archive-no.com » NO » N » NORGESUNIVERSITETET.NO

Total: 1126

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Høgskolen i Oslo og Akershus | Norgesuniversitetet
  post postmottak hioa no Klassifisering Grupering Offentlig Høyskole Nokut akkreditering Institusjon akkreditert Organisasjonsnummer 997 058 925 Høgskolen i Oslo har etablert en etterutdanning og oppdragsfunksjon i sentraladministrasjonen Denne har ansvaret for den sentrale koordineringen av etterutdanning og oppdrag samt fleksibel utdanning og samarbeider nært med avdelinger og utdanninger Disse spennerover et bredt spekter og Høgskolens faglige satsingsområder er Kultur kommunikasjon oppvekst og læring Helse Teknologi og økonomi Profesjonsstudier Har du ideer til et nytt tilbud Ønsker du å diskutere et samarbeid om kompetanseutvikling Ta kontakt med oss Prosjekter som har fått støtte Nr Tittel Utlysning P48 2015 Seksuell helse seksuelle rettigheter og e læring 2015 P41 2015 MOOCAHUSET Pedagogiske Kafe 2015 P32 2011 Digital kompetanse i høyre utdanning Formalisering av digital kompetanse og IKT didaktikk 2011 P31 2010 God praksis i høyere utdanning utvikling av et språk og kommunikasjonskurs til språklige minoriteter 2010 E15 2010 Nettverksbygging kompetanse og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo Akershus og Hedmarksregionen Entreprenørskap 2010 P26 2009 Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren CAB prosjektet Collaboration Across professional Boundaries 2009 P35 2007 TEKONIKK Design og konstruksjon av smarte tekstiler med integrert elektronikk 2007 P34 2007 GOLEM Generating learning using an Online Learning Environment

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/institusjoner/hioa (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Nettbasert kurs/kunnskapsbank i UH-pedagogikk | Norgesuniversitetet
  til egne læringsmål og til sammenhengen mellom læringsmål og studentenes læringsutbytte Det er grunn til å anta at det kan være en sammenheng mellom forhold som manglende gjennomstrømning og frafall og hvordan studieprogrammer er organisert og hvordan de gjennomføres Skal man bidra til kvalitetsutvikling må derfor universitets og høgskolelærere øke sin kompetanse på de faktorer som fremmer og hemmer studentenes læring og den rollen som teknologi kan ha i denne sammenhengen Tradisjonelt har universiteter og høgskoler etablert en rekke lokale opplæringstiltak for nyansatt vitenskapelig personale Slik opplæring resultater ofte i pedagogisk basiskompetanse som personer i vitenskapelige stillinger må dokumentere for å kunne undervise Samtidig er det ikke alle læresteder i Norge som har denne typen tilbud Ideen med prosjektet er derfor å etablere en nettbasert kunnskapsbank som skal kunne være tilgjengelig for læresteder og undervisere over hele landet der de kan få mer informasjon og kunnskap om hvilke faktorer som skaper effektiv læring hvordan slik læring kan organiseres og hva deres rolle som lærere er i denne sammenhengen Kunnskapsbanken vil være strukturert lagt opp og inneholde brukerveiledninger slik at ulike elementer både kan tas kronologisk i henhold til de spesifikke læringsmål som skal utformes og mer fragmentarisk for de som

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/nettbasert-kurs-kunnskapsbank-uh-pedagogikk (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Universitetet i Oslo | Norgesuniversitetet
  no Klassifisering Grupering Offentlig Universitet Nokut akkreditering Institusjon akkreditert Organisasjonsnummer 971 035 854 Prosjekter som har fått støtte Nr Tittel Utlysning P128 2015 Nettbasert kurs kunnskapsbank i UH pedagogikk 2015 P82 2014 What works 2014 P70 2014 Studietilbud for programmerbar logikk utvikling på fjernlab SPLUF 2014 E21 2012 Med orientekspressen inn i næringslivet Entreprenørskap 2012 P61 2013 FlexPhil et 100 nettbasert selvstudium for Exphil på UiO 2013 P57 2013 Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning 2013 P59 2013 Fleksibel mastergrad i IKT og læring MIL nettverket 2013 P66 2012 Nordisk samarbeid om Sør Asia undervisning 2012 P67 2012 Nettbasert historieformidling 2012 P69 2012 Fleksibel studentdrevet læring med IKT SIKT 2012 P70 2011 Fjernt og nært II 2011 P63 2010 Fjernt nært Utvidet virkelighet som IKT støtte i humanistiske fag 2010 P73 2009 Humanister i praksis 2009 P70 2009 Læring rett i lomma Helhetlig konsept for podcast 2009 P49 2008 Nettkurs i farmakologi for farmasøyter 2008 P50 2008 Nettbaserte kurs innen internasjonal helse 2008 P71 2007 Interaktiv læring i øyefaget 2007 P48 2006 Utvikling av digitale akademiske genre og pedagogisk bruk av LMS i Bachelorkurs i medievitenskap 2006 P78 2005 Fleksibel undervisning innen masterstudiet i Miljø og naturkatastrofer 2005 P107 2004 Nettstøttet

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/institusjoner/uio (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Seksuell helse, seksuelle rettigheter og e-læring | Norgesuniversitetet
  forebygge avdekke og melde overgrep å gi fagpersoner kompetanse innen relasjon og kommunikasjon Målet med dette nettbaserte studiet er å øke kompetansen innen det vi kaller den trygge kunnskapsbaserte samtalen om seksuell helse Slik kvalitetssikring vil komme til nytte for klienter pasienter i alle aldre Vi vil bygge og designe studiet slik at de som fullfører det blir bedre i stand til å håndtere dagsaktuelle spørsmål dilemmaer eller tabuer i sin yrkeshverdag Gjennom deltakelse i virtuelle klasserom møter studentene fagpersonene egne og andres holdninger uten å miste ansikt Slik trygg men aktiv læring kan gi en mulighet for nettopp å lære å snakke om den vanskelige seksualiteten eller alt med reflekterte holdninger og solid fagspråk Pedagogiske grep Studiet har ti temaer og vil følge denne malen Grunnleggende teori og case formidlet av fagpersoner via redigerte filmer maks 10 minutter Tilhørende case presenteres med multimediale virkemidler animasjon tegneserie lydfil eller samtaler rollespill pasientstemmen Scenarier og handlingsalternativer presenteres Aktiv deltagelse av det som høres sees leses case essay tester Digitale tilbakemeldinger via tekst tall lyd dialog eller automatisk respons Spørsmålsbasert læring inquiry based learning og selvstudium av forskningslitteratur For å bestå hvert trinn i det enkelte temaet må man gjennomføre en oppsummerende

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/seksuell-helse-seksuelle-rettigheter-og-e-laering (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • T-FLIP | Norgesuniversitetet
  vært uendret de siste 20 årene En etablert standard i arbeidslivet er såkalt testdrevet utvikling Dette er en arbeidsform hvor programmereren i tillegg til å utvikle et program også lager små testprogrammer som bekrefter eller avkrefter at løsningen fungerer i henhold til oppsatte krav Programmereren lager først en grovskisse til løsningen for deretter å forbedre programmet gradvis Denne måten å jobbe på gir raskere resultater enn den tradisjonelle modelleringen og gir kunden mulighet til å delta i utviklingsprosessen Videre i testdrevne utviklingsmiljøer er såkalt fagfellevurdering av kode mye benyttet Her deler programmerere kode med hverandre for å luke ut feil og svakheter de små testprogrammene ikke klarer å avdekke Til tross for overveiende mange likheter mellom kravene satt til studentenes innlevering i programmeringsfag og programkoden til en programmerer i næringslivet er arbeidsmetodene rundt testdrevet utvikling ikke etablert i undervisningen Målet for prosjektet er å prøve ut og etablere en ny læringsteknologi for studentene i programmeringsfag Dette gjøres ved å utvikle løsninger og verktøy tett knyttet opp mot den testdrevne ferdighetstreningen de trenger i arbeidslivet inkludert evaluering av eksisterende verktøy knyttet opp til arbeidslivet Prosjektet vil etablere et rammeverk som gir arbeidslivsrettet undervisning med automatisk evaluering og fagfellevurdering av studentinnleveringer Videre

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/t-flip (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Utvikling og utprøving av adaptivt læringsverktøy | Norgesuniversitetet
  veileder og for de som prøver å lære seg fag på egen hånd Hensikten med prosjektet er å kunne utvikle et adaptivt og intelligent læringsverktøy til en prototyp som fungerer Læringsverktøyet skal automatisk tilpasse relevant teoristoff og tilhørende arbeidsoppgaver til studentens nivå og læringshastighet Systemet skal måle studentens prestasjoner og generere nye problemer tilpasset studentens kunnskapsnivå og behov Dersom det oppdager hull i studentens kunnskaper skal læringsverktøyet presentere oppgaver og problemer som bidrar til å tette hullet Systemet skal også kunne bedømme hvor raskt studenten lærer nytt stoff og tilpasse tempoet i progresjonen Læringsverktøyet skal dermed lose den enkelte student gjennom et fag eller et sett av utvalgte emner i et fag med en progresjon som underveis tilpasser seg studenten sine målte ferdigheter Prosjektet vil utvikle et brukervennlig lærergrensesnitt for å legge inn fagstoff og oppgaver og et studentgrensesnitt som leder studenten gjennom stoffet Studentgrensesnittet skal inneholde motivasjonsfaktorer i form av spill lignende belønning og et selvkorrigerende ratingsystem Prototypen skal prøves ut i en eller flere piloter i reelle opplæringssituasjoner Faget i piloten er startmatematikken for Y veistudenter i ingeniørutdanning En forenklet versjon av verktøyet blir utviklet i et bachelorprojekt ved dataingeniørstudiet ved Høgskolen i Ålesund vår 2015 Prototypen vil

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/utvikling-og-utproving-av-adaptivt (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • VIDEO FOR KVALITET OG FLEKSIBILITET | Norgesuniversitetet
  tilstede i salen Et bedre alternativ er å lage dedikerte videoer der foreleserens oppmerksomhet og interaksjon er rettet mot personen bak kameraet Gjennom videoer som lages på denne måten skapes læringsobjekter som er bedre avstemt på situasjonen de skal brukes i I prosjektet vil det bli produsert et antall faglige videoer innenfor videreutdanning i matematikk fysikk og kjemi for lærere I hvert av de involverte fagene vil det bli spilt inn kortere fagvideoer med en varighet på 5 15 minutter Det vil bli prøvd ut ulike oppsett for videoer i studio med og uten studenter til stede ordinære forelesninger og demo på lab fagvideo produsert på faglæreres kontor Ulike varianter av fremstillinger prøves ut smartboard kontra ordinær tavle med og uten bilde av faglærer osv Videoene må presenteres i rett kontekst på faglige nettsider og videoportaler for å optimaliseres som læringsobjekter som viktige elementer i den enkelte students individuelle læringsstier som støtte for repetisjon ut fra den enkelte students behov som støtte for studentenes egenvurdering Trolig ligger ikke løsningen i ett oppsett og en fremstilling men i et variert tilbud tilpasset studenters individuelle læringsstil og kognitive evner med variasjon i faglig nivå og forklaringsform Vi får dermed flere dimensjoner med

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/video-for-kvalitet-og-fleksibilitet (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Månedens prosjekt | Norgesuniversitetet
  du blogg i studier januar 2014 Hvordan kan ledere i videreutdanning dele refleksjoner og øke sitt læringsutbytte via blogg og sosiale medier Metodefag for framtida november 2013 Metodefag i fremtiden Utviklet eget sosialt nettsted oktober 2013 Musikk og samfunn Fem kriterier for nettbasert utdanning august 2013 Hvordan fremme refleksiv praksis IKT som formell lærerkompetanse mai 2013 Digital kompetanse i høyre utdanning Formalisering av digital kompetanse og IKT didaktikk Tester ut synkron læring April 2013 VisPed Videostøttet synkron pedagogikk Lærer spansk på nett mars 2013 Litteratur på nett Politikere på nett February 2013 POLITIKERSKOLEN på nett Etterforskere på nett januar 2013 Utdanning av etterforskere på nett Snarfilm engasjerer studentene desember 2012 Nærproduksjon av video Lærer om planlegging på jobben november 2012 Planleggere med arbeidsplassen som læringsarena Psykologi helt på nett oktober 2012 Nettbasert årsstudium i psykologi med åpne digitale ressurser og web 2 0 tjenester Fleksible toppidrettsstudenter september 2012 Toppidrett og utdanning det umuliges kunst Blir bedre naturforvaltere med animasjon juli 2012 Utvikling av kurs og læringsressurser for bærekraftig forvaltning av naturressurser Betre læringsaktivitetar i matte gjennom spel juni 2012 Ma tikk Multimeida beriket inquiry basert matamatikk didaktikk Analyserer medisiner i virtuelt laboratorium April 2012 Samarbeid i virtuelle miljø Svim Fleksibelt studietilbud for kommunehelsetjenesten mars 2012 Rett medisin i kommunehelsetjensten Fysikkstudium eksperimenterer med animasjonar og simuleringar januar 2012 IKT baserte laboratorieøvelser og animasjoner i fjernundervisning i fysikk Økt læring gjennom blogg og sosiale medier desember 2011 Hvordan kan ledere i videreutdanning dele refleksjoner og øke sitt læringsutbytte via blogg og sosiale medier Utdannes i medisinsk ultralyd med digitale ferdigheter november 2011 Nytt videreutdanningstilbud i medisinsk ultralydavbilding for kardiologi Berger liv ved hjelp av sanitærsystemer oktober 2011 MSc Course in Sustainable water and sanitation health and development A model for cooperation and resource sharing Utvikler læringsspill i ledelsesfag og entreprenørskap september 2011

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekter/manedens (2015-08-15)
  Open archived version from archive