lokal organisasjon bidrar til traumebearbeiding og forsoningsarbeid med støtte fra Norge Det har hjulpet både overlevende og overgripere til å forsone seg med historien og med hverandre Prosjektet har prioritert støtte til kvinner både som ofre for overgrep men også som drivkraft i forsoningsprosessen Fredsavtalen mellom maoistopprørerne og regjeringen i Nepal i 2006 la grunnlag for utarbeidelse av en ny grunnlov og utvikling av et fungerende demokrati Selv om prosessen har stått i stampe på grunn av de store motsetningene mellom partene har tidligere marginaliserte grupper fått mulighet til å delta i prosessen Norge har støttet lokale organisasjoner som arbeider for etniske minoriteters og kvinners rettigheter Dette har resultert i at etniske minoriteter i avsidesliggende strøk har fått

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011/sammendrag/sammendrag (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Del 1. Bistand og konflikt - norad.no
  for Norge å engasjere seg både av humanitære utviklingspolitiske og sikkerhetspolitiske grunner De følgende fem kapitlene ser på bistand til land i konflikt fra ulike sider Kapittel 1 gir en kort bakgrunn om tenkningen rundt bistand til land i konflikt Kapittel 2 gir en oversikt over det norske engasjementet i land som er i eller på vei ut av konflikt med noen konkrete eksempler på hvordan dette engasjementet har artet seg ulike steder Kapitlet viser også hvordan de norske bistandsmidlene til slike land fordeler seg Kapittel 3 forklarer hvordan bruken av bistand som virkemiddel har utviklet seg når det gjelder konfliktsituasjoner Hovedvekten er lagt på kapittel 4 som viser ulike former for norsk engasjement illustrert med resultateksempler nummerert fra 1 til 32 Eksemplene kommer fra land og områder som har gjennomgått langvarige væpnede konflikter I noen av landene som Guatemala og Mosambik er det flere år siden konflikten opphørte mens i andre som Afghanistan og Det palestinske området pågår konfliktene fremdeles Eksemplene kan leses hver for seg og vektlegger informasjon om resultater De fleste eksemplene inkluderer også refleksjoner om hva vi kan lære av de ulike tiltakene som er gjennomført I kapittel 5 oppsummeres det hvordan eksemplene i rapporten kan belyse spørsmål av betydning for forvaltningen av norsk bistand Last ned del 1 ved å klikke på vedlegget til høyre Du kan også laste ned hele resultatrapporten Tweet Relaterte artikler Forord Sammendrag Del 2 Aktuelt om resultater Del 3 Tallenes tale Relaterte filer Norads resultatrapport 2011 Del 1 pdf Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2011 Bistand og konflikt Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011/del-1/del-1.bistand-og-konflikt (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Del 2. Aktuelt om resultater - norad.no
  om i hvilken grad det er mulig å fastslå effektene av ulike former for bistand Diskusjonen handler både om bistandsorganisasjoner og givere har tilstrekkelig dokumentasjon av hva bistandskronene leder til og om resultatene som oppnås er gode nok Denne delen av rapporten gir en introduksjon til politiske initiativ tiltak og nyere studier som påvirker resultatarbeidet i norsk bistand Det er også informasjon om resultater i multilateral bistand Last ned hele del 2 ved å klikke på lenken til høyre Du kan også laste ned hele resultatrapporten Tweet Relaterte artikler Forord Sammendrag Del 1 Bistand og konflikt Del 3 Tallenes tale Relaterte filer Norads resultatrapport 2011 Del 2 pdf Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2011 Bistand og konflikt Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011/del-2/del-2.aktuelt-om-resultater (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Del 3. Tallenes tale - norad.no
  vært økende de siste årene Fra 2001 og til 2010 økte bistanden med 129 prosent Korrigert for inflasjon var økningen på over 90 prosent I tillegg til at norsk bistand har økt de siste ti årene har den også økt i forhold til BNI I 2001 utgjorde bistanden 0 8 prosent av BNI Bistanden utgjorde 1 1 prosent av BNI i 2010 som er det høyeste bistandsnivået i forhold til BNI som er målt siden 1992 Norges bistand kan deles inn i tre hovedkategorier administrasjon multilateral og bilateral bistand Administrasjon er kostnader forbundet med forvaltning av bistanden Dette går til å finansiere utgifter som Norad Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene har som er forbundet med bistandsforvaltning Den multilaterale bistanden består av kjernestøtte til multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken Disse midlene forvaltes av organisasjonene og Norge stiller ikke direkte krav til hvilke typer prosjekter eller hvilke land som skal motta dem Kontingenter til ulike FN organisasjoner og generell støtte til organisasjoner som helsefondene Global Alliance for Vaccines and Immunisation GAVI og The Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis and Malaria GFATM er eksempler på multilateral bistand Bilateral bistand er øremerkede midler som gis til prosjekter som er knyttet til et land eller region eller som er knyttet til en spesifisert sektor Den bilaterale bistanden kan deles i to underkategorier bilateral og multi bilateral bistand Den multi bilaterale bistanden er øremerkede midler som gis til multilaterale organisasjoner Denne er i motsetning til den multilaterale bistanden knyttet til spesifikke prosjekter Den rene bilaterale bistanden er for eksempel direkte utviklingssamarbeid mellom Norge og et samarbeidsland eller midler som kanaliseres gjennom enten norske lokale eller internasjonale ikke statlige organisasjoner Informasjonsarbeid i Norge og kostnadene forbundet med å motta flyktninger til Norge inngår også i den bilaterale bistanden Les hele Del 3 med illustrasjoner og grafer ved

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011/del-3/del-3.tallenes-tale (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forord - norad.no
  eller avslutte Årets tema er viktig men krevende Land i konflikt er de vanskeligste landene å oppnå resultater i Den politiske situasjonen kan endre seg raskt I samfunn som preges av lovløshet og korrupsjon må bistandstiltak følges særlig nøye opp Det er også risiko for at bistanden blir en del av konflikten Sjansen for å mislykkes er overhengende Likevel kan risikoen ved ikke å gjøre noe være større enn sjansen for å feile i forsøket Mange forhold avgjør om samfunn kan bevege seg fra krig til fred Bistanden er en liten brikke og resultatene må vurderes i lys av dette Resultatrapporten viser eksempler på norsk bistand som har bidratt til å redde liv og redusere lidelsene forårsaket av krig og konflikt Mennesker på flukt har fått husly mat og vann og sårede har fått helsehjelp Rapporten viser også eksempler som har bidratt til stabilisering og fredsbygging ved hjelp av sivile observatørstyrker forsoningstiltak eller gjennom at tidligere marginaliserte grupper har fått en mulighet til å delta i politiske prosesser Den viser også tiltak som har bidratt til gjenoppbygging og utvikling av statlige institusjoner og et levende sivilt samfunn I tillegg til den direkte effekten av tiltakene kan internasjonal tilstedeværelse bidra til å beskytte sivilbefolkningen Norads resultatrapporter er ett av flere bidrag til større åpenhet om resultater og utfordringer i norsk bistand Rapporten er verken en forskningsrapport eller en samlet evaluering av all norsk bistand til land i konflikt men analysene og eksemplene baserer seg på evalueringer forskning og internasjonale erfaringer Oslo 12 12 11 Villa Kulild Direktør Tweet Relaterte artikler Sammendrag Del 1 Bistand og konflikt Del 2 Aktuelt om resultater Del 3 Tallenes tale Relaterte filer Norads resultatrapport 2011 Forord og innholdsfortegnelse pdf Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2011 Bistand og konflikt Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011/forord/forord (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Norads resultatrapport 2012: Bistand ti... - norad.no
  tilknyttet utnyttelse av naturressurser har historisk balansert mellom en vektlegging av økonomisk utvikling på den ene siden og miljø på den andre I den tidlige fasen av norsk bistand var perspektivet nesten utelukkende knyttet til økonomisk vekst Nå er det en større balanse mellom de to hensynene samtidig som spørsmål knyttet til klima har fått mer oppmerksomhet At Norge understreker forhold knyttet til både vekst og vern er en refleksjon av våre egne nasjonale erfaringer Norge har hatt en rekke konfliktfylte debatter og avveininger når det gjelder ivaretakelse av miljø og sosiale hensyn ved store utbygginger innen petroleum og vannkraft En erfaring Norge tar med seg i dialog med samarbeidspartnerne er at diskusjonene rundt reelle og vanskelige dilemmaer har blitt håndtert på en åpen og inkluderende måte med sterkt engasjement fra både sivilt samfunn berørte lokalsamfunn næringsinteresser og opposisjonen på Stortinget Utviklingsutfordringen Store deler av jordas befolkning har hatt en betydelig velstandsøkning de siste tiårene Fra 1990 til 2008 ble verdenshandelen firedoblet Samtidig ble handelen mellom utviklingsland tidoblet Velstandsøkningen har en bakside Fremgangen er ujevnt fordelt og menneskeskapte klimaendringer truer med å øke jordens gjennomsnittstemperatur så mye at det vil endre økosystemene fundamentalt Dette vil ramme de fattigste landene hardest Afrika sør for Sahara og Sør Asia kommer ikke til å nå tusenårsmålet om halvering av ekstrem fattigdom og sult innen 2015 selv om utviklingslandene sett under ett allerede har nådd målet Omkring én milliard mennesker har ikke tilgang til nok mat og sultproblemet vil øke med økt befolkningspress i allerede fattige områder I tillegg til løsninger som skaper vekst for land trengs også løsninger for å gi de fattigste i disse landene muligheter til inntekter og matsikkerhet Det er et paradoks at land med store forekomster av verdifulle ikke fornybare naturressurser ofte har hatt dårligere økonomisk og sosial utvikling enn land med færre slike ressurser 2 Ofte forsvinner verdiene ut av landet uten at de kommer befolkningen til gode Et eksempel er Zambia der kobbereksporten sto for nesten 20 prosent av landets brutto nasjonalprodukt mellom 1998 og 2007 mens skatteinntektene fra kobber bare utgjorde 1 6 prosent av landets totale skatteinntekter I primærnæringene fiske og landbruk er produktivitetsvekst en hovedutfordring Overforbruk som utarmer det lokale ressursgrunnlaget et vanlig problem Fiskere og småbrukere som hovedsakelig bruker sine produkter til eget forbruk rammes hardest av miljøforringelse siden de er mest direkte avhengige av lokalt tilgjengelige naturressurser Det samme gjelder de 350 millioner fattige som lever av skogressurser Det er ikke slik at en økning i landbruksproduksjonen først og fremst kan eller bør skje gjennom å dyrke mer land FNs organisasjon for ernæring og landbruk FAO sier at 80 prosent av økningen i verdens matvareproduksjon fremover må skje gjennom å øke produktiviteten på eksisterende landområder Dette er fordi 45 prosent av det arealet som ikke er utnyttet til landbruk på verdensbasis er dekket av skog Å hogge denne ville innebære store klimagassutslipp og miljø ødeleggelser Ytterligere tolv prosent av potensielle landbruksområder er vernede naturområder Å dyrke jorda der ville true det biologiske

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2012/innledning/norads-resultatrapport-2012-forvaltning-av-naturressurser (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • 10 hovedbudskap om bistand til naturres... - norad.no
  sikre bærekraft Derfor støtter Norge kartlegging av ressurser og eiendomsforhold til lands og til havs Dette er viktig blant annet i støtten til fiskeri skogbevaring vannkraft og petroleumsvirksomhet Forsking på ressursene har økt forståelsen om hvordan de kan utnyttes mer effektivt og bærekraftig Fastsettelse av afrikanske lands yttergrenser til havs og kartlegging av fiskeressurser i havene rundt Afrika Asia og Latin Amerika er eksempler på norske bidrag 4 Kapasitetsbygging kan utløse inntekter som er mange ganger større enn bistanden Deling av norske erfaringer innen petroleum og skatt er eksempler på at bistanden kan virke katalytisk Relativt små bidrag har gitt statlige inntekter som er mange ganger større enn bidraget Gjennom bistandens historie har norsk kompetanse vært brukt med varierende hell Å overføre kompetanse slik at effektene opprettholdes etter at den norske ekspertisen ble trukket ut har vært en av de største utfordringene En lærdom fra tidlige infrastrukturtiltak var at hvis det ikke var lokal vilje og kompetanse til å fortsette bruk og vedlikehold feilet prosjektene Bygninger og utstyr ble stående igjen som såkalte hvite elefanter symboler på feilslått bistand I dag handler det i større grad om å dele norske erfaringer innen naturressursforvaltning og utvikling av nasjonale institusjoner Der norsk kompetanse har vært etterspurt og samarbeidet har vært langsiktig og tilpasset lokale forhold har bistanden gitt gode resultater 5 Bistand kan utløse kommersielle investeringer i utviklingsland Kommersielle investeringer er nødvendig for utvikling i mange land Da må det være lønnsomt for kommersielle selskaper å investere i klima og miljøvennlige løsninger Bistand kan brukes til å skape gode rammebetingelser for investeringer Et eksempel er å redusere investeringsrisikoen i prosjekter for utvikling av ren energi eller økoturisme 6 Medbestemmelse over naturressurser må styrkes Den norske skogsatsingen legger vekt på økt samarbeid mellom lokalsamfunn og nasjonale myndigheter Dialog mellom lokalsamfunn og myndigheter har blant annet ført til krav om åpenhet i beslutninger som angår tildeling av konsesjoner for skoghogst Mange sivilsamfunnsaktører har spilt en viktig rolle i å gi lokalsamfunn stemme i slike diskusjoner og i å øke åpenheten rundt statlig forvaltning av naturressurser Norsk bistand har bidratt til økt lokal kontroll over naturressursene i flere land Jordrettigheter er en viktig del av dette arbeidet Der bistanden støtter lokal forvaltning er det viktig å sørge for at kvinner deltar i beslutningsprosessene slik at deres behov ivaretas 7 Satsing på kvinner er lønnsomt Når kvinner får økt kontroll over naturressurser og samme tilgang som menn til offentlige goder slik som subsidier i landbruket øker produktiviteten Verdensbanken sa i sin rapport om verdens utvikling i 2012 at dersom for eksempel kvinnelige bønder i Malawi og Ghana får samme tilgang til gjødsel og andre innsatsfaktorer som menn vil maisavlingene øke med nesten en sjettedel Ofte blir det forbedringer i barns ernæring helse og utdanning når kvinner får større kontroll over ressursene For å styrke kvinners stilling må det tas tak i flere ulikheter samtidig Eiendomsforhold tilgang til informasjon og medbestemmelse og tilgang til utdanning og helse Les hele rapporten World Development Report 2012 Gender Equality and

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2012/hovedbudskap/10-hovedbudskap-om-bistand-til-naturressursforvaltning (2014-09-28)
  Open archived version from archive