archive-no.com » NO » N » NPOLAR.NO

Total: 452

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Visste du at hunder er forbudt i Antarktis? | Sørpolen 1911-2011
  hundepassere Hundene gjorde det mulig å ta seg effektivt frem på det islagte kontinentet Ekspedisjonen foretok flere korte sledeturer til østsiden av Kapp Adare og lengre kartleggingsturer til områder lenger unna Da Roald Amundsen erobret Sørpolen i 1911 var suksessoppskriften basert på hurtig og effektiv transport med hundespann til polpunktet Polheim Han brakte med seg 98 usikkert antall hunder til Antarktis for det meste hunder innkjøpt fra Grønland I forkant av fremstøtet mot polpunktet ble det satt ut depoter med mat og utstyr Depotene ble merket med tørrfisk slik at hundene på avstand skulle få ferten av lukta og treffe rett på depotene Underveis til Sørpolen ble flesteparten av hundene slaktet ned og brukt både som hunde og menneskeføde på stedet som fikk navnet Slakteren Førerhunden til Roald Amundsen het Obersten og var en av de 11 hundene som returnerte fra Sørpolen og ble med Fram videre til Argentina hvor resten av hundene døde av sykdom eller ble solgt Bare Obersten returnerte levende tilbake til Norge På senere ekspedisjoner ble det også benyttet hunder selv etter at beltebil var tatt i bruk Hundene var pålitelige og for mange ble hundene viktige for trivselen Mange ekspedisjonsmedlemmer både koste og pratet med

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-12-hunder-er-forbudt-i-antarktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at den første kvinnen som gikk til Sørpolen var norsk? | Sørpolen 1911-2011
  har også markert seg i Antarktis Caroline Mikkelsen kona til hvalfangstkaptein Klarius Mikkelsen var den første kvinnen som gikk i land på kontinentet 20 februar 1935 Monica Kristensen Solås har deltatt som forsker glasiolog på flere ekspedisjoner til Antarktis Første gangen var i 1980 81 da hun var med på en britisk Antarktisekspedisjon I 1984 85 deltok hun på Norsk Polarinstitutts ekspedisjon med kystvaktskipet K V Andenes og i 1986 87 organiserte og ledet hun en hundesledekspedisjon som skulle følge Roald Amundsens rute til Sørpolen Ekspedisjonen måtte snu ved 85 59 S I 1991 92 etablerte Kristensen Solås forskningsstasjonen Blåenga i Coats Land Vest Antarktis Dette var første sesong av Aurora programmet som var et treårig klimarelatert forskningsprosjekt innenfor meteorologi glasiologi og oseanografi Det skulle foregå på Filchnerisen der det tidligere ikke var gjort slike undersøkelser Denne sesongen gjorde hun også første framstøt for å finne teltet som Roald Amundsen satte igjen på Sørpolen i 1911 Teltet var tenkt utstilt under OL på Lillehammer i 1994 Kristensen Solås lyktes ikke med å finne teltet men gjorde et nytt forsøk sesongen 1993 94 da hun ledet sin neste forskningsekspedisjon til Antarktis Heller ikke denne gangen fant ekspedisjonen teltet som antas å

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-11-den-forste-kvinne-som-gikk-til-sorpolen-var-norsk.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at Antarktis har sin egen filmfestival? | Sørpolen 1911-2011
  Deltakerne lager en liste over elementer som filmen skal inneholde og innen 48 timer skal filmen være ferdig laget I 2009 deltok den norske stasjonen Troll i Dronning Maud Land med filmen Hunger at Troll Filmen skulle inneholde en sint kokk en rar hatt vil du kjøpe en hund en dorull og lyden når en åpner en boks eks colaboks Etter iherdig innsats klarte det norske overvintringsteamet å få ferdig

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-10-antarktis-har-egen-filmfestival.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at det var hvalfangsten som satte fart i kartleggingen av Antarktis? | Sørpolen 1911-2011
  Foto Gudmund Melland og Yngve Melvær Norsk Polarinstitutt Norvegia ekspedisjonene betegner fire norske antarktisekspedisjoner som ble gjennomført i perioden 1927 1931 De skulle utforske hvalforekomster i Sørishavet men de utførte også forskning og kartla ukjente områder På den fjerde og siste Norvegia ekspedisjonen ble fly for første gang brukt til å rekognosere og kartlegge større områder Den første rene kartleggingsekspedisjonen ble gjennomført i 1936 Da tok man i bruk en ny kartleggingsmetode kalt fotogrammetri som bygger på konstruksjon av kartdata fra flybilder En fotograferte på skrå fra flyet mot bakken og ikke vertikalt som er det vanlige i dag I lengderetningen ble det fotografert med 60 overlapp mellom bildene slik at en i et stereoskop kan se tredimensjonalt Dermed er det mulig å gjenskape terrenget og konstruere høydekurver Hovedoppgaven for ekspedisjonen var kartlegging av området mellom 20 vestlig og 45 østlig lengde altså området Dronning Maud Land som Norge to år senere annekterte Den kartleggingsvirksomheten norske ekspedisjoner utførte i denne perioden var en medvirkende årsak til at Norge fikk akseptert Dronning Maud Land som norsk kravområde Etter andre verdenskrigen har Norge hatt flere kartleggingsekspedisjoner i Antarktis og hovedmålet har vært å gjennomføre flyfotografering og geodetiske arbeider landmåling som grunnlag for

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-09-hvalfangsten-satte-fart-i-kartleggingen-av-antarktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at på Troll-stasjonen i Antarktis hentes det ned satellittdata fra verdensrommet? | Sørpolen 1911-2011
  2011 Illustrasjon ESA Trollsat er en bakkestasjon for nedlesing av satellittdata som gir oss viktig klima miljø og værdata Dataene brukes både til forskning og til annen miljøovervåkning Satellittstasjonen TrollSat er en milepæl i miljøovervåkningen fra satellitt sa statsminister Jens Stoltenberg da han åpnet TrollSat ved den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land 19 januar 2008 Trollsat samarbeider med SvalSat på Svalbard og det er laget en pol til pol løsning som gjør det mulig å lese data to ganger pr omløp Satellittstasjonen er etablert av Kongsberg Satellite Services KSAT og ligger ved forskningsstasjonen Troll Polarinstituttet bruker satellittdata som hentes ned ved TrollSat i sine forskningsprosjekter i Antarktis og til kartlegging og effektiv overvåking av isbreer og sjøis i Antarktis Det er også bygd en bakkestasjon ved Troll som en del av et kommende sivilt europeisk satellittnavigasjonssystem Galileo Galileo er i motsetning til GPS et system under sivil kontroll og bygget etter sivile behov og vil etterhvert bestå av 30 satellitter og med bakkestasjoner over hele verden Systemet vil bedre søk og redningstjeneste og overvåking av miljø og skipstrafikk Systemet vil gjennom mer presise navigasjoner sikre ferdsel på sjøen i luften og på land En kombinasjon av GPS og

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-08-satelittdata-hentes-til-troll-fra-verdensrommet.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at krillstimer i Antarktis kan dekke flere kilometer i hver retning med inntil 30 000 krill per kubikkmeter? | Sørpolen 1911-2011
  ein viktig del av det antarktiske dyrelivet og er hovednæringskilden for flere arter høyere i økosystemet Foto Tor Ivan Karlsen Norsk Polarinstitutt Antarktis krillen er hovednæringskilden for flere arter i det Antarktiske marine økosystemet og dette gjør denne krillen til en nøkkelkomponent i økosystemet Krillen blir ca seks cm lang veier 20 gram og kan bli syv år gammel Den inneholder mye fett og forekommer i store svermer som gjør den til et enkelt og næringsrikt byttedyr for sjøfugl pingviner seler og hval og den er også ettertraktet av trålfiskere Som andre krepsdyr har krillen et ytre skall som skiftes med jevne mellomrom Fra ett skallskift til et annet kan krillen i gode perioder vokse mens den i perioder med lite mat kan krympe Antarktisk krill Euphausia superba regnes som en kaldtvannsart og trives best når sjøtemperaturen er lavere enn 2 C På vinteren er den avhengig av havis for beiting på isalger som vokser på undersiden av havisen Derfor vil krillen være svært sårbar for økende sjøtemperatur og reduserte mengder havis I dag er det store usikkerheter omkring bestandstørrelsen men den rapporteres å være et sted mellom 50 og 500 millioner tonn Fisket på krill i Sørishavet forvaltes av

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-07-krillstimer-i-antarktis-kan-dekke-flere-kilometer-i-hver-retning.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at den tykkeste isen i Antarktis er hele 4776 meter tykk? | Sørpolen 1911-2011
  hentet opp under Trans Antarctic Scientific Traverse Expeditions TASTE IDEA i 2007 2008 Foto Jan Gunnar Winther Norsk Polarinstitutt På Wilkes land som ligger mellom 100 og 140 grader øst i Antarktis er isen på sitt tykkeste mens resten av isen i Antarktis er gjennomsnittelig 2000 meter tykk Ved Dome C på østsiden av Antarktis har forskere hentet opp en iskjerne på 3201 meter som er den hittil lengste iskjernen

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-06-den-tykkeste-isen-i-ntarktis-er-4776-meter-tykk.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at Norge var med på å arrangere den første internasjonale ekspedisjon til Antarktis? | Sørpolen 1911-2011
  Norge Sverige England Canada og Australia Professor H U Sverdrup var formann og John Giæver fra Norsk Polarinstitutt var ekspedisjonsleder Ekspedisjonen introduserte nye metoder som senere er blitt standard og oppnådde store resultater Ekspedisjonsmedlemmer og utstyr ble fraktet til Dronning Maud Land i Antarktis med selfangeren Norsel og ankret opp i Norselbukta hvor de opprettet stasjonen Maudheim på isbremmen Gjennom den første vinteren ble det foretatt kontinuerlige meteorologiske glasiologiske og seismiske undersøkelser samtidig som vårens og sommerens sledeturer ble planlagt treningen av trekkhundene kom i gang og det ble gjennomført depotturer og lengre turer innover kontinentet Det ble brukt både hundespann og beltebil på turene Norsel kom med nye forsyninger etter ett år og Maudheim var rustet for en ny overvintring men denne vinteren skulle bli dramatisk på flere måter Den 24 februar 1951 dro fire av ekspedisjonsmedlemmene med beltebil til Norselbukta men flere hundre meter av isbremmen løsnet og beltebilen havnet i sjøen Tre ekspedisjonsmedlemmer druknet mens Stig Hallgren kom seg opp på et isflak og ble reddet etter 13 timer Dette satte sitt preg på ekspedisjonen som bare noen måneder senere måtte gjennom nye prøvelser Geolog Alan Reece fikk en steinsplint i øyet og i slutten av juli

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-05-norge-var-medarrangor-for-den-forste-internasjonale-ekspedisjon-til-antarktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive •