archive-no.com » NO » N » NPOLAR.NO

Total: 452

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Visste du at den første norske oljealderen fant sted i Antarktis? | Sørpolen 1911-2011
  med en svensk ekspedisjon ledet av Otto Nordenskiöld Larsen så at det var godt med hval i områdene rundt Sør Georgia og brukte sine erfaringer fra nord til å etablere hvalstasjon på Grytviken på Sør Georgia i 1904 godt hjulpet av argentinsk kapital Dette markerte starten for den moderne hvalfangsten i Antarktis Det startet med landbaserte stasjoner på Sør Georgia og Deception Island Da det ble fritt for hval i nærområdene ble det bygd flytende kokerier skip som lå i smult farvann hvor oljen kunne bli kokt Det var kun oljen og bardene som ble brukt Oljen var ettertraktet og ble brukt til å lage såpe og margarin mens bardene ble brukt i korsetter Små hvalbåter ble sendt ut fra kokeriet for å skyte hval Når hvalen var skutt ble det pumpet luft i hvalskrotten så den kunne holde seg flytende og flagget til rederiet ble plantet i hvalskrotten Senere ble hvalskrottene sanket inn og slept til hvalkokeriet hvor de ble flenset ved skipssiden og så ble spekket heist opp på dekk for å kokes Etter hvert ble hvalfangsten pelagisk med fabrikkskip med stor rekkevidde Med slike fabrikkskip kunne man operere hele sesongen i åpent farvann uavhengig av landstasjoner dermed unngikk rederiene å måtte betale avgifter til stasjoner med lisenser I akterenden på fabrikkskipene var det mulig å dra hvalskrotten om bord via en opphalingsslipp Anders Jahre fikk bygget det første spesialbygde fabrikkskipet Kosmos I som hadde plass til å flense hele 5 hvaler samt plass for koking og et sjøfly på dekket Skipet var dyrt å bygge men ble nedbetalt på to år Så mange som 10 000 nordmenn var på det meste i denne næringa De jobbet for rederier fra Vestfold men også for utenlandske selskaper Det var en tøff og farlig jobb I perioden 1903 1923 døde

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-04-den-forste-norske-oljealderen-fant-sted-i-antarktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at det finnes norske kunstverk i Antarktis? | Sørpolen 1911-2011
  veggene på Troll trengte å fylles med noe som overvintrerne kan beskue de lange vintermånedene de er isolert på stasjonen I samarbeid med KORO Kunst i Offentlige Rom gjennomførte derfor Norsk Polarinstitutt et kunstprosjekt som resulterte i at det nå henger spesiallaget kunst på stasjonens vegger Kunstnerne Arvid Sveen Jenny Rydhagen og Jenny Marie Johnsen fikk oppdraget med å utsmykke stasjonen og alle tre lot seg inspirere av forskningsmateriale og historisk materiale som bilder dokumenter og brev i sitt arbeid med verkene Arvid Sveens verk Åpent Vann Spor og tegn består av fire fotografier med fire ulike horisontlinjer I hvert fotografi er det kopiert inn håndskrevne tekstfragmenter fra ulike norske Antarktisekspedisjoner Jenny Rydhagens verk Whiteout består av seks foto som belyser hvordan landskapet i Antarktis har en mytisk appell til de fleste mennesker i kraft av det er et relativt nyoppdaget land og at det på grunn av sitt harde klima og øde beliggenhet er såpass utilgjengelig Bildene kombinerer sitater fra Antarktisoppdagere og foto av gjenstander fotografert gjennom makrolinse som gir assosiasjoner til snø is eller hav Jenny Marie Johnsens verk ARKTIS ANTARKTIS Columnar Granular består av fem foto som har utgangspunkt i bilder forskere fra Norsk Polarinstitutt har tatt

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-03-det-finnes-kunstverk-i-antarktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at den første kvinne i Antarktis var norsk? | Sørpolen 1911-2011
  Polarinstitutt Caroline Mikkelsen var med hvaloljetankeren M S Thorshavn til Antarktis i 1935 Skipper om bord på skipet var Klarius Mikkelsen som Caroline var gift med Den 20 februar tok sju av mannskapet samt Caroline og hennes mann seg inn til land i en livbåt De fant en smal vik hvor det var mulig å gå i land nær en fjellkjede som de ga navnet Vestfoldfjellene Fjellkjeden ble oppkalt etter området i Norge hvor Lars Christensens hvalfangstkompani hadde sitt hovedsete Mannskapet og Caroline heiste det norske flagget og bygde en varde på stedet som lå på 68 grader 23 minutter sør og 78 grader 36 minutter øst Stedet var befolket med flere pingvinkolonier og pingvinungene var midt i myteperioden da de fikk norsk besøk Hele området var dekket av et metertykt guanolag fuglegjødsel Det ble tid til et festmåltid som besto av kaffe og smørbrød før det bar om bord i Thorshavn igjen og ferden fortsatte langs den ukjente kysten og isbarrieren Området fikk navnet Ingrid Christensen Land til ære for kona til eieren av hvalfangstkompaniet Lars Christensen Ingrid Christensen dro to år senere til Antarktis Caroline Mikkelsen fikk et fjell oppkalt etter seg Området hvor de hadde gått i

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-02-den-forste-kvinne-i-antarktis-var-norsk.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at havet stiger med 60 meter hvis all isen i Antarktis smelter? | Sørpolen 1911-2011
  globale havnivå mye mindre enn 60 meter Men hvor mye mindre er et vanskelig spørsmål som verdens forskere for tiden studerer intenst Antarktis er et digert kontinent og holder fantastiske mengder vann i form av is Illustrasjon Norsk Polarinstitutt For ti år siden var den alminnelige oppfatningen blant forskere at innlandsisen i Antarktis kom til å øke sin masse hvis den globale temperaturen steg Det er fordi høyere lufttemperatur fører til mer nedbør og for kalde Antarktis sin del betyr det mer snø På den måten vokser innlandsisen Snøen som faller over Antarktis binder opp vann som ellers ville ha oppholdt seg i verdenshavene Ergo var resonnementet at Antarktis under en global oppvarming ville bidra til å senke havnivået Nye målinger fra satellitt og forskning har endret denne oppfattelsen Antarktis er et nediset kontinent hvor mesteparten av isen ligger høyt over havet Der innlandsisen møter havet danner den imidlertid store flytende isbremmer som utgjør ca 10 av isen i Antarktis Isbremmene er i kontakt med havet som kan svekke og smelte dem Spesielt på Den antarktiske halvøy har flere av isbremmene kollapset de siste ti årene Isbremmene fungerer som en slags propp som holder igjen isen som ligger på land

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-11-01-havet-stiger-60-meter-hvis-isen-i-antarktis-smelter.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at Noreg har lange tradisjonar for forsking i Antarktis? | Sørpolen 1911-2011
  fekk utrusta ein ekspedisjon som bestod av norske ekspedisjonsmedlemmar og vitskapsfolk i 1898 Ekspedisjonen var finansiert i England John Snuggerud nyttar eit sørlyskamera frå den norske antarktisekspedisjonen 1956 60 Foto Norsk Polarinstitutt Så tidleg som i 1920 og 1930 åra dreiv nordmenn omfattande forsking i Antarktis for det meste på ekspedisjonar som kombinerte kvalfangst og forsking Etter andre verdskrigen blei det større fokus på vitskapleg aktivitet med to viktige milepålar i norsk antarktisforsking den felles norsk britisk svenske Maudheim ekspedisjonen frå 1949 til 1952 og etableringa av Norway Station i Dronning Maud Land 1956 60 i samband med det internasjonale geofysiske året i 1957 58 Noreg var dessutan aktiv i etableringa av den internasjonale komiteen for forsking i Antarktis Scientific Committee on Antarctic Research SCAR og var raskt ute med å ratifisera Antarktistraktaten i 1959 I Antarktis har Norsk Polarinstitutt arrangert ekspedisjonar jamleg sia 1976 NARE Norwegian Antarctic Resarch Expeditions er ein ekspedisjonsramme som legg til rette for gjennomføring av all statleg finansiert antarktisforsking Hovudformålet med NARE er å innhenta kunnskap for betre forståing av naturlege og menneskeskapte klimaendringar Forskingsprosjekta fokuserer på biologi glasiologi paleoklimatologi historisk klimakunnskap fysisk oseanografi og miljøovervaking I 1989 90 blei det bygd ein norsk forskingsstasjon

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-31-noreg-har-lange-tradisjonar-for-forsking-i-antarktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at Sørpolen er det same som Sydpolen? | Sørpolen 1911-2011
  seg over tid I løpet av dei siste hundre åra har det skjedd ei utvikling i bokmål der dei opphavleg danske formene har blitt svekka til fordel for meir norskklingande skrivemåtar Syd vil i dag ofte oppfattast som ei meir gammaldags variant enn sør Likeins er den gamle nynorskforma sud ikkje gangbar i dag I gjeldande norsk rettskriving heiter det Sørpolen på nynorsk mens både Sørpolen og Sydpolen er lovlege skrivemåtar på bokmål I offentleg forvaltning vil det vera nærliggjande å bruka forma Sørpolen som altså er felles for dei to norske rettskrivingane Munnleg språkbruk er lite normert i Noreg og her står ein ganske fritt Det er stor interesse for polarhistoria og mange føretrekkjer framleis å nytta den gamle varianten Sydpolen som inneheld ein sterkare historisk dåm av heltemot Og på bokmål er dette altså heilt ok På ulike europeiske språk kan det heita south sud süd syd sør sör söder sur zuid På gammalnorsk heitte det suðr eit godt døme på at eit ord vandrar og opptrer i ulike former i ulike språk På nordsamisk heiter Sørpolen Lullipola Val mellom syd og sør heng altså saman med val av skriftspråk bokmål nynorsk og kontekst historie kontra det dagsaktuelle

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-30-sorpolen-er-det-same-som-sydpolen.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at Antarktis er det tørreste kontinentet på jorda? | Sørpolen 1911-2011
  alt vannet ved å frese opp is fra området rundt før det fraktes til stasjonen På Troll smeltes isen ved å bruke overskuddsvarme fra strømaggregatene på stasjonen I løpet av året brukes det mye vann til de som oppholder seg på stasjonen både til matlaging og drikke og til vask og oppvask dusj til toalettspyling og til å fylle badestampen de gangene den er i bruk I gjennomsnitt går det

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-29-antarktis-er-det-torreste-kontinentet-pa-jorda.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at det bor nordmenn i Antarktis? | Sørpolen 1911-2011
  Oddvar Bergdal Norsk Polarinstitutt I sommersesongen som er fra november til februar er det derimot full aktivitet på Troll Alle jobber lange dager helt fram til det siste flyet forlater Troll i slutten av februar Arbeidet i sommersesongen består av å drive stasjonens infrastruktur annet arbeid i tilknytning til stasjonen og å delta på transportoppdrag På vinteren har hver person hovedansvar for sitt spesialfelt Besetningen består av mekaniker lege elektriker kokk driftstekniker og forskningstekniker Det velges også en stasjonssjef blant disse Flere år har det deltatt kvinner men flertallet er menn Om vinteren er Troll fysisk isolert men stedet har satellittforbindelse Overvintrerne kan ringe og sende e post surfe på nettet og se på TV Her finnes det også mange TV spill og et bibliotek Både trimrommet og den særegne naturen utenfor stasjonsveggene er populær å oppsøke Hvis det er nok snø og ikke for kaldt kjøres det opp skispor og like ved stasjonen er det en bakke med fine muligheter til å kjøre telemark Troll har også sin egen ti på topp med poster på ti ulike fjelltopper i nærområdet Maten på Troll er så nær et vanlig norsk kosthold som mulig Det kjøpes inn mat til stasjonen én gang i året Da fylles tre containere med alt hva man trenger av mat for et helt år som så blir skipet ned til iskanten og fraktet inn med bandvogn over en distanse på 300 km til stasjonen Tidlig på vinteren går det tomt for frukt og grønnsaker og man må klare seg uten dette helt til første fly kommer inn i november Nærmeste nabo til Troll er den Sørafrikanske basen Sanae IV Den ligger ca 300 kilometer unna Mellom Sanae og Troll er det en stor isstrøm som det er farlig å ferdes på med snøscooter så det blir

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-28-det-bor-nordmenn-i-antarktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive