archive-no.com » NO » N » NORTURA.NO

Total: 225

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dyrehelse på gården | Nortura
  bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Dyrehelse på gården Norge er i verdenstoppen når det gjelder god dyrehelse Mye skyldes nok naturgitte forhold Vi har et kaldt klima med dårlige vekstvilkår for skadelige mikroorganismer Vi har spredt struktur i landbruket med god avstand mellom gårdsbrukene noe som motvirker spredning av smittestoffer mellom gårdsbrukene Sist men ikke minst har vi små gårdsbruk som gir mulighet for god oversikt over dyrenes helsetilstand Like viktig er det nok at vi har jobbet systematisk med forebyggende dyrehelse arbeid i en årrekke Veterinærbesøk dyras vekt sykdom og andre viktige forhold blir nøye registrert og analysert Denne informasjonen er åpen for alle og blir brukt i fellesskap av bransjen og myndighetene for å oppnå kontinuerlige forbedringer Gir gode råd om god helse I Nortura legger vi stor vekt på å hjelpe medlemmene våre med praktisk forbedringsarbeid slik at de får minst mulig smittestoff på gården og kan opprettholde en god dyrehelse Vi gir råd om blant annet daglig drift fôring og utforming av bygninger og sprer kunnskap om forskning og nye løsninger Lite antibiotika og andre medisiner Når vi arbeider så hardt for å forebygge sykdommer blir det mindre behov for å behandle noe

  Original URL path: http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/dyrehelse/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Mattrygghet på gården | Nortura
  og sprer kunnskap hos folk flest om håndtering av mat på kjøkkenet Norge har en del naturgitte fordeler som gjør det enklere å produsere trygg mat Vi har et kaldt klima en geografi og topografi som gjør at gårdene ligger spredt og gårdsbrukene er små i forhold til de fleste andre land Alt dette bidrar til at husdyra er lite utsatt for å bli smittet av uønskede bakterier Vi arbeider også for å sikre at det heller ikke spres skadelige bakterier fra husdyra til maten vi produserer og videre til menneskene Men dette er en sårbar situasjon som lett kan endres Endringer i bakteriesituasjonen skjer hele tiden fordi økt globalisering øker smittepresset mot norsk landbruk Kjente bakterier Salmonella Campylobacter E coli og LA MRSA antibiotikaresistente gule stafylokokker er blant de mest kjente bakteriene som kan smitte fra dyr til mennesker Noen av dem smitter via matvarer Ingen land jobber så hardt som Norge for å begrense forekomsten og spredningen av slike bakterier enten det er på bondegårdene eller senere i kjøtt og eggproduksjonen Denne innsatsen over lang tid har gitt svært gode resultater For eksempel er Norge det eneste landet i Europa der svinebestanden er tilnærmet fri for LA MRSA og der man kan spise rå eggeplomme fri for salmonella Må vite mer Andre antibiotikaresistente bakterier som ESBL og kinolonresistente bakterier trenger vi å vite mer om Vi må finne ut mer om hvordan de smitter hvilken skade de kan gjøre og hvordan vi kan unngå at de utvikles Nortura bidrar aktivt til forskning på dette i tett samarbeid med myndighetene Gjør tiltak som virker Samtidig gjør vi tiltak og de virker Ingen av kyllingene fra importerte egg har nå ESBL med seg og forbedrede hygienerutiner hos bøndene har redusert forekomsten av ESBL betraktelig i alle senere faser i produksjonen

  Original URL path: http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/mattrygghet-pa-garden/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økologisk landbruk | Nortura
  på hjertet Ta kontakt med oss Økologisk landbruk Når du kjøper kjøtt merket med den grønne Ø en har du en garanti for at de strenge reglene for økologisk produksjon er fulgt Merket sier ingenting om næringsinnhold eller smak men viser at kjøttet er produsert med spesielle krav til blant annet fôr og dyrevelferd Stolt utegående hane på økologisk driftet gård Litt under 600 av Nortura sine 18 700 eiere driver økologisk landbruk Disse bøndene må følge internasjonale regler som blant annet forbyr bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i forbindelse med fôrproduksjon Dessuten har dyr på økologiske gårder krav på større plass enn på andre gårdsbruk og de skal ha mulighet til å gå ut Det er også regler for hvor mye kraftfôr dyrene kan få Dyrevelferd Dyra på et økologisk godkjent gårdsbruk har større plass og skal kunne bevege seg fritt innendørs De skal være ute hele beitesesongen og luftes hver dag utenfor beitesesongen Bygninger og arealer skal være tilpasset dyrenes naturlige måte å bevege seg på Økologisk fôr Dyra skal sikres variert og tilpasset kost som er dyrket uten bruk av kjemiske plantevernmidler eller kunstgjødsel Det er heller ikke tillatt med syntetiske tilsetningsstoffer i fôret som i størst mulig grad skal produseres på egen gård Nyfødte dyr skal die moren sin i minimum tre måneder og dyra skal følge en naturlig vekstkurve uten å bruk av stoffer som fremskynder veksten Ø merket Det er ikke Nortura selv som kvalitetssikrer det økologiske landbruket men organisasjonen Debio De har ansvar for kontroll og godkjenning av økologisk produksjon etter reglene nedfelt i økologiforskriften Begrepet økologisk er beskyttet og alle som skal produsere økologisk mat må forholde seg til denne forskriften Debios kontroll og godkjenning omfatter hele prosessen fra jord til bord og både gårdsbruk Norturas fabrikker pakkerier omsetningsledd og importører må

  Original URL path: http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/okologisk-landbruk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Norturas verdikjede - På produksjonsanlegg | Nortura
  Trondheim Tynset Tønsberg Fagfolkene våre I Nortura er det 5600 medarbeidere fra 68 nasjoner Over halvparten av disse er utdannede fagfolk Fagfolk som er stolte av å praktisere tradisjonsrike og fremtidsrettede håndverk Slaktere kjøttskjærere pølsemakere automasjonsteknikere logistikkoperatører og fagarbeidere i produksjonslinjen Mange av dem har fått fagutdannelsen sin gjennom våre lærlingplasser Og det er slett ikke få av dem som er født og oppvokst i byen eller bygda der arbeidsplassen deres ligger De er lokale krefter som bidrar til økonomien og samfunnet på hjemstedet sitt Lokale krefter som forsyner hele Norge med mat Lærling utdanning med lønn Det er et stort behov for fagarbeidere i kjøttbransjen og etterspørselen vil fortsette å øke i årene fremover Samtidig vil vi gjerne rekruttere lokal ungdom til fabrikkene våre Så hvorfor ikke ta en utdannelse som gir deg fagbrev eller svennebrev i et fremtidsrettet og tradisjonsrikt yrke Lærlingplasser Jobb i hjembygda Vi liker lokale krefter Krefter som kan hjelpe oss med produksjonen ved anleggene våre rundt om i landet og dermed også bidra til verdiskapingen i lokalsamfunnet Det gjør ingenting om du er ung og ikke har så mye arbeidserfaring Hos oss er det muligheter for både ufaglærte produksjonsarbeidere lærlinger og erfarne fagfolk jobb i hjembygda Produksjonstall Nortura har i 2014 hatt økte tilførsler av samtlige dyreslag med unntak for storfe Økningen er på totalt 2 500 tonn som inkluderer storfe med en nedgang på nesten 3 000 tonn Dyretransport Det er strenge krav til hvor lenge et dyr kan transporteres Transportgrensa for firbente dyr her i landet er på maksimalt 8 timer og for tobente maksimalt 12 timer Gjennomsnittlig transporttid i Nortura er på under tre timer Slik transporterer vi dyrene På slakteriet Når dyra skal til slakting er dyrevelferden det absolutt viktigste for oss Vi gjør alt for å sikre at dyra

  Original URL path: http://www.nortura.no/tatt-hand-om-av-stolte-fagfolk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Dyretransport | Nortura
  30 70 Epost firmapost nortura no Orgnummer 938 752 648 Produktklage eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Dyretransport Det er strenge krav til hvor lenge et dyr kan transporteres Transportgrensen for firbente dyr her i landet er på maksimalt 8 timer og for tobente maksimalt 12 timer Gjennomsnittlig transporttid i Nortura er på under tre timer Transporterer bare friske dyr Vi jobber hele tiden for å øke sikkerheten og trivselen for dyrene når de er på veien Bilene våre tar kun med friske dyr som tåler transport men likevel hender det at noen dør underveis Selv om det bare er noen få promille av det totale antallet dyr vi transporterer er det uansett for mange Vi jobber hele tiden for at andelen døde dyr totalt sett synker for hvert år Forbedrer oss hele tiden Det gjør vi ved å følge opp dyretransportene nøye Vi registrerer alle transporttider eventuelle dødsfall og årsakene til dem Så bruker vi denne informasjonen til å gjøre rutinene våre enda bedre I samarbeid med Animalia har vi utviklet etisk regnskap Dette er en årlig evaluering som Animalia gjør av alle ledd i transportrutinene våre fra pålasting til avlasting av dyrene Tilbakemeldingene fra denne

  Original URL path: http://www.nortura.no/tatt-hand-om-av-stolte-fagfolk/dyretransport/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • På slakteriet | Nortura
  i fjøset på våre Nortura anlegg Vi sørger for å ta godt vare på dyrene også ved bedøving og avliving slik at de er rolige og ikke opplever smerte Kompetente medarbeidere Det aller viktigste for å lykkes med dette er at dyra blir tatt hånd om av rolige og flinke mennesker Alle som er i kontakt med dyr ved slakteriene våre er håndplukket har gjennomgått grundig opplæring og fått et eget kompetansebevis Hvert slakteri har også en dyrevernansvarlig som kontrollerer at dyra har det best mulig og varsler hvis noe ikke er som det skal Strekker oss lenger Selv om norske regler for dyrevelferd er strenge ønsker vi å strekke oss enda lenger Animalia som er et nøytralt fagsenter i egg og kjøttbransjen gjennomfører hvert år såkalt Etisk regnskap på alle våre slakterier Dette innebærer at alle slakterier blir vurdert ut i fra hvordan vi behandler levende dyr helt fra vi henter dem på gården til de er avlivet Dyrene skal ha det bra hele veien Menneskene som håndterer dem skal ha god kompetanse og godt lag med dyr og biler og utstyr skal være i orden Vi har satt som krav at ingen av slakteriene våre skal få dårligere karakter enn B etter en slik revisjon gjennom Etisk regnskap De aller fleste oppnår toppkarakteren A Bedøves før de avlives I Norge fastslår Dyrevernloven at det ikke er lov å avlive dyrene uten at de bedøves først Bedøvingen kan gjøres på flere måter På Nortura slakteriene blir kylling kalkun og gris bedøvet med CO2 gass storfe med boltepistol mot pannen og lam med elektrisitet via elektroder på hver side av hodet Umiddelbart etter bedøving blir dyret hengt opp ned og avlivet ved at det stikkes med kniv i hovedpulsåren slik at blodet renner ut Alle dyr må tappes for blod

  Original URL path: http://www.nortura.no/tatt-hand-om-av-stolte-fagfolk/pa-slakteriet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Miljø | Nortura
  hele tiden med å redusere miljøbelastningen fra egg og kjøttproduksjonen vår Det gjør vi blant annet gjennom økt bruk av gjenvinnbare materialer redusert energiforbruk og CO2 utslipp og minimering av vann og kjemikaliebruk Og arbeidet gir resultater For eksempel reduserte vi energiforbruket per kilo kjøtt med over 20 i 2013 sammenlignet med året før Det tilsvarer en årlig reduksjon på rundt 600 000 kWh Mindre kasting av mat Vi gjør også det vi kan for at det skal kastes mindre mat både på gården på fabrikkene i butikkene og i de tusen hjem I Nortura jobber vi hele tiden med å redusere matsvinnet i hele verdikjeden På gården blir allerede det meste av matressursene tatt vare på og levert til slakteriet eller eggpakkeriet Vi vurderer stadig stemplingsdatoen på produktene En rekke spekematprodukter har for eksempel nylig fått lengre holdbarhet Egg må merkes etter en felles EØS regel med kun 28 dager fra egget er verpet Tidligere var stemplingen av norske egg hele 45 dager Norske egg er verdens tryggeste og inneholder ikke salmonella Forskning viser at eggene er holdbare i flere måneder etter at datoen har gått ut Utnytter hele dyret På alle slakteriene og eggpakkeriene er det fokus på

  Original URL path: http://www.nortura.no/tatt-hand-om-av-stolte-fagfolk/miljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mattrygghet i produksjonen | Nortura
  at maten vi produserer skal være trygg å spise Vi er blant annet svært nøye med å ha tydelig avgrensede hygienesoner for å unngå at de ansatte tar med seg bakterier fra såkalt urene til rene soner Alle som besøker ett av Nortura sine produksjonssteder vil oppleve svært strenge regler med håndvask og desinfisering beskyttelsesklær og sko overtrekk Kontrollerer hvert eneste slakt Mattilsynets offentlig ansatte veterinærer er til stede hver dag under hele slakteprosessen De kontrollerer både de levende dyrene før og under slakting og de ferdige slaktene Dette gjelder alle dyreslagene Kjøttkontrollens ovale godkjenningsstempel er bevis for at slaktene er godkjent som menneskemat Rene dyr gir trygg mat God hygiene i matproduksjon forutsetter rene dyr derfor følger vi opp rensligheten hele veien fra gården til slakteriet Vi sørger også for at både bønder og transportører får god kunnskap om tiltak som holder dyrene rene Sau og lam som skal slaktes må være nyklipte De fleste slakteriene klipper selv Ved de største saueslakteriene våre har vi innført klipping rett etter avliving men før slakting en metode som ivaretar både dyrevelferden og slaktehygienen på best mulig måte Nortura er foreløpig alene om å anvende denne teknologien Bøndene som velger å klippe dyrene på gården må gjøre det mindre enn tre dager før levering Kjøling for hygiene og kjøttkvalitet Skrottene må nedkjøles raskt etter slakting På Nortura slakteriene har vi velprøvde rutiner som sikrer at temperaturen både på overflaten og innvendig synker som den skal Riktig nedkjøling er dessuten viktig for å få mørt kjøtt Krever stolte fagfolk Slaktehygiene avhenger i stor grad av slakterens nøyaktighet og faglige kompetanse Enten vi ansetter erfarne slaktere eller utdanner dem selv gjennom våre lærlingplasser legger vi stor vekt på at de skal være topp motiverte og gir dem gode utviklingsmuligheter Fordi ren og trygg mat

  Original URL path: http://www.nortura.no/tatt-hand-om-av-stolte-fagfolk/mattrygghet-i-produksjonen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive