archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ulovlig bruk av skog, vilt og fiskeress... - norad.no
  medisinsk bruk Vegetasjonen har tatt seg opp i utsatte områder skogkvaliteten er blitt bedre og det er mer vann og bedre kvalitet på vannet Gjennom å innføre regulering når det gjelder hvem som kan fiske og hvordan fisket skal foregå og gjennom overvåkning og nye fiskeredskaper har man lykkes i å overholde forbudet mot fisket med dynamitt rundt øya Mafia Videre har programmet ført til at lokalbefolkningen i prosjektområdene har fått alternative inntektskilder som gjør dem mindre avhengige av å utnytte naturressursene på en måte som ikke er bærekraftig På landsbynivå har økte inntekter fra turisme og avgifter på skogsprodukter blitt investert i sosial infrastruktur Evalueringen påpeker også utilsiktede konsekvenser av vernetiltak og svakheter i forvaltningen av programmet Viktige aktiviteter som har hatt stor betydning for lokalsamfunn for eksempel produksjon av salt har blitt stoppet på grunn av miljøhensyn og økt elefantbestand i området har ført til tap av menneskeliv og ødeleggelser på avlinger Lærdommer Deltakelsen har vært svak og fordelingen ujevn I flere distrikter har man fått i stand avtaler med lokalbefolkningen om kontrollert bruk av nedfallsved strå til husbygging og bark til medisinsk bruk Foto Ken Oprann Medvirkning og deltakelse fra lokalbefolkningen i beslutningsprosessene har vært svak og de økonomiske fordelene er blitt ujevnt fordelt Dette påvirker programmets effektivitet og bærekraft Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Tweet Flere eksempler Tanzania Avsluttede vannprosjekter gir fortsatt rent vann Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Befolkningen har fått strøm Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Flere eksempler Primærnæring landbruk fiske skogbruk Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Bærekraftig regulering har mer enn halvert fiskefangsten Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/ulovlig-bruk-av-skog-vilt-og-fiskeressurser-er-stoppet (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Fiskeribistand har ført til økt eksport - norad.no
  For å sikre god fiskeriforvaltning har Norge bistått i forhold til fiskerilovgivning fiskeri og ressursovervåking kontroll opplæring forskning institusjonsutvikling og forvaltningsstøtte Resultater Forsvarlig fiskeriforvaltning Samarbeidet med Norge har mye av æren for at Namibia i dag har et av verdens beste forvaltningssystem for fiskerier Økte eksportinntekter lisensinntekter og trygge arbeidsplasser i næringen har vært viktig for å sikre forvaltningen Namibias fiskeeksport økte fra 267 000 tonn i 1996 til 335 000 tonn i 2004 og fiskeprodukteksportens andel av landets totale eksport økte fra 22 prosent i 1999 til 28 prosent i 2003 I en rapport finansiert av WWF tidligere i år kom Namibia i toppsjiktet blant land i verden med hensyn til forsvarlig fiskeriforvaltning Lærdommer Industrifiske gir ikke fattigdomsreduksjon Den direkte virkningen av dette for reduksjon av fattigdom er likevel ikke stor siden det satses mest på industrifiske Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Tweet Flere eksempler Namibia Bærekraftig regulering har mer enn halvert fiskefangsten 30 000 husholdninger har fått strøm Norsk fiskeribistand nytter fattigdomsperspektivet mangler Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Flere eksempler Primærnæring landbruk fiske skogbruk Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Bærekraftig regulering har mer enn halvert fiskefangsten Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fiskeribistand-har-f%C3%B8rt-til-%C3%B8kt-eksport (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Bærekraftig vannforvaltning har økt mat... - norad.no
  Tidligere kunne de bare høste en gang per år Familiene forsørger seg nå uten mathjelp de kan selge frukt og krydder på markedet og de kan sende barna på skolen Terrassering av åssider har hindret at flomvann skyller jord fra åssiden ned i dalbunnen Isteden samles vannet i terrassene og legger igjen jord som er godt egnet til matproduksjon Dammer som er bygget i dalbunnen samler opp det resterende vannet En positiv bieffekt av å samle vannet er at grunnvannet også stiger Dette bidrar til at samfunnet sikres tilgang til vann året rundt Prosjektet har hatt særskilte tiltak for de mest sårbare i samfunnet Prosjektet har skaffet bikuber til 382 personer som ikke eier land og dermed var totalt avhengig av offentlig støtte Opplæring har ført til at honningproduksjonen har økt fra fem til 40 kg pr kube pr år 310 kvinnelige eneforsørgere har blitt kurset i husdyrhold og har fått bidrag til å kjøpe kuer eller geiter som brukes både til melkeproduksjon og avl Av de landløse og de kvinnelige eneforsørgerne er 170 nå i stand til å ta vare på seg og sin familie uten offentlig støtte mens de andre klarer seg med redusert støtte Lærdommer Hvor mye Programmet ble gjennomført i perioden 2009 2011 Den totale kostnaden var 26 7 millioner kroner Norge var eneste økonomiske bidragsyter til programmet Programmets suksess skyldes i stor grad at de lokale samfunnene hele tiden har vært aktive deltakere og føler eierskap til programmet Det er etablert en rekke lokale komiteer som skal sikre at programmet er bærekraftig for fremtiden Den viktigste lærdommen fra programmet er at det er mulig å endre hverdagen for mennesker med relativ enkle midler og teknikker Programmet kan fungere som modell for andre samfunn i Tigray og i resten av Etiopia Kilder Årsrapporter fra REST og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/b%C3%A6rekraftig-vannforvaltning-gir-%C3%B8kt-matproduksjon (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Bistand har bygget opp samfunnsviktig u... - norad.no
  av de viktigste partnerne for SUA spesielt for Skogbruksfakultetet Foto Ken Oprann På begynnelsen av 1970 tallet var SUA ikke i stand til å gi undervisning over bachelor nivå eller bedrive noe særlig forskning I dag kan SUA tildele doktorgrader i nesten alle fagområder og det er anerkjent i regionen som et faglig godt universitet Det har utviklet en rekke dyktige forskere som har et utstrakt samarbeid med Norge og andre land innen flere områder Senere gjennomganger viser at det er etablert gode interne mekanismer for å håndtere fordeling av forskningsmidler mellom prosjekter og for økonomisk rapportering til givere som Norge Universitetets kandidater fyller viktige stillinger i samfunnet Flere ministere fylkesmenn og en rekke ledere i offentlig og privat sektor har bakgrunn fra universitetet Nåværende undervisningsminister Professor Jumanne Maghembe er et eksempel på dette SUAs forskere har en sentral rolle i politikkutforming på sine fagfelt og har blant annet vært avgjørende for planleggingen av det store klimaprogrammet REDD støttet av Norge Forskningsbasert kunnskap fra SUA har bidratt til bedre levekår for mange mennesker gjennom utvikling av jordbruksmetoder plantesorter og dyreraser som er mer produktive og mer tilpasningsdyktige Forskning på geitehold kassava og bananer er eksempler på områder hvor forskningsresultater har gitt direkte økonomisk effekt for mange mennesker Lærdommer Masseutdanning kan bidra til fredelig nasjonsbygging Ved SUA er det blitt utviklet jordbruksmetoder plantesorter og dyreraser som er mer produktive og mer tilpasningsdyktige Foto Ken Oprann Bistanden til høyere utdanning i Tanzania har gjort det mulig å raskere gi studieplasser til mange Det kan ha gått på bekostning av kvaliteten på utdanningen men har vært politisk viktig i den unge nasjonen Dersom høyere utdanning hadde vært forbeholdt en privilegert elite hadde landet neppe gjennomgått en slik fredelig og stabil nasjonsbygging som Tanzania fremheves for i afrikansk sammenheng Innsats over lang tid har

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bistand-har-bygget-opp-samfunnsviktig-universitet (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Strømforsyning har forbedret helsetjenester - norad.no
  erstattet diesel og tungolje som har høye økonomiske og miljømessige kostnader Resultater 80 prosent har fått strøm Andelen av befolkningen med tilgang til strøm er ca 80 prosent både i byene og på landsbygda Dette er meget høyt i afrikansk sammenheng En konsekvens av elektrifiseringen er at kvaliteten og sikkerheten på lokale helsetjenester er kraftig forbedret gjennom effektiv kjøling av medisiner bruk av måleinstrumenter og eksaminasjonslys Det har også ført til bedre tilgang på rent vann Strømmen driver også vannpumper fra reservoarer i bakken Dermed slipper kvinner og unge jenter å gå langt utenfor landsbyen for å hale opp vann i bøtter fra brønner med dårlig vannkvalitet Kvinnene sparer mye tid og unge jenter får mer tid til skolegang Lærdommer Strøm gir mer tid til skolegang I en landsby hvor utviklingen er blitt fulgt fra begynnelsen av 90 årene og fram til i dag går over 90 prosent av begge kjønn på skolen til de er 17 år Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Tweet Flere eksempler Tanzania Avsluttede vannprosjekter gir fortsatt rent vann Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Befolkningen har fått strøm Se alle Flere eksempler Energi og infrastruktur Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/str%C3%B8mforsyning-har-forbedret-helsetjenester (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forskning har avlet bedre fisk - norad.no
  bistand til fiskerisektoren i perioden 1985 til 2006 evaluert I Vietnam ble 30 mastergrads og PhD studenter utdannet i første fase noe som bidro til styrket kapasitet Forskningen har ført til at fattige familier har økt sin produksjon med opptil 40 prosent etter å ha deltatt i et oppdrettsforsøk med en ny type tilapia fisk Gjennom selektiv avl fikk fisken 46 prosent høyere vekstrate og større kuldetoleranse enn vanlig niltilapia Av de oppdrettsanleggene som tok i bruk metoden var det bortimot ingen som hadde forekomst av fiskesykdom mens sykdom forekom hos de fleste av de andre oppdretterne Norge har bedret den vietnamesiske forskningskapasiteten innen genetikk fiskehelse og oppdrett Foto Ken Oprann I 2001 var samlet produksjon av tilapia 15 000 tonn i Vietnam og hadde steget til 40 000 tonn i 2005 For 2008 antas produksjonen å ligge på 70 000 tonn Gjennom sin støtte har Norge bedret den vietnamesiske forskningskapasiteten innen genetikk fiskehelse og oppdrett Ved utgangen av 2008 hadde 154 studenter påbegynt eller fullført masterstudier ved instituttet hvorav 34 prosent var kvinner Av de 106 uteksaminerte arbeider 36 ved instituttet Tre var i gang med eller hadde gjennomført doktorgradsstudier med støtte fra prosjektet Norge har nå avsluttet andre fase av støtten til forskningsinstituttet Lærdommer Ekspertise kan minske fattigdomsfokus Evalueringen setter spørsmålstegn ved i hvilken grad fiskeribistanden har bidratt til fattigdomsreduksjon og savner mer oppmerksomhet om kjønnsaspektet i bistanden Videre peker evalueringen på at bruken av norsk ekspertise og konsentrasjon om felt hvor norsk fiskeriekspertise har fortrinn medførte at fattigdomsperspektivet ble mindre sentralt Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Evaluation of Norwegian Development Co operation in the Fisheries Sector Tweet Flere eksempler Vietnam Oljebistand har produsert kartleggingssystem Norsk fiskeribistand nytter fattigdomsperspektivet mangler Ny fiskerilov har økt inntektene og minsket forurensningen Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/forskning-har-avlet-bedre-fisk (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Norsk fiskeribistand nytter, fattigdoms... - norad.no
  støtte fiskeripolitikk og administrasjon støtte til forskning utdanning og opplæring direkte støtte til fiskeriforetak i privat sektor Resultater Norge har spilt en positiv rolle i fiskeriutvikling Forvaltning av fiskeriressursene i Vietnam er ett av områdene hvor norsk bistand har bidratt til positive endringer Hovedkonklusjonen i evalueringen er at norsk bistand har spilt en positiv rolle i å støtte fiskeriutvikling i samarbeidslandene spesielt Forvaltningen av fiskeriressursene har blitt bedre i Namibia Tanzania og Vietnam Norske rådgivere har bidratt til å bygge kompetanse og kapasitet Institusjonene som har mottatt støtte har klart å holde på nøkkelmedarbeidere og er bærekraftige En viktig årsak til det er at norsk bistand har vært fleksibel mottakerorientert og langsiktig Støtten som er gitt i tilknytning til etablering av private bedrifter i utviklingsland har gitt gode resultater og bidratt til arbeidsplasser i stor grad for kvinner Lærdommer Mangler kjønnsaspekt og glemmer fattigdom Evalueringen setter spørsmålstegn ved i hvilken grad fiskeribistanden har bidratt til fattigdomsreduksjon og savner mer oppmerksomhet om kjønnsaspektet i bistanden Videre peker evalueringen på at bruken av norsk ekspertise og konsentrasjon om felt hvor norsk fiskeriekspertise har fortrinn medførte at fattigdomsperspektivet ble mindre sentralt Kilder Skriv ut Resultatrapporten 2009 Tweet Flere eksempler Namibia Bærekraftig regulering har mer enn halvert fiskefangsten 30 000 husholdninger har fått strøm Fiskeribistand har ført til økt eksport Se alle Flere eksempler Tanzania Avsluttede vannprosjekter gir fortsatt rent vann Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Befolkningen har fått strøm Se alle Flere eksempler Vietnam Oljebistand har produsert kartleggingssystem Forskning har avlet bedre fisk Ny fiskerilov har økt inntektene og minsket forurensningen Se alle Flere eksempler Primærnæring landbruk fiske skogbruk Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Bærekraftig regulering har mer enn halvert fiskefangsten Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fiskeribistanden-har-gitt-gode-resultater-men-fattigdomsperspektivet-mangler (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Ikke-statlige organisasjoner har sikret... - norad.no
  Opprann Tilgjengeligheten og kvaliteten på vann har blitt bedret for mer enn 558 000 mennesker noe som er en forutsetning for forbedret helse og livskvalitet Dårlig hygiene er en årsak til sykdommer i flere områder og informasjonsarbeid for å bedre folks holdninger til og utføring av personlig hygiene har derfor blitt gjennomført En organisasjon har gjennom spørreundersøkelser dokumentert at over 42 000 personer har forbedret sin hygienepraksis som et resultat av dette arbeidet Opplæring av over 5 000 helsepersonell har gjort helsetilbudet i Faryab mer tilgjengelig Over 130 000 mennesker i Faryab har mottatt helse tjenester i 2010 I en region der mange innbyggere ikke har elektrisitet har en organisasjon bistått 2 850 husholdninger som tidligere levde uten elektrisitet med solenergianlegg For å sikre bærekraft har lokale teknikere blitt opplært i drift og vedlikehold Innen kompetanseheving har alfabetisering yrkesutdanning og generell utdanning satt folk i stand til bedre å hjelpe seg selv sine familier og lokalsamfunn En organisasjon melder at nærmere 7 000 kvinner har en mer stabil inntekt og kan bedre forsørge seg selv som følge av slik opplæring Over 400 ansatte ved skoledistriktskontorer og lærere har gått på kurs organisert av en av organisasjonene og 1 834 ungdommer har deltatt i yrkesutdanning To organisasjoner har hatt 4630 personer på ni måneders yrkesrettet alfabetiseringskurs Jordbrukssektoren har blitt styrket gjennom vaksinering av over 320 000 husdyr Lærdommer Ikke statlige organisasjoner er viktige i konfliktområder Lokal erfaring gjør at organisasjonene kan sette inn tilpassede tiltak Samtidig har de store internasjonale organisasjonene fordelen av å kunne bygge på erfaringer fra andre land og kombinere denne med lokal kunnskap Den krevende sikkerhetssituasjonen i mange provinser skaper betydelige utfordringer for utviklings og humanitære aktører Bistand gjennom ikke statlige organisasjoner vil sannsynligvis fortsatt være viktig i utviklingssamarbeidet med Afghanistan i årene som kommer Kilder Skriv

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/ikke-statlige-organisasjoner-har-sikret-bedre-bistand (2014-09-28)
  Open archived version from archive