archive-no.com » NO » N » NRVA.NO

Total: 177

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Litt om selskapene og historiske tilbakeblikk - NRV|NRA
  og elver Det ble planlagt ledningsnett og renseanlegg mange steder også på Romerike De fleste kommunene bygde egne anlegg og gjerne ett for hvert tettsted men kommunene nederst ved Nitelva gikk sammen om å etablere RA 2 De første vannverkene ble etablert tidlig på 1900 tallet primært for å sikre vann til brannslukking Til å begynne med måtte vannet hentes fra vannposter men etter krigen fikk stadig flere hus innlagt

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=66&I=169&mid=65 (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • NRV IKS - NRV|NRA
  Selskapet ble stiftet i 2007 og overtok virksomheten fra Nedre Romerike Vannverk AS pr 01 01 2008 Øvrige forhold som berører formål ansvar virkeområde og eierforhold er regulert i selskapsavtalen og en egen eieravtale som er inngått mellom kommunene Om NRV sin historie På samme måte som det var vanlig ellers i landet hadde Romerikskommunene tidligere egne kommunale og eller private vannverk som sørget for vannforsyning til husholdninger industri og offentlig og privat virksomhet for øvrig Vannforsyningen var av ulik standard men felles var at kravene til både kvalitet mengde og sikkerhet i forsyningen ville kreve store investeringer i nye anlegg I 1971 gikk de seks kommunene på Nedre Romerike sammen om å etablere ett stort felles vannverk Nedre Romerike Vannverk A L NRV som kunne møte fremtidige krav til vannforsyningen NRV overtok de kommunale og flere private vannverk i de seks kommunene etter takst skjønn Disse anleggene ble for øvrig betalt gjennom redusert vannpris i en del år Kommunene beholdt ansvar og eierskap til distribusjonsledninger og lokale høydebassenger NRV startet å levere vann i 1973 med basis i de gamle vannverkene Skedsmo hadde et relativt nytt anlegg med Nordbysjøen i Rælingen som kilde Lørenskog hadde bygget ut forsyning fra

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=66&I=101&mid=86 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • NRA IKS - NRV|NRA
  Om NRA NRA er organisert som et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper Eiere av og deltagere i selskapet er de fire kommunene Skedsmo Lørenskog Nittedal og Rælingen Selskapet ble stiftet i 2007 og overtok virksomheten til det tidligere A S Sentralrenseanlegget RA 2 pr 01 01 2008 Selskapets ansvarsområde er avgrenset til å gjelde alle anlegg i og tilknyttet renseanlegget og slambehandlingen og som betjener mer enn en av eierkommunene Øvrige forhold som berører formål ansvar virkeområde og eierforhold er regulert i selskapsavtalen og en egen eieravtale som er inngått mellom kommunene Om NRA sin historie Utslipp av spillvann fra tettbebyggelsen på Nedre Romerike ble tidligere etter å ha passert private slamavskillere eller septiktanker sluppet ut i vassdragene via kommunale fellesledninger På første halvdel av 60 tallet ble det klart at mer systematisk og omfattende rensing av spillvannet måtte til I 1965 ble A S Sentralrenseanlegget RA 2 stiftet som et aksjeselskap med formål å samle og behandle spillvannet fra de tre kommunene Skedsmo Lørenskog og Rælingen I 1966 startet sprenging av tunneler Inngangspartiet til renseanlegget i Strandveien I 1972 ble renseanlegget og hovedtransportsystemet inklusive tunnel fra Lørenskog og Strømmen tatt i bruk Det var da

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=66&I=102&mid=87 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Selskapsavtalene for NRV IKS og NRA IKS - NRV|NRA
  historie NRV IKS NRA IKS Selskapsavtaler Årsberetninger og årsrapporter Nøkkeltall Ansatte Linker Kontakt oss Organisasjon Sertifisering NRA og NRV har innført miljøstyringssystem Ledige stillinger Selskapsavtalene for NRV IKS og NRA IKS Selskapsavtalene ble vedtatt i eierkommunenes kommunestyrer sommeren 2007 Virksomhetene ble overtatt fra A S Nedre Romerike Vannverk og A S Sentralrenseanlegget RA 2 28 01 2010 12 39 Ranveig Tofte Vedlegg NRA IKS selskapsavtale 24 04 2014 2 78

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=67&I=103&mid=66 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Årsberetninger/rapporter - NRV|NRA
  Skolepakken Tips en venn Skriv ut Mål og verdier Om selskapene og deres historie NRV IKS NRA IKS Selskapsavtaler Årsberetninger og årsrapporter Nøkkeltall Ansatte Linker Kontakt oss Organisasjon Sertifisering NRA og NRV har innført miljøstyringssystem Ledige stillinger Årsberetninger rapporter NRA IKS Årsberetninger rapporter for NRA IKS Les mer 28 01 2010 14 11 NRV IKS Årsberetninger rapporter for NRV IKS Les mer 28 01 2010 14 10 NEDRE ROMERIKE VANNVERK

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?D=1&C=69&I=0&mid=69 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Nøkkeltall for NRV og NRA - NRV|NRA
  NRV Produsert mengde drikkevann i 2014 rundt 15 9 mill m 3 Energiforbruk til produksjon og levering av drikkevann i 2014 rundt 13 9 mill KWh Gjennomsnittlig døgnforbruk inklusive lekkasjer i NRV regionen rundt 295 liter pr person og døgn Det er gjennom året 2014 ikke oppstått noen avvik i forhold til de vannkvalitetskrav som er fastsatt i Forskrift om vannforsyning og drikkevann Drikkevannsforskriften Nøkkeltall for NRA Avløpsmengde til NRA

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=70&I=109&mid=70 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Ansatte - NRV|NRA
  felles personalressurser som kostnadsføres etter en egen fordelingsnøkkel basert på loggført tid ORGANISASJONSKART NRA IKS NRV IKS STAB OG LEDELSE Daglig leder Thomes Trømborg thomes tromborg nrva no Personalsjef sikkerhetsansvarlig Dag Hogstad dag hogstad nrva no Avdelingssjef administrative tjenester Michael Hagring michael hagring nrva no Kvalitet miljø og HMS sjef Torgunn Sætre torgunn satre nrva no Driftssjef drikkevann Markus Rawcliffe markus rawcliffe nrva no Laboratorieleder Grete Kjølmoen grete kjolmoen nrva

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=71&I=110&mid=71 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Linker - NRV|NRA
  kommune Lørenskog kommune Fet kommune ANDRE INTERKOMMUNALE SELSKAP http www ivar no http www tau no http www movar no http www frevar no http www hias no http www veas nu DIVERSE Forskrift om vannforsyning og drikkevann Norsk Vann Mattilsynet Folkehelseinstituttet Bioforsk Niva Grunnvann i Norge Vi deltar i benchmarking av våre VA tjenester gjennom våre eierkommuner Les mer på BedreVAs hjemmesider Miljøstatus i Norge Klima og forurensningsdirektoratet Klif

  Original URL path: http://www.nrva.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=74&I=115&mid=79 (2016-02-03)
  Open archived version from archive