archive-no.com » NO » N » NPOLAR.NO

Total: 452

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Amundsens dagbok: lørdag 19. november 2011 | Sørpolen 1911-2011
  dø Dærimot har dær vært svære sneras fra Olavshøi i hele emd fullstendie kanonsalver Vi har vår teltplass på en sønderreven bredd på den motsatte side Vi kåmm hærtil kl 2 e å ståppet da fårr å finne vei uta den uhyre kaotiske fårrvirring såm åmjir åss Uhyre isblåkker mektie gap å svære revner stenger åfte veien åveralt De så sandli nåkså vanskli ut me å finne noen vei videre frem men efter en 5 timers tur lykkes de HH Bj å mei å finne et noenlunne antageli pass i bunnen a breen Dette pass fører mellem Olavshøi å ett mindre fjell i bunnen Vi har nu vår leirplass i ca 6000 f o h De fundne pass ligger i 8000 f antageli Jennem passe kunne vi skjimte såvitt tåppen a ett fjell samme mønelignenne utseenne såm på Håkonshallen stikke åpp a isen Fårrhållene så ganske roli ut Ikke en sprekk eller en ujevnhet å se Antageli må de være plateauet å dæråpp skall vi rekke imåren aften Undrar mei på va vi får å se hist åver di høie fjelle utbrød en hær fårleden dag Å svarte en annen øiet møter vel bare sne De kom tørt å vakte

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-19.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Amundsens dagbok: fredag 18. november 2011 | Sørpolen 1911-2011
  a gangen å ennu hållt de hårt På tåppen a denne bre nået vi en høide efter aneroid a 4400 fot Så ijenn et svært fall Disse nedkjøringer ær farlie Passer man ikke gått på å bremse tar snart hunnene åverkomandoen å såm et lyn bærer de aste me fare fårr alle såm kåmmer i nærheten Tilslut kåmm vi ned ad en gammel åpfyllt bre De var mange svære gamle huller i den men åmjik vi disse me hell Vår kurs førte like mot Håkonshallen dær syntes vi å se den eneste mulie åpstigning Ve nedkomsten a den netop omtalte bre åpnet dær sei en svær mekti bre fullstendi fjorlignenne løpenne i V E retv fra Håkonshallen ut i Olavs bukt Hadde vi altså fårtsatt inn i Olavs bukt som vi åprindli styrte på ville vi kunne fulkt denne bre like åp till den teltplass vi har iaften Nuja unner 2 døin kunne vi ikke ha jort de på den vei heller Denne bre blir vår vei tillbake når vi kommer ned ijen fra plateauet Vi ligger nu på en liten bre mellem Håkonshallen å N tåppen å håper jei hær å få en go åpgang Vi ligger like unner

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-18.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: torsdag 17. november 2011 | Sørpolen 1911-2011
  nesten alle fulle a gammel sne Får ikke å rause ut i disse på tilbakekjørslen har vi idag åpført 8 bree høie snevarder to å to på vær side a vår vei så vi ikke kan ta feil Tok 6 fotografier a fjellene i bunnen a åpstigningen Di ær fra no 1 till å me no 6 i film no 3 Alt synli fjell synes å være løs ur På

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-17.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: onsdag 16. november 2011 | Sørpolen 1911-2011
  fik jei får første gang rikti anledning til å se inn i den bukt såmm vi så lenge har styrt på mellem C Dkjeden Den viste sei åpfylt a små tåpper å steile fjellvegge Bikubefjelle i Ckjeden derimot låvet en fin åpstigning Jei bestemte mei straks får denne sisste Vi slo i den anledning leir straks kl 11 fmd tok en meridianhøide 85 5 å ga åss ikast me å jøre vårt hoveddepo klart Dette består a full proviant får 5 mann i 30 dage en dunk petroleum 17 l 20 esker fyrstikker en del beklednings utrustningsjenstanne Vi tar me åss videre Såver proviant fårr 5 mann i 60 dage A hunnepem har vi 438 kg ijen Dette tillater åss å anvenne alle våre hunne ennu i 8 dage fårhåpentli unner hele åpstigningen å dærfra å ta 16 hunner til polen Fra polen 12 hunner Tok en lengde i emd så plassen ær bestemt Da alt var i ården ca kl 5 e jikk 4 a åss inn mot lann fårr å unnersøke den utvalgte åpstigning Vi må visst ha vært åvermåde heldie Alle dannelser ær hær gamle å helt fyllte Føre på fjelle var glimrenne Løs sne akkurat passe fårr bikjefoten å stigningen ikke steilere enn di greier lassene den første dag allfall Vi var ca 8 kvm inne i lanne à ca 2000 f tillværs Jei hadde hærfra den glede å kunne fastslå me sikkerhet att fjellkjedene bejynnenne me Dkjeden å så øie kunne rekke strakte sei i NEli retv retning Lanne hær går såm Sh anjir i SE På tilbaketuren besteg Bj å jei de første bare fjell De var ingensåmhelst vanskelighet å kåmme inn på de Ingen revner i nærheten Fjelle besto a løs ur Vi tok noen prøver Denne tåpp ligger ikke meget høit åver

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-16.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: onsdag 15. november 1911 | Sørpolen 1911-2011
  hull men så hårrt tilføket at det ingen fare var En særdeles høi rygg i barrieren følger langs lanne og ær så høi at vi hærfra vi ligger ikke ser stort mer enn halve lanne i høide Vi ligger på grensen av en meget dyp dal som vi har at passere over imåren tidli for så at komme op på en meget høi rygg Bukten i S jør mer og

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-15.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: tirsdag 14. november 1911 | Sørpolen 1911-2011
  Ennu ær det så langt av at man intet kan se med sikkerhet men ser formerne så avrunnete å fine ut at jei med bestemthet tror en opstigning dær ær muli Sannsynlivis rekker vi det på ca 86 S Br Fjellkjede B anslog vi idag til ca 20 kvm av Vi kunne i kjikkert se små detaljer i fjellene Den bukt som skjiller kjede B og C viste sei at

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-14.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: mandag 13. november 1911 | Sørpolen 1911-2011
  14 novbr Egentlig 13 november 13 november 1911 Share Hørte ikke leven i isen inatt Ingen sprekker at se Desværre hadde det lykkes den lille svake Nlie bris at tvinge tåke inn Vi har således kjørt i tåken i hele dag vore 20 kvm Det ær trist at kjøre langs ukjennt lann i blinne men dær er intet dærved at jøre Forhåbentli varer tykken ikke lenge Bikjene tar det fremdeles

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-13.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Amundsens dagbok: søndag 12. november 1911 | Sørpolen 1911-2011
  som noe lann på vor klode ligger det ubesett og ubetrått Det er en hærli følelse at færdes langs det Ær Bkjeden den samme Sh har orlakt ligger den såvitt jei kan fårstå i en mer OSOli retning For en storartet opdagelse i fmd Sligste og Oligste pynt av kjeden som jei antok måtte ligge på ca 86 og vor vår opstigning måtte foregå viste sei pludsli at være det Vlie kapp til en stor mot Syd gåenne bukt idet nemli Ckjeden slutter dær og lann først viser sei ijenn en halv strek Oliere Mellem disse to kapper kan vi ikke se lann og antar jei dærfor at dette ikke kan møtes os før på 87 Efter den nye misvisning vi har fått idag går vor kurs bent inn mellem kappene Vi ær selvfølgeli meget spente Nådde 84 S Br idag og skulle egentli hat overliggedag imåren men ær vi enie om at benytte det fine vær Hunnene jør ikke inntrykk av at være utkjørte Depote hær bygget vi færi i emd Det innehåller 24 kl hunnepem 6 kg menneskepem 2 kg chokolade 4 pølser melkemel 800 kjeks 1 tank petroleum 17 l 1 eske fyrstikker 5 stk selbiff 1

  Original URL path: http://sorpolen2011.npolar.no/no/dagbok-amundsen/1911-11-12.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive