archive-no.com » NO » N » NRVA.NO

Total: 177

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vi bevarer vassdragene - NRV|NRA
  Øyeren på sin veg mot havet Romeriksvassdragene har få sjøer Dette fører til at vannføringen er direkte avhengig av snøsmeltingen eller de siste dagers nedbør og den svinger både mye og hurtig Siden vannet renner gjennom løsmasseavsetninger tar det opp næringssalter og partikler på veien Løsmassene fra siste istid er fremdeles ustabile i enkelte områder På 1950 og 60 tallet økte bebyggelsen på Romerike vesentlig Den nye bebyggelsen fikk installert bad vannklosetter og vaskemaskiner og dermed økte vannforbruket Men utslippsvannet ble fremdeles ført rett til nærmeste vassdrag Undersøkelser viste at vannkvaliteten i de største vassdragene på Romerike var så dårlig at det måtte settes i verk tiltak Analysene viste høyt innhold av tarmbakterier i tillegg til de mer synlige forurensningene Planlegging av de første avløpsrenseanleggene ble startet De første planene omfattet bare biologisk rensning av organisk stoff men forskningen viste raskt at fosfor var en styrende parameter for algevekst i ferskvann og fosforrensing ble tatt inn som krav Mange år senere fikk noen av de største anleggene i landet deriblant NRA krav om også å redusere nitrogenutslippene Da planleggingen av et felles renseanlegg for Skedsmo Lørenskog og Rælingen ble startet opp på 1960 tallet var miljøverntanken ny og de administrative organene manglet Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972 og Statens forurensningstilsyn kom i 1974 Flere Romerikskommuner hadde allerede i 1966 opprettet Avløpssambandet Nordre Øyeren ANØ som et samarbeidsorgan for tiltak som skulle bedre tilstanden i de lokale vassdragene Utover på 1970 og 1980 tallet ble det bygget renseanlegg i alle kommunene i distriktet Like viktig var byggingen av avløpsledninger og pumpestasjoner som transporterte vannet bort fra bekkene og fram til anleggene Denne delen av jobben var mer kostnadskrevende og tok vesentlig lengre tid men etter hvert ble tilførslene til elvene redusert Tilstrekkelig vedlikehold av transportnettet er en utfordring for kommunene den

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?C=43&I=48&D=2&mid=18 (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • NorAnalyse - NRV|NRA
  Akkreditering Her kan du se skjema for NorAnalyses akkreditering Vi utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av vann avløp og slam for virksomheter innenfor eierkommunene og privatpersoner Laboratoriet har sitt utspring i et samarbeid mellom det tidligere laboratoriet til Næringsmiddeltilsynet for Romerike laboratoriet til ANØ Miljøkompetanse og driftslaboratoriet til A S Sentralrenseanlegget RA 2 og har således lang erfaring med analyser av vann og avløp og vurdering av analyseresultater Vi er kjent for god service og høy fleksibilitet ANALYSETJENESTER Privatpersoner se vedleggsfeltet Har du en privat drikkevannskilde bør du sjekke vannkvaliteten din regelmessig Infoark vannanalyser og grenseverdier drikkevann Skjema for prøvetaking SKJ 1926 1 Bedrifter og offentlige etater se vedleggsfeltet Infoark badevann Infoark bassengvann Skjema for prøvetaking av prøveserier 171012 SKJ 1926 2 INNLEVERING AV PRØVER Ved analyse av mikrobiologiske parametre må emballasjen være steril Emballasje kan fåes ved henvendelse til oss eller på servicetorget i kommunen din Obs Laboratoriet trenger ca 500 ml vann for å kunne utføre de mest vanlige mikrobiologiske analysene Prøven må oppbevares kjølig og være på laboratoriet innen 20 timer etter uttak Ta kontakt på tlf 64 84 54 00 kl 08 00 15 30 man tors kl 08 00 15 00 fre Utenom arbeidstid kan

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?C=19&I=40&D=2 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • NorAnalyse - NRV|NRA
  ISO IEC 17025 av Norsk Akkreditering Her kan du se skjema for NorAnalyses akkreditering Vi utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av vann avløp og slam for virksomheter innenfor eierkommunene og privatpersoner Laboratoriet har sitt utspring i et samarbeid mellom det tidligere laboratoriet til Næringsmiddeltilsynet for Romerike laboratoriet til ANØ Miljøkompetanse og driftslaboratoriet til A S Sentralrenseanlegget RA 2 og har således lang erfaring med analyser av vann og avløp og vurdering av analyseresultater Vi er kjent for god service og høy fleksibilitet ANALYSETJENESTER Privatpersoner se vedleggsfeltet Har du en privat drikkevannskilde bør du sjekke vannkvaliteten din regelmessig Infoark vannanalyser og grenseverdier drikkevann Skjema for prøvetaking SKJ 1926 1 Bedrifter og offentlige etater se vedleggsfeltet Infoark badevann Infoark bassengvann Skjema for prøvetaking av prøveserier 171012 SKJ 1926 2 INNLEVERING AV PRØVER Ved analyse av mikrobiologiske parametre må emballasjen være steril Emballasje kan fåes ved henvendelse til oss eller på servicetorget i kommunen din Obs Laboratoriet trenger ca 500 ml vann for å kunne utføre de mest vanlige mikrobiologiske analysene Prøven må oppbevares kjølig og være på laboratoriet innen 20 timer etter uttak Ta kontakt på tlf 64 84 54 00 kl 08 00 15 30 man tors kl 08 00 15

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?C=19&I=40&D=2&mid=17 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Sjekk drikkevannet ditt for E.coli (Escherichia coli) - NRV|NRA
  mikrobiologisk vannkvaliteten for eksempel relatert til en mulig forurensningskilde kan man ta kontakt med det lokale Mattilsynet tlf 06040 for å få veiledning i hvilke analyser som bør utføres E COLI Grenseverdi 1 100ml prøve Det skal ikke påvises E coli i drikkevann Dette er bakterier som man med sikkerhet kan si stammer fra tarminnhold fra mennesker eller dyr og som indikerer at vannet også kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier Disse

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?C=19&I=70&D=2 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Sjekk drikkevannet ditt for E.coli (Escherichia coli) - NRV|NRA
  problemer når det gjelder den mikrobiologisk vannkvaliteten for eksempel relatert til en mulig forurensningskilde kan man ta kontakt med det lokale Mattilsynet tlf 06040 for å få veiledning i hvilke analyser som bør utføres E COLI Grenseverdi 1 100ml prøve Det skal ikke påvises E coli i drikkevann Dette er bakterier som man med sikkerhet kan si stammer fra tarminnhold fra mennesker eller dyr og som indikerer at vannet også

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?C=19&I=70&D=2&mid=17 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Har verden nok vann? - NRV|NRA
  i dag regner som praktisk nyttbare Situasjonen forverres ytterligere av at stadig flere mennesker bor i byer Allerede ved århundreskiftet vil halvdelen av verdens befolkning bo i byer og i 2025 to tredeler Megabyer med mer enn 10 millioner innbyggere vokser frem Det antas at verden vil ha 27 slike allerede om 20 år 17 av dem vil ligge i Asia Det er et enormt økonomisk og teknisk problem selvfølgelig også et vannressursproblem å skaffe disse byene vann og sikre avløpssystemer På veien mot det som kan fortone seg som et sammenbrudd i verdens vannforsyning vil vi oppleve alvorlige symptomer Ett av disse er saltinntrengning i grunnvannet i mange kyststrøk Middelhavslandene er typiske For å skaffe nok vann til jordbruksvanning men også til den økende turismen tappes de grunnvannsførende lagene så langt ned at saltvannet trenger inn og ødelegger vannkvaliteten Som om ikke dette var nok truer klimaendringer med å snu opp ned på samfunnsmønstre i mange land Uten mottiltak kan vi vente en økning i global middeltemperatur på 1 3 5 C og en stigning i havnivået på 15 95 cm i løpet av neste århundre Mange av de sannsynlige konsekvensene vil vise seg gjennom vannets kretsløp i form av større utbredelse av jordens tørre områder men også større nedbør i enkelte fuktige strøk Regionale konflikter Når krybben er tom bites hestene I figurlig mening gjelder det samme for vanntrauet Når vannet er ujevnt fordelt eller forringet i kvalitet oppstår konflikter nasjonalt og internasjonalt Eksemplene er mange Midtøsten konflikten om bl a Jordan elven er velkjent men langtfra enestående Egypt Etiopia og Sudan strides om Nilens vann Energiproduksjon kan bli kontroversiell når naturverdier og vannkvalitet berøres Det mye omtalte Gabcikovo kraftanlegget mellom Slovakia og Ungarn er ett eksempel I USAs sørvesthjørne er bruk av vannet til irrigasjon øverst i Colorado river blitt et forsyningsproblem for befolkningen nedstrøms i California Det sier noe om mulighetene for internasjonal konflikt at 200 store elver som til sammen drenerer over halvdelen av landjorden tilhører to eller flere land Mange land er nesten totalt avhengige av tilrenning fra naboland for å dekke sitt vannbehov Gode eksempler fra Europa er Nederland og Ungarn Internasjonale vannkonflikter oppstår også utenom grenseelvene Sure vassdrag med tap av biologisk mangfold som skyldes langtransporterte luftforurensninger særlig av svovel og nitrogenforbindelser har i mange år rammet Skandinavia og andre land Mangler gode instanser Det bidrar trolig til å forlenge verdens vannproblemer at vi mangler gode nok instanser for en global ressursforvaltning Bare innen FN familien er det 24 organisasjoner som alle har vannspørsmål på sitt arbeidsprogram men ingen av dem har vannressurser som hovedsak Det finnes ingen mellomstatlig organisasjon som systematisk og løpende holder regnskap med verdens vannressurser eller i det hele tatt vurderer vannsituasjonen Det finnes ikke et godt nok system for overvåking av vannkvalitet Ingen er i stand til å gi noe tidlig varsel når arealbruk eller misbruk truer med å ødelegge regionale vannressurser Det finnes ingen internasjonal meglingsinstans for å forebygge vannkonflikter Løsninger Internasjonalt burde ett mellomstatlig organ

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?C=53&I=82&D=2 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Har verden nok vann? - NRV|NRA
  århundre Vi vil da ha tatt i bruk den halvdelen av de totale ressursene som vi i dag regner som praktisk nyttbare Situasjonen forverres ytterligere av at stadig flere mennesker bor i byer Allerede ved århundreskiftet vil halvdelen av verdens befolkning bo i byer og i 2025 to tredeler Megabyer med mer enn 10 millioner innbyggere vokser frem Det antas at verden vil ha 27 slike allerede om 20 år 17 av dem vil ligge i Asia Det er et enormt økonomisk og teknisk problem selvfølgelig også et vannressursproblem å skaffe disse byene vann og sikre avløpssystemer På veien mot det som kan fortone seg som et sammenbrudd i verdens vannforsyning vil vi oppleve alvorlige symptomer Ett av disse er saltinntrengning i grunnvannet i mange kyststrøk Middelhavslandene er typiske For å skaffe nok vann til jordbruksvanning men også til den økende turismen tappes de grunnvannsførende lagene så langt ned at saltvannet trenger inn og ødelegger vannkvaliteten Som om ikke dette var nok truer klimaendringer med å snu opp ned på samfunnsmønstre i mange land Uten mottiltak kan vi vente en økning i global middeltemperatur på 1 3 5 C og en stigning i havnivået på 15 95 cm i løpet av neste århundre Mange av de sannsynlige konsekvensene vil vise seg gjennom vannets kretsløp i form av større utbredelse av jordens tørre områder men også større nedbør i enkelte fuktige strøk Regionale konflikter Når krybben er tom bites hestene I figurlig mening gjelder det samme for vanntrauet Når vannet er ujevnt fordelt eller forringet i kvalitet oppstår konflikter nasjonalt og internasjonalt Eksemplene er mange Midtøsten konflikten om bl a Jordan elven er velkjent men langtfra enestående Egypt Etiopia og Sudan strides om Nilens vann Energiproduksjon kan bli kontroversiell når naturverdier og vannkvalitet berøres Det mye omtalte Gabcikovo kraftanlegget mellom Slovakia og Ungarn er ett eksempel I USAs sørvesthjørne er bruk av vannet til irrigasjon øverst i Colorado river blitt et forsyningsproblem for befolkningen nedstrøms i California Det sier noe om mulighetene for internasjonal konflikt at 200 store elver som til sammen drenerer over halvdelen av landjorden tilhører to eller flere land Mange land er nesten totalt avhengige av tilrenning fra naboland for å dekke sitt vannbehov Gode eksempler fra Europa er Nederland og Ungarn Internasjonale vannkonflikter oppstår også utenom grenseelvene Sure vassdrag med tap av biologisk mangfold som skyldes langtransporterte luftforurensninger særlig av svovel og nitrogenforbindelser har i mange år rammet Skandinavia og andre land Mangler gode instanser Det bidrar trolig til å forlenge verdens vannproblemer at vi mangler gode nok instanser for en global ressursforvaltning Bare innen FN familien er det 24 organisasjoner som alle har vannspørsmål på sitt arbeidsprogram men ingen av dem har vannressurser som hovedsak Det finnes ingen mellomstatlig organisasjon som systematisk og løpende holder regnskap med verdens vannressurser eller i det hele tatt vurderer vannsituasjonen Det finnes ikke et godt nok system for overvåking av vannkvalitet Ingen er i stand til å gi noe tidlig varsel når arealbruk eller misbruk truer med å ødelegge regionale

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?C=53&I=82&D=2&mid=29 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Fontenen i Nitelva - en del av kunstparken! - NRV|NRA
  moloen i Strandveien 22 og taues ut til forankringsstedet med lettbåt av NRV NRA Fontenen består av en ramme som er forankret under vann og produserer fem vannsøyler Trykket på søylene styres elektronisk noe som gjør at høyden på vannsøylene varierer og dermed skaper liv i fontene Den midtre søylen oppnår en maksimal vertikal høyde på ca 30 meter Vannet i fontenen er vann fra Nitelva og er ikke drikkevann

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?C=53&I=81&D=2 (2016-02-03)
  Open archived version from archive