archive-no.com » NO » O » OSTRAADTHAVN.NO

Total: 9

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Østraadt Havn
  etter Bilder Kontakt Østraadt Havn en ny start på Norestraen O C Østraadt AS har i årtier drevet tungindustri på Norestraen I de nærmeste årene har imidlertid O C Østraadt AS planer om å videreutvikle området til å bli det beste boområdet i Sandnes Nærhet til sjø og sentrum gir området unike kvaliteter Når vi i tillegg beriker området med arkitektoniske kvaliteter er det liten tvil Les mer Østraadt Havn

  Original URL path: http://www.ostraadthavn.no/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Østraadt Havn - Om Østraadt Havn
  nærmeste årene har imidlertid O C Østraadt AS planer om å videreutvikle området til å bli det beste boområdet i Sandnes Nærhet til sjø og sentrum gir området unike kvaliteter Sammen med Strandgaten 51 As og Sandnes Kommune gjennomføres det nå en områdeplan for dette området Norestraen Sør Når vi i tillegg beriker området med arkitektoniske kvaliteter er det liten tvil om at denne planlagte utbyggingen vil være selve nøkkelen

  Original URL path: http://www.ostraadthavn.no/om-ostraadt-havn/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Østraadt Havn - Konsept
  på østsiden av Strandgaten skal bevares og integreres i den nye bebyggelsen Visjon Bebyggelsen i Norestraen Sør skal uttrykke samtidsarkitektur av høy kvalitet med øye for stedets kulturhistoriske verdier opprinnelige skala og bebyggelse Området skal bli en mangfoldig urban utvidelse av Sandnes sentrum og utviklingen skal bidra til å skape attraktive arealer for bolig og næring Området skal tilby attraktive uteområder som er utformet med utgangspunkt i arkitektonisk helhet sosial

  Original URL path: http://www.ostraadthavn.no/ide/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Østraadt Havn - Uteareal
  uteoppholdsareal skal være minimum 30 m2 pr boenhet I områdeplanen er det sikret 6 delområder til felles uteoppholdsareal som har en spesielt viktig funksjon i grøntstrukturen Av disse er det 4 felt som har en delfunksjon i å sikre ubrutte siktlinjer mot Gandsfjorden I dette blir kontakten mot fjorden også en kvalitet for delområdene i seg selv I tillegg er det sentralt i planområdet avsatt et større sammenhengende delområde tiltenkt funksjon som kvartalslekeplass Til dette delområdet hører også et belte i sør nordgående retning med sikte på å etablere en åpen kanal med vannspeil Illustrasjonen viser kanal med vannspeil som del av det sentrale sammenhengende delområdet Det siste av de 6 delområdene er lagt ut mot Gandsfjorden og vil dermed ha tilknytning til strandpromenaden I dette området kan vann trekkes inn i deler av området men det settes samtidig et minimumskrav til delområdets flate som oppholdsareal Offentlige rom De offentlige rommene har fire hovedelementer Havnepromenaden med tilgrensende sjøområder de grønne allmenningene Strandgata og all annen gategrunn som kan benyttes til opphold Parkene er rekreative grønne arealer for hele byen De virker som en kontrast til havnepromenaden Havnepromenaden skal knyttes nærmere vannet ved ulike konstruksjoner flytende eller faste utenfor dagens kaifront

  Original URL path: http://www.ostraadthavn.no/byrom-parkrom/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Østraadt Havn - Variasjon og skala
  1 etasje for å kunne skape nytt liv og aktivitet Dette blir også underbygget ved at forslaget stiller krav om aktive fasader mot Strandgata Det er altså mindre enkeltbygninger som er byggesteinene og disse brukes til å danne bebyggelsesmønstre som svarer på de spesifikke kravene og behovene som skal dekkes Det er andre krav og behov nå enn da de gamle husene ble bygd og dette gjenspeiles i de to ulike bebyggelsesmønstrene Det oppstår et meningsfullt slektskap men samtidig beskriver forskjellene godt hvordan byen utvikler seg og stiller nye krav Modellbilde Link Arkitektur Høyhusene ute på det tidligere industriområdet er bevisst lagt ut mot vannet for å maksimere avstanden til eksisterende bevaringsverdig miljø Samtidig er det sett som hensiktsmessig å bygge i høyden og fortette ut mot vannet hvor kvaliteter som sjø og utsikt er tilgjengelig Som et resultat av planprosessen er disse byggene imidlertid redusert noe i høyde og trukket lenger inn De store byggene forholder seg til det store landskapsrommet mens de mindre forholder seg til byrommene Gandsfjorden ligger i øst med nutene som bakteppe Selve planen ligger på et flatt område som i dag er delvis utbygd Mot vest har man Strandgaten og deretter jernbanen før landskapet

  Original URL path: http://www.ostraadthavn.no/variasjon-og-skala/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Østraadt Havn - Trafikkavvikling og parkering
  og kollektivinfrastrukturen der I en fremtidig situasjon der veikapasitet og personbilreiser fortsatt blir et knapphetsgode vil en tettere og mer urban byutvikling ved sterke og attraktive sentrumsområdet sannsynligvis gi en byvekst med mindre transportutfordringer Lokaliseringen tett opp til Havneparken som har tung konsentrasjon av nye arbeidsplasser samt nærheten til sentrums gode kollektivtilbud gir området de beste forutsetninger for å lykkes med mål om miljøvennlig transport Lokaliseringen nær sentrum gir også grunnlag for at en stor andel av arbeidsreisene kan bli korte og skje ved bruk av sykkel eller gange Lokaliseringen ved den sentrale kollektivaksen mellom Sandnes sentrum og Forus og Stavanger sentrum gir også grunnlag for høyere andeler kollektive reiser en de fleste andre lokaliseringsalternativer i Sandnes Gorm Carlsen Seniorrådgiver samferdsel Aslak Viak AS Det er to hoved adkomstveier til planområdet I tilknytning til disse vil det være ramper til felles parkeringskjeller Det legges opp til parkeringskjeller i ett plan som forutsettes å bli sammenhengende under bebyggelsen Dette for å fjerne unødvendig kjøring inne i boligområdene på bakkeplan Det blir trolig en nedkjøring fra hver av de to atkomstgatene fra Strandgata Basert på en foreløpig vurdering vil rampene være avkjørsler i adkomstgatene som ligger ca 40 m fra Strandgata Det

  Original URL path: http://www.ostraadthavn.no/trafikk-og-kommunikasjon/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Østraadt Havn - Bilder før/etter
  Variasjon og skala Trafikkavvikling og parkering Bilder før etter Bilder Kontakt Bilder før etter Her er noen bilder og illustrasjoner som fremstiller området før og etter utbygging Copyright O C

  Original URL path: http://www.ostraadthavn.no/bilder-foretter/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Østraadt Havn - Bilder
  Om Østraadt Havn Konsept Uteareal Variasjon og skala Trafikkavvikling og parkering Bilder før etter Bilder Kontakt Bilder Her er noen bilder og illustrasjoner som viser planen for Norestraen Sør Før og etter bilder Copyright O C Ostraadt AS Alle rettigheter

  Original URL path: http://www.ostraadthavn.no/bilder/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive •