archive-no.com » NO » N » NORWEGEN.NO

Total: 1092

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skandinavisk barnehage i Hamburg
  nye barn Kontaktdata Skandinavisk barnehage i Hamburg Lek så in i Norden Eimsbütteler Chaussee 86 20 059 Hamburg 49 162 180 70 20 49 40 24 18 32 84 kontakt skandvorschule de www skandvorschule de Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 27 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im Felleshus eröffnet Design aus dem

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/traineer/Skandinavisk-barnehage-i-Hamburg/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Norske ordninger
  bosatt i et EØS land http www skatteetaten no no Person Skattekort og forskuddsskatt Pensjon Kildeskatt pa pensjon Kildeskatt pa pensjon i ulike land Nye EU regler for helserettigheter ved opphold i utlandet http www helfo no privatperson helserettigheter ved opphold i utlandet Sider nye eu regler for helserettigheter aspx Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 27 Ausstellung im

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/traineer/Norske-ordninger/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Reiseregistrering
  få minutter å gjennomføre registrering du må ha mobiltelefon tilgjengelig Hvem bør registrere seg Alle nordmenn bosatt i utlandet Alle nordmenn som skal reise til land utenfor Europa og Nord Amerika Gå til www reiseregistrering no for mer informasjon Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 27 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im Felleshus

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/traineer/Reiseregistrering/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Bibehold av norsk statsborgerskap
  norske borgere som fylte 22 år før 1 september 2006 vennligst ta direkte kontakt med UDI for å avklare reglene i slike tilfeller Tap på grunn av fravær fra Norge Dersom du ikke har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norden i til sammen minst syv år mister du automatisk ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år Som botid regnes sammenhengende opphold av minst seks måneders varighet Søknad om å beholde norsk statsborgerskap Dersom du har tilstrekkelig tilknytning til Norge kan du søke om å få beholde ditt norske statsborgerskap selv om du har lite botid i Norge Søknad må i hovedregel fremmes før du fyller 22 år En søknad som er fremmet etter at fylte 22 år kan taes under behandling hvis du som søker ikke kan bebreides for at fristen er overskredet eller dersom det ville være urimelig om statsborgerskapet går tapt Krav til tilknytning Om du som søker har den nødvendige tilknytningen avgjøres etter en konkret helhetsvurdering Søkere som før fylte 22 år har hatt opphold i Norge på til sammen seks måneder eller som er bosatt i Norge kan anses for å ha tilstrekkelig tilknytning Søknaden leveres ambassaden eller ett av våre konsulater Søknaden blir avgjort av Utlendingsdirektoratet Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap Følgende må vedlegges søknaden send kun bekreftede kopier Søkerens fødselsattest Kopi av søkerens norske og utenlandske pass Fødselsattest for den av foreldrene som søkeren har sitt statsborgerskap fra Kopi av foreldrenes vigselsattest gjelder dersom søkerens far er norsk Dokumentasjon på botid i Norge eller andre nordiske land Dokumentasjon på forhold som har ført til at søknaden er fremmet etter fylte 22 år For ytterligere informasjon om statsborgerskap vises til http www udi no Sentrale tema Statsborgerskap Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/traineer/prolong/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Globalskolen - nettbasert grunnskoleutdanning
  sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning Søknadsfristen for høstsemesteret er 30 august og for vårsemesteret må skolen ha søknaden seinest 30 januar Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www globalskolen no Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Eksterne lenker Globalskolen Kalender september 27 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/traineer/globalskolen/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Søknad om pass og fødselsnummer
  du skal søke om pass til barn Tidligere pass Alle som skal søke om pass må møte personlig Passgebyr På ambassaden betales passgebyr med EC kort Visa eller MasterCard Eventuelt kan gebyr overføres ambassadens bankkonto minst tre dager før søknad fremmes Søkers navn og spesifisert at det gjelder passgebyr må fremgå på innbetalingen Ved bankoverføring overføres søknadsgebyret til Kgl Norwegische Botschaft kontonummer 50203046 BLZ 202 201 00 DnB NOR Hamburg IBAN DE98 20220100 0050203046 BIC DNBADEHXXXX Ved konsulatet i Hamburg innbetales gebyr i kontanter Ved søknad om pass til barn ved annet honorært konsulat skal gebyr innbetales der Hva slags legitimasjon er gyldig når jeg skal søke om pass Det gamle passet ditt holder som legitimasjon hvis det fremdeles er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp Er det første gang du skal ha pass eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp skal du ha med følgende legitimasjon Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer for eksempel bankkort med bilde eventuelt kombinert med utløpt pass Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger Hvor lenge er passet gyldig Pass til personer over 16 år utstedes for et tidsrom på 10 år Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid 0 5 år to år 5 10 år tre år 10 16 år fem år Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet NB Enkelte land krever at passet er gyldig en periode etter utreise hjemreise til Norge Du bør undersøke dette f eks på www landsider no i god tid før dere skal reise Politidirektoratet har utgitt egen informasjon om pass på følgende Internett adresse Politi no BARN OG PASS Barn uansett alder må ha egne pass De kan ikke lenger føres inn i ett av foreldrenes pass For barn som skal ha pass for første gang må det legges ved fødselsattest og bekreftelse på mottatt fødselsnummer Pass kan ikke utstedes før barnet er registrert i Folkeregisteret FREG og har et fødselsnummer Det må derfor først søkes om fødselsnummer til barnet via utenriksstasjon Fra 01 01 2010 er det ikke lenger mulig å søke om pass og fødselsnummer samtidig Dette fordi alle norske borgere må ha registrert fødselsnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres Søknad om personnummer fremmes som tidligere ved ambassaden konsulatene Ved søknad om personnummer må følgende vedlegges Original fødselsattest Pass Personalausweis av foreldrene Vigselsattest dersom far er norsk statsborger og barnet er født før 2006 Ved søknad om pass for barn mellom 0 18 år må minst en av foreldrene møte med barnet Den av foreldrene som ikke møter må sende med skriftlig samtykke jf lenke samt kopi av offentlig legitimasjon med bilde og signatur pass Personalausweis førerkort etc Eneansvar for barn må dokumenteres domskjennelse eller avtale Er omsorgen overtatt av barnevernet skal det foreligge skriftlig samtykke til passutstedelse For umyndiggjorte personer

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/passogstatsborger/Soknad-om-pass-og-fodselsnummer-/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Vigsel i Tyskland
  slik attest før ekteskapsinngåelse Norsk statsborger som er skilt i Tyskland må få en apostille på skilsmisseattesten fra Amts eller Landgericht Skilsmisseattesten med apostille sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus som godkjenner den tyske skilsmissen Dokumentet returneres deretter søker Erklæring fra brudefolkene forlovererklæring og skillsmisseattest sendes så samlet til Barne og Ungdoms og Familieetaten på vanlig måte Barne ungdoms og famileetaten P Boks 8113 Dep 0032 OSLO http www bufetat no Vigsel ved ambassaden i Berlin Når prøvingen er foretatt vil brudeparet motta Prøvingsattest Melding om vigsel Vigselbok fra Folkeregisteret Original dokumentet må sendes ambassaden i god tid senest en uke før vigselen Merk Attesten er bare gyldig i 4 måneder Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor begge er norske eller den ene av partene er norsk Etter tysk lovgivning kan ikke tyske statsborgere vies ved ambassaden Vigsel av personer av samme kjønn kan foretas når minst en av brudefolkene er norsk statsborger Ingen av brudefolkene kan være borger av det land der utenriksstasjonen ligger Vigselen blir registrert som partnerskap i Tyskland Praktisk informasjon for vielser ved ambassaden Ambassaden vier på tirsdager og torsdag er og vielsene finner sted kl 14 00 Fra 01 juli til 15 august foretas det på grunn av ferieavvikling ingen vielser Vielsen er gratis Avtale inngås ved å ta kontakt med ambassaden på telefon 49 30 505058600 eller på emb berlin mfa no Vigselen foretas i ambassadens møterom i 2 etasje og brudefolkene og evt medfølgende vitner må fremvise gyldig pass Vi kan ta imot maks 8 personer inkl brudeparet Dersom brudeparet kommer alene vil ambassaden sørge for vitner Videre må ambassaden være tilsendt navn og passnummer på brudepar og gjester per e post minst en uke før vielsen Egne kameraer kan medbringes Navneendring Ved navneendring må man søke om å endre

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/passogstatsborger/wedding/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Tap av pass/førerkort
  av pass fylles ut og kopi av anmeldelsen vedlegges søknad om pass jf lenke http www norwegen no Norsk passogstatsborger Soknad om pass og fodselsnummer Tap av førerkort Hvis du blir frastjålet eller mister førerkort må du melde dette til tysk politi Ambassaden kan kontakte Vegvesenet i Norge for bekreftelse på at du er innehaver av gyldig norsk førerkort Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/passogstatsborger/lossofpassport/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive