archive-no.com » NO » N » NORTURA.NO

Total: 225

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nortura | Nortura
  nortura no Orgnummer 938 752 648 Produktklage eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Trygge råvarer fra norske bønder Vi har 18 800 eiere som praktiserer god mattradisjon på gårder over hele landet Samvirke eid av bøndene Dyrehold i Norge Dyrehelse på gården Dyrevelferd i Norge Økologisk landbruk Mattrygghet på gården Produkter laget av stolte fagfolk Fagarbeiderne våre sørger for dyrevelferd og matkvalitet hele veien fra gård til

  Original URL path: http://www.nortura.no/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Norturas verdikjede - på gården | Nortura
  Som Nortura medlem er du medeier i Norges ledende aktør i matindustrien og du er med på å lage produktene til to av Norges sterkeste merkevarer Gilde og Prior Du får konkurransedyktige avtaler om pris leveranser driftskreditt rådgiving og mye mer Sjekk ut alle fordelene på våre medlemssider Bli medlem og eier Har du spørsmål om det å være medlem eller ønsker å melde deg inn Ring ditt nærmeste medlemssenter så hjelper vi deg Eller du kan sende oss innmeldingsskjemaet pdf Mer om oss Alt om Nortura samvirket organiseringen årsmøter styre og stell Eierorganisering Nortura sine medlemssider Konsernledelsen Styret Dyrehold i Norge Norsk dyrehold kjennetegnes ved svært strenge krav til dyrevelferd og dyrehelse både for at dyra skal ha et best mulig liv og for at maten skal være trygg å spise Nortura bøndene får god veiledning i dette viktige arbeidet Svinehold i Norge Norske griser har det bedre enn i de aller fleste andre land Purkene går fritt omkring inne i fjøset og halekupering har vært forbudt lenge Slik foregår svinehold Storfehold i Norge Storfehold baserer seg på løsdrift Alle dyrene går fritt i fjøset og står ikke bundet i en bås Dyrene går også ute på beite minimum åtte uker i sommerhalvåret Slik foregår storfehold Småfehold i Norge De fleste norske sauer og lam beiter i utmarka om sommeren Utmarksbeiting reduserer blant annet faren for å bli smittet av sykdommer Slik foregår småfehold Fjørfehold i Norge Fjørfe lever innendørs i oppvarmede og isolerte hus med konstant tilgang til mat og vann Plasskravene for fjørfe i Norge er de strengeste i Europa Slik foregår fjørfehold Eggproduksjon i Norge Norske høner har god plass og vi har små gårdsbruk sammenlignet med andre land Dette reduserer faren for sykdommer og smitte Slik foregår eggproduksjon Dyrehelse på gården Norge er i verdenstoppen

  Original URL path: http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fjørfehold i Norge | Nortura
  som regel slaktet rundt 18 20 ukers alder og veier om lag 12 kg Mesteparten av slaktet skjæres ned og kjøttet blir foredlet videre God helse lite medisiner Norsk kylling og kalkun får ikke antibiotika for å forebygge sykdom Dette er både vanlig og nødvendig i andre land nær Norge Fordi helsetilstanden og dyrevelferden blir så godt ivaretatt er Norge i en unik posisjon i verdenssammenheng når det gjelder lite bruk av medisiner Parasittmiddelet narasin brukes i fôr for å forhindre sykdommen koksidiose hos kylling Middelet narasin skal fases ut og erstattes med en vaksine i løpet av 2016 Fakta om narasin i kyllingproduksjon Alt inn alt ut Noe av grunnen til den gode dyrehelsa blant fjørfe er at vi følger alt inn alt ut prinsippet Det innebærer at et kylling eller kalkunhus kun har én besetning i perioden fra dyra settes inn til de slaktes Etter at dyra er levert til slakting blir husdyrrommet og tilstøtende rom grundig rengjort og desinfisert Etter dette har huset en tørketid før neste besetning settes inn På denne måten sikres det at det ikke overføres smitte fra én flokk til den neste En annen viktig forutsetning for god helse er kvaliteten på husene Kravene som gjelder for norsk fjørfehold sikrer at kylling og kalkun bor i hus med riktig temperatur god fyringskapasitet passe luftfuktighet og god ventilasjon Norsk kylling med skotske aner Gener fra Skottland All avlsutvikling av kyllingtypen som Nortura benytter skjer hos Aviagen Group i Skottland Derfra kommer oldeforeldrene til de norske kyllingene mens besteforeldrene til kyllingene lever i Sverige Foreldre blir født Egg fra Sverige klekkes på et eget rugeri i Norge og det vi kaller daggamle foreldredyr sendes ut til våre oppalsprodusenter Etter 18 uker blir de solgt videre til våre rugeeggprodusenter Slaktekylling klekkes Fra rugeeggprodusentene henter våre rugerier

  Original URL path: http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/kyllinghold/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Eggproduksjon i Norge | Nortura
  er i frittgående drift og 40 er i miljøinnredede bur Norske høner har best plass Miljøinnredede bur ble tatt i bruk i 2012 og medførte en forbedring av hønenes velferd og helse sammenlignet med tidligere bur Miljøinnredede bur finnes i mange forskjellig størrelser Det mest vanlige er å ha sju høner i hvert bur men noen bur er så store at de rommer opptil femti høner I tillegg til vann og fôr har hønene tilgang til vaglepinne sandbad og verpekasse Frittgående høner beveger seg fritt i hønsehuset og har tilgang til de samme fasilitetene som høner i miljøinnredede bur Høner i økologisk drift har det på samme måte som frittgående bortsett fra at de har litt større plass har mulighet til å gå ut og at spiser økologisk dyrket fôr Bedre plass enn EU høns Høner i EU land har betydelig større plass enn det som er vanlig i resten av verden For frittgående høner har Norge de samme arealkravene som EU det vil si maksimalt 9 høner per kvadratmeter For miljøinnredning er EU kravet 8 høner i de samme burene som vi i Norge bare kan ha 7 høner i Gode helseforhold gir trygg mat Det foregår veldig lite medisinering av hønene i norsk eggproduksjon og ingen bruk av antibiotika for å forebygge sykdommer Veksthormoner er helt forbudt i norsk landbruk Vi har små gårdsbruk sammenlignet med andre land en norsk eggbonde har vanligvis maksimalt 7500 høner i sin besetning Jo større besetningen er jo større fare er det for sykdommer og smitte Verdens tryggeste egg I de fleste andre land er sykdom fra salmonella infiserte egg et stort folkehelseproblem Det medfører stort sykefravær kroniske lidelser og et betydelig antall dødsfall Den mest vanlige salmonella typen heter Salmonella Enteritides I Norge har helsemyndighetene ikke registrert et eneste syketilfelle av

  Original URL path: http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/eggproduksjon/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Svinehold i Norge | Nortura
  inne i fjøset Og klipping av halen såkalt halekupering har vært forbudt lenge her i landet Lite sykdom Norske griser er lite plaget med sykdom sammenlignet med andre land Vi er for eksempel det eneste landet i Europa der grisebestanden er tilnærmet fri for antibiotikaresistente gule stafylokokker også kalt MRSA Vi har dessuten utryddet mykoplasma som gir lungebetennelse hos gris noe vi kun har til felles med Sveits og Finland i europeisk sammenheng Grisen har det best som innegris I de aller fleste tilfellene er grisene innendørs hele tida En av årsakene er at de er avhengig av et godt og stabilt klima blant annet med hensyn til lys og temperatur I tillegg er det lettere for bonden å ha kontroll over fôring og oppdage eventuell smitte og sykdom Grisen er dessuten ikke et beitedyr i motsetning til storfe og småfe som går ute i perioder av året Ny gris med unik kvalitet I 2014 kom det en ny norsk gris Edelgrisen Den er et resultat av 20 års forskning og avlsarbeid Jevnt over har norske griser veldig god helse men enda bedre dyrehelse har også vært et viktig mål i avlsarbeidet og den nye Edelgrisen har fått større overlevelseskraft og styrket helse Edelgrisenes store livskraft viser seg i praksis ved at hver purke har friskere og sterkere grisunger Den nye Edelgrisen har også bedre kjøttkvalitet enn forgjengeren blant annet på grunn av større andel såkalt intramuskulært fett og bedre evne til å binde kjøttsaften i kjøttet Vi skal alltid bli bedre Svineprodusentenes daglige innsats i fjøsene er det viktigste grunnlaget for god dyrevelferd for grisene Med godt stell og jevnlig tilsyn ekstra pleie av dyr som er syke god fôring og passende omgivelser får grisene et husdyrmiljø med god velferd I tillegg til bondens kompetanse har også vi faglige

  Original URL path: http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/svinehold/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Storfehold i Norge | Nortura
  til melkeproduksjon og gir også godt kjøtt En melkeku får vanligvis kalv en gang i året Det er viktig at kalvene har et godt miljø ved fødsel og har god tilgang på den ekstra næringsrike råmelka som er den første melka kua produserer etter kalvingen De fleste kukalver blir melkekyr når de blir store mens resten fores frem til slakt det samme gjøres med oksekalvene En gjennomsnittlig melkeku slaktes i fire årsalderen Ammekuproduksjon 30 prosent av storfekjøttet vårt kommer fra ammekyr Dette er kyr som ikke benyttes i melkeproduksjon De vanligste rasene er Charolais Simmental Aberdeen Angus Hereford og Limousin De går ofte under fellesbetegnelsen kjøttfe En kjøttfeku får i gjennomsnitt tre til fire kalver Kalvingen skjer i hovedsak fra januar til mars og kua går sammen med kalven i rundt åtte måneder Slaktealder for en kjøttfeokse er 16 18 måneder og vekten 270 380 kilo avhengig av rase Den norske melkekua produserer mye melk Melkekyrene her i landet blir stadig mer effektive det vil si at hver ku leverer flere liter melk for hvert år som går Samtidig har melkeforbruket i samfunnet sunket kraftig de siste 30 40 åra Samlet gjør dette at vi ikke trenger like mange melkekyr som før og antallet synker Derfor ser vi en økning i antall kjøttfe for å imøtekomme etterspørselen etter norsk storfekjøtt Mosjonerer og har helsekort I minimum 8 uker i året mosjonerer norske storfe ute i friluft Alle kyr har også sitt eget helsekort Der dokumenteres all viktig informasjon om helse og medisinbruk Norge ligger lavest i verden når det gjelder antibiotikabruk Norsk storfe får ikke antibiotika for å forebygge sykdommer slik det gjøres rutinemessig i svært mange andre land men kun for å behandle syke dyr Små besetninger Større krav til lønnsomhet gjør at antall dyr i storfebesetningene øker noe

  Original URL path: http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/storfehold/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Småfehold i Norge | Nortura
  i Norge De fleste norske sauer og lam beiter i utmarka om sommeren Dette er spesielt for Norge og gir kjøttet en unik kvalitet Bra for helse og velferd Utmarksbeiting reduserer faren for å bli smittet av sykdommer og det er bra for sauen å gå i fred på beitet Sauebøndene har jevnlig tilsyn med dyra for å sjekke at alt er som det skal De norske sauene har et godt liv helt enkelt Sluttfôring for optimal kvalitet Lammene som ikke er slaktemodne når de kommer fra utmarksbeite om høsten blir sluttfôret en periode hjemme på gården med beite grovfôr og kraftfôr slik at de får optimal kvalitet Bonden vurderer nøye både vekt og kjøttfylde før lammene leveres til slakt Sauene som ikke blir slaktet mens de er lam flyttes innendørs i vinterhalvåret Gjennomsnittlig levealder for en sau er rundt fire år Har nok med å mette hjemmemarkedet Norge eksporterer så å si ikke kjøtt av sau og lam fordi etterspørselen her hjemme er større enn produksjonen Ikke så rart da kvaliteten bare øker og øker Gode råd til medlemmene våre I Nortura har vi tett dialog med sauebøndene våre Vi gir råd og veiledning om alt fra visningsfjøs og

  Original URL path: http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/smafehold/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Dyrevelferd i Norge | Nortura
  Totalmarked Våre merkevarer Kontakt oss Nortura SA Postboks 360 Økern 0513 Oslo Tlf 03070 Faks 73 56 48 00 Intl 47 22 90 30 70 Epost firmapost nortura no Orgnummer 938 752 648 Produktklage eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Dyrevelferd i Norge Nortura gir råd til medlemmene våre enten de driver med storfe svin fjørfe eller småfe for å legge alt til rette for best mulig dyrevelferd Det er Mattilsynet kontrollerer velferden til dyrene på gården Fagrådgiverne våre hjelper med alt fra innredningen i fjøset luftfuktighet og ventilasjon til kvaliteten på fôret og forebygging av sykdom Vi bringer videre ny kunnskap om forskning og hvilke løsninger som fungerer best i praksis Etisk regnskap Kravene til dyrevelferd er strengere i Norge enn i noe annet land I Nortura strekker vi oss enda lenger I samarbeid med Animalia har vi utviklet etisk regnskap som er en årlig evaluering av hvordan vi behandler dyrene fra vi overtar ansvaret når vi henter dem på gården helt til de er slaktet Vi tar dyrevelferd på alvor gjennom hele vår verdikjede Slik behandler vi dyrene under transport og slik behandler vi dyrene på slakteriet Trygge råvarer fra norske bønder Samvirke eid av

  Original URL path: http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/dyrevelferd/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive