archive-no.com » NO » N » NORWEGEN.NO

Total: 1092

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bistand og tjenester til norsk næringsliv i Tyskland
  relasjoner til tyske motparter Ambassaden bistår ved de halvårlige møtene til Næringsrådet for Tyskland og German Norwegian Network GNN Ambassaden i Berlin støtter norsk næringsliv i Tyskland ved å være en aktiv dialogpartner og gjennom rådgivning om tyske forhold politiske prosesser og tysk økonomisk politikk Ambassaden kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den tyske forvaltningen Ambassadens næringsfremmende arbeid skjer i nært samarbeid med institusjoner som Innovasjon Norge Sjømatrådet og Tysk norsk handelskammer Ved behov for detaljert markedsinformasjon og undersøkelser henvises det til Innovasjon Norges kontor i Hamburg Innovasjon Norge yter bistand til norske bedrifter på det tyske markedet og arbeider for å fremme norsk reiseliv i Tyskland Gjennom rådgivning hjelper Innovasjon Norge bedrifter med å lykkes på det tyske markedet blant annet ved å tilby markedsinformasjon partnersøk møteassistanse og nettverksarrangementer På turismesiden tilbys markedsførings og rådgivningsaktiviteter for reiselivsaktører i Tyskland og i Norge Nettsidene til Innovasjon Norge i Hamburg finnes her http www innovasjonnorge no Kontorer i utlandet tyskland Andre nyttige nettsider Tysk norsk handelskammer Sjømatrådet i Tyskland Visit Norway German Norwegian Network Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 27 Ausstellung im Felleshus

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/Okonomi-og-naringsliv/Bistand-og-tjenester-til-norsk-naringsliv-i-Tyskland/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Tysk økonomi
  av 2012 og BNP i 2013 hadde en vekst på 0 4 ifølge det tyske nærings og energidepartementet Prognosen for 2014 er 1 8 Utflatingen forårsakes av at det økonomiske uføret i Europa i stor grad belaster den tyske økonomien Usikkerheten demper innenlandske investeringer og etterspørsel og utenlandshandelen kan i mindre grad bidra til ekspansjon pga betydelige økonomiske problemer hos viktige europeiske handelspartnere Rundt 40 av tysk eksport går i dag til eurosonen og rundt 60 til EU samlet men disse andelene er synkende Selv om Tysklands handelsbalanse jevnet seg noe ut mot slutten av 2013 med sterkere vekst i import enn eksport har landet fortsatt en positiv handelsbalanse med betydelig mer eksport enn import Fortsatt lav ledighet Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet gode lønnsoppgjør og derved en sterkere innenlands etterspørsel gjorde at privat konsum bidro til vekst i 2013 i større grad enn tidligere Stor fleksibilitet i arbeidslivet hovedsakelig gjennom kurzarbeit en form for statsstøttet permittering og den stabile tyske økonomien bidrar til lav arbeidsledighet Eurostats tall viser den positive utviklingen Ved slutten av 2013 hadde Tyskland med 41 8 millioner mennesker i arbeid en rekordhøy deltakelse i arbeidslivet Ledigheten var i november 2013 2 12 millioner eller 5 2 på landsbasis det laveste tallet siden gjenforeningen Arbeidsledigheten er fortsatt betydelig høyere i øst enn i vest Tysk økonomisk politikk Regjeringen legger stor vekt på konsolidering av statsbudsjettet På grunn av et stort overskudd i trygdesystemet oppnådde man et overskudd i statsfinansene på 0 1 av BNP i 2012 Forventningene til statsfinansene er også positive for 2013 Den grunnlovfestede gjeldsbremsen innebærer at føderale myndigheters årlige låneopptak fra 2016 vil være begrenset til 0 35 av BNP Den samlede tyske statsgjelden utgjør om lag 81 7 prosent av BNP altså betydelig over ØMUs tillatte grenseverdi på 60 Tysklands økonomiske politikk

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/Okonomi-og-naringsliv/Tysk-okonomi/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Næringslivets samfunnsansvar i Tyskland
  næringslivet For det andre vektlegges forbrukerinformasjon Selskaper bør kunne gi forbrukerne bred informasjon om et produkt slik at etiske hensyn kan ivaretas av den enkelte forbruker Miljø er et tredje aspekt der bærekraftig utvikling og miljøstyring Umweltmanagement står sentralt Sistnevnte innebærer krav til ivaretakelse av miljøhensyn som eget element innenfor selskapsdriften Miljøministeriet Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und Reaktorsicherheit BMU fører en liste over bærekraftige selskaper Som følge av globaliseringen bør man tilstrebe rettferdige handelsbetingelser noe som påvirker arbeidsforhold og levestandard spesielt i utviklingsland Ministeriet for økonomisk samarbeid og utvikling Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ har jevnlig dialog med næringslivet om utviklingspolitisk relevante temaer for handelsvirksomhet Et ytterligere element er korrupsjonsbekjempelse som er relevant for alle de nevnte satsningsområdene Arbeidet mot korrupsjon vektlegges i både Norge og Tyskland og begge land har gode plasseringer på Transparency Internationals korrupsjonsindeks hhv sjuende plass og trettende plass i 2012 høy plassering tilsier lite korrupsjon Tysklands internasjonale arbeid Tyskland er aktive i en rekke internasjonale organisasjoner blant de viktigste for CSR er OECD og FN herunder Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO Les mer her Tyskland har sluttet seg til OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper OECD Guidelines for Multinational Enterprises Videre støtter Tyskland opp om FNs Global Compact der selskapene avkreves samtykke til et sett ikke bindende prinsipper om bl a menneske og arbeidsrettigheter korrupsjon og miljøvern Ca 250 tyske selskaper deltar samt 60 ikke selskaper stiftelser foreninger institutter osv Til sammenligning deltar 90 norske selskaper Selskapsstyring Kodeks for Corporate Governance Som følge av flere korrupsjonsskandaler er det i senere år blitt satt fokus på ledelsespraksis innenfor tysk næringsliv Det er utarbeidet en anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance kodeksen som skal styrke selskapsstyringen i tyske allmennaksjeselskaper Aktiengesellschaften AG I grove trekk går kodeksen ut på at selskapets ledelse i større grad også skal ivareta aksjonærrettigheter samt tilstrebe mangfold og transparens i ledelsen av selskapet Corporate Governance kodeksen ble først vedtatt i 2002 og evalueres og revideres ved behov siste gang i 2013 Den viktigste endringen i 2010 var et styrket fokus på mangfold da selskaper eksplisitt ble anbefalt å jobbe for økt mangfold i ledende stillinger med spesielt fokus på representasjon av kvinner Det er en lav andel kvinner i tyske styrer Koalisjonspartiene CDU CSU kristendemokratene og SPD sosialdemokratene er i koalisjonsforhandlingene blitt enige om at det fra 2016 skal være minimum 30 av hvert kjønn i tilsynsrådene Aufsichtsrat mot 40 av hvert kjønn i norske allmennaksjeselskaper I tillegg ønsker sosialdemokratene at alle børsnoterte eller medbestemmelsespliktige selskaper skal fastsette og offentliggjøre kvinneandel i styret Vorstand og i ledelsessjiktet samt at selskapene skal rapportere om dette Tyske allmennaksjeselskaper har en todelt ledelsesstruktur med et styre Vorstand og et tilsynsråd Aufsichtsrat Ansvarsfordelingen er dermed noe annerledes enn i Norge Mer informasjon om dette finnes her Kodeksen gjelder i utgangspunktet kun tyske børsnoterte allmennaksjeselskaper men også andre typer selskaper anbefales å følge disse retningslinjene for eksempel allmennaksjeselskaper som ikke er børsnoterte og vanlige aksjeselskaper Gesellschaften mit beschränkter Haftung GmbH I henhold til den tyske aksjeloven AktG

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/Okonomi-og-naringsliv/Naringslivets-samfunnsansvar-i-Tyskland/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Veibeskrivelse til Nordahl Griegs minnesmerke
  17 Dato 17 Mai 2014 10 00 Veibeskrivelse til Nordahl Griegs minnesmerke Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body ctl06 uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 27 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im Felleshus eröffnet Design aus dem Norden im Felleshus Die Skulpteurin Marianne Broch stellt bei der OSTRALE in Dresden aus Feng Xian Lin SPUREN Neue Werke von Olav Christopher Jenssen

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/aktuelt/Veibeskrivelse-til-Nordahl-Griegs-minnesmerke/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Norgesskolen 13. juli – 1. august 2014
  stor variasjon i undervisningen Det er også mange forskjellige fritidsaktiviteter så dagene er både morsomme og innholdsrike Norgesskolen 13 juli 1 august Påmeldingsfrist 14 april Lær norsk og få venner fra hele verden Norgesskolen tilbyr hvert år tre ukers undervisning i norsk språk historie og kultur Dette er et tilbud til barn i aldersgruppen 9 18 år som bor utenfor Norge Norgesskolen er en unik mulighet til å bli trygg på sin norske identitet og bygge nettverk med andre norske barn i samme situasjon Visste du at Ca 50 av elevene kommer tilbake flere år på rad Oppholdet inkluderer 84 timers undervisning i norsk språk samfunnsfag og kultur Skolen tilbyr forberedende kurs til Bergenstesten Som medlem av Norwegians Worldwide reduseres skolepengene med kr 2 250 pr barn Undervisning Norgesskolen er en skole og ikke en leir Vi har dyktige lærere som gir god og inspirerende undervisning til elevene Elevene får et godt innblikk i det norske skolesystemet hvor gruppearbeid og samarbeid er viktige stikkord Undervisningen gir rom for å øve seg i både skriftlig og muntlig norsk I tillegg til undervisningen tilbyr Norgesskolen mange spennende aktiviteter som sport og idrett dyrestell friluftsliv telttur en heldagstur relatert til årets tema samt 17 mai og julefeiring midt i juli I 2014 feirer Norge Grunnlovens 200 års jubileum og årets tema fokuserer på Grunnloven Vi feirer demokratiet i Norge Temaet integreres i undervisningen kulturaktivitetene og i avskjedsforestillilngen Dette sier foreldrene Christina Hultin Ben Ali Tunisia Norgesskolen utvikler ungene våre slik vi alltid har drømt om En eksotisk gjeng blander språk kultur og latter i trygge omgivelser Fellesnevneren er Norge men jommen tror jeg ikke det aller viktigste er at alle disse annerledes barna med et ben i hvert land finner hverandre i et helt nytt fellesskap www norgesskolen no Tilbake til toppen id

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/aktuelt/Norgesskolen-7--26-Juli-2013/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Velkommen til årets norske julekonsert i Berlin!
  00 Sted Berlin Kategori er Aufführung Velkommen til årets norske julekonsert i Berlin Foto Innovation Norway Sjømannskirken i Berlin inviterer til norsk julekonsert onsdag 18 desember klokken 19 00 i Landhaustrasse 26 28 i Berlin Et lite pusterom i en hektisk førjulstid med mulighet for å lytte til og være med på å synge tradisjonelle norske og internasjonale julesanger Programmet er satt sammen av forskjellige musikalske krefter knyttet til kirken på ulike måter Flere sangsolister deltar og det blir også med en gruppe musikere som bidrar på ulike måter Konserten blir bundet sammen av forskjellige tekster om julens budskap Det ønskes velkommen til en stemningsfull kveld som forhåpentligvis bringer fram den norske julestemningen hos alle som tar turen Noen av de som deltar denne kvelden Martha Birkeland Karen Kjeøen Erikstad Heidi Abrahamsen Natascha Dan Peter Sundland Karlheinz Böhm Øystein H Bang og Hilde Barsnes Adresse Landhausstrasse 26 28 10717 Berlin Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body ctl06 uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 27 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im Felleshus eröffnet Design aus dem Norden im Felleshus Die Skulpteurin Marianne Broch stellt bei der OSTRALE in Dresden aus Feng Xian

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/aktuelt/-Velkommen-til-arets-norske-julekonsert-i-Berlin-/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Oppreisning etter omsorgssvikt /overgrep under kommunens omsorg.
  Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal eller Krødsherad Dersom omsorgssvikt overgrep skjedde etter 1980 kan det også være aktuelt med oppreisning for personer som var plassert av andre kommuner i Buskerud Forutsetningen er at Buskerud fylkeskommune var involvert i plasseringen Omsorgssvikt trenger ikke være aktive negative handlinger man ble utsatt for men det dreier seg om mangel på kjærlighet trøst omsorg positiv oppmuntring i det hele tatt alt som gir et barn opplevelsen av å være verdt noe Felles for de som opplevde omsorgssvikt er at de følte at ingen voksne brydde seg om dem Overgrep kan være vold seksuelle overgrep og mer psykiske overgrep som trakassering og trusler Oppreisning innebærer at kommunen fylkeskommunen tar et moralsk ansvar og ber uforbeholdent om unnskyldning for den lidelse man ble påført mens man var under kommunens omsorg Alvoret understrekes av et oppreisningbeløp som settes til et sted mellom 200 000 og 725 000 avhengig av alvorligehtsgrad Det kreves ikke bevis bare en sannsynliggjøruing av at overgrep omsorgasvikt kan ha skjedd Søknadsfrist er 1 mars 2014 Følg også link til Buskerud fylkeskommmunes hjemmeside om Oppreisningsordningen Der finner man også søknadsskjema http www bfk no Tjenesteomrade Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn Tilbake til toppen id

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/aktuelt/Oppreisning-etter-omsorgssvikt-overgrep-under-kommunens-omsorg/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Are Kalvøs 17. mai-tale i Berlin, 2013
  år sidan at landet over natta blei omdanna til eit sosialistisk helvete der kristne verdiar blei forbudt ved lov deltakelse i multikulturelle friteatergrupper blei obligatorisk og folk blei tvangsgifta med personar av same kjønn Og det kjem ikkje til å bli sånn når Fremskrittspartiet kanskje kjem i regjering for første gong i historia til hausten at engstelige statsstøtta kulturarbeidarar blir vekte grytidlig om morgonen etter valnatta av heftig banking på døra og utanfor står ein veldig blid og litt full Per Sandberg og seier Eg er den nye kulturministeren eg har komme for å brenne bøkene dine Og viss du har budd utanfor Norge såpass lenge at du ikkje veit kven Per Sandberg er så er det sikkert fullt mulig å leve med det 1814 altså Som vi skal snakke om i dag Fordi at sånn er det berre I 1814 kom det veldig mange gode idear Det veit alle vi som faktisk har lese den norske grunnlova som blei laga dette året Der er det masse gode idear Oppsiktsvekkande gode idear Dette er naturligvis ikkje spesielt norske idear Dette var idear som fanst i verden på denne tida og som dei som laga grunnlova gjorde om til noko som kunne fungere i Norge Og denne grunnlova gjeld altså framleis Lova har blitt forandra litt men likevel Ideane til grunnlovsmakarane er framleis i stor grad dei ideane vi styrer samfunnet etter Og dette blei altså skrive i 1814 Det er ganske imponerande 1814 er veldig lenge sidan Det er faktisk veldig lenge sidan Den gongen i 1814 var det altså ein gjeng som var samla på Eidsvoll Dei var ikkje der spesielt lenge heller Og det dei kom opp med var eit dokument som slår fast at Norge skal vere fritt og uavhenging at Norge skal ha ei lovgivande ei utøvande og ei dømmande makt at Norge skal vere eit monarki og det skal vere trykkefridom og rettstryggleik Dette er ikkje dårlig etter nokre dagar på seminar på Eidsvoll Eg har sjølv vore på seminar på Eidsvoll Viss det seminaret hadde vore grunnlovsforsamlinga så ville Norge i dag hatt ei grunnlov der det stod Paragraf 1 Scjschjakaduhaeinteæl Det var eit sånt seminar Dei fleste bedrifter og organisasjonar arrangerer sånne seminar med jamne mellomrom utfrå ein tanke om at folk flest jobbar betre saman viss dei eit par gonger i året hjelper kvarandre i seng på eit Rica hotell Og det er då det kan vere lett å tenke at vi som lever no er ein stusslig gjeng For det kjem jo aldri noko fornuftig ut av seminar i våre dagar I 1814 kom dei altså opp med ei heil grunnlov Og det er jo ikkje sånn å forstå at folk i 1814 var smartere enn vi er i dag Absolutt ikkje Tvert imot Folk var ikkje smarte i det heile tatt i 1814 Heller ikkje dei som laga grunnlova var spesielt smarte I tillegg til alle dei knakande gode ideane så stod det nemlig også ein heil del teite ting

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/aktuelt/Are-Kalvos-17-mai-tale-i-Berlin-2013-/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive