archive-no.com » NO » N » NORGESUNIVERSITETET.NO

Total: 1126

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Høgskolen i Bergen | Norgesuniversitetet
  2015 P03 2014 Elektriske kretser 2014 P03 2013 Utvikling av medierike ebøker 2013 P05 2011 Digital kompetanse for nettstudenter 2011 P05 2010 Digitalisering med utvikling av interaktive e læringselementer i ledelsesfag og entreprenørskap 2010 P04 2010 Audiovisuell journalistikk 2010 E02 2010 Utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i lærerutdanningen Entreprenørskap 2010 P14 2009 Pedagogisk bruk av digitale tavler IKT i lærerutdanning P13 2009 Digital kompetanse i praksis i samfunnsfaget

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/institusjoner/hib (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk | Norgesuniversitetet
  akademia og arbeidslivet Prosjektet skal være et nyskapende utviklingsarbeid for opplæring i grunnleggende geoteknikk Det inkluderer tema som jordegenskaper felt og laboratoriearbeid geotekniske konstruksjoner beregningsmetoder og anleggsgeoteknikk Prosjektet skal være en læringsarena som inspirerer og stimulere personalet i fagmiljøene og arbeidslivet til å ta i bruk teknologi for fleksibel læring og utvikle fleksible studietilbud Prosjektet skal produsere IKT støttet læremateriell som vil bli allment tilgjengelig Høgskolen i Ålesund leder prosjektet

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/fleksibel-laering-grunnleggende-geoteknikk (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Høgskolen i Ålesund | Norgesuniversitetet
  Digital tilstand Arbeidsliv og digital læring Om Norgesuniversitetet Du er her Institusjoner Høgskolen i Ålesund Kontaktinformasjon Adresse Postboks 1517 6025 Ålesund Telefon 70 16 12 00 Hjemmeside https www hials no E post postmottak hials no Klassifisering Grupering Offentlig Høyskole Nokut akkreditering Institusjon akkreditert Organisasjonsnummer 971 572 140 Prosjekter som har fått støtte Nr Tittel Utlysning P08 2015 Utvikling og utprøving av adaptivt læringsverktøy 2015 P07 2015 Fleksibel læring i

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/institusjoner/hials (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fleksibel undervisning for campusstudenter i storklasse | Norgesuniversitetet
  Forventet resultat er et studietilbud basert på omvendt læring med tilhørende utviklede digitale læringsressurser til bruk i første semester av sykepleierstudiet samt pedagogisk tilrettelegging for studentaktivitet på campus For å nå målet må studenter og faglærere ha tilstrekkelig digital kompetanse derfor utvikles og gjennomføres to kurs et for å gi lærere trygghet samt pedagogisk og teknisk kompetanse til å utvikle digitale læringsressurser og bruke teknologi i undervisning og et for å gi studenter kompetanse og trygghet til å delta i læringsaktiviteter ved bruk av teknologi Undervisningen via læringsplattformen vil bestå av leksjoner med tekst illustrasjoner lydfiler og eller videoer som skal være en støtte til studentenes selvstudier Faglige spørsmål kan underveis stilles i diskusjonsfora Behovet for tettere lærerkontakt på dager med asynkron nettundervisning imøtekommes med mulighet til å møte faglærer i storklassens webmøterom På campus deles storklassen i mindre enheter for å tilrettelegge for studentsamarbeid og lærerkontakt Gruppearbeid på campus krever forarbeid av studentene noe de kan gjennomføre i gruppenes webmøterom Grupper kan dele tekst illustrasjoner lydfiler videoer med faglærer via smarttelefon og slik lage undervisningsinnhold som benyttes på campus Annet forarbeid omhandler arbeid med case eller studiespørsmål hvor svar deles med andre grupper under veiledning av lærer Faglærer kan

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/fleksibel-undervisning-for (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Diakonhjemmet Høgskole | Norgesuniversitetet
  Telefon 22 45 19 45 Hjemmeside http www diakonhjemmet no Skolen site Forside E post post diakonhjemmet no Klassifisering Grupering Privat Høyskole Nokut akkreditering Institusjon akkreditert Organisasjonsnummer 990 630 852 Prosjekter som har fått støtte Nr Tittel Utlysning P01 2015 Fleksibel undervisning for campusstudenter i storklasse 2015 P01 2013 Synkrone og asynkrone studentaktive metoder 2013 P02 2009 Interaksjon i nettgrupper på fleksible studier ny veilederrolle som får dette til å

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/institusjoner/dhs (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Friluftslivsfag og utvikling av digital didaktikk | Norgesuniversitetet
  og forskning Undervisning og læring i friluftslivsfag er praksisnær og foregår i hovedsak i ulike naturmiljøer gjennom hele året Praksislæring som foregår i friluftsliv har tradisjonelt vært betegnet som tause erfaringsbårne og vanskelig tilgjengelige og bare i begrenset grad mulige å formidle språklig Snarere viser læringen seg i form av ferdigheter og handlinger som er relevante for konteksten og oppgavene som må løses Dette skal nå utfordres gjennom å utvikle digital didaktikk som kan brukes interaktivt og i et omvendt klasserom Flere metodiske muligheter vil testes ut Aktiviteter og tiltak planlagt i prosjektet er blant annet Synkron og asynkron kommunikasjon mellom campus og utekontekst gjennom bruk av InReach Utvikling av omvendt klasserom i et praksisnært fag gjennom bruk av både lærer og studenter sine filmede praksiser Bruk av drone i tilknytning til bl a læring og utvikling av kunnskap om kart kartforståelse og sikkerhet i vinterfjellet Bruk av film og bilder fra kontekst i tilknytning til digital historiefortelling Produksjon av digitale læringsobjekter til bruk i undervisning Utdanningsinstitusjonene har i dag få etablerte digitale didaktiske verktøy til bruk i arbeidet med praksislæring i friluftslivsfaglige kontekster Prosjektet vil bidra til å utvikle en ny måte å utforske praksislæring i friluftsliv på ved

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/friluftslivsfag-utvikling-av-digital-didaktikk (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Norges idrettshøgskole | Norgesuniversitetet
  Hjem Nyheter Prosjektmidler Digital tilstand Arbeidsliv og digital læring Om Norgesuniversitetet Du er her Institusjoner Norges idrettshøgskole Kontaktinformasjon Adresse Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 Oslo Telefon 23 26 20 00 Hjemmeside http www nih no E post postmottak nih no Klassifisering Grupering Offentlig Vitenskapelig høyskole Nokut akkreditering Institusjon akkreditert Organisasjonsnummer 971 526 033 Prosjekter som har fått støtte Nr Tittel Utlysning P70 2015 Friluftslivsfag og utvikling av digital didaktikk 2015

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/institusjoner/nih (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fysikk på nett | Norgesuniversitetet
  universitetet Emnet tar for seg grunnleggande emner i fysikk og er berekna på studenter med ingen eller lite fysikk frå vidaregåande opplæring Emnet gjekk første gang hausten 2014 for campus studenter Uit tilbyr idag ingen distansebaserte fysikkemner Institutt for fysikk og teknologi ønsker gjennom prosjektet å lage en nettvariant av emnet FYS 0001 Brukerkurs i fysikk med ein pilotgjennomføring høsten 2015 IFT har registrert auka etterspurnad frå lærarar for slike tilbod og vi vil prøve å etterkomme desse behova Nettstudenter vil få tilgang til korte forelesningsvideoer 5 10min lange oppgåver gjamnlege nettmøter og anna læringsinnhold Det blir det blant annet mogeleg å teste seg i fysikkoppgåver i oppgavedatabasen WOLF som er utvikla ved UiT Prosjektet innebærer også ei innføring av digital eksamen i emnet noko som vi trur blir veldig spennende Campus studenter som tar emnet vil få tilgang til dei same ressursene og prosjektet vil såleis også styrke den ordinære undervisninga Ved å gjennomføre dette prosjektet vil vi også skaffe oss kunnskaper og erfaringer med å lage nettstudium av emner Dette vil kunne brukast til å gjennomføre liknande prosjekt og vidare utforsking i koplinga IKT og læring i fysikk Erfaringane vil vi også dele med andre miljø på UiT

  Original URL path: https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/fysikk-pa-nett (2015-08-15)
  Open archived version from archive