archive-no.com » NO » N » NPOLAR.NO

Total: 452

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Amundsens dagbok: mandag 05. desember 2011 | Sørpolen 1911-2011
  hinannen fårrå gå fårrann kann i sånnt vær ikke gå da vi bare uavladeli detter i fokskavlerne Enkelte a disse ær nåkkså store menn ikke noe å snakke Me ett lite tilrop tar hunnene sleerne åver me en viss glanns Skulle mann sell ha trokket ville de blit en en farli jåbb Di ællste a disse skavler ligger SO NV men a di nyere dannette ligger mange i N S

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-12-05.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Amundsens dagbok: søndag 04. desember 2011 | Sørpolen 1911-2011
  sett de i disse eine De har gått svært bra Terrenne har tillatt åss å kåmme fremm åmm enn me noe besvær Enkelte svære fokskavler har jo jitt anledning till enkelte kantringer å besvær på annen måte Vi har arbeidet åss fremm 20 kvm i dette blinne vær å ær fårr øieblikke 10 200 f o h efter kokning Ennu i fmd fanntes mange a di store isflater inn mellem

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-12-04.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: lørdag 03. desember 2011 | Sørpolen 1911-2011
  lykønsket alle værandre me å være kommet åver alle vanskliheter Menn nei takk san De var ikke så fort jort Pludsli hævet dær sei ett høidedrag fårrut å dalsekningen vi måtte ned i viste åss snart at hær lå vanskliheter nåkk Denn ene skrugar efter denn annen viste at hær hadde værrt ett vållsåmt åppstyr Å de viste sei snart Boms der lå Ws slee ned i en svær bunnløs sprekk me denn ene mei En ganske lei stilling Bj tok foto a denn De lykkes åss å få denn åpp ijenn uten skade Engang till hennte dette W Att hunnene fallt i å fårsvannt rett såmm de var å ble halt åpp ijenn skjedde minut fårr minut Nu vi arbeidet åss dåg helskjinnet åver å kåmm åpp på høidedrage De besto atter a klar is menn så åppfylt a skjulte sprekker att mann faktisk ikke kunne sette fot noe sted uten å trå jennem Heldivis var nessten alle disse sprekker fyllte menn enkelte var farlie nåkk De var en meget hår jåbb fårr bikjerne Bj fallt jennem menn fikk grepet sei i sleen Uten de hadde han værrt redningsløst fårrtapt Åsså åver dette svineri kåmm vi endli åver å

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-12-03.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: fredag 02. desember 2011 | Sørpolen 1911-2011
  å i sånnt vær farli fårrandring hadde funnet sted Trykket på åverflaten på dette åmmråde hadde værrt betydli større enn dær vi hadde færrdes di parr sisste dage Isen var revnett åpp i store sprekker Visstnåkk var alle disse sprekker ijennfyllte menn på begge sider langs di fasste kanter ær denne skårrpe ganske tynn å farli Vi kunne ikke benytte skjiene idag da de var bare blanke isen bortåver å

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-12-02.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: torsdag 01. desember 2011 | Sørpolen 1911-2011
  Jei stavrer mei fårrann på skji De går ikke rart Hunnekjørerne uten skji ve siden a sleerne klar til å jelpe dyrene når disse ikke lenger vinner å få tak me kløerne å de har desværre værrt sånn åftest i hele dag De har værrt slit for bikjer mennsker Dærrtill kåmmer stårm fra SO me tett intens fok nedbør så mann absolut ikke kunne se de ringeste Vi har jort

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-12-01.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: onsdag 30. november 2011 | Sørpolen 1911-2011
  nær en umulihet Tusen tanker for mei jennem jærnen Polen tapt kanskje fårr en sån bagatel skjyll Menn de jikk tåmme får tåmme fott fårr fot sleelengde fårr sleelengde snart i O snart i V snart i N snart i S runnt svære åpne gap å lomske bristfærie sprekker Så åpp en bratt skrugar så ned en annen så mann kunne vennte å se sleerne splintret Menn de jikk å efter en tids fårrløp hadde vi arbeidet åss åpp till de sted vor HH jei rakk henn til igåraftes Hittill hadde de ikke sett særli lyst ut Menn hærrfra skulle de tråds tåken lysne fårr åss Vi rakk åver på en noenlunne fri strekning å jennem tåken kulingen foken fikk vi nu fårr første gang på lang tid anledning till på lange distancer å styre kurs Syd Dette lyssnet Vi steg ganske svakt den hele tid Di svære gap fylltes efterhånnen mer å mer me sne Revnerne hørte mere åpp å litt efter litt ble de mer å mer en sjeldenhet inntill vi rakk høisletten vor de helt åpphørte Hær hadde de vållsåmme trykk såmm hadde fremmkallt di svære forstyrrelser vi nettåpp hadde fart åver jitt sei utslag på en

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-30.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: tirsdag 29. november 2011 | Sørpolen 1911-2011
  NEli retning å bestyrket min antagelse Alle disse kjeder ær en fårlengelse a Ekjeden Hkjeden ennu ikke peilet anslåes fra 12 20000 f o h Vi fikk åsså ett glimt a Store Bikube Fårtsettelsen a denne kjede mot NV kunne vi åsså se men ikke jennkjenne da di ikke var helt klare De har ikke gått fort idag 5 kvm ær de hele Fandens bre har vist sei sitt navn

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-29.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: mandag 28. november 2011 | Sørpolen 1911-2011
  ijenn en åverraskelse I NO fårr Fkjeden kåmm pludsli fremm ett uhyre fjell åsså N S retv gåenne Desværre ville ikke tåken letne åver denn Nlie del a denn sisst tillsynekåmmne kjede Gkjeden Svære breer veltet sei nedåver de å tok sei prekti ut Begge kjeder lå i N S menn i fårrhåll till hinannen i NO SV Jei kunne i kjikkerten utydli se kjederne fårrtsette mot NO Di er uten tvil en fårrtsettelse a Ekjeden Mellem begge kjeder lå en uhyre bre Isen mot Fkjeden så mer fårrvirret ut enn noe jei hittil har sett De så ut såmm åmm en uhyre masse a svære isblåkke var løftet åpp å sloppet ned Menn mann kunne nåkk se att dette var hennt fårr mange mange år siden Sneen å vinnen hadde runnet a å fyllt ut meget Denn høieste tåpp i F kjeden var ganske mærkli En runn 15000 f høi kuppel åversått me uhyre iskrystaller krystaller a kjempemessie dimensioner En mere storslagen å vakker hodeprydelse kann vell neppe tennkess Denn største å ubehaglikste åverraskelse var dåg en svær mekti bre såmm løp i O V retv fra Fkjeden så lankt øiet så Rett i vår kurs altså Vi fannt åss snart ut denn besste vei å ta åpp på denn jennem kjikkerten å kunne tråds tåken såmm atter la sei tett åver de hele sette vår kurs på breen En bredde Hass tok ved depoe ga 86 21 S Br omtr stemmenne me bestikkets 86 23 Vi kåmm snart i tykkeste tåke inn på breen å tok åss fremm efter besste evne Masser a svære å mindre sprekker samt uhyre gap fanntes på alle kannter å vi hadde å baute åss fremm Hass å jei jikk fårrann i breline å di tre andre kjørte efter De jikk åver fårrventning

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-28.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive