archive-no.com » NO » N » NPOLAR.NO

Total: 452

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Visste du at to samer deltok på den første overvintringen på det antarktiske kontinent? | Sørpolen 1911-2011
  Norsk Polarinstitutt I 1898 la det britiske skipet Southern Cross avgårde med kurs mot sør Målet var Antarktis Om bord i skipet befant det seg en norsk ekspedisjonsgruppe og ekspedisjonen var ledet av Carsten Borchgrevink fra Christiania De to samene Per Savio og Ole Must fra Sør Varanger var også blant besetningen de var hyret med på ekspedisjonen som hundepassere Målet med ekspedisjonen var å finne den magnetiske sørpol og om mulig gjøre et fremstøt mot selve polpunktet Ekspedisjonen ble privat finansiert av den britiske avisutgiveren George Newnes Ferden til Antarktis gikk smertefritt Skipet kastet anker i Hvalbukta innerst i Rosshavet og Borchgrevinks ekspedisjon overvintret på Kapp Adare i to ferdighus de hadde med seg Dette ble den første ekspedisjon som overvintret på det antarktiske kontinent Ved et uhell kom de to samene til å bli de første som tilbrakte natta på kontinentet Dette skjedde før ekspedisjonen hadde funnet en egnet plass for overvintring En dag Per Savio og Ole Must var ute med hundene blåste det opp til storm og skipet ble nødt til å legge ut mot åpent hav for å ri av stormen Savio og Must ble værende igjen på land sammen med hundene noe som gikk

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-27-to-samer-deltok-pa-den-forste-overvintringen-i-antarktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Visste du at det finnes vann under isen i Antarktis? | Sørpolen 1911-2011
  tykk is er betraktelig mindre enn først antatt Trans Atlantic Scientific Traverse Expeditions Ice Divide of East Antarctica TASTE IDEA 2007 2008 Foto Stein Tronstad Norsk Polarinstitutt Målingene ble foretatt under den norsk amerikanske forskningstraversen TASTE IDEA som foregikk med beltevogner fra den norske stasjonen Troll i Dronning Maud Land til Sørpolen under Det internasjonale polaråret 2007 2008 Breradardata fra traversen viser at vannstanden i minst to av innsjøene har vært høyere enn i dag det vil si at de på et tidspunkt har tømt seg Data indikerer også at innlandsisen over store deler av området ligger oppå myke og våte sedimenter og ikke over innsjøer Det er også oppdaget andre innsjøer i nærområdet hvor vannstanden har sunket ganske nylig Resultatene av den nye forskningen peker mot at det er et dynamisk system av vann elver vannsig og våte sedimenter under isen Fra tidligere forskning er det kjent at vann og myke sedimenter på undersiden påvirker hvordan isen siger mot kysten noe som igjen har betydning for hvor raskt havnivået stiger Det viser seg at Recoveryområdet har de egenskapene som skal til for raskt å føre is fra det indre av Antarktis og ut til havet TASTE IDEA utførte de

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-26-det-finnes-vann-under-isen-i-antarktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at opphavet til namnet Antarktis eigentleg er «anti-Arktis»? | Sørpolen 1911-2011
  halvøya der mannskapet på kvalfangstskipet Jason i 1893 ga namn til mellom anna Foyn Coast og Mount Jason Vi finn òg mange norske stadnamn i området der Roald Amundsen og deltakarane på sørpolsekspedisjonen i 1911 passerte på tur frå Framheim til Sørpolen Alle som var med på Fram fekk namna sine på fjelltoppar i området Amundsen æra dessutan andre personar med namn mellom anna ga han namnet Mount Betty til eit fjell som heider til barnepassaren han hadde hatt då han var liten gut På 1920 og 1930 talet blei fleire norske vitskapelege ekspedisjonar sendt til Antarktis i regi av kvalfangstnæringa og både båtar og fly blei brukt til å utforske og kartleggje kyststrekningar rundt kontinentet Frå desse ekspedisjonane finn vi mellom anna namna på den dåverande norske kongefamilien langs kysten av det området som vi i dag kjenner som Dronning Maud Land Lenger aust i det som i dag er australsk kravsektor finn vi mellom anna Lars Christensen Coast Området er kalla opp etter skipsreiaren som finansierte dei norske kartleggingsekspedisjonane Noreg annekterte Dronning Maud Land i januar 1939 Etter andre verdskrigen vart eit stort fjellområde innanfor kysten kalla Heimefrontfjella som heider til den norske motstandsrørsla Mange terrengformasjonar i dette

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-25-antarktis-anti-arktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at det finnes troll i Antarktis? | Sørpolen 1911-2011
  Kveldssol på Troll Foto Stein Tronstad Norsk Polarinstitutt Stasjonen ligger langt unna kysten og er plassert på barmark i området Jutulsessen som er omringet av mektige fjell og nunatakker De fleste andre forskningsstasjonene i Antarktis er plassert på snø Det er hele 275 km å transportere forskningsutstyr drivstoff og annet utstyr til stasjonen fra kysten Transporten til stasjonen foregår med bandvogner som kjøres i kolonne over isen og er en strabasiøs og tidkrevende ferd Stasjonen er imidlertid lett tilgjengelig med fly sommerstid Troll Airfield som har en 3000 meter lang flystripe ligger på et område med knallhard blåis bare noen kilometer unna forskingsstasjonen Troll ble satt opp av den norske Antarktisekspedisjonen i 1989 90 og var i starten en sommerstasjon Stasjonen eies og drives av Norsk Polarinstitutt og ble betydelig oppgradert i 2005 da den åpnet som helårsstasjon Det var H M Dronning Sonja som foretok åpninga av den nye stasjonen Stasjonen kan huse åtte personer om vinteren og mange flere om sommeren Den fungerer som både en meteorologisk stasjon en strålingsstasjon for måling av blant annet UV stråling og en feltstasjon for glasiologiske biologiske og fysiske feltprogram Troll er fullstendig isolert i vintersesongen som varer fra mars til oktober

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-24-troll-i-antarktis.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at Dronning Maud Land var uutforska heilt til for berre 80 år sia? | Sørpolen 1911-2011
  meir enn hundre år frå von Bellinghausen sitt besøk i området til Dronning Maud Land vart utforska Då von Bellingshausen i januar 1820 registrerte ein posisjon i loggen sin om bord i seglskipet Vostok var han 30 kilometer utanfor kysten av Dronning Maud Land Det var den russiske tsar Alexander I som hadde utrusta ein ekspedisjon for å leita etter det store sørlige kontinentet ein meinte måtte finnast I 1819 la to skip ut frå St Petersburg Korvetten Vostok og eit støtteskip hadde til saman eit mannskap på nærmare to hundre personar Om von Bellinghausen såg kysten eller han bare såg is utanfor Dronning Maud Land veit vi ikkje sikkert Vêret vart dårleg og dei måtte trekkja seg attende ut av isen Det var den norske kvalfangsten i området som vekte norsk interesse for å kartleggja og seinare gjera krav på området Då Noreg i 1939 gjorde krav på den sektoren som ligg mellom 20 vest og 45 aust definerte Stortinget ikkje kravet verken i nord eller sør Ein brukte formuleringa med det landet som ligg innanfor denne stranda og det havet som ligg innåt blir dregen inn under norsk statsvelde Dronning Maud Land grenser til den britiske kravsektoren i

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-23-dronning-maud-land-var-uutforska-inntil-nylig.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at Antarktis har meir ferskvatn enn nokon anna stad på jorda? | Sørpolen 1911-2011
  Isdekket i Antarktis utgjer ca 91 av all is i verda og det er ca 86 av alt ferskvatnet på kloden som er bunde opp i form av is Men sjølv med alt dette ferskvatnet er Antarktis regna for å vere av dei tørraste stadane på jorda Oversiktskart over Antarktis Kart Norsk Polarinstitutt Antarktis er det kaldaste tørraste og mest forblåste kontinentet på jorda og også det høgaste når vi reknar gjennomsnittleg høgd over havet Nær 99 av kontinentet er dekt av ei iskappe med ei gjennomsnitthøgd over havet på om lag 2200 meter Kontinentet har eit areal på ca 14 millioner kvadratkilometer eit område som vert utvida til det dobbelte om vinteren når havisen strekkjer seg innpå 1000 km ut frå kysten Hovuddelen av Antarktis kontinentet ligg sør for 70 S sjølv om den antarktiske halvøya strekkjer seg nordover til ca 60 S Omkring kontinentet ligg Sørishavet eit havområde som isolerer Antarktis frå dei øvrige kontinenta Mesteparten av Antarktis er dekt av is men fleire stader stikk fjelltoppar nunatakar opp gjennom isen Vinson massivet i Vest Antarktis med sine 5140 m o h er det høgste fjellet i Antarktis I tillegg til nunatakane finst det større isfrie område såkalla

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-22-antarktis-ferskvatn.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at Antarktis er viet til fred og forskning? | Sørpolen 1911-2011
  Foto Jan Gunnar Winther Norsk Polarinstitutt Forskningen i Antarktis i årene etter det Internasjonale Geofysiske År IGY i 1957 1958 var dominert av nasjonale programmer og prioriteringer ofte lokalisert i nærheten av egne stasjoner Dette bildet har endret seg over tid og nådde en topp under den store internasjonale forskningsinnsatsen under Det internasjonale polaråret IPY i 2007 2008 Under IPY gikk mange nasjoner sammen om gjennomføring av ekspedisjoner som ingen nasjon alene kunne gjennomføre Denne internasjonale forskningsdugnaden bærer nå frukter ved at ny kunnskap kommer for dagen Hvordan økosystemene i Sørishavet reagerer på klimaendringer er en viktig problemstilling som det ble forsket på under IPY Dette er blant annet viktig for at vi skal ha en bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser spesielt er fangst av krill interessant i den sammenheng En annen problemstilling er hvilken rolle ismassene i Antarktis får på framtidas havnivå Tett befolkede områder i helt andre deler av verden blir berørt hvis isen i Antarktis blir mindre Krevende logistikk i Antarktis er også en drivkraft for at nasjoner har samarbeidet om fly og skipstransport stasjonsdrift og gjennom det også styrket sitt forskningssamarbeid Det internasjonale vitenskapelige samarbeidet i Antarktis er organisert gjennom Scientific Committee on Antarctic Research

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-21-antarktis-er-viet-fred-og-forskning.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Visste du at Amundsen egentlig skulle til Nordpolen? | Sørpolen 1911-2011
  om å bruke Fram for å nå Sørpolen Amundsen fikk låne skuta for å gjennomføre det Nansen hadde åpnet vei for med Fram ekspedisjonen i 1893 96 Amundsen var bedre forberedt han skulle ha med nykonstruerte vitenskapelige instrumenter og ville forhåpentligvis komme hjem med kunnskap som kunne gi vitenskapen en ny og bedre forståelse av det sentrale Arktis Mange ønsket også han skulle få plassert det norske flagget på Nordpolen I 1909 kom meldingen om at Frederick Cook hadde vært på Nordpolen like etter at Robert Peary hevdet å ha vært der I all hemmelighet endret Amundsen sin plan På Madeira samlet han sine menn på dekk og rullet ut et stort kart over Antarktis De skulle ta en avstikker til Sørpolen var beskjeden før de skulle starte på sin egentlige oppgave som var Polhavet og Nordpolen Nei du storeste alverden avsluttet Hjalmar Johansen brevet hjem med hvilken overraskelse Og det på et kvarter Vi går ikke mod nordpolen vi går mod sydpolen Amundsens kursendring var et sjansespill det nesten er vanskelig å skjønne dimensjonen av Han hadde ført alle bak lyset Stortinget Sponsorer som hadde gitt mye penger inn i prosjektet en rekke vitenskapsmenn som hadde investert tid og

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-10-20-amundsen-skulle-egentlig-til-nordpolen.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive