archive-no.com » NO » O » OFIR.NO

Total: 61

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • OFIR Informerer » OFIR
  i OFIR Les mer Ny hjemmeside Publisert 08 05 2014 14 13 OFIR har fått ny hjemmeside Les mer Industrimekanikerfaget Publisert 08 05 2014 14 26 Viktig informasjon til søkerne til industrimekanikerfaget Les mer Rekordinntak av lærlinger Publisert 12 09 2014 12 30 Bransjen tar ansvar Les mer Nye prøvenemnder 2016 2019 Publisert 21 04 2015 11 16 Rogaland fylkeskommune trenger prøvenemndsmedlemmer fra 1 januar 2016 Les mer Årsmøte i OFIR Publisert 21 05 2015 12 44 Årsmøtet i OFIR blir den 18 juni 2015 på Natvigs Minde Innkalling er på vei ut til medlemsbedriften Les mer Følg med på ledige læreplasser Publisert 30 06 2015 11 12 NB Ledige læreplasser oppdateres nærmest daglig Les mer Nye læreplasser 2016 Publisert 07 01 2016 12 10 OFIR inngikk 319 lærekontrakter i 2015 Nå kjører vi i gang nytt inntak Les mer OFIR informerer Nye læreplasser 2016 OFIR inngikk 319 lærekontrakter i 2015 Nå kjører vi i gang nytt inntak Les mer Følg med på ledige læreplasser NB Ledige læreplasser oppdateres nærmest daglig Les mer Årsmøte i OFIR Årsmøtet i OFIR blir den 18 juni 2015 på Natvigs Minde Innkalling er på vei ut til medlemsbedriften Les mer Nye prøvenemnder 2016 2019

  Original URL path: http://www.ofir.no/ofir-informerer/ (2016-02-02)
  Open archived version from archive


 • Styret i OFIR » OFIR
  læreplasser 2016 OFIR inngikk 319 lærekontrakter i 2015 Nå kjører vi i gang nytt inntak Les mer Følg med på ledige læreplasser NB Ledige læreplasser oppdateres nærmest daglig Les mer Årsmøte i OFIR Årsmøtet i OFIR blir den 18 juni 2015 på Natvigs Minde Innkalling er på vei ut til medlemsbedriften Les mer Nye prøvenemnder 2016 2019 Rogaland fylkeskommune trenger prøvenemndsmedlemmer fra 1 januar 2016 Les mer Rekordinntak av lærlinger

  Original URL path: http://www.ofir.no/om-ofir/ny-side/ (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter » OFIR
  læretid gjennom dette forholdet selv om bedriften sier opp sitt medlemsforhold før kontraktfestet læretid er avsluttet Jfr 9 2 avsnitt Innmeldingsavgiften blir ikke tilbakebetalt 4 ØKONOMI Opplæringskontorets etablering og drift finansieres ved offentlige og andre tilskudd innmeldingsgebyr og et administrasjonsgebyr som betales for de av opplæringskontorets medlemmer som i løpet av et skoleår ikke har hatt lærlinger Alle offentlige tilskudd formidles til opplæringskontoret jfr Forskrifter om godkjenning av opplæringskontor for fagopplæring 7 Tilskudd Styret legger hvert år frem for generalforsamlingen forslag på hvor stor del nye og gamle medlemmer skal få tilbakebetalt av tilskuddet Det skal også tas hensyn til at de som var medlemmer fra starten av har fått redusert tilbakebetaling på grunn av startkostnader og oppbygging av fond Fordelingen mellom medlemsbedriftene skal stå i forhold til antall lærlinger og den tid lærlingen har arbeidet i bedriften Det er en målsetning at minst 70 av basistilskuddet tilbakeføres bedriftene når oppstartperioden er over For bedrifter som har tilmeldt flere enn 10 lærlinger skal basistilskuddet fra og med 11 lærling tilbakeføres bedriften i sin helhet Eventuelt underskudd som opparbeides i forbindelse med driften av kontoret skal dekkes av fondet eller ved at medlemsbedriftene betaler inn til opplæringskontoret underskuddsbeløpet etter en fordelingsnøkkel basert på antall lærlinger og den tid lærlingen har vært i bedriften Opplæringskontoret plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler for drift av opplæringskontoret Regnskapet revideres av revisor og godkjennes av generalforsamlingen 5 GENERALFORSAMLING Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned Generalforsamlingen er opplæringskontorets øverste myndighet Hver medlemsbedrift representer en stemme på generalforsamlingen Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmene Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers skriftlig varsel ledsaget av beretning og regnskap for siste driftsår samt budsjett for kommende år Generalforsamlingen skal behandle styrets beretning regnskap og revisorberetning for det foregående år styrets forslag til budsjett for det kommende år herunder fastsettelse av innmeldingsavgift og administrasjonsavgift Styret består av styreformann og 6 styremedlemmer Generalforsamlingen velger styrets formann og 4 styremedlemmer TBL avd Rogaland og Fellesforbundet i Rogaland utpeker hver sin representant Valgperioden for styrets formann og de valgte styremedlemmene er to år Et medlem av styret kan maksimum sitte i samme funksjon i 4 år Gjelder ikke TBL og FF Generalforsamlingen skal velge innstillingskomite på 3 personer Generalforsamlingen skal velge revisor Denne skal minst være registrert revisor På generalforsamlingen skal også opplæringskontorets daglige leder møte Yrkesopplæringsnemnda kan delta som observatør 6 STYRET Opplæringskontoret skal ha et styre bestående av formann og 6 styremedlemmer Styremøter avholdes minst 3 ganger årlig og ellers når styrets formann finner det nødvendig Det føres protokoll fra styremøtene som undertegnes av protokollfører og formann Styret behandler alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen og ikke er tillagt ved fullmakt til opplæringskontorets daglige leder Styret skal ansette daglig leder og foretar andre ansettelser engasjementer Opplæringskontorets daglige leder har rett og plikt til å møte på styremøtene Innkallelser og styrereferat sendes Yrkesopplæringsnemnda som har rett til å delta på møtene som observatør 7 ADMINISTRASJON Opplæringskontoret ledes av en daglig

  Original URL path: http://www.ofir.no/om-ofir/ny-side-2/ (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Page not found
  not found Sorry it seems you were trying to access a page that doesn t exist Please check the spelling of the URL you were trying to access and try

  Original URL path: http://www.ofir.no/assets/error-404.html (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Server error
  Server error Sorry there was a problem with handling your request

  Original URL path: http://www.ofir.no/assets/error-500.html (2016-02-02)
  Open archived version from archive