archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vellykket etablering av kraftbørs – til... - norad.no
  millioner kroner Formålet med den norske støtten har vært å bidra til overgangen fra kooperativ handelssammenslutning som legger til rette for kraftutveksling gjennom bilaterale avtaler til en kraftbørs basert på konkurranse I følge en ekstern gjennomgang av prosjektet gjøres handelen av strøm nå i et konkurranseutsatt marked Dessuten er målet om å utvikle et moderne marked for kjøp og salg av elektrisitet oppnådd gjennom et kontinuerlig krafttilbud slik at eventuell kraftmangel kan kontrolleres Et fastsatt suksesskriterium for prosjektet har vært en økning i handelen av strøm Men handelen med strøm gikk ned i den aktuelle perioden fra drøyt 750 GWh i 2002 til omtrent 150 GWh i 2007 Årsakene er blant annet at regionen har gått fra overskudd til underskudd på kraft Dermed har landene vært mer opptatt av å tilfredsstille egne behov før de kan selge eventuelle overskudd til nabolandene gjennom kraftbørsen Det er også en faktor at overføringsnettet er mangelfullt og i tillegg klarer man ikke å dekke behovet markedet har for troverdig informasjon om tilgang på elektrisitet Resultater Kraftbørs har blitt bærekraftig institusjon Bistanden vurderes likevel som vellykket Kraftbørsen synes å ha blitt en bærekraftig institusjon Overføringen av kompetanse anses som vellykket Det er viktig at landene selv planla arbeidet før giverne ble involvert og at det er politisk vilje til et regionalt kraftsamarbeid Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 End Term Review of SAPP Support final report 19 06 2008 NewEnergy Consulting on commission by Norad Tweet Flere eksempler Afrika Styrket innsats i fredsbevarende operasjoner Se alle Flere eksempler Energi og infrastruktur Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/vellykket-etablering-av-kraftb%C3%B8rs-til-tross-for-liten-omsetning (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Økonomisk utvikling og moderne energitj... - norad.no
  Dramatiske økologiske forandringer og 4000 mennesker har fått tilgang på moderne energitjenester En sluttevaluering av programmet gjort i 2007 konkluderte med at programmet har bidratt til en dramatisk forandring av områdets økologi fra hvit sand og ufruktbar jord til et fruktbart jordbruksområde med trær grønne åkre og veier Gjennom jordinnvinningsprogrammet har 443 fattige familier blitt omplassert til nye dyrkbare områder og begynt en prosess med gradvis å forbedre sine levevilkår Byggingen av dreneringskanaler og diker har bidratt til at 30 000 mennesker er blitt sikret mot oversvømmelse Skogplantingen har bidratt til at 800 familier har tilgang til ved og 40 000 mennesker er beskyttet mot drivsand Jordforbedringstiltakene har gagnet 1 000 landbrukshusholdninger med til sammen 3 000 mennesker Veibyggingen har bidratt til at ca 40 000 mennesker har fått tilgang til skoler og markeder for landbruksprodukter året rundt Landsbygdelektrifiseringskomponenten har bidratt til at 4 000 mennesker har fått tilgang på moderne energitjenester inkludert husholdninger institusjoner småbedrifter og butikker Husholdninger langt utover de nye bosetterne har nytt godt av forbedringene i miljø og infrastruktur og programmet vurderes å ha gitt en generell bedring av økonomi og velferd i de syv kommunene Infrastrukturkomponentene i programmet har vært en viktig faktor Tidligere skjedde all transport til disse kommunene til fots Programmet finansierte ca 50 km vei som sikrer rimelig for innsatsfaktorer utenfra gjør det mulig å få lokale produkter ut på markedet og gir befolkningen enklere tilgang til offentlige tjenester Utbyggingen av strømnettet hadde stor betydning for utviklingen av jordbruket fiskeoppdrett og kystfisket Dette kom også skoler og helsesentra til gode Lærdommer Programmet ble styrt av distriktsmyndighetene Evalueringen fremhever dette som en viktig suksessfaktor for både gjennomføringen av infrastrukturkomponentene og fremtidig vedlikehold Det gjorde at eksisterende ansvarlige organisasjoner ble involvert nasjonale standarder ble tillempet og berørte interessegrupper ble involvert Kilder Skriv ut Resultatrapport

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/%C3%B8konomisk-utvikling-og-moderne-energitjenester (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Bedre veinett og flere i inntektsgivend... - norad.no
  ble gjennomført av FN organisasjonen International Labour Organisation ILO i samarbeid med Øst Timors regjering Prosjektet skulle generere over en million dagsverk spesielt for unge mennesker ved å reparere veier i grisgrendte strøk og vedlikeholde nesten 2 000 km vei som ble bygget i 2002 i kjølvannet av den indonesiske uttrekningen Resultater Fattigdomsreduksjon konfliktreduksjon økonomisk vekst og arbeid til unge mennesker Foto Ken Opprann Prosjektet bygget 300 km vei og vedlikeholdt 1 500 km vei i distriktene Dette ga midlertidig arbeid til 23 500 mennesker ILO hevder at én fjerdedel av landets befolkning har nytt godt av tiltaket Halvparten av dem som fikk arbeid og inntekt var ungdommer i alderen 15 29 år og 30 prosent var kvinner ILO krediterer i sin sluttrapport Norge for 40 prosent av resultatene frem til årsskiftet 2010 11 Prosjektet har blitt positivt omtalt av landets president som ellers har vært kritisk til at mye bistand ikke kommer befolkningen i landet til gode ILOs gjennomgang av prosjektet i mai 2011 fremhever blant annet at TIM Works bidrar til jobbskaping fattigdomsreduksjon økonomisk vekst og konfliktreduksjon gjennom arbeidskrevende infrastrukturutbygging Prosjektet har bidratt til betydelig utbygging og utbedring av infrastruktur For 83 prosent av deltakerne representerte tiltaket deres første mulighet til å tjene penger på arbeid Blant kvinnene var det 91 prosent som tjente penger for første gang gjennom tiltaket 73 prosent av de opptjente pengene gikk til husholdningen og etablering av egen virksomhet 71 prosent av nyetableringene ble muliggjort gjennom opptjente midler fra TIM Works De fleste bedriftene i regionen hadde etablert seg før prosjektet startet men 15 prosent av regionens bedrifter ble startet som et resultat av TIM Works Veiene har bidratt til 67 prosent bedre tilgjengelighet for varer og offentlig transport har økt med 75 prosent Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 ILOs prosjektrapporter og gjennomganger

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bedre-veinett-og-flere-folk-i-inntektsgivende-arbeid (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Landsbyelektrifisering gir husholdninge... - norad.no
  prosent i 2003 hvorav 45 prosent av tilleggskoplingene ble finansiert av Verdensbanken Måloppnåelsen innen institusjonsutvikling har ikke vært like vellykket Dette dreier seg ofte om problemer på grunn av manglende finansiell bærekraft blant de enhetene som er ansvarlige for fordelingen av strømforsyningen I tillegg peker evalueringen på at det er en tydelig tendens til at prosjektene innen landsbyelektrifisering har favorisert de store landsbyene Og innen disse landsbyene har som regel ikke de fattige råd til å kople seg til strømtilførselen Strømmen som er gjort tilgjengelig blir i all hovedsak brukt til belysning i husholdninger Selv om landsbyelektrifisering ikke kan sies å bygge opp under industriell utvikling gir den et incitament til hjemmebaserte bedrifter Evalueringen viser at antallet slike bedrifter har økt og at de drives flere timer enn tidligere Dette har positiv innvirkning på husholdningenes inntekter selv om denne effekten er lavere enn ventet Dette gjelder spesielt når prosjektene har vært innrettet mot mer produktiv bruk av elektrisiteten Det finnes også en tendens til at bedrifter fortsetter å bruke generatorer fordi strømtilførselen fortsatt ikke er pålitelig nok Eksempelvis har tekstilbedrifter i både Bangladesh og på Sri Lanka ikke benyttet seg av tilgangen på elektrisitet Lærdommer En av lærdommene evalueringen trekker frem er at Verdensbanken har gitt et betydelig bidrag til landsbyelektrifiseringen der hvor den har vært involvert over lang tid Foto Deepak Parvatiyar Lykter gir for dobling av inntekt Rajni Yadavs ansikt utstråler ny selvtillit Den utvidete familien på 10 personer har i alle år strevd for å kunne overleve på sine ca 20 hektar Gjennom kampanjen Lighting a Billion Lives har livet hennes endret seg fordi landsbyen hennes Jhamvu Vas i India har fått lykter drevet av solcellepanel I vår landsby med 400 boliger fikk vi før i tiden mindre enn fire timer med strøm per dag forteller Yadav Lyktene har gitt oss nytt håp Leien er bare 3 rupi per dag og det gir lys i husene i opp til åtte timer mens stearinlys til 5 rupi ikke gir oss en time en gang Som barn slåss vi alltid om å få bruke stearinlysene Svakt lys fra stearinlysene er ikke lenger noen unnskyldning for å ikke gjøre lekser sier Yadav Nå kan jeg gi undervisning i tre skift og studere på egenhånd på kveldstid Antallet studenter jeg underviser er tredoblet helt opp til 30 studenter På bare syv måneder har jeg fordoblet inntekten min fra privatundervisningen opp til 8000 rupi Samtidig går jeg i siste klasse på videregående skole og jeg har nå råd til å betale for min egen utdanning I tillegg kan jeg låne penger til mine foreldre og drømme om å bli ingeniør Tidligere var det ikke slik fordi jeg måtte gjøre lekser på dagtid rett etter skolen forklarer Yadav Takket være lyktene har i hvert fall ti kvinner i vår landsby nå kunnet gi undervisning eller ta skredderjobber på kveldstid for å forsørge familiene sine Faren min kan dessuten besøke jordet sitt oftere før soloppgang Tekst Deepak Parvatiyar Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/landsbyelektrifisering-gir-husholdninger-inntekter-men-n%C3%A5r-ikke-de-fattigste (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Befolkningen har fått strøm - norad.no
  stor bilateral aktør innen kraftforsyning i mange samarbeidsland Bistand til distribusjon og elektrifisering av distrikter og landsbygda har vært deler av dette Norsk bistand har også gått til planlegging og bygging av kraftverk og til kapasitetsbygging av nasjonale institusjoner for å styrke mottakernes evne til å drive og utvikle sektoren Norge har også bidratt med bilateral bistand til elektrifisering i Namibia Bangladesh Uganda og Øst Timor Resultater 80 prosent har fått strøm I Tanzania finansierte Norge i 1979 en strømkabel fra fastlandet til Zanzibar og siden 1986 har Norge bidratt til finansiering av strømforsyningsprosjekter på Zanzibar Dette har gitt rundt 80 prosent av befolkningen tilgang til elektrisk strøm og det er meget høyt i afrikansk sammenheng Lærdommer Energisektoren er ikke økonomisk bærekraftig Det er imidlertid en stor utfordring at energisektoren på Zanzibar neppe er økonomisk bærekraftig Inntektene fra strømsalget er ikke store nok til å bygge opp et fond for reinvestering og sikre et visst minimum av reservekapasitet Kilder Skriv ut Resultatrapport 2008 Tweet Flere eksempler Tanzania Avsluttede vannprosjekter gir fortsatt rent vann Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Ulovlig bruk av skog vilt og fiskeressurser er stoppet Se alle Flere eksempler Energi og infrastruktur Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/befolkningen-har-f%C3%A5tt-str%C3%B8m (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • 30.000 husholdninger har fått strøm - norad.no
  positive ringvirkninger i form av bedre tjenester og utvidet åpningstider Husholdninger fikk først og fremst bedre lys men også strøm til flere hjelpemidler De fleste husholdninger sparte også penger ettersom elektrisitet var rimeligere enn alternativer som stearinlys parafin og gass Likevel ville de fleste ikke gå over til strøm for matlaging og mange var bekymret for farene ved elektriske støt og kortslutninger Gjennomgangen kunne ikke dokumentere at tilgjengelig strøm har skapt flere virksomheter eller arbeidsplasser selv om det var en alminnelig oppfatning i regionen at elektrisitet medførte flere arbeidsplasser Gjennomgangen fant at de positive effektene hadde en verdi som var det dobbelte av kostnadene Likevel kunne det ikke dokumenteres at de sosiale og økonomiske forholdene generelt har blitt bedre Blant grunnene til dette trakk gjennomgangen frem økende arbeidsløshet og hiv aidsepidemien Norges bidrag fokuserte særlig på å utvide linjenettet Namibias egne myndigheter finansierte storparten av kostnadene Norge bidro blant annet med penger og leveranser av norsk utstyr Ifølge gjennomgangen var programmet i utgangspunktet svært fokusert på den fysiske infrastrukturen og det tok tid før det også ble gitt oppmerksomhet til systemutvikling og organisering av drift og vedlikehold Studien finner det også påfallende at nesten alt fokus har vært på tilknytning til linjenettet og at det ble gjort få investeringer i solenergi til tross for at Namibia ligger nær verdenstoppen med 3300 soltimer i året Lærdommer Politisk vilje viktig for vedlikehold Ifølge gjennomgangen var det tre hovedårsaker til det vellykkede programmet 1 At alle investeringer var 100 prosent subsidiert delvis med bevilgningene fra Norge 2 At det var en sterk politisk vilje som sørget for oppfølging og vedlikehold 3 Sterk deltakelse fra private kontraktører og leverandører Introduksjonen av målere basert på forhåndsbetaling er en viktig forutsetning for god økonomisk kontroll for både forbrukerne og strømleverandørene Kilder Skriv ut Resultatrapport 2008 Impact

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/30.000-husholdninger-har-f%C3%A5tt-str%C3%B8m (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Elektrifisering i to land – to resultater - norad.no
  Fikk lys men ikke flere jobber Må lære av erfaring Selv om landsbyene i Afghanistand og India fikk tilgang til energi førte kvinnenes arbeidsinnsats i Afghanistan også til økt status mens i India uteble den samme effekten Foto Karina Standal SUM ved UiO Økt tilgang til energi bedre helse og mer likestilling er alle mål for å skape utvikling Utvikling på et av områdene kan ha effekt for bedring på andre områder For eksempel har innføring elektrisitet ført til forbedring innenfor helse på Zanzibar forteller forsker Tanja Winther Les mer om resultateksempelet i Norads resultatportal Strømforsyning har forbedret helsetjenester Hun fremhever også at strøm og apparater som mobiltelefoner tv og PC oppfattes som veldig attraktivt rundt om i verden Derfor er det av stor betydning hvem som har med slik teknologi å gjøre Erfaringene fra Afghanistan indikerer at mer likestilling kan oppnås ved å engasjere kvinner i energisektoren For å oppnå slike synergieffekter må man også være bevisst på mulighetene fra starten Innføring av teknologi har sosiale konsekvenser I prosessen fra kartleggingen til gjennomføringen er det mulig å styre resultatene i ønsket retning som for eksempel at styrket likestilling blir et av resultatene av tiltaket En måte å skape en god prosess på er å ta lærdommer av erfaringer fra flere tiår med bistand Dette er en av flere konklusjoner fra en åpen workshop om synergier mellom energi helse og likestilling arrangert av Norad og Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo Både praktikere og forskere fremhevet viktigheten av samarbeid dem i mellom for å optimalisere prosessene Se mer om programmet og presentasjoner fra workshopen Synergier mellom likestilling energi og helse i utvikling Ny elektrifiseringsbølge Fra paneldebatten under workshopen Fra venstre Ørnulf Strøm leder for energiseksjonen i Norad forskerne Emma Crewe Jane Parpart Marlies Hesselman og Tanja Winther Helt til høyre Helga Fogstad som leder helseseksjonen i Norad Foto Ragnhild Vognild Norad Det er viktig å lære fra tidligere erfaringer når vi nå entrer en ny elektrifiseringsbølge i bistand og fokus på energi for alle Å bidra til økt energitilgang er ikke noe nytt og det er en rekke lærdommer fra tidligere og hva som virker og ikke virker som det er viktig å ha med seg sier Ørnulf Strøm leder for energiseksjonen Norad Vi kan ikke betale for tilgang til fornybar energi om det ikke er bærekraftig på lang sikt understreker han Det vil si tiltak som ikke kan bære seg økonomisk eller som går i stykker etter kort tid Bedre kokeovner gir bedre helse Kokeovner er et tema som ofte blir diskutert når energi helse og likestilling er på agendaen og det hadde også en sentral rolle under workshopen Matlaging over åpen ild fører til innendørs luftforurensing Det fører til helseproblemer For å få bukt på helseproblemet krever det samarbeid mellom ulike sektorer for å finne de beste løsningene Ifølge dr Margaret Matinga fra Malawi har ny teknologi for matlaging vært på den internasjonale agendaen i lang tid men som svar på ulike problemer Moderne ovner

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/aktuelt-om-energi/elektrifisering-i-to-land-to-resultater (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Kvinnelige barfotingeniører utfordrer k... - norad.no
  rundt 10 000 15 000 husholdninger i 12 distrikter i Faryab Daykundi og Urozgan provinsene Programmet bygger på Kirkens Nødhjelps tidligere programmer Integrated Rural Development Programme 2010 2012 og Promoting Women s Engagement and Participation in Faryab som ble forvaltet av den norske ambassaden i Kabul Det dreier seg om å bruke enkle virkemidler som gir de fattige håndfaste tekniske ferdigheter for å bedre sin egen livssituasjon I tillegg skaper det selvtillit når de selv tar ansvar for egen utvikling Det er lokalsamfunnene selv som eier og administrerer solenergisystemene Formålet er å sikre tekniske og finansielle selvforsynte lokalsamfunn Dette gir mulighet for økte inntekter og knytte landsbygda i Afghanistan til resten av verden Store ringvirkninger Ifølge Kirkens Nødhjelps rapporter har over 110 000 mennesker fått tilgang på solenergi siden 2005 gjennom prosjektet Installeringen av solcellepanelene ble gjort uten hjelp fra andre Dette har ført til sosiale og økonomiske forbedringer i livsvilkårene til de berørte på landsbygda Skifte fra parafin til solcellepaneler har hatt en positiv effekt på helse utdanning og husholdningens økonomi Risikoen for luftveissykdommer og brannskader har blitt redusert Kvaliteten på innendørsmiljøet er bedret og barn har fått mulighet til å gjøre lekser på kveldstid Solcellepaneler er billigere enn parafin og det er dokumentert at husholdningene bruker mer penger på mat klær og skolemateriell til barna En ekstern evaluering har vist at lokalsamfunnene sparte totalt 14 millioner amerikanske dollar i løpet av et år på å bytte til solenergi og spesielt for kvinner Gode resultater er oppnådd ved å involvere kvinner Kvinnelige barfotingeniører har fått politiske posisjoner i de lokale landsbyrådene Shura som tradisjonelt har vært forbeholdt menn For afghanske kvinner er dette en viktig politisk arena for å få styrket sine rettigheter Kvinnelige barfotingeniører har bidratt til å utfordre det tradisjonelle kjønnsrollemønstret i landsbyene I hjemmet har det også skjedd store endringer da kvinner nå tjener egne penger og dermed fått økt innflytelse over hva husholdningen skal bruke penger på Som kvinne var jeg marginalisert i samfunnet før jeg begynte på Barfot colleget for å bli ingenør Men nå er jeg respektert som menneske og har funnet min plass i samfunnet forteller en kvinnelig barfotingeniør på spørsmål om hvordan prosjektet har påvirket livet hennes Ingeniøropplæring i Uruzgan provinsen Foto Kirkens Nødhjelp Viktige lærdommer og fortsatte utfordringer Prosjektet har vist mange gode resultater ved å satse på kvinner og ren energi Det er allikevel en stor utfordring å jobbe i et land hvor konservative aktivt jobber mot likestilling I enkelte områder har ikke kvinner fått opplæring av sikkerhetshensyn Noen steder i Afghanistan kan aktiv promotering av kvinners rettigheter til og med skade kvinner og ikke minst de lokalsamfunnene hvor det tillattes at kvinner arbeider Målet med tiltaket er å sikre tekniske og finansielle selvforsynte lokalsamfunn I de fleste tilfellene er det Kirkens Nødhjelp som har stått for kostnadene til utstyr og opplæring Det er landsbybeboerne som selv har stått for kostnadene til bruken av solcellepanelene reservedeler og nye batterier Batteriene må byttes ut etter fem år Landsbybeboerne må derfor

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/aktuelt-om-energi/utfordrer-kj%C3%B8nnsroller (2014-09-28)
  Open archived version from archive •