archive-no.com » NO » N » NORGESUNIVERSITETET.NO

Total: 1126

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Universitetet i Bergen | Norgesuniversitetet
  studietilbud for tysk 2014 P67 2011 Utvikling av kurs og læringsressurser for bærekraftig forvaltning av naturressurser 2011 P68 2009 Visualisering av transformasjoner VIT 2009 P45 2008 Verbal Aspect Tutor VAT 2008 P47 2008 Samfunnsvitenskap og metodekunnskap for lærere Etablering av et nasjonalt 2008 P44 2008 Matkultur på nett I og II 2008 P67 2007 Nettitaliensk Utvikling og tilrettelegging av italiensk litteratur og muntlig italiensk og oversettelse 2007 P68 2007 Nettbasert

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/institusjoner/uib (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Creating a computational-physics online platform with IPython Notebook | Norgesuniversitetet
  of appropriate computational physics components in today s physics curriculum Its main goal is to build an online platform for learning modules and examples in computational physics and to some extent numerical analysis which are freely accessible to the public For this purpose IPython Notebook IPN a free software permissive free software license will be employed It has the great advantage that it is a user friendly way to conduct scientific programming resting entirely on Python one of the main programming languages in science In addition it also includes Latex capabilities which is the prevailing text editing software in physics and mathematics Hence it provides a unique environment for both instructors and students to create or use learning modules to prepare homework assignments or project reports and to use Latex and Python at the same time An important feature is that IPN scripts can be easily posted as single online web pages In fact they can even be edited and executed within web browsers The main goals of the project are to develop learning modules examples and test banks in computational physics that can go beyond the traditional lecture format while supporting lectures introduce IPython Notebook as a pedagogical tool

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/creating-a-computational-physics-online (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Norgesuniversitetet
  Klassifisering Grupering Offentlig Universitet Nokut akkreditering Institusjon akkreditert Organisasjonsnummer 974 767 880 Prosjekter som har fått støtte Nr Tittel Utlysning P82 2015 VIDEO FOR KVALITET OG FLEKSIBILITET 2015 P75 2015 Creating a computational physics online platform with IPython Notebook 2015 E14 2013 Samarbeidskompetanse og innovasjon Entreprenørskap 2013 P52 2014 SMART LÆRING 2014 P50 2014 Operativ ledelse 2014 E17 2012 Venture Cup som kompetansegivande kurs i entreprenørskap Entreprenørskap 2012 P47 2012 EVU EL Teknologistøttet EVU kurs for fremtidens elektriske energisystem 2012 P54 2011 Komparativ språkanalyse i engelsk og norsk KOSEN 2011 P58 2011 IKT baserte laboratorieøvelser og animasjoner i fjernundervisning i fysikk 2011 P55 2011 Gehørbasert Digital Signalprosessering 2011 E25 2010 iHum Humanister i innovasjon Entreprenørskap 2010 P54 2009 Computer Assisted Listening and Speaking Tutor 2009 P32 2009 Fagdidaktisk og digital kompetanse i samspill Lærerutdannere studenter og praksisfelt mot felles mål IKT i lærerutdanning P36 2008 Nettbasert multimedial uttaleundervisning 2008 P37 2008 Matematikkdidaktikk med vekt på bruk av digitale hjelpemidler 2008 P58 2007 Statistikk for lærere og elever Regning og digitale verktøy i samfunnsfagene 2007 P36 2006 INSPIRATOR Interaktive dynamiske simulatorer som inspirator i fysikk og realfag 2006 P38 2006 DELTA Matematikk på nett fra NTNU 2006 P65 2005 Utvikling av

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/institusjoner/ntnu (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Det digitale bibliotek | Norgesuniversitetet
  emne på 5 studiepoeng Et viktig mål i prosjektet er å utvikle og evaluere bruk av interaktive videoer i forbindelsen med gjennomføringen av MOOC en I prosjektet skal vi utvikle interaktive videoer og andre læringsressurser for tema som søkestrategier søketeknikker ved internettsøk aktuelle artikkelbaser og litteratur i Oria Wikipedia som litteraturkilde kildekritikk opphavsrett og referanseteknikk for vitenskapelig publisering og oppgaveskriving Bakgrunnen for prosjektet er stadig flere bibliotektjenester digitaliseres og at

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/det-digitale-bibliotek (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Høgskolen i Nord-Trøndelag | Norgesuniversitetet
  hint no E post postmottak hint no Klassifisering Grupering Offentlig Høyskole Nokut akkreditering Institusjon akkreditert Organisasjonsnummer 971 575 905 Prosjekter som har fått støtte Nr Tittel Utlysning E05 2014 Integrering av innovasjon og entreprenørskap i grønne utdanninger Entreprenørskap 2014 P35 2015 Det digitale bibliotek 2015 E09 2012 Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger Entreprenørskap 2012 P20 2013 Spillbasert læring 2013 P17 2013 Å tolke et gevir 2013 P15

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/institusjoner/hint (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • En reise gjennom kroppen - forstå god helse | Norgesuniversitetet
  felles digitale læringsressurser for biomedisinske emner i bachelorutdanningene i optometri radiografi og sykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold HBV Utdanningene er lokalisert på tre campus og organisert under fire institutt De tre utdanningene har felles emner innenfor biomedisinske fag fysiologi og anatomi sykdomslære og farmakologi Prosjektet skal utvikle digitale læringsressurser som gir studentene lett tilgjengelig informasjon i form av video forelesninger og mulighet til å teste kunnskap i form av nettbasert læringsspill Videoforelesningene og læringsspillet skal forberede studentene til ulike fagspesifikke workshoper Faglærer vil bruke studentenes score i læringsspillet til å bestemme startnivå og vinkling på workshopene med det mål å øke læring og studentenes aktive deltakelse og motivasjon Kontakt og veiledningstiden med studentene vil dermed bli brukt til studentaktive læringsaktiviteter som praktiske og teoretiske demonstrasjoner av nytteverdi og bruksområder av grunnleggende biomedisinsk kunnskap i deres fremtidige profesjon Studentene vil også oppfordres til å bruke videoforelesningene og det digitale læringsspillet som en del av eksamensforberedelsene Forventede resultater Økt studiekvalitet gjennom teknologi motiverte og fornøyde studenter Bedre karakterer og redusert strykprosent Bredere samarbeid og bedre ressursutnyttelse på tvers av institutt studiested institusjon Økt kompetanse på e læring hos faglærere og HBV Overføringsverdi innad i HBV og til andre universitet og

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/en-reise-gjennom-kroppen-forsta-god-helse (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold | Norgesuniversitetet
  Nr Tittel Utlysning P19 2015 En reise gjennom kroppen forstå god helse 2015 E02 2013 Innovasjon og entreprenørskap utdanning av profesjonsutøvere til helsetjenester Entreprenørskap 2013 P06 2014 Utdanning for radiografer i tolkning og beskrivelse av røntgenbilder 2014 P05 2014 Optiker første kontakt for bedre syn 2014 E12 2012 Innovasjon i helse og omsorg Entreprenørskap 2012 P29 2013 Profesjonsspesifikke veilederutdanninger 2013 E05 2011 Brukerorientert helseinnovasjon og sosialt entreprenørskap gjennom SELISE Entreprenørskap

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/institusjoner/hbv (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • ePraksis | Norgesuniversitetet
  i allerede eksisterende undervisning i medisinske laboratorieemner i vår fagplan mer enn 80 studiepoeng totalt Studentene skal benytte ePraksis i forberedelser til laboratorie og praksisstudiene som et oppslagsverk hjelpemiddel og for kontinuerlig å kunne evaluere eget læringsutbytte Målsetningen er at ePraksis vil heve læringsutbyttet til studentene og i tillegg forbedre kommunikasjonslinjer mellom lærested og de ulike praksisstedene i Helse Vest I prosjektet ePraksis vil det produseres interaktive presentasjoner som f eks videoer og animasjoner som gir en introduksjon til ulike analysemetoder og instrumentering innen medisinsk laboratorieteknologi Digitale kunnskapstester vil utvikles for å evaluere studentenes læringsutbytte og for å tilrettelegge videre oppfølging i etterkant av gjennomført praktisk undervisning De ulike e læringsverktøy vil gjøres lett tilgjengelig på nettsiden www ePraksis no På nettsidene gis i tillegg praktisk informasjon om praksis og laboratorieundervisningen ved utdanningen Innføringen av ePraksis vil være en gradvis prosess hvor man opparbeider erfaringer underveis og slik justerer ePraksis til en god læringsressurs Sammenlignet med andre helsefagutdanninger har bioingeniørstudentene i Bergen relativt korte perioder på hvert praksissted maksimum 2 uker Tidligere undersøkelser har vist at studentene opplever praksis og laboratorieundervisningen som tidvis hektisk med mye informasjon og komplisert instrumentering som en ikke får tilstrekkelig tid til å sette seg

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/epraksis (2015-08-15)
  Open archived version from archive