archive-no.com » NO » N » NORGESUNIVERSITETET.NO

Total: 1126

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Foredragene | Norgesuniversitetet
  Hjem Foredragene Her samler vi opptak fra seminar og konferanser vi har vært med på å arrangere Jubileumskonferansen Digital tilstand 2014 Høstseminaret 2014 Høstseminaret 2013 24 og 25 september 2013 Ja Takk Begge Deler 5 og 6 november 2012 Høstkonferansen 2012 17 og 18 september 2012 Fleksibilisering og eCampus To sider av samme SAK 30 og 31 mai 2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer og utfordringer 11 mai 2012 Digital

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/foredragene (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Norgesuniversitetets skriftserie | Norgesuniversitetet
  som har fått utviklingsstønad frå Noregsuniversitetet Dei fleste bøkene finst i fulltekstversjon her på nettstaden så du kan lese dei og laste dei ned som pdf dokument sjå vedlegg under omtalen av kvar einskild bok For å tinge trykt versjon av bøkene Ring tlf 77 64 59 57 eller send e post til post norgesuniversitetet no 2 2013 Campus Ålesund Maritime Møre sin rolle i utviklingen av et kraftsenter for

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/skriftserie (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nettbrett gir aktive praksisstudentar | Norgesuniversitetet
  gjennomført viser ein markert forskjell i den opplevde læringa Kvaliteten ved rettleiinga har blitt betre og bidrar dermed til større læringsutbytte seier han Sterkare delingskultur Så langt har 43 studentar og 17 praksislærarar frå UiA og UiT deltatt i prosjektet Dei bruker nettbretta i undervisning observasjon og rettleiing når dei har praksisperiodar ute i skolane Både studentar og rettleiarar gir positive tilbakemeldingar seier Mathisen Nettbrettet har også bidratt til ein sterk delingskultur blant prosjektdeltakarane Eg blei overraska over den sterke delingskulturen som utvikla seg Studentane deler blant anna observasjonsnotat bilde og videoopptak og gir åpne og ærlige tilbakemeldingar på kvarandre si undervisning Med nettbrettet utnyttar vi langt meir av potensialet som ligg i grupperettleiing seier Bjørndal I den grad det har vore utfordringar knytta til bruk av nettbrett handlar det først og fremst om å videreutvikle rettleiingspedagogiske tilnærmingar og programvare Vi bruker eksisterande programvare som i utgangspunktet ikkje er designa for formålet I fortsetjinga ser vi at det kan være behov for meir skreddersydd programvare forklarer Mathisen Blant programma som har blitt flittigst brukt er Evernote Skitch ulike skylagringstenester og ikkje minst kamera og videofunksjonen i nettbrettet Ein viktig added value frå prosjektet er at studentane har økt sin generelle IKT kompetanse seier prosjektleiaren Vegen vidare Så langt har prosjektet vore avgrensa til lærarutdanninga Mathisen og Bjørndal fortel begge at dei har blitt kontakta av andre miljø der observasjonsbasert rettleiing er ein viktig del av studiet Framover ønsker vi å sjå på korleis våre erfaringar kan brukast i andre fagmiljø Vi ønsker å ta prosjektet vidare og jobbar med å knyte til oss samarbeidspartnarar både i Norge Sverige og Danmark seier Mathisen På grunn av internasjonal interesse for prosjektet har dei utviklet ein informasjonsvideo også på engelsk I tillegg har vi sendt ein artikkel til eit engelskspråklig tidsskrift Denne håper

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/node/3179 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Påmelding nyhetsbrev | Norgesuniversitetet
  Hovedmeny Hjem Nyheter Prosjektmidler Digital tilstand Arbeidsliv og digital læring Om Norgesuniversitetet Du er her Hjem Påmelding nyhetsbrev Cirka en gang i måneden sender vi ut et nyhetsbrev med nyheter og tema som angår IKT i høyere utdanning Oppgi e

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/nyhetsbrev/pamelding (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Bli med på Høstkonferansen 2015 | Norgesuniversitetet
  Posted June 9 2015 Norgesuniversitetets Høstkonferanse arrangeres på Scandic Ishavshotell i Tromsø 15 og 16 september Registreringen starter 15 september kl 11 00 Konferansen inneholder faglige foredrag av interesse for alle i UH sektoren som er opptatt av digitalisering og utdanningskvalitet Det blir også søknadsseminar for de som skal søke prosjektmidler fra oss i år og erfaringsdeling fra pågående prosjekter Klikk her for program og påmelding I fokus nå Bli

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/artikkel/bli-med-pa-hostkonferansen-2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Perspektiver på kvalitet | Norgesuniversitetet
  IKT støttet utdanning står også bak artikkelsamlingen Ulike forståelser av kvalitet i norsk fleksibel høyere utdanning Denne sistnevnte er en del av Norgesuniversitetets skriftserie og har fokus på eksempler på praksis innenfor kvalitet i fleksibel utdanning Boka Kvalitet i fleksibel utdanning nordiske perspektiver har en mer teoretisk tilnærmelse og bidrag fra forfattere utenom Norge Kriterier for kvalitet Ekspertgruppa arbeider for å styrke kunnskapen på feltet og skal bidra til utvikling og formidling I tillegg til disse to bokprosjektene gir i 2015 ut kriterier for kvalitet i fleksibel høyere utdanning Disse blir tilgjengelige på nett og papir for sektoren Medlemmene i ekspertgruppa er Yngve Nordkvelle Høgskolen i Lillehammer Astrid Børsheim NOKUT Bent Kure Universitetet i Oslo Kirsti Rye Ramberg NTNU Grete Netteland Høgskolen i Sogn og Fjordane Trine Fossland Universitetet i Tromsø Eva Gjerdrum Norgesuniversitetet Kvalitet på tre nivåer Bøkene ser på kvalitet på tre nivåer Makroperspektiv Hvordan kan kvalitet defineres og operasjonaliseres hos beslutningstakere departement og administratorer Mesoperspektiv Ledelsens tilrettelegging og føringer for bruk av IKT i utdanninger internt i organisasjoner Mikroperspektiv Her står undervisningen i fokus kvalitet i vurdering og læring Et hovedargument er at de ulike nivåene kvalitetskjeden i høyere utdanning alle er sentrale for å heve den samlede utdanningskvaliteten Kvalitet i fleksibel høyere utdanning nordiske perspektiver byr på disse artiklene Kvalitet i IKT støttet utdanning av Yngve Nordkvelle Trine Fossland og Grete Netteland Kvalitetens beskaffenhed og den svage tænking av Petter Dahler Larsen Politikk praksis og nye perspektiver kvalitet i nordisk høyere utdanning a v Bjørn Stensaker Heaven and Hell New technology New oppurtunities New problems New strategies av Henrik Hansson Canadian perspectives av Norm Friesen Kvalitetsutfordringer i samarbeid mellom institusjoner og nettstudier av Grete Oline Hole og Anne Karin Larsen IKT støttet læring og kvalitet erfaringer fra uddannelserne i Humanistisk Informatik på Aalborg Universitet av Ann

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/artikkel/perspektiver-pa-kvalitet (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • En gjennomgang av MOOC-litteraturen | Norgesuniversitetet
  tilstand Arbeidsliv og digital læring Om Norgesuniversitetet En gjennomgang av MOOC litteraturen Posted August 14 2015 The Quality Assurance Agency for Higher Education QAA i Storbritannia publiserte nylig rapporten MOOCs and Quality A Review of the Recent Literature Rapporten redegjør for MOOC diskusjoner fra et bredt spekter av kilder og presenterer ulike perspektiver og spørsmål knyttet til MOOC og kvalitet Rapporten er utarbeidet av Sarah Hayes som underviser i Technology

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/artikkel/en-gjennomgang-av-mooc-litteraturen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Slik når MOOC-er nye målgrupper | Norgesuniversitetet
  for en stor del bosatt i Europa og USA En fersk undersøkelse blant 1 7 millioner deltakere i i 68 MOOC er arrangert ved Harvard og MIT viser at 69 av deltakerne har utdanning på bachelornivå eller høyere En mindre studie fra Storbritannia viser at hele 80 av studentene på MOOC ene som ble tilbudt ved University of Southampton kom fra Strobritannia Andre undersøkelser har gjort lignende funn Én mulig årsak er at MOOC ene som tilbys ofte er kurs som allerede har vært vellykkede på campus Når man legger et kurs ut åpent på nett for de store massene er det forståelig at man ønsker å bruke suksessrike forelesere og populære kurs Men med kurs som er vellykkede på campus blir resultatet mer av det samme kursene vil appellere til universitetsfolk MOOC som tiltrekker seg et bredere publikum På konferansen MOOCS in Scandinavia nå i juni ble det presentert en mulighet for å rette opp skuffelsen Ebrahim Afseh ved Centre for Comparative and European Constitutional Studies på Københavns universitet har stått for en MOOC om Constitutional Struggles in the Muslim World Kurset dekket grunnlover fra Marokko i vest til Indonesia i øst Det finnes ikke data for nasjonalitetene til deltakerne bare IP adresser som viser hvor studentene befant seg geografisk under kurset Fra disse kan vi se at studentene befant seg primært i Europa og USA men mer enn 10 av studentene oppholdt seg i regionen dekket i pensum I tillegg kommer et ukjent antall studenter som kommer fra denne regionen men er bosatt i Europa og USA Kurset var populært og studentene meldte tilbake at debatten og dialogen åpnet for nye måter å tenke og snakke om et ømtålig tema og ga ideer til mulige retninger videre i arbeidet med demokrati i regionen MOOC for en utvalgt målgruppe

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/artikkel/slik-nar-mooc-er-nye-malgrupper (2015-08-15)
  Open archived version from archive