archive-no.com » NO » N » NORWEGEN.NO

Total: 1092

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bilaterale forbindelser
  aspekter Det finnes knapt et eneste irritasjonsmoment i forholdet mellom våre to land Regjeringen har en egen Tysklandsstrategi for å videreutvikle forbindelsene ytterligere Tyskland er Norges tredje største eksportmarked og vår nest største handelspartner Tyskland er et viktig marked for norsk gass fisk og bildeler og det største markedet for norsk reiselivsnæring Samarbeidet innen næringsliv teknologi forskning vitenskap forsvar er betydelig Også i utenriks sikkerhets og forsvarspolitikken er Tyskland en av Norges nærmeste samarbeidspartnere både i NATO og i tilknytning til saker som berører norske interesser i EU Tyskland og Norge har sammenfallende synspunkter innen en rekke internasjonale spørsmål blant annet knyttet til multilateralt samarbeid fredsarbeid og nedrustning De kulturelle båndene mellom Tyskland og Norge er meget sterke og Tyskland er et av de aller viktigste markedene for alle deler av norsk kunst og kultur Tyskland er et svært viktig springbrett for internasjonal satsing noe som gjør at interessen blant norske musikere forfattere og kunstnere for å arbeide her er meget stor Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 28 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im Felleshus eröffnet Design aus dem Norden im Felleshus

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/tyskland/fakta/bilaterale/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Politikk
  er visekansler og næringsminister i koalisjonsregjeringen Det sosialdemokratiske partiet SPD gjorde i 2009 sitt dårligste valg i forbundsrepublikkens historie og gikk i opposisjon etter å ha regjert Tyskland sammen med CDU i 2005 2009 Situasjonen i Europa sosialpolitikk minstelønn familiepolitikk og energipolitikk er noen av temaene som står sentralt på den innenrikspolitiske dagsordenen i Tyskland Den demografiske og økonomiske utviklingen i Tyskland har økt bevisstheten rundt familiepolitikk inkludert barnehageutbygging Diskusjoner om nødvendige og tøffe sparetiltak for å styrke tysk konkurranseevne inkludert offentlig gjeldsnedbygging preger også debatten Regjeringen besluttet i 2011 å gradvis utfase bruken av energi fra kjernekraftverk og stenge de tyske kjernekraftverkene innen 2022 Det legges stor vekt på å sikre de strategiske og langsiktige energiforsyningene til Tyskland Russland er den største og Norge den nest største eksportøren av gass til Tyskland Utenrikspolitikk Siden gjenforeningen har Tyskland styrket sin internasjonale rolle Den tyske regjeringen legger stor vekt på forpliktende internasjonalt samarbeid og arbeidet innen multilaterale organisasjoner som EU NATO og FN Tyskland framstår i dette arbeidet som en viktig konsensusbygger En sentral målsetting i tysk utenrikspolitikk er å videreutvikle den europeiske integrasjonen og styrke det transatlantiske samarbeidet Et nært samarbeid med Russland er også prioritert Tyskland var ikke fast medlem av Sikkerhetsrådet i 2011 2012 Sentrale elementer i tysk utenrikspolitikk er å arbeide aktivt for fred demokrati menneskerettigheter og dialog mellom kulturer Det tyske engasjementet er omfangsrikt FN er en sentral arena for konfliktforebyggende og fredsbevarende arbeid Med over 4000 soldater er Tyskland tredje største troppebidragsyter til Afghanistan Sikkerhet og utvikling i Afghanistan er prioritert De tyske militære styrkene er konsentrert i Nord Afghanistan Europapolitikk Utvidelse og fordypning av samarbeidet i EU er en helt sentral søyle i tysk utenriks politikk Tyskland er EUs største medlemsland med høyest innbyggertall og størst økon omi De tysk franske forbindelsene preges av

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/tyskland/fakta/politikk/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Økonomi
  den tyske økonomien med bil elektroteknikk maskinbygg og kjemi som de viktigste industriene Den eksportrettede tyske økonomien er imidlertid fortsatt sårbar for den vedvarende resesjonen i store deler av Europa Utviklingen flatet ut ved utgangen av 2012 og regjeringens vekstprognose for 2013 er kun 0 8 Prognosen for 2014 er 1 6 Utflatingen forårsakes av at det økonomiske uføret i Europa i stor grad belaster den tyske økonomien Usikkerheten demper innenlandske investeringer og etterspørsel og utenlandshandelen kan i mindre grad bidra til ekspansjon pga betydelige økonomiske problemer hos viktige europeiske handelspartnere Rundt 40 av tysk eksport går i dag til eurosonen og rundt 60 til EU samlet men disse andelene er synkende Positive signaler fra verdensøkonomien gjør at man likevel regner med tysk vekst i 2013 Myndighetene forventer at den positive utviklingen i arbeidsmarkedet gode lønnsoppgjør og derved en sterkere innenlands etterspørsel vil bidra til vekst i 2013 i større grad enn tidligere Stor fleksibilitet i arbeidslivet hovedsakelig gjennom kurzarbeit en form for statsstøttet permittering og den stabile tyske økonomien bidrar til lav arbeidsledighet Arbeidsledigheten er fortsatt betydelig høyere i øst enn i vest Regjeringen legger stor vekt på konsolidering av statsbudsjettet På grunn av et stort overskudd i trygdesystemet oppnådde man et overskudd i statsfinansene på 0 1 av BNP i 2013 I 2013 forventes et underskudd på 0 5 Den grunnlovfestede gjeldsbremsen innebærer at føderale myndigheters årlige låneopptak fra 2016 vil være begrenset til 0 35 av BNP Den samlede tyske statsgjelden utgjør om lag 81 7 prosent av BNP altså betydelig over ØMUs tillatte grenseverdi på 60 Tysklands økonomiske politikk vil i 2013 fortsette å dreie seg om håndtering av krisen i eurosonen og arbeidet med å etablere varige mekanismer som kan gjenopprette tilliten til euroen og forhindre nye kriser av denne type og samtidig skape ny

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/tyskland/fakta/okonomi/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Reiseregistrering
  å gjennomføre registrering du må ha mobiltelefon tilgjengelig Hvem bør registrere seg Alle nordmenn bosatt i utlandet Alle nordmenn som skal reise til land utenfor Europa og Nord Amerika Gå til www reiseregistrering no for mer informasjon Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 28 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im Felleshus eröffnet Design

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/tyskland/reise/Reiseregistrering/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Naturkatastrofer
  med tidvis store snømengder med derpå følgende fare for snøskred I Rhindalen har det tidvis forekommet mindre jordskjelv men disse har hittil ikke ført til skader av større art Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 28 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts von Königin Sonja Play Nordic im

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/tyskland/reise/natur/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Reiseforsikring
  alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd også de med liten skrift og vær blant annet oppmerksom på følgende Dekker forsikringen det landet du skal reise til Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom kroniske lidelser Dersom du har en sykdom kronisk lidelse bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker og ikke dekker Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet bør du tenke igjennom hva du skal gjøre og hvordan du skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus bør du også ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet for eksempel ekstremsport bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring Når du reiser innenfor EØS området og Sveits bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort som du kan bestille på følgende måter 1 Via internettsiden til NAV www nav no 2 Via SMS til 26626 Kort mellomrom fødselsnummer 11 siffer 3 NAV automatiske servicetelefon 810 33 810 4 Henvendelse til NAV Helsetjenesteforvaltning Servicesenter 0047 33 51 22 80 Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets statsborgere men dekker eksempelvis ikke ekstra utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke utenfor Norden Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet bør du kontakte forsikringsselskap alarmsentral eller turoperatør Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon De aller fleste utenlandsreiser forløper uten problemer Godt forarbeid er viktig spesielt hvis reisens formål er behandling Husk

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/tyskland/reise/reiseforsikring/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Praktiske opplysninger
  butikker bank off kontorer Butikker fra 09 00 10 00 til 18 00 19 00 20 00 lørdag til 14 00 20 00 Bank fra 08 30 09 00 til 17 00 ikke lørdager Nasjonale helligdager i tillegg kommer lokale helligdager som varierer fra delstat til delstat 1 januar Langfredag 2 påskedag 1 mai Kristi Himmelfartsdag 2 pinsedag 3 oktober Nasjonaldagen 1 og 2 juledag Nødtelefoner Opplysningen 11833 for Tyskland 11834 for utlandet Ambulanse 112 Politi 110 Brann ulykker 112 Strøm 230 volt Norges ambassade Kgl Norwegische Botschaft Rauchstrasse 1 10787 Berlin Tel 49 30 50 50 58 600 i Tyskland 030 50 50 58 600 Faks 49 30 50 50 58 601 i Tyskland 030 50 50 58 601 e post emb berlin mfa no Hjemmeside www norwegen no Utenfom ambassadens åpningstid vil man i nødtilfeller få kontakt med ambassaden på ambassdens ordinære telefonnummer Via dette nummeret blir du automatisk viderekoblet til de operative senteret i Utenriksdepartementet i Oslo Oversikt over samtlige honorære konsulater i Tyskland finnes her http www norwegen no Embassy Kontaktdaten Konsulate1 Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 28 Ausstellung im Felleshus Mette Tronvolls Porträts

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/tyskland/reise/praktisk/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Sikkerhet
  terrorangrep de fleste steder i verden Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler Tyske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen etter denne Beredskapen er høynet og det er innført økt sikkerhetskontroll ved flyplasser jernbanestasjoner havner mv Mer informasjon og reiseråd finner du på Utenriksdepartementets landsider Tilbake til toppen id ctl00 Main MainBodyRegion MainBodySelector body MainBodyFooter1 ucSocialSharing uxSocialMedialink class addthis button Kalender september 28 Ausstellung im

  Original URL path: http://www.norwegen.no/Norsk/tyskland/reise/sikkerhet/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive •