archive-no.com » NO » N » NORTURA.NO

Total: 225

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tertialrapport januar – april 2013 | Nortura
  april 2013 Hovedtrekk Konsernets inntekter vokste med 6 0 i tertialet målt mot tilsvarende periode i 2012 Nortura SA sine inntekter vokste med 3 6 mens datterselskapene innen internasjonal handel bidrar med høyere topplinjevekst delvis grunnet oppkjøp og konsolidering av tidligere felleskontrollert virksomhet i England Curtis Wool Direct Holding Ltd Bruttomarginen for konsernet falt fra 34 2 i 2012 til 33 9 i år Forklares hovedsakelig av høy inntektsvekst innen internasjonal handel som har lavere bruttomargin og driftskostnader For kjerneaktivitetene i Nortura SA er bruttomarginen relativt lik fjorårets margin EBITDA er redusert med 36 millioner kroner hovedsakelig grunnet økte personalkostnader Norfersk AS som produserer ferske varer av rødt kjøtt på oppdrag fra Norgesgruppen har hatt utfordringer i oppstarten og har en negativ EBITDA hittil i år Dagligvaremarkedet har vært svakt i årets 16 første uker med en tilbakegang i salgsverdi på 0 5 for Norturas produktgrupper Totalmarkedet for kategoriene Pølser Egg og Ferskt kjøttpålegg som alle er viktige for Nortura faller med hhv 6 7 5 1 og 3 1 i verdi Netto rentebærende gjeld dividert med EBITDA kommer ut på 3 1 opp fra 2 3 ved årsskiftet 2 5 på samme tid i fjor Produksjons og markedsutvikling De samlede slaktekvantumene økte med 1 4 for firbente og 4 7 for fjørfe Innveid mengde egg er opp med 3 1 Skjærekvantumet for firbente økte med 2 4 mens det totale foredlingskvantumet rødt og hvitt kjøtt økte med 8 3 Totalt salgskvantum er omtrent uendret fra i fjor Merkevaresalget til dagligvare viser en tilbakegang men kompenseres ved økt salg av kjedenes egne merker samt økning på storkjøkken Norturas merkevarers markedsandeler verdi øker på Ferskt rent kjøtt Fersk fjærkre Pølser Ferskt bearbeidet kjøtt og Skivet bacon men faller innen Ferskt kjøttpålegg Ferske deiger farser Dypfryst bearbeidet kjøtt og Hermetisk kjøtt For

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-januar--april-2013/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Tertialrapport september – desember 2012 | Nortura
  på 420 mill kr i tertialet en nedgang på 105 mill kr sammenlignet med samme periode i fjor For hele året viser EBITDA justert for engangseffekt en bedring på 176 mill kr Netto rentebærende gjeld dividert på siste 12 måneders EBITDA ble 2 3 Resultat før skatt for konsernet kom på 339 mill kr Årsresultat etter skatt ble 248 mill kr hvorav styret foreslår å disponere 80 mill kr til medlemskapitalkonti og 80 mill kr 58 mill kr netto etter skatt til etterbetaling for leveranser i 2012 Avkastning på kapitalinstrumenter foreslås satt til maksimalsats 4 59 og medfører en utbetaling på 20 mill kr til Norturas medlemmer Markedsforhold De samlede slaktekvantumene viser en nedgang for hele 2012 0 9 målt mot 2011 Salgskvantumet til detaljist dagligvare og storkjøkkenmarkedet økte fra 163 6 tusen tonn til 164 3 tusen tonn og utgjør en vekst på 0 4 Norturas merkevarer i dagligvarehandelen har hittil i år vunnet markedsandeler i kategoriene Ferskt rent kjøtt Ferskt kjøttpålegg Fersk fjærkre Pølser Fersk postei og Skivet bacon men tapt i andre Ferske deiger farser Egg Ferskt bearbeidet kjøtt Skivet spekemat og Dypfryst bearbeidet kjøtt For rødt og hvitt kjøtt totalt har Norturas merkevarer samme markedsandel som i 2012 I første halvår av 2012 og flere foregående år har trenden vært at merkevarene på kjøtt har tapt mens handens egne varemerker EVM har vunnet Denne utviklingen ser ut til å ha bremset opp Merkeandel i kategorien Egg viser en nedgang på 7 1 kilde Nielsen I storkjøkkenmarkedet har Nortura vekst sammenlignet med tidligere år Prisen på kjøttvarer ut av butikk økte fra 2011 til 2012 i gjennomsnitt med 0 4 Avregningspris til bonde for firbente dyr steg derimot med 5 0 i gjennomsnitt når Norturas kvantumsfordeling på dyreslag legges til grunn kilde NILF og Nortura Konsernresultatet Konsern

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-september--desember-2012/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport mai – august 2012 | Nortura
  kjøtt og biprodukter Akkumulert er veksten på 700 mill kr 6 4 EBITDA ble 313 mill kr en forbedring på 118 mill kr mot tilsvarende periode i fjor Justert for engangseffekter viser EBITDA en forbedring på 110 mill kr Akkumulert er EBITDA forbedret med 133 mill kr 246 mill kr justert for engangseffekter Fjorårets engangseffekter avviker noe fra tidligere rapportert skyldes at omstillingskostnader var innregnet med et for høyt beløp samt at noen andre poster ikke kan anses å være engangseffekter Netto rentebærende gjeld dividert på siste 12 måneders EBITDA kom på 2 4 Markedsforhold Tilførslene av slakt av firbente dyr falt i tertialet med 1 3 tusen tonn sammenlignet med i fjor hvorav 1 0 tusen tonn skyldes redusert slakting av storfe Slakting av fjørfe økte med 1 7 tusen tonn Kvantumet til detaljist dagligvare og storkjøkkenmarkedet økte fra 53 1 til 54 4 tusen tonn og utgjør en vekst på 2 4 Nortura har hittil i år vunnet markedsandeler i dagligvaren innen kategoriene pølser ferskt kjøttpålegg ferskt rent kjøtt skivet bacon og hermetisk kjøtt men taper i andre egg ferske deiger farser ferskt bearb kjøtt dypfryst bearb kjøtt og ferskt fjærkre For de kategoriene Nortura er representert i er netto nedgang i verdiandel på 1 2 kilde AC Nielsen I storkjøkkenmarkedet har Nortura vekst sammenlignet med tidligere år Prisen på kjøttvarer ut av butikk økte fra 2 tertial 2011 til samme periode i 2012 i gjennomsnitt med 1 1 Avregningspris til bonde steg derimot med 3 3 i gjennomsnitt når Norturas kvantumsfordeling på dyreslag legges til grunn kilde NILF Konsernresultatet Konsern Konsern Mill kr 2 tert 12 2 tert 11 Indx Hittil 2012 Hittil 2011 Indx Driftsinntekter 6 069 5 505 110 2 11 518 10 823 106 4 Bruttofortjeneste 2 028 1 932 105 0 3 889

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-mai--august-2012/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport januar – april 2012 | Nortura
  90 30 70 Epost firmapost nortura no Orgnummer 938 752 648 Produktklage eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Tertialrapport januar april 2012 Hovedtrekk Konsernets inntekter utenom engangseffekter vokste fra 1 tertial 2011 til 1 tertial 2012 med 2 5 Viktigste vekstbidrag er internasjonal handel med kjøtt og biprodukter EBITDA ble på 140 mill kr en forbedring på 15 mill kr mot tilsvarende periode i fjor Justert for engangseffekter viser EBITDA en forbedring på 136 mill kr Netto rentebærende gjeld dividert på siste 12 måneders EBITDA er 2 5 Markedsforhold Tilførslene av slakt falt med 2 0 tusen tonn hvorav 1 8 tusen tonn skyldes redusert slakting av storfe Kvantumet til detaljist dagligvare og storkjøkkenmarkedet falt fra 49 6 til 47 5 tusen tonn en reduksjon på 3 7 Nortura vinner markedsandeler i enkelte produktsegmenter i dagligvaremarkedet skivet bacon hermetisk kjøtt ferskt fjærkre men taper i andre egg ferske deiger farser ferskt bearbeidet kjøtt dypfryst bearbeidet kjøtt For de kategoriene Nortura er representert i er netto nedgang i verdiandel på 1 5 I storkjøkkenmarkedet har Nortura vekst sammenlignet med tidligere år Prisen på kjøttvarer ut av butikk falt fra 1 tertial 2011 til 2012 i gjennomsnitt med 0 5 Avregningspris til bonde steg derimot med 0 2 i gjennomsnitt når Norturas kvantumsfordeling på dyreslag legges til grunn kilde NILF Konsernresultatet Konsern Konsern Mill kr 1 tert 12 1 tert 11 Index 2012 2011 Index Driftsinntekter 5 449 5 318 102 5 5 449 5 318 102 5 Bruttofortjeneste 1 861 1 919 97 0 1 861 1 919 97 0 Bruttomargin 34 2 36 1 94 7 34 2 36 1 94 7 EBITDA før engangseffekter 144 8 1798 0 144 8 1798 0 EBITDA 140 125 111 5 140 125 111 5 EBIT driftsresultat 12 40 12

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-januar--april-2012/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport september – desember 2011 | Nortura
  kr i 2011 Nette rentebærende gjeld dividert på EBITDA endte på 2 1 det laveste sterkest indikerte gjeldsbetjening siden etableringen av Nortura konsernet Markedsforhold Norturas inntekter økte med 535 mill kr eller 7 9 i tredje tertial 2011 målt mot samme periode i 2010 Veksten på årsbasis er på 814 mill kr eller 4 7 Utenom engangseffekter fra salg av eiendom vokste inntektene med 657 mill kr eller 3 7 Veksten er sterkest innen internasjonal handel med kjøtt og biprodukter men også kjerneaktivitetene salg av kjøttvarer og egg til dagligvare proff og industrimarkedet har en positiv inntektsutvikling i siste tertial og for året under ett I dagligvaremarkedet går salgsinntektene til Gilde tilbake med 1 5 for året mens Prior går frem med 1 4 Totalmarkedet for de kategoriene som Nortura er representert i vokste med 2 6 i fjor men markedsandelene til våre merkevarer faller tilbake med 0 5 enheter samlet sett og ligger på 42 4 når Norturas produksjon av kjedenes egne varemerker holdes utenfor I proffsegmentet vokser inntektene med 2 7 Lansering av nye produkter som Langtidsmørnet biff Gourmetlam fra Hallingskarvet og Santa Kristina langtidsmodnet skinke er viktige tiltak for å styrke Norturas konkurransekraft i dagligvare og proffmarkedet Nortura opplever at dagligvaremarkedet i større grad enn tidligere er delt mellom de produktene som selger på lav pris og de som selger på høy kvalitet og smaksopplevelser og vil posisjonere seg overfor begge grupper for å sikre avsetning av eiernes kjøttproduksjon Veksten i de internasjonale aktivitetene skyldes primært at datterselskapene Noridane Foods Norge Danmark har mer enn doblet omsetningen og omsatte i fjor for 848 mill kr Ca 36 av dette er salg til norske kunder resterende inntekter kommer fra aktiviteter i Russland Øst Europa Afrika og Asia Det viktigste målet med denne virksomheten er å drive løpende forretninger

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-september--desember-2011/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport mai – august 2011 | Nortura
  engangseffekter er på 3 7 ned med1 1 målt mot 2 tertial i fjor Norturas målsetning er 7 5 innen utgangen av 2012 Nortura satser på å forbedre konkurransekraften ved å styrke markedsposisjonen gjennom økt satsing på produktutvikling samt fortsatt sterkt fokus på kostnadsreduksjoner og produktivitetsforbedringer Markedsforhold Ifølge tall fra Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning NILF falt forbrukerprisene på kjøtt i gjennomsnitt med 5 0 fra andre tertial 2010 til samme periode i 2011 Lammekjøtt faller mest 17 5 tett etterfulgt av kjøttdeig 15 9 Gjennomsnittlig prisendring for kjøttvarer i tertialet viser en nedgang på 5 3 I samme periode har pris til primærprodusent forutsatt Norturas miks mellom dyreslag økt med 5 9 Verdikjeden fra bonde til forbruker har altså hatt en nedgang i bruttomargin på i størrelsesorden 11 1 Morselskapets salgskvantum faller med 6 0 i perioden 3 0 akkumulert Dagligvaresalget er ned 1 258 tonn 2 8 i perioden men opp 327 tonn akkumulert Storkjøkken KBS er ned med 150 tonn 2 6 i perioden og ned 496 tonn 5 6 akkumulert Industrisalget faller med 3 450 tonn 12 8 i perioden og 4 354 tonn 9 7 akkumulert Redusert industrisalg forklares ved overføring av kundeansvar fra Nortura til datterselskapet Noridane Foods AS samt betydelig lagerreduksjoner gjennom 2 tertial i 2010 som ga unormalt høyt salg da Av produktkategoriene er det Egg og Hvitt kjøtt til dagligvarehandelen som øker mest Pølser Pålegg og Deiger farser går noe tilbake skyldes primært at de totale salgsvolumene i kategoriene er noe redusert mens Nortura opprettholder markedsandelene Kategoriene Fersk postei og Skivet spekemat viser dog noe reduserte markedsandeler for Gilde og Prior Driftsmessige forhold De samlede innveiingskvantumene firbente og fjørfe egg viser en økning på 1 2 i perioden 0 9 akkumulert Skjærekvantumene viser en reduksjon på 1 8 akkumulert 0 2

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-mai--august-2011/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport september – desember 2010 | Nortura
  og fortsatt sterk priskonkurranse på kjøtt Totalt salgskvantum i 2010 viste 230 tusen tonn uendret fra 2009 men en noe større andel ca to tusen tonn 1 av totalsalget gikk ut til industrimarkedet i stedet for sluttmarkedene Norturas salgsinntekter utenom andre driftsinntekter falt med 2 i tredje tertial 2009 sammenlignet med 2010 grunnet pris og produktmiksutvikling Nortura tilpasser seg dette tilspissede konkurranseklimaet gjennom tiltaksprogrammet LØFT med fokus på kostnadsreduksjoner ny anleggsstruktur og forsterket satsing på innovasjon og produktutvikling Markedsforhold Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning NILF falt prisene på kjøtt med 3 4 fra 2009 til 2010 Størst var fallet på kjøttdeig som var ned hele 13 9 Dagligvarekjedenes egne merker har fortsatt å ta markedsandeler gjennom 2010 og totalt for kategoriene Ferskt bearbeidet kjøtt utgjør disse nå rett i overkant av 30 prosent en økning på omtrent 3 5 prosentenheter mot fjoråret For varekategorier med høy bearbeidingsgrad Pølser og Pålegg er markedsandelene opprettholdt og ligger rundt 70 mens for kategorier med lavere bearbeidingsgrad deiger farser ferskt dypfryst bearbeidet kjøtt viser markedsandelene fortsatt tilbakegang I sum har dette ført til stagnasjon i Norturas topplinjevekst Driftsmessige forhold De samlede slaktekvantumene firbente og fjørfe viser i siste tertial en svak tilbakegang 0 8 men for året under ett en svak vekst 0 6 Skjære og foredlingskvantumene er noe redusert som følge av en noe større andel av helt slakt til industrien Endringene ble på hhv 0 8 2 8 i tertialet og 3 7 og 1 8 for året Nøkkeltall pr 3 tertial Konsern Konsern Mill kr 3 tert 2010 3 tert 2009 Index 2010 2009 Index Driftsinntekter 6 775 7 161 94 6 17 319 17 364 99 7 Brutto fortjeneste 2 273 2 652 85 7 6 128 6 389 95 9 Bruttomargin 33 5 37

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-september--desember-2010/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport mai – august 2010 | Nortura
  resultatet et overskudd på 435 MNOK Tolvmåneders inntektsvekst var på 5 1 som er i tråd med målsetningen i strategiplanen Tiltaksprogrammet LØFT har gitt 99 MNOK i målbare effekter i perioden og ligger foran plan om resultatforbedrende effekter på 730 MNOK i 2010 Kapitalstrukturen er styrket ved innbetaling av økt andelskapital fra eierne akkumulerte resultater redusert arbeidskapitalbinding moderat investeringsnivå og forlenget snittløpetid etter refinansiering av banklån Markedsforhold Totalt sett viste salgsvolumet i andre tertial til dagligvarehandelen storhusholdningsmarkedet og KBS Kiosk Bensinstasjoner Servicehandel en vekst på 0 6 321 tonn målt mot 2009 mens industrisalget vokste med 13 2 2 583 tonn Salget av hvitt kjøtt til dagligvaremarkedet viser den sterkeste veksten mens salget til storkjøkken og KBS har vist en tilbakegang Den relativt sterke veksten i industrisalget skyldes primært at en større andel av råvarene går til produksjon av kjedenes egne varemerker EVM For varer med høy foredlingsgrad pølser ferskt kjøttpålegg spekepølse økte salget av merkevarene Gilde og Prior mens for varegrupper med høyt innslag av generiske produkter ble merkevaresalget noe redusert Bruttomarginen i tertialet er redusert fra 36 8 til 35 5 grunnet ekstraordinær rabattgivning for å redusere råvarelager og økt andel industriomsetning Driftsmessige forhold Slaktevolumene økte på fjørfe mens øvrige dyreslag viste en nedgang Samlet sett ble slaktemengden redusert med 3 5 til 69 994 tonn Akkumulert for året er slaktevolumet 136 554 tonn omtrent uendret målt mot 2009 Volumet av pakkede egg ble redusert med 1 7 til 13 323 tonn Aktivitetene knyttet til kjøttskjæring ble redusert med 7 6 grunnet økt industrisalg av helt slakt og lagernedbygging av nedskåret kjøtt Foredlingsvolumene viste en reduksjon på 0 7 Driftskostnadene reduseres fortsatt til tross for økte energikostnader Nøkkeltall pr 2 tertial Konsern Konsern Mill kr 2 tert 2010 2 tert 2009 Index Hittil 2010 Hittil 2009 Index Driftsinntekter

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-mai--august-2010/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive