archive-no.com » NO » N » NORWEGEN.NO

Total: 1092

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regler for søknad om norsk statsborgerskap
  trenger man ikke melde fra for å sikre at barnet blir norsk statsborger Men for at barnet skal få norsk pass må man søke hos politiet eventuelt norsk utenriksstasjon dersom man er bosatt i utlandet Tap av statsborgerskap på grunn av fravær fra Norge Dersom du ble norsk statsborger ved fødsel og senere har oppholdt deg lite i Norge kan du miste statsborgerskapet når du fyller 22 år NB Det som er sagt i det følgende gjelder bare norske borgere som fyller 22 år etter 31 august 2006 Se UDIs hjemmeside for mer informasjon For norske borgere som fylte 22 år før 1 september 2006 vennligst ta direkte kontakt med UDI for å avklare reglene i slike tilfeller Tap på grunn av fravær fra Norge Dersom du ikke har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norden i til sammen minst syv år mister du automatisk ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år Som botid regnes sammenhengende opphold av minst seks måneders varighet Søknad om å beholde norsk statsborgerskap Dersom du har tilstrekkelig tilknytning til Norge kan du søke om å få beholde ditt norske statsborgerskap selv om du har lite botid i Norge Søknad må i hovedregel fremmes før du fyller 22 år En søknad som er fremmet etter at fylte 22 år kan taes under behandling hvis du som søker ikke kan bebreides for at fristen er overskredet eller dersom det ville være urimelig om statsborgerskapet går tapt Krav til tilknytning Om du som søker har den nødvendige tilknytningen avgjøres etter en konkret helhetsvurdering Søkere som før fylte 22 år har hatt opphold i Norge på til sammen seks måneder eller som er bosatt i Norge kan anses for å ha tilstrekkelig tilknytning Søknaden leveres ambassaden eller ett av våre konsulater Søknaden blir avgjort

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/passogstatsborger/norskstatsborgerskap/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Bistand til nordmenn ved reiser i utlandet
  hjelp til nordmenn som reiser i utlandet Se også UDs landsider for nyttig informasjon til norske reisende Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Eksterne lenker Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet UDs landsider Kalender september 27 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im Felleshus eröffnet Design aus dem Norden im Felleshus Die Skulpteurin

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/passogstatsborger/assistance/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Navneendring
  eget etternavn eller om begge vil benytte hans eller hennes etternavn Hvis begge etternavn ønskes benyttes må det brukes bindestrek for at navnet skal bli registrert som ett navn Det ene etternavnet kan også brukes som mellomnavn dvs uten bindestrek Barns etternavn Etter norsk navnelov kan foreldrene eller den som har foreldreansvaret velge hvilket etternavn barnet skal ha Hvis ikke en slik melding er gitt innen 6 måneder etter fødselen vil barnet automatisk få morens etternavn Utlandet Søkere som er registret utvandret i folkeregisteret må sende bekreftet kopi av navnebevilling fra lokale myndigheter per post til SKATT NORD HAMMERFEST NO 9613 Hammerfest og be om endring av navn Dersom myndigheten i bostedslandet ikke kan endre søkers navn fordi vedkommende er norsk borger må bekreftelse på dette forhold fra myndighetene legges ved søknadsblankett for endring av navn Søknadsblanketten finner du her Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Eksterne lenker Navneendring i utlandet Kalender september 27 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im Felleshus eröffnet Design aus dem Norden im Felleshus Die Skulpteurin Marianne Broch stellt bei der OSTRALE in Dresden aus Feng Xian Lin SPUREN Neue Werke

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/passogstatsborger/changenamenorwegian/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fri rettshjelp i utlandet
  Oslo og Akershus Søknader om fri rettshjelp sendes derfor til Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Eksterne lenker Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kalender september 27 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im Felleshus eröffnet Design aus dem Norden im Felleshus Die Skulpteurin Marianne Broch stellt bei der OSTRALE in Dresden

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/passogstatsborger/fri_rettshjelp/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Kontaktdata
  030 50 50 58 601 Fra Norge 0049 30 50 50 58 601 IP 47 23958600 Ambassadens nødnummer E post emb berlin mfa no Åpningstider mandag fredag kl 9 16 Konsulæravdeling mandag fredag kl 9 12 Ambassaden holder stengt 3 oktober På forsiden til norwegen no finner du det du trenger for å abonnnere på ambassadens nyhetsbrev eller følge oss på sosiale medier Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/Studier-i-Tyskland/Botschaft1/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Praktikanter til ambassaden i Berlin
  vektlagt Opplæring Den teoretiske innføringen i arbeidet på ambassaden vil inkludere en forelesningsrekke kollokvium ved ambassadens medarbeidere innenfor flere temaområdene Tysk uten og innenrikspolitikk Aktuelle politiske temaer som f eks det bilaterale forholdet Norsk tysk næringslivssamarbeid Presse kultur og informasjonsarbeid Administrasjon og drift av utenriksstasjoner Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant Norsk statsborgerskap Registrert som student ved et godkjent lærested http app lanekassen no lut Kandidaten må ha påbegynt et studium I de tilfeller der søker har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram kan han hun likevel bli vurdert hvis han hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet Ikke tidligere vært studentpraktikant Medlem av folketrygden Praktisk Oppholdet er ikke lenger enn seks måneder og starter etter nærmere avtale i januar vårsemesteret eller i juli august høstsemesteret Søknadsfristen er 11 april for praktikantopphold som begynner i midten av juli og 18 oktober for opphold som begynner i januar hvert år Praktikanter vil motta et månedlig stipend på om lag NOK 6 900 Sykeforsikring I god tid før avreise må praktikanter ta kontakt med lokalt trygdekontor for utstedelse av Europeisk helsetrygdkort som dekker akutt sykdom under opphold i utlandet Ansvarsforsikring Ambassaden anbefaler på det sterkeste at den enkelte praktikant tegner en privat ansvarsforsikring som gjelder for opphold i Tyskland Oppholdstillatelse er ikke nødvendig men praktikanter må registrere seg ved lokalt Bürgeramt etter ankomst Søknad Søknad og CV bes sendes elektronisk til ambassaden i Berlin emb berlin mfa no For spørsmål om praktikantordningen på ambassaden i Berlin kan man ta kontakt på telefon 49 30 5050 58600 Bosted Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo Vi har lagt inn nyttige lenker for boligsøk i lenkeboksen til høyre Den norske ambassaden i Berlin Ambassaden ivaretar Norges brede

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/Studier-i-Tyskland/trainees/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Ambassadens nødnummer
  50 58 600 via dette nummeret blir du automatisk viderekoblet til det operative senteret i UD Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 27 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im Felleshus eröffnet Design aus dem Norden im Felleshus Die Skulpteurin Marianne Broch stellt bei der OSTRALE in Dresden aus Feng Xian Lin SPUREN Neue

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/Studier-i-Tyskland/emergency/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Samhandelen mellom Norge og Tyskland
  mrd NOK Dette tilsvarer 13 pst av Norges totale globale samhandel De foreløpige tallene for 2013 viser at handelen med Tyskland stabiliserer seg på ca 12 av all norsk import og ca 13 av vår totale eksport Norge eksporterte for mer enn 117 mrd NOK til Tyskland i 2012 en økning på 23 fra 2011 Importen fra Tyskland utgjorde nesten 63 mrd NOK og økte med 3 fra 2011 VIKTIGSTE ØKONOMISKE AVTALER ØKONOMISKE NØKKELTALL EØS avtalen regulerer de økonomiske forbindelsene mellom Norge og Tyskland BNP ppp 3 194 trillion USD 2012 BNP realvekstrate 0 9 2012 BNP per capita ppp 39 100 USD 2012 Arbeidsledighet 6 2012 Inflasjon 2 2 2012 Kilde CIA World Factbook VIKTIGSTE EKSPORTVARER 2012 ANDEL VIKTIGSTE IMPORTVARER 2012 ANDEL Olje og gass 76 Kjøretøy 32 Aluminium 7 Maskiner 16 Uspesifiserte varer 3 Elektriske maskiner 8 Fisk og sjømat 2 Jern og stålprodukter 5 Uorganiske kjemikalier 1 Plastikkartikler 3 TYSKLANDS ANDEL AV NORGES TOTALE 2012 EKSPORT 13 pst IMPORT 12 pst SAMHANDEL 13 pst NORSK NÆRINGSLIV ENGASJEMENT INVESTERINGER OG LIGNENDE Tyskland er Norges viktigste partner i Europa Forbindelsene er meget godt utviklet og berører de aller fleste politiske økonomis ke og kulturelle aspekter Det finnes knapt et eneste irritasjonsmoment i våre bilaterale forbindelser Det er meget hyppig besøksutveksling og interessen for Tyskland i Norge er stigende Erna Solberg foretok sin første utenlandsreise som statsminister nettopp til Tyskland høsten 2013 hvor hun ble tatt imot av Forbundskansler Angela Merkel i Berlin De fleste bransjer er engasjert i handel med Tyskland eller representert i landet Om lag 110 norske datterselskaper er registrert i Tyskland De fleste av disse er salgsselskaper med 1 10 ansatte Det finnes relativt få norskeide produksjonsbedrifter i Tyskland Ett av unntakene er Norsk Hydro som er det største og mest allsidige aluminiumselskapet i Tyskland Selskapet driver tre valseverk Grevenbroich Neuss og Hamburg I Neuss driver Hydro landets største produksjonsvirksomhet for primæraluminium og selskapet vil i år doble produksjonen til 100 000 tonn etter å ha vært i redusert drift pga høye strømpriser siden 2009 Selskapets øvrige produksjon i Tyskland består i profiler presisjonsrør bilkomponenter og byggesystemer Hydro har om lag 6 000 ansatte i Tyskland og en omsetning på ca 2 mrd euro årlig Også Norske Skog er etablert med produksjon i Tyskland og har en papirfabrikk i Duisburg Aker Solutions overtok i 2009 maskinprodusenten Wirth med rundt 400 ansatte Selskapet er spesialisert på maskiner og utstyr til petroleumssektoren og gruvedrift og er en typisk tysk Mittestand bedrift ryggraden i tysk økonomi Statkraft har drevet handel med strøm på det tyske markedet siden 1999 Selskapet er Tysklands sjette største energiprodusent selv om andelen av markedet er relativt liten I tillegg er Statkraft største enkeltaksjonær i tyske E on med ca 4 2 av aksjene Selskapet åpnet primo 2013 et nytt kontor for myndighetskontakt i Berlin Statoil har et kontor i Emden som ivaretar selskapets interesser i gasslagre og distribusjonsnettet i Tyskland Gassco drifter mottakssentralene for norsk gass samme sted Alt salg av gass under de

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/Okonomi-og-naringsliv/Samhandelen-mellom-Norge-og-Tyskland/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive