archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • - Åpenhet må føre til ansvarliggjøring - norad.no
  bl a deler erfaring når samarbeidslandene utarbeider det juridiske rammeverket for petroleumssektoren I fjor bisto vi f eks Sør Sudan Uganda og Ghana med å utarbeide petroleumslov mens vi ga innspill til Liberia sin nye petroleums policy Dette er viktige byggesteiner på veien til en god forvaltning av ressursene men det er ikke nok myndighetene må være i stand til å implementere og håndheve regelverket Derfor bidrar norske institusjoner som Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet også med omfattende kapasitetsbygging og opplæring i sine søsterinstitusjoner i samarbeidslandene De norske institusjonenes innsats er etterspurt og verdsatt i samarbeidslandene Men vi er ikke flinke nok til å måle resultatene av dette arbeidet Det er enkelt å telle seminarer og aktiviteter vanskeligere å si noe om hvorvidt kapasiteten faktisk er styrket og om samarbeidsinstitusjonen leverer bedre som følge av den norske støtten Her har vi fortsatt en jobb å gjøre understreker Stigset Ut av tenkeboksen For Olje for utvikling programmet har det vært tid for å gjøre opp status og peke ut kursen videre Ved inngangen av 2012 bestemte vi oss for at det skulle bli et konsolideringsår Vi ville ta oss tid til å tenke nøye gjennom hva vi gjør i Olje for utvikling hvorfor vi gjør det og hvordan sier Petter Stigset Evalueringsrapporten om Ofu programmet Facing the resource curse anbefalte bl a økt fokus på godt styresett mens stortingsmelding 25 Skape for å dele fulgte opp med å love økt satsning på sivilsamfunn og strengere prioritering i valg av samarbeidsland med større vekt på demokratisk utvikling og aktiv fordelingspolitikk Dette settes nå ut i livet Vi ønsker å styrke støtten til krefter i samfunnet som bidrar til ansvarliggjøring sivilt samfunn media og parlamentarikere Men skal vi lykkes med det trenger vi enda bedre kunnskap om konteksten og samfunnsmessige forhold i landene vi støtter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/aktuelt-om-energi/%C3%A5penhet-m%C3%A5-f%C3%B8re-til-ansvarliggj%C3%B8ring (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Energi i søkelyset - norad.no
  2012 var på 2 2 milliarder norske kroner 1 2 milliarder gikk via Norfund mens rundt 350 millioner gikk gjennom ulike multilaterale kanaler Størsteparten av de norske midlene i 2012 ble brukt til å støtte opp om utvikling av rammeverk for energisektoren Energy Policy and planning støtte til kraftgenerering fra fornybare kilder og transmisjon og distribusjon av kraft Afrika er det kontinentet som mottar desidert mest med 43 prosent av de norske ren energi midlene Liberia var største mottaker i 2012 Landet mottok 160 millioner norske kroner etterfulgt av Uganda 100 millioner kroner og Mosambik 75 millioner Private investeringer I 2012 har arbeidet med å tilrettelegge for helt nødvendige private investeringer i kraftproduksjon vært i fokus Norfund inngikk i 2012 nye avtaler for over 500 millioner innenfor fornybare energi Blant annet eier Norfund nå en andel i Scatecs 75MW solpark i Sør Afrika Også Norads næringslivsordninger har vært aktivt brukt for å tilrettelegge for investeringer innenfor energi Økt kraftproduksjon er utvilsomt viktig men å få strømmen fram til husholdninger virksomheter og industri enten gjennom nettet eller i lokale løsninger er avgjørende understreker Strøm Da utviklingen av nettet som oftest er en offentlig oppgave har Norge støttet flere land på dette området gjennom både direkte stat til stat samarbeid og gjennom multilaterale kanaler noe som har sørget for tilgang for flere Høye ambisjoner Utvikling av menneskelige ressurser står sentralt for at energiforsyningen på sikt skal være bærekraftig enten det gjelder institusjoner eller land Norge har bidratt til å bygge nødvendig kompetanse gjennom støtte til samarbeid mellom institusjoner i mottagerland og Norges vassdrag og energidirektorat NVE og Statnett gjennom multilaterale kanaler og via masterprogrammet for Energi og petroleum EnPe Ambisjonene er høye og budsjettet for inneværende år har økt ytterligere Det er en utfordring å bygge en god langsiktig portefølje som gir gode målbare resultater i de områdene vi har fokus på Disse landene preges av svake institusjoner og lav gjennomføringsevne og er land private investorer vurderer som høyrisiko sier Strøm Høydepunkter fra 2012 200 000 husholdninger i Laos har fått tilgang til elektrisitet Finansieringen kom fra et fond ledet av Verdensbanken hvor Norge har vært aktive i koordineringen av giverland Programmet kombinerer investeringer og kapasitetsbygging I landsbyene som har fått elektrisitet ser en allerede tydelige tegn på økt aktivitet fra private entreprenører På Øst Timor pågikk det i 2012 en meget nyttig dialogprosess mellom partene i et institusjonsbyggingsprogram Utfordringer rundt visse aktiviteter i programmet samt manglende politisk prioritering av fornybar energi i landets utviklingsplaner for de neste fem årene førte til en avgjørelse om å avslutte programmet et år før opprinnelig tid Dette var nyttig erfaring som bidro til at norsk støtte går til de landene som har høyst ambisjoner om å utvikle renere energi I Uganda uttalte styreleder i Uganda Electricity Transmission Company Limited UETCL at deres twinning samarbeid med norske Statnett var det beste samarbeidsprosjektet i hele landet Uttalelsen kom i samtale med teamet som utførte en sluttgjennomgang av andre fase av prosjektet Prosjektet har ført til at UETCL

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/aktuelt-om-energi/energi-i-s%C3%B8kelyset (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Ungdommelige energikonsultasjoner - norad.no
  kompakt Produksjon av trekulll fører til press på skogen og i verste fall kan det lede til avskogning Flere jobber Tilbake i forsamlingslokale ramser Askeland opp gruppas argumenter for hvorfor alle bør få tilgang til energi og hvorfor det er viktig for ungdom spesielt Energi har betydning for økonomisk utvikling som igjen gir flere arbeidsplasser slik at folk og ungdom spesielt får jobber begynner Askeland Deretter nevner han at tilgang på energi gir ungdom mulighet til å ta i bruk ytringsfriheten sin f eks ved å ta i bruk internett Strøm gir også lettere tilgang på undervisningsmateriell og utdanning generelt Et eksempel på det siste som blant annet FNs generalsekretær Ban Ki moon ofte nevner er viktigheten av lys for å kunne lese lekser på kveldstid Energi gir også bedre sosiale tjenester som sykehus og muligheten til innlagt vann Det siste punktet gruppen til Askeland har kommet frem til er kvinners rettigheter og likestilling Energi gir kvinner og barn et enklere hverdagsliv Blant annet er tilgang til energi og effektive kokeovner tidsbesparende da kvinner slipper å bruke mye tid på å sanke ved til matlaging Dette frigjør tid som heller kan brukes på utdanning Vriene formuleringer Synne Bårholm deltok i gruppa til Askeland Hun forteller at de kom frem til forslagene sammen Vi var enige om hva som var viktig Hovedsakelig gikk det på elektrisitet Hva trenger vi elektrisitet til Men selv om de var enige om innholdet var det vanskelig å formulere det de ville ha frem Det skulle være kort vi måtte ta problemet ved roten og se på hva som var de riktige ordene for det vil ville si og det var vanskelig forteller Bårholm Flere utfordringer for Tanzania Bendik Sandtorv Møller diskuterte i sin gruppe hvordan myndigheter og internasjonale organisasjoner kan sørge for at vi får tilgang til energi som er bærekraftig og fornybar Vi diskuterte hva som må til for å forbedre energitilgangen i Tanzania og andre utviklingsland og noen av utfordringene med å gjøre dette En utfordring for Tanzania er at de har kun en primærstrømkilde som er vannkraft De vil forske slik at de kan få flere kilder som olje og vindkraft forteller Møller om innspill som kom i gruppesamarbeidet De snakket også om at ikke alle har strøm og at politikere i Tanzania fokuserer mer på strøm i storbyene En annen utfordring for Tanzania er korrupsjon blant politikerne På punktet om politikere hadde noen i gruppen ulike meninger Mens noen mente at man må innføre lover mot korrupsjon mente Joseph Emmanuel at de først og fremst må få ordentlige politikere Utdanning viktigst Emmanuel studerer til en bachelor i business administrasjon på St Johns University of Tanzania Også han er fornøyd med dagen Han synes samarbeidet var godt ettersom alle deltok i diskusjonen i gruppen Han har diskutert temaet energi også tidligere og synes at alle argumentene som ble nevnt under oppsummeringen fra hver gruppe er viktig Likevel for ham er utdanning det aller viktigste Han understreker viktigheten av utdanning og opplæring slik

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/ungdommelige-energikonsultasjoner (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Norgesmestrene i bistand på viktig ener... - norad.no
  snakket om post 2015 prosessene og at det er bra FN har åpnet for diskusjoner på nett men ettersom ikke alle har tilgang på energi og dermed internett kom vi med en oppfordring om at de må finne en måte slik at alle kan få sagt sitt Hvorfor er det viktig Det er viktig at alle skal få ha noe å si og når det er slik da må alle få slippe til slår Alvheim fast To kontinent Justine Mponda 18 år leder an når innlegget fremføres Både Aljumaah Msekeni 16 år og Justine Mponda 18 år er fornøyd med innlegget de var med på å fremføre Mens Msekeni avviser at han var noe som helst nervøs avslører Mponda at han kjente noen nerver før start Han har tidligere deltatt på FN rollespill men dette var noe helt annet Forskjellen er at det var ambassadører og andre jeg ikke kjente i salen sier Mponda som likevel synes det gikk bra da han begynte å lese Mesekeni har fått mange gode tilbakemeldinger etter innlegget Jeg håper det vi sa vil bli fulgt og gjennomføres sier han Selv lurte han mest på hvordan han skulle klare å kommunisere med de norske ungdommene før de møtes Jeg lurte på hvordan jeg skulle klare å kommunisere med dem Vi kommer fra to kontinent de kommer fra et utviklet land Men så gikk det lett og vi hadde et godt samarbeid sier Mesekeni Karen Rønneberg venstre og Natalia Ziertiz følger med fra salen Foto Marit Hverven Gode poenger Utviklingsminister Holmås på talerstolen Alvheims klassekamerater fra 2MM og de andre deltakerne fra UNA Youth fulgte innlegget fra salen De var veldig flinke forteller Karen Rønneberg Det blir litt annerledes når viktige menn snakker og så tar ungdom ordet Det blir noe annet sier hun som synes ungdommene hadde mange gode poeng i sitt innlegg Jeg var jo med og diskuterte selv dagen før men det var gøy å høre hvilke argumenter de var kommet frem til sammen sier Rønneberg om innlegget Alvheim og co hadde skrevet ferdig sammen Under konferansen fikk blant annet representanter fra privat sektor akademia sivilsamfunnsorganisasjoner og representanter for ungdom og kvinner komme til orde Rønneberg synes representantene for ungdom og kvinner var de mest engasjerende Det var de to som stakk seg ut Representanten for kvinner var den første som nevnte forskjeller på menn og kvinner når det kommer til behov for energi Både utviklingsminister Holmås og Tanzanias energiminister Muhongo var til stede under energikonsultasjonen Sammen med Tanzania og Mexico tilrettelegger Norge arbeidet med å utarbeide forslag til nye energimål for verden i forbindelse med at FN skal lage nye utviklingsmål som verden skal strekke seg etter når tusenårsmålene utløper i år 2015 Derfor avholdes det nå en rekke konsultasjoner på 11 temaer som helse styresett utdanning og energi verden over Tweet Energikonsultasjoner FN har igangsatt en bredt anlagt internasjonal dialog om utviklingsspørsmål på 11 ulike temaer blant annet helse utdanning vekst og sysselsetning ulikhet styresett og energi Sammen med Tanzania og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/norgesmestrene-i-bistand-p%C3%A5-viktig-energikonsultasjon (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Avhengig av økt privat investering i re... - norad.no
  møtes norske aktører som arbeider med fornybar energi Norge har lange tradisjoner innen vannkraft Vi har også gode tradisjoner for å eksportere kunnskapen Vi vet at tilgang til energi er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og utvikling Derfor har norsk støtte til fornybar energi økt betraktelig de siste årene Private investeringer er sentrale for å oppnå målet om energi til alle sier Villa Kulild direktør i Norad Vi er avhengig av at privat sektor bidrar for å nå målet om universell tilgang til energi sier Norads direktør Villa Kulild Foto Lars Petter Pettersen Et nylig eksempel hvor offentlig støtte og private investeringer har muliggjort utvikling sammen er kraftverket i Bugoye i Uganda som har en kapasitet på 13 MW og produserte 82 GWh i 2011 Vi er avhengig av at privat sektor bidrar for å nå målet om universell tilgang Norad jobber for dette både ved å tilby støtteordninger til private som vil investere og ved å jobbe for å bedre rammevilkårene for investeringer i fornybar energi i våre samarbeidsland sier Kulild Les mer om Norads støtteordninger for næringslivet Les mer om vannkraftverket i Bugoye Les mer om konferansen Hydropower Conference 2013 Tweet Fakta om energitilgang IEA anslår også at 60 prosent av de totale investeringene frem til 2030 må gjøres utenfor OECD land for å oppnå universell tilgang 50 prosent må investeres i kraftproduksjon De fleste av landene som dette er aktuelt i har ikke økonomiske ressurser til å subsidiere utvikling av fornybare energikilder I 2011 ble omtrent 22 milliarder USD investert i fornybar energy med deltakelse av private investorer Bare 2 prosent av dette ble investert I Afrika sør for sahara 34 prosent i Sør Asia og 26 prosent i Latin Amerika Samtidig er landene i Afrika sør for Sahara blant de som har lavest tilgang til

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/avhengig-av-%C3%B8kt-privat-investering-i-ren-energi (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • - Alle bør få tilgang til energi - norad.no
  order to live safe and secure lives 2 7 billion people live without access to clean cooking facilities and this leads to millions of deaths every year Household energy use must be addressed in the new developing agenda in order to save lives Access to energy liberates time especially for women and children time that young women in particular can spend on education This contributes to better gender equality Energy access is essential for food security Proper conservation and cooking of food is not possible without energy Based on these arguments we strongly recommend that energy for all should be included in the new development agenda In order to reach energy for all we especially ask you take note of the following There is a lot of energy produced today but it is not accessible to everyone There are large inequalities between the rich and poor We the youth from Tanzania and Norway challenge you the leaders of today to address this issue In Tanzania we have learned that fuel prices are very high and there are strong limitations to chopping down firewood leaving the poor in a squeeze Policies must reflect needs of the people and the environment In order for developing countries to increase their energy consumption the developed countries must highly reduce their use of energy In Norway the efforts to increase energy efficiency are far from enough We demand strong national and international policies and laws to reduce energy consumption In order to ensure that these laws are being followed there is a need for an international tribunal for energy and environment Resources must be spent on research on renewable and sustainable solutions Not only will this provide us with the best solutions on wind wave solar and other new technologies It will also provide jobs for the youth Governments should prioritize the education of energy specialists If done right energy can contribute to solve the climate change problem But one cannot develop the use of green energy without energy itself Governments should make forums for youth where we get listened to The post2015 is a step in the right direction We appreciate the effort by the UN in the process of making a new development agenda We note that youth are able to participate online but as 1 3 billion people live without access to energy many young voices are excluded from the discussion We hereby challenge you to find a way of including everyone Ester Størkson på talerstolen sammen med blant andre Nadia Alvheim og Harald Lexander under fremførelsen av innlegget Foto Marit Hverven Tweet Energikonsultasjoner FN har igangsatt en bredt anlagt internasjonal dialog om utviklingsspørsmål på 11 ulike temaer blant annet helse utdanning vekst og sysselsetning ulikhet styresett og energi Sammen med Tanzania og Mexico er Norge valgt til å tilrettelegge for en dialog på temaet energi Målet er å sikre at bærekraftig energi får en sentral plass på FNs utviklingsagenda Dialogen er allerede i gang på FNs nettside www worldwewant2015 org I

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/alle-b%C3%B8r-f%C3%A5-tilgang-til-energi (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Globale kampanjer for kvinne- og barnehelse - norad.no
  bli førende for prioriteringene frem mot 2015 Every Woman Every Child Fokuset for kampanjen er på de mest sårbare gruppene som gravide kvinner nyfødte barn og ungdom i 49 land som defineres av FN som verdens minst utviklede land MUL landene Målet er å skaffe flere penger til helse og få mer helse for hver krone Samtidig oppfordrer kampanjen til å styrke samarbeidet om landenes helseplaner For å nå målene kreves totalt 250 milliarder kroner Det er et ambisiøst mål som krever nytenkning og innovative løsninger samt ansvarliggjøring av de involverte partene Da kampanjen ble lansert i 2010 ble til sammen 40 milliarder dollar lovet til kampanjen fra ledere i både rike og fattige land Aldri tidligere har så mange parter sluttet opp om en felles plan for helse i fattige land på så kort tid I september 2011 var over 200 ulike bidrag til kampanjen annonsert Gledelig i denne sammenhengen var oppslutningen fra fattige land selv Over 50 av verdens fattigste land har sluttet seg til kampanjen I tillegg er det en økende interesse fra privat sektor Rapporter til kampanjene Accelerating progress in saving the lives of Women and Children er tittelen på 2013 rapporten til den globale kampanjen for helsetusenårsmålene Statsministeren har invitert en rekke statsledere ministre og andre globale ledere til å bidra med artikler om status i forbindelse med arbeidet med å nå helsetusenårsmålene Den globale helsekampanjen utga frem til 2010 årlige rapporter der statsledere organisasjoner og andre aktører la frem status om sin innsats for styrking av helsetjenester i fattige land Kampanjen har sluttet seg til Every Woman Every Child initiativet da dette ble lansert Til FNs generalforsamling i 2011 ble det laget en tematisk rapport om innovasjon for kvinne og barnehelse Rapporten fokuserer på mobilteknologi og helse samt ulike bærekraftige forretningsmodeller for helse Den globale helsekampanjen utga frem til 2010 årlige rapporter der statsledere organisasjoner og andre aktører la frem status om sin innsats for styrking av helsetjenester i fattige land Kampanjen har sluttet seg til Every Woman Every Child initiativet da dette ble lansert På våre engelske nettsider finner du mer informasjon Norads innsats på feltet Norad har bidratt med helsefaglig rådgivning i den globale helsekampanjen samt pådriver og kommunikasjonsarbeid for kampanjen og nettverket av globale ledere Både den årlige rapporten til helsekampanjen og den tematiske rapporten om innovasjon er produsert av Norad under ledelse av statsministerens kontor og Utenriksdepartementet Se faktaboks En viktig strategisk plattform i arbeidet har vært Partnership for Maternal Newborn Child Health PMNCH som med sine 400 partnere har samlet de viktigste aktørene for kvinne og barnehelse Helse 8 organisasjonene WHO UNICEF UNFPA Verdensbanken UNAIDS Det globale fondet GFATM Den globale vaksinealliansen GAVI og Gates Foundation har også vært viktige samarbeidspartnere i arbeidet Les mer om norske samarbeidspartnere Oppfølgning av strategien Norad var også svært delaktige i utviklingen av den globale strategien Every Woman Every Child og vil prioritere oppfølgingsarbeidet Blant annet leder Norge en gruppe på innovasjon som jobber med privat offentlig samarbeid og frivillige organisasjoner for å

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/global-helsemobilisering/globale-kampanjer-for-kvinne-og-barnehelse (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Norsk bistand i tall - norad.no
  bistand i tall gir deg enkel tilgang til all offisiell norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag Velg selv hvilket innhold og omfang du ønsker rapport for og få tallene ut som kart grafer og tabeller Utenriksdepartementets tilskuddsportal gir oversikt over alle tilskudd fra UD og Norad som det er inngått avtaler om og der det skal utbetales penger i år og inntil fire år framover Se også Norsk bistand har aldri vært større Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall/norsk-bistand-i-tall (2014-09-28)
  Open archived version from archive