archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Klimaendringene bremser reduksjon i fattigdom - norad.no
  flyttet mot polene Hvis temperaturen øker mer enn fire grader vil risikoen for matsikkerhet være høy både på globalt og regionalt nivå Klimaendringer fører til dårligere helse Helse særlig for kvinner og barn har i lengre tid vært en satsing innenfor utviklingspolitikken i Norge I IPCCs rapport legges det stor vekt på forholdet mellom helse og klima For det første slås det fast at fram til midten av århundret vil klimaendringene først og fremst forsterke helseproblemer som allerede eksisterer I løpet av århundret vil klimaendringene føre til dårligere helse i mange regioner spesielt i de fattigste landene Eksempel på virkninger på helse er økning i skade og død fra hetebølger og skogbranner underernæring i fattige regioner som følge av redusert matproduksjon og sykdommer som smitter via vann mat eller insekter I byer vil luftforurensning være en klimarelatert risiko Med dagens utslippsutvikling forventes det at det i 2100 vil være umulig å gjøre normale utendørsaktiviteter i noen deler av verden i deler av året Fiskeri og kystsamfunn rammes Klimaforskning viser at fisk og andre sjødyr vil følge forflyttingen av klimasoner mot polene etter hvert som temperaturen i havet stiger Hvilken betydning får dette for Norges bistandsarbeid innenfor fiskerisektoren Foto Ken Opprann Fisken i havet er også i sentrum for IPCC siste delrapport Klimaforskning viser at fisk og andre sjødyr vil følge forflyttingen av klimasoner mot polene etter hvert som temperaturen i havet stiger Ved temperaturøkninger på mer enn to grader vil også havforsuring utgjøre en vesentlig risiko for fisk og andre sjødyr spesielt for polare økosystemer og korallrev Dette vil forandre det økonomiske grunnlaget for mange kystsamfunn For noen samfunn vil dette ha dramatiske konsekvenser mens andre vil dra fordeler av dette Hvilken betydning får dette for Norges bistandsarbeid innenfor fiskerisektoren Ny rapport om tiltak Søndag 13 april kommer klimapanelet med

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/aktuelt-om-klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/klimaendringene-bremser-reduksjon-i-fattigdom (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Avtale om nytt fartøy endelig i havn - norad.no
  norsk side Dette nye skipet vil være til nytte i mange år fremover for at fattige land kan få bedre matsikkerhet og redusere fattigdom Norge er ledende i marin forskning og forvalting Norsk kunnskap på dette feltet er etterspurt og jeg er glad for at det kan komme til nytte for fattige land sier utenriksminister Børge Brende Det nye fartøyet blir det tredje forskningsfartøyet Norge bygger til bruk for kartlegging av marine ressurser i utviklingsland gjennom EAF Nansenprogrammet Programmet har siden det ble etablert i 1971 vært det største enkelttiltaket innenfor norsk fiskeribistand Dagens Dr Fridtjof Nansen ble bygget i 1993 og er etter nesten 20 års drift i tropisk farvann modent for en utskiftning Dette befester vår posisjon som ledende bidragsyter på kartlegging og forvaltning av fiske og marine ressurser på kysten utenfor utviklingsland sier avdelingsdirektør Einar Telnes i Norads avdeling for klima energi og miljø Det nye forskningsskipet Dr Fridtjof Nansen skal bygges og utrustes for å bistå utviklingsland i å etablere en økosystembasert fiskeriforvaltning Dette innebærer å samle inn fysisk og biologisk informasjon fra tokt på hav og kystområder samt å drive opplæring av lokale forskere i praktisk havforskning og toktvirksomhet Les også Norsk forskningsfartøy inn på FAOs ti på topp liste FNs organisasjon for landbruk og ernæring FAO ønsker nytt fartøy og en ny fase av EAF Nansenprogrammet velkommen Fremtidsrettet skip Med det nye skipet blir det mulig å gjøre flere undersøkelser raskere og bedre utnytte ressursene vi har forteller Telnes som kaller skipet for fremtidsrettet Det nye fartøyet har ny teknologi bedre forhold for mannskap og bedre muligheter for opplæring om bord I tillegg til flere lugarer og køyer ombord øker antallet laboratorier fra tre til syv Vi vil kunne gjøre et mye bredere antall undersøkelser på et og samme tokt sier Telnes Fartøyet skal kunne seile i tropiske og tempererte områder og tilfredsstille de strengeste miljø og utslippskrav Det nye fartøyet kan være ute på tokt i inntil 45 dager uten å måtte legge til havn Målsettingen er at Dr Fridtjof Nansen skal kunne være på tokt 270 døgn i året Etterspørselen etter fartøyet er stor Det er blant annet interesse for bruk av skipet fra land i Latin Amerika men fartøyet er fullt belagt rundt Afrika og Bengalbukten Så langt ser det veldig bra ut Toktplanen for i år er allerede nesten fylt og neste år har også mange tokt planlagt så mye at vi ikke klarer ikke imøtekomme etterspørselen når vi får et opphold i skiftet mellom gammel og ny båt forteller Telnes Les også Dr Fridtjof Nansen tilbake i Myanmar for første gang på 33 år Overlevering på nasjonaldagen Det nye fartøyet skal etter planen være ferdig for overlevering 17 mai 2016 Første tokt er planlagt i september 2016 Før den tid skal det vurderes hvilket teknisk utstyr fra dagens skip som kan flyttes over og gjenbrukes i det nye skipet og mannskapet må teste at alt fungerer i testtokt Den nye båten er designet av selskapet Skipsteknisk Se tegningene over

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/aktuelt-om-klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/ny-dr.fridtjof-nansen-skal-bygges (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • F/F "Dr. Fridtjof Nansen" tilbake i Mya... - norad.no
  mer og få bruke den avanserte teknologien Fartøyet er verdenskjent det har utført fiskeriundersøkelser og samlet inn oseanografiske data over hele verden Trenger mer kunnskap Vi trenger mer kunnskap sier professor San Than Tun til høyre i bildet Foto F F Dr Fridtjof Nansen I lys av de siste store politiske endringene i Burma kan vi nå lettere nå målene om bedre forvaltning av det marine økosystemet gjennom kapasitetsbygging i vitenskap og ledelse men vi trenger bedre opplæring og internasjonalt samarbeid med partnere som kan gi oss kunnskap om dette Ordene tilhører Professor San Tha Tun som jobber med prøvetaking av plankton om bord på Dr Fridtjof Nansen Denne erfaringen vil hjelpe oss både i undervisning og videre forskning Samarbeidet om bord er godt og alle arbeider sammen for å oppnå gode faglige resultater Kvinner ombord De to kvinnelige forskerne ombord Nyo Nyo Tun og Zin Lin Khine tar vare på vannprøvene fra Niskin flaskene Foto F F Dr Fridtjof Nansen To kvinnelige forskere deltok også på toktet med Dr Fridtjof Nansen Begge forsker på plankton og er veiledere for to doktorgradsstudenter som også deltok på toktet Dette var første gang de kvinnelige forskerne var med på tokt og fikk hentet inn sitt eget forskningsmateriale Det er ikke vanlig at kvinner er med på lange tokt sier Kathrine Michalsen en av de kvinnelige norske toktlederne Tradisjoner legger en del begrensninger som gjør at kvinners deltakelse ikke alltid er like enkel For eksempel kan det være problematisk for noen kvinner å være borte fra hjem og familie over mange uker I tillegg legger kulturen noen begrensninger som at kvinner ikke skal bruke samme toalett som fremmede menn eller være alene sammen med andre enn den nærmeste familie Dette prøvde vi å finne en ordning på ved å reservere et toalett til kvinnene og tilpasse skiftordningen om bord i henhold til deres ønsker forklarer hun At toktlederen var en kvinne mener Kathrine i stor grad påvirket beslutningen om at kvinnelige forskere i det hele tatt kunne delta på toktet Fisken blir eksportert På grunn av størrelse og utstyr er de fleste myanmarske fiskebåter begrenset til fiske nær land og ikke dypere enn 50 meter For å utnytte havområdene fullt ut har Fiskeridepartementet gitt utenlandske fiskefartøy lisens til å fiske i Myanmars farvann Disse opererer i åpent farvann og kan lett transportere fangsten til internasjonale havner i løpet av kort tid Disse fangstene er ikke rapportert og tatt med i fiskeristatistikken og størrelsen på fangstene er ukjent Denne fiskeinnsatsen kommer i tillegg til den som er registrert på myanmarske fiskefartøy og det er åpenbart at fiskepresset er langt høyere enn det som ble anbefalt på 1980 tallet Fiskerisektoren er den fjerde mest verdifulle eksportnæringen i Myanmar Hva skjer videre UUU fiske Ulovlig Urapportert Uregulert Regjeringen i Myanmar ønsker å stoppe UUU fiske med bærekraftig bruk og nasjonal utvikling som mål I 2013 kunngjorde Myanmar at utenriksflåten ikke ville være garantert fiskelisens etter utgangen av mars 2014 Også her trenger Myanmar dokumentasjon på hvorfor

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/ff-dr.fridtjof-nansen-tilbake-i-myanmar-etter-33-%C3%A5r (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Norad styrker arbeidet mot fiskerikrimi... - norad.no
  myndigheter verken har kunnskap eller kapasitet til å ivareta og håndheve sine internasjonale forpliktelser eller mulighet til å kontrollere hvor og hvordan fisken er fanget Særlig utviklingsland taper mye på UUU Både egen matsikkerhet levekår blant kystbefolkningen skatteinngang og ressurser for senere generasjoner reduseres UUU underminerer biodiversiteten på det åpne hav og i sårbare kystområder Det er både samfunnsøkonomiske og miljømessige grunner til at arbeidet mot UUU bør intensiveres Arbeidet styrkes INTERPOL har besluttet å styrke sitt arbeid mot ulovlig fiske og Norad har nylig inngått en avtale med organisasjonen Avtalen skal styrke kapasiteten og kunnskapen hos INTERPOL slik at de bedre kan støtte utviklingsland til å håndtere arbeidet mot ulovlig fikse i deres farvann og samtidig være tilgjengelig for utviklingslandene INTERPOL er den største mellomstatlige organisasjonen utenom FN med 190 medlemsland Fiskeriforvaltningens analysenettverk i Norge FFA er norsk partner til INTERPOL i Norads avtale med INTERPOL Norge regnes for å være ett av de landene som er kommet lengst i å operasjonalisere arbeidet mot fiskerikriminalitet og ulovlig fiske FFA vil bidra både til å øke kunnskap i samarbeid med INTERPOL og i konkrete operasjoner sier Kirsten Bjøru seniorrådgiver i Norad Dette kan for eksemple handle om å bistå med etterretning og granskning FFA har for eksempel bidratt til at INTERPOL på grunnlag av anmodning fra norsk side har sendt ut det som kalles Purple Notice om informasjon om sannsynlig ulovlig fiske i utviklingslands farvann Overvåker verdenshavene fra Bergen Ulovlig fiske og menneskehandel Ulovlig fiske kombineres ofte med menneskehandel slaveri og misbruk i henhold til internasjonale konvensjoner om arbeid til sjøs og innen fiskeri ILO Følgende oppslag er sendt ut til alle medlemsland av INTERPOL etter anmodning fra Sør Afrika Norad har også inngått avtale om overvåking av det ulovlige fiske Fra Bergen sitter stiftelsen Trygg Mat og overvåker aktivitetene via blant annet satellitt Dette er kunnskap som nå vil komme INTERPOL og utviklingslandene til nytte Fra Bergen kan vi bidra med analyse og dokumentasjon av det ulovlige fisket og med informasjon om mulig identitet av fartøy Dette arbeidet utvikles stadig og krever kapasitet til sammenstilling av informasjon sier Bjøru Global innsats for å stoppe svart fiske En rekke internasjonale avtaler regulerer marint fiske I 2009 godkjente alle medlemsland av FNs matvareorganisasjon FAO en globalt bindende avtale om havnestatskontroll for å stanse svartfisket Denne avtalen ventes å få stor betydning i bekjempelsen av UUU fiske Land Norge samarbeider med på fiskerisektoren har tatt i bruk avtalen om havnestatskontroll på en meget effektiv måte for eksempel Mosambik og Mauritius Stop Illegal Fishing er en ikke statlig organisasjon med base i sørlige Afrika som bidrar til informasjon om ulovlig fiske og til koordinering mellom landene i Afrika Her kan du lese mer om Liberia som tok et fartøy i arrest Norge bistår både multilateralt og bilateralt på dette området gjennom å styrke INTERPOL og norsk partner det norske analysenettverket mot UUU i samarbeidet med utviklingslands behov for å bygge egen kapasitet og kompetanse generelt og i helt konkrete saker å støtte til

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/aktuelt-om-klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/norad-styrker-arbeidet-mot-fiskerikriminalitet (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Norge støtter det internasjonale arbeid... - norad.no
  i verden og som hvor som helst ellers er det viktig at forurensing fra skip blir regulert og overvåket IMO konvensjonene Norge fokuserer på I IMO som er FNs organisasjon med ansvar for trygghet og sikkerhet av skipsfart og forebygging av marin forsøpling fra skip er det vedtatt en rekke konvensjoner vedrørende beskyttelse og forvaltning av det marine miljø Prosjektet Norge støtter har som målsetting å styrke landenes kapasitet for å få en effektiv forvaltning av IMO konvensjonene og bistå landene med ratifisering og implementering av følgende IMO konvensjoner MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships de deler som omhandler forhindring av oljeforurensning kontroll av forurensning av giftig avfall og forhindring av forurensing fra søppel fra skip AFS Anti Fouling Systems Convention vedrørende skadelige bunnstoffsystemer på skip BWM Ballast Water Management Convention kontroll av farlige organismer som spres gjennom ballastvann London Convention London Protocol forhindre marin forurensning gjennom dumping av avfall fra skip Norge hjelper med å implementere For at skipsfartens internasjonale rammeverk skal gi ønsket resultat er man avhengig av at land ratifiserer implementerer og håndhever IMOs konvensjoner Mange land mangler kompetanse til å gjennomføre en slik ratifiseringsprosess og til å utarbeide den nødvendige nasjonale lovgivningen for å håndheve IMO konvensjonene Flere av de landene som inngår i prosjektet har ikke vært i stand til å ratifisere og heller ikke implementere de utvalgte konvensjonene Dette fordi de mangler faglig og administrativ kompetanse og kapasitet for å sette i gang med å oppgradere og harmonisere egne lovverk og regler for å imøtekomme konvensjonenes krav Dette betyr at virkningen av det globale miljøregelverket for skipsfarten ikke blir så god som den kunne ha blitt og miljøbeskyttelsen av landenes hav og kystområder heller ikke blir god nok Det er derfor Norge støtter dette regionale prosjektet i Sørøst Asia der

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/norge-st%C3%B8tter-det-internasjonale-arbeidet-mot-fors%C3%B8pling-av-havet (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Kina, Norge og POPs - norad.no
  POP De fleste av verdens nasjoner har gått sammen om å forby de mest farlige POPene og mest mulig begrense bruken av andre det er denne avtalen som refereres til som Stockholmskonvensjonen Kina har ratifisert konvensjonen men foreløpig ikke et tillegg med 9 nye kjemikalier Kina er et av de landene globalt som har store utfordringer både fordi de er produsent av en del av disse kjemikaliene og fordi kjemikaliene brukes i vareproduksjonen f eks i tekstilindustrien Evalueringsteamet Leona Li tolk Helle Biseth Teamleder Torgrim Asphjell Dr Xitao Liu Samarbeid mellom Norge og Kina Norge og Kina har en MoU som omfatter faglig samarbeid på miljøområdet Kina har anmodet Norge om bistand for å bli bedre i stand til å følge opp Stockholmskonvensjonen spesielt fordi kartlegging og måling av enkelte POPer krever teknikk og kompetanse som Kina ikke har selv NIVA har god kompetanse og omfattende erfaring på dette feltet NIVA og kinesiske miljømyndigheter samarbeidet først fra 2007 til 2010 og deretter i en fase 2 fra 2011 hvor hovedfokuset er kartlegging av forurensning fra enkelte av de 9 nye POPene POP laboratoriet ved HEMCS i Wuhan Positiv konklusjon Endelig rapport fra midtveisgjennomgangen av det norsk kinesiske POPs prosjektet er akkurat ferdigstilt Konklusjonen fra gjennomgangen er meget positiv aktivitetene gjennomføres i all hovedsak innen fastlagt tid og budsjett ny kompetanse institusjonaliseres hos samarbeidspartnerne og både kinesiske og norske partnere har gjensidig utbytte av å samarbeide Mest bemerkelsesverdig er det at forskere fra NIVA og fra det samarbeidende universitetet i Kina fant fram til en ukjent POP som var blitt brukt i Kina i 30 år uten at det har vært kjent i forskningsmiljøene Kinesisk åpenhet Det er også viktig å framheve den åpenhet kinesiske myndigheter møtte teamet som gjorde gjennomgangen med Dette gjaldt både i diskusjonene og ved at teamet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/kina-norge-og-pops (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fra naturvern til grunnlag for vekst og... - norad.no
  i konvensjonen for biologisk mangfold Mens fokus i de første årene var på å verne naturen er fokuset nå på hvor avhengig vekst og utvikling er av tjenester fra naturen såkalt økosystemtjenester Biologisk mangfold leverer økosystemtjenester som vi alle er avhengige av som rent vann ren luft mat og medisiner Les mer om biologisk mangfold Økosystemtjenestene blir imidlertid ofte tatt for gitt og blir ikke verdsatt før de er svekket eller truet med ødeleggelse Et problem er at verdien av økosystemtjenester i for liten grad inngår i beslutningsgrunnlag Samfunnsøkonomiske kostnader inkluderes oftest ikke i privatøkonomiske kostnadsoverslag Naturens bidrag til flom sikring blir for eksempel først synlig når vi ser nytten av dem i ekstremvær Norsk rolle Norge var vertskap for konferansen som ble avholdt 27 31 mai sammen med konvensjonen for biologisk mangfold FNs organisasjon for ernæring og landbruk FAO FNs utviklingsprogram UNDP og Verdensbanken Norad har vært med i planleggingsgruppen og bevilget reisestøtte til deltagere fra sør hvorav hvert land kan sende to nasjonale eksperter innen biologisk mangfold og økonomisk samfunnsplanlegging Biologisk mangfold vs klimaendringer Resultatet av konferansen er anbefalinger for bruk i nasjonale planleggingsprosesser og relevante internasjonale prosesser som neste partsmøte til konvensjonen for biologisk mangfold og post2015 prosessene Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell åpnet konferansen sammen med Indias miljøvernminister Jayanthi Natarajan Solhjell la vekt på at vår innsats for biologisk mangfold og økosystemtjenester er like viktig som tiltak mot de globale klimaendringene Konferansen konkluderte med at vi nå må gripe mulighetene naturen gir oss til økt vekst og velstand gjennom å spille på lag med naturen Tweet Mer fra konferansen Program og presentasjoner fra Trondheimskonferansen om biologisk mangfold Høydepunker fra Trondheimskonferansen om biologisk mangfold Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/fra-naturvern-til-grunnlag-for-vekst-og-velstand (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Aktuelt om klima, miljø og naturressurser - norad.no
  i fiskeri og akvakultur 25 03 2013 På skogtur på Zanzibar Hvis færre trær hogges og skog får stå vil det føre til mindre klimagassutslipp Men hvordan kan skogen best ivaretas Norgesmestrene i bistand fikk se det hele med egne øyne på Zanzibar 21 03 2013 Hurry slowly Norad i Myanmar for å dele erfaringer om naturressursforvaltning Norsk erfaring på dette feltet er klar Når et land bygger gode institusjoner og utvikler en politikk som har bred forankring kan naturressurser blir en velsignelse og ikke en forbannelse sier Norads direktør Villa Kulild 24 04 2013 Nyoppdaget frosk oppkalt etter Norge Tirsdag kveld ble Norge hedret i New York for norsk innsats for å bevare regnskogen Prisen består i å få en nyoppdaget art oppkalt etter seg Forrige 1 2 Neste Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/aktuelt-om-klima-milj%C3%B8-og-naturressurser?index=10 (2014-09-28)
  Open archived version from archive