archive-no.com » NO » O » OVF.NO

Total: 553

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forside / Om OVF / Overordnet / Formue - ovf.no
  Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Finans Ovf finansforvaltning Om Ovf finansforvaltning Instruks for Ovf finansforvaltning Investeringer Årsrapporter finans Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Etiske investeringer Samfunnsansvar Etiske retningslinjer Etiske positive investeringer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Samarbeidspartnere Rådgivere Investeringer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Finansteamet Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Arealforvaltning feste Feste Innløsning Regulering Overføring Annet Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Arealforvaltning Administrasjonsvederlag Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Landbruk Skog Hytter jakt og fiske Drift Miljø Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Jordbruk Miljøtiltak Forpakting jordleige Stølar sætrer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Kulturminne Bokprosjekt om fem av fondets prestegårder Nesset prestegård gjennom 200 år Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Meldal prestegård Olsokmarkering Meldal prestegard Prestegardshistorie Olavsrosa til Nesset prestegard En øy med tre eiere Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Om OVF Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Edøy nye prestebolig selges Sørfold prestebolig selges Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Bidrag til kirken Naturalytelser Tilskudd via Kirkerådet Tilskudd til kommunale presteboliger Tilskudd til middelalderkirker Lån til kirkelige formål Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Årsrapport 2013 Tildelingsbrev 2014 Kirkepartner IKT AS skal samle kirken til ett IKT rike Opplysningsvesenets fond mellom børs og katedral Sta Sunniva til Selje prestegard Forsvarlig forvaltning Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Du er her Forside Om OVF Overordnet Formue Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Bidrag til kirken Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Formue Ovfs formue består

  Original URL path: http://www.ovf.no/Om-OVF/Overordnet/Formue (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Forside / Om OVF / Overordnet / Strategi - ovf.no
  fiske Drift Miljø Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Jordbruk Miljøtiltak Forpakting jordleige Stølar sætrer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Kulturminne Bokprosjekt om fem av fondets prestegårder Nesset prestegård gjennom 200 år Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Meldal prestegård Olsokmarkering Meldal prestegard Prestegardshistorie Olavsrosa til Nesset prestegard En øy med tre eiere Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Om OVF Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Edøy nye prestebolig selges Sørfold prestebolig selges Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Bidrag til kirken Naturalytelser Tilskudd via Kirkerådet Tilskudd til kommunale presteboliger Tilskudd til middelalderkirker Lån til kirkelige formål Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Årsrapport 2013 Tildelingsbrev 2014 Kirkepartner IKT AS skal samle kirken til ett IKT rike Opplysningsvesenets fond mellom børs og katedral Sta Sunniva til Selje prestegard Forsvarlig forvaltning Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Du er her Forside Om OVF Overordnet Strategi Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Bidrag til kirken Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Strategi Under finner du informasjon om de overordnede føringene for virksomheten Formål Opplysningsvesenets fond Ovf har som formål å komme Den norske kirke til gode ved å Holde boliger for biskoper og prester i Den norske kirke Gi tilskudd til kirkelige formål i henhold til lov om Opplysningsvesenets fond Visjon Opplysningsvesenets fond skal gjennom profesjonell finans og eiendomsforvaltning skape verdier til fordel for Den norske kirke Forretningsidé Fondets eiendeler skal være eiendom og verdipapirer Fondets forretningsmessige aktiva skal forvaltes med tanke på god avkastning verdistigningspotensiale og begrenset

  Original URL path: http://www.ovf.no/Om-OVF/Overordnet/Strategi (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forside / Om OVF / Overordnet / Eierskap - ovf.no
  jordleige Stølar sætrer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Kulturminne Bokprosjekt om fem av fondets prestegårder Nesset prestegård gjennom 200 år Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Meldal prestegård Olsokmarkering Meldal prestegard Prestegardshistorie Olavsrosa til Nesset prestegard En øy med tre eiere Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Om OVF Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Edøy nye prestebolig selges Sørfold prestebolig selges Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Bidrag til kirken Naturalytelser Tilskudd via Kirkerådet Tilskudd til kommunale presteboliger Tilskudd til middelalderkirker Lån til kirkelige formål Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Årsrapport 2013 Tildelingsbrev 2014 Kirkepartner IKT AS skal samle kirken til ett IKT rike Opplysningsvesenets fond mellom børs og katedral Sta Sunniva til Selje prestegard Forsvarlig forvaltning Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Du er her Forside Om OVF Overordnet Eierskap Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Bidrag til kirken Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Eierskap Spørsmålet om hvem som eier fondet har vært diskutert siden 1814 Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond som er underlagt Fornyings administrasjons og kirkedepartementet I St meld 64 1984 85 skrev departementet Så lenge de nåværende relasjoner mellom stat og kirke består er spørsmålet om eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond og de gjenværende eiendommer av mindre praktisk betydning idet både kjøpesum og avkastning er bundet til bruk i samsvar med bestemmelsene i grl 106 I samband med en tolking av 22 i laksefiskelova har lovavdelingen i Justisdepartementet i brev av 23 november

  Original URL path: http://www.ovf.no/Om-OVF/Overordnet/Eierskap (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forside / Om OVF / Overordnet / Forvaltningsprinsipper - ovf.no
  jakt og fiske Drift Miljø Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Jordbruk Miljøtiltak Forpakting jordleige Stølar sætrer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Kulturminne Bokprosjekt om fem av fondets prestegårder Nesset prestegård gjennom 200 år Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Meldal prestegård Olsokmarkering Meldal prestegard Prestegardshistorie Olavsrosa til Nesset prestegard En øy med tre eiere Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Om OVF Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Edøy nye prestebolig selges Sørfold prestebolig selges Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Bidrag til kirken Naturalytelser Tilskudd via Kirkerådet Tilskudd til kommunale presteboliger Tilskudd til middelalderkirker Lån til kirkelige formål Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Årsrapport 2013 Tildelingsbrev 2014 Kirkepartner IKT AS skal samle kirken til ett IKT rike Opplysningsvesenets fond mellom børs og katedral Sta Sunniva til Selje prestegard Forsvarlig forvaltning Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Du er her Forside Om OVF Overordnet Forvaltningsprinsipper Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Bidrag til kirken Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Forvaltningsprinsipper Forvaltningsprinsipper og retningslinjer for forvaltning av Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fonds eiendommer og kapital skal forvaltes forretningsmessig forsvarlig Viktige hensyn ved forvaltningen er også å ivareta de kirkekulturhistoriske verdier som særlig prestegårdene representerer De sentrale retningslinjer for fondets forvaltning finnes i Gr l 106 Lov om Opplysningsvesenets fond av 7 juni 1996 nr 33 og er nedfelt i ulike stortingsdokumenter Innst S nr 222 1984 85 St meld nr 64 1984 85 Forvaltning av Opplysningsvesenets fonds eiendommer Innst O nr 45 1995 96 jf Ot prp nr 68 1994 95 Om lov om Opplysningsvesenets fond samt St meld 14 2000 2001 Børs og katedral Om økonomien i Den norske kyrkja Kirke utdannings og forskningsdepartementet har nedfelt forvaltningsprinsippene i vedtekter for Opplysningsvesenets fond og hovedinstruks og retningslinjer for saksbehandlingen Forvaltningen av fondets eiendeler skal skje etter følgende overordnede retningslinjer Ved forvaltningen av fondets presteboliger skal det legges vekt på at disse holder en tilfredsstillende standard og tjener sitt formål som prestebolig og at de kulturverdier mange av boligene representerer blir ivaretatt Presteboligene skal forvaltes på en kostnadseffektiv måte Eiendommer som tjener forretningsmessige formål bl a bygninger skog og landbrukseiendommer og festetomter skal forvaltes på en forretningsmessig forsvarlig måte slik at eiendommene gir høyest mulig avkastning og deres verdi ikke forringes Det skal føres en aktiv og utviklingsorientert eiendomsforvaltning bl a ved utvikling av eiendommers inntektspotensiale ved kjøp eller investeringer i eiendommer slik at eiendomsforvaltningen kan gi tilfredsstillende avkastning Forpaktningsbrukene skal som hovedregel selges der forholdene ligger til rette for det men ellers forvaltes slik at standarden er tjenlig i forhold til driftsformen Investeringer i forpaktningsbrukene skal skje slik at investeringene skal kunne inntjenes i løpet av en normal nedskrivningsperiode for sammenliknbare investeringer i landbruket Andre eiendommer

  Original URL path: http://www.ovf.no/Om-OVF/Overordnet/Forvaltningsprinsipper (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forside / Om OVF / Historie - ovf.no
  inn Nettstedkart English Kontakt oss Om OVF Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Edøy nye prestebolig selges Sørfold prestebolig selges Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Bidrag til kirken Naturalytelser Tilskudd via Kirkerådet Tilskudd til kommunale presteboliger Tilskudd til middelalderkirker Lån til kirkelige formål Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Årsrapport 2013 Tildelingsbrev 2014 Kirkepartner IKT AS skal samle kirken til ett IKT rike Opplysningsvesenets fond mellom børs og katedral Sta Sunniva til Selje prestegard Forsvarlig forvaltning Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Du er her Forside Om OVF Historie Overordnet Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Bidrag til kirken Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Historie Opprinnelsen til Opplysningsvesenets fond finnes i middelalderen Opplysningsvesenets fonds historie Den katolske kirke hadde eiendomsretten til store jordeiendommer Disse var enten kjøpt inn gitt som gave eller testamentert til den katolske kirke Kirkens eiendommer var i hovedsak tre delt På den ene side kirkegodset hvor inntektene ble brukt til vedlikehold og drift av kirkene bispe og klostergodset med sitt formål og på den tredje side prestebordsgodset eller det benefiserte gods som sikret prestene underhold Prestene levde av driften av den enkelte prestegård og fikk ikke statslønn før i 1957 Ved reformasjonen i 1536 overtok kongen forvaltningen av bispe og klostergodset og kirkegodset Dette førte etterhvert til intensivt salg av bl a kirker for å skaffe kongen penger i statskassen Prestebordsgodset var stort sett intakt inntil 1814 da Grunnloven 106 ble formulert spesielt med henblikk på å sikre geistligheten utkomme av det benifiserte gods og hindre staten i å beslaglegge avkastning av eiendommer eller kapital Grunnloven 106 Saavel Kjøbesummer som Indtægter af det Geistligheden beneficerede Gods skal blot anvendes til Geistlighedens Bedste og Oplysningens Fremme Milde Stiftelsers Eiendomme skulle blot anvendes til disses Gavn Lov om det beneficerede gods ble vedtatt i 1821 Loven sikret at såvel kapitalen som avkastningen av Opplysningsvesenets fond ble holdt adskilt fra statens midler og anvendt til geistlighetens beste Loven inneholdt bestemmelser om forvaltning av inntektene og hvordan disse skulle føres og settes på egne konti Loven inneholdt også bestemmelser om bortleie og salg av eiendommer Prestegårdene var på dette tidspunktet adskillig større enn i dag Det har vært solgt et betydelig antall eiendommer siden 1814 Før 1848 ble det utlagt grunn til ca 300 militære og sivile embetsgårder Disse ble videresolgt til staten ca 1960 Før 1860 ble 8 9000 bygselgårder eller leilendingsbruk solgt til leilendingene Det var opprinnelig 289 enkeseter Disse ble solgt og tillagt et pensjonsfond for geistlige enker Ved lov av 19 06 1882 om Salg av det overflødige av embedsgaarde reduksjonsloven ble besluttet å redusere prestegårdene slik at de fikk normal størrelse Hva som ble ansett som normal størrelse fremgår av loven 1 Ingen embedsgaard bør være større end at der på samme Husmandspladsene

  Original URL path: http://www.ovf.no/Om-OVF/Historie (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forside / Om OVF / Organisasjon - ovf.no
  preses i Den norske kirke Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Eiendomsutvikling Prosjekter Næringseiendommer Granavolden Topp moderne innenfor historiske rammer Nyhetsbrev for 2012 Et landemerke på Hadeland Les om Granavolden Gjæstgiveri Nye rom på Granavolden Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Finans Ovf finansforvaltning Om Ovf finansforvaltning Instruks for Ovf finansforvaltning Investeringer Årsrapporter finans Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Etiske investeringer Samfunnsansvar Etiske retningslinjer Etiske positive investeringer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Samarbeidspartnere Rådgivere Investeringer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Finansteamet Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Arealforvaltning feste Feste Innløsning Regulering Overføring Annet Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Arealforvaltning Administrasjonsvederlag Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Landbruk Skog Hytter jakt og fiske Drift Miljø Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Jordbruk Miljøtiltak Forpakting jordleige Stølar sætrer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Kulturminne Bokprosjekt om fem av fondets prestegårder Nesset prestegård gjennom 200 år Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Meldal prestegård Olsokmarkering Meldal prestegard Prestegardshistorie Olavsrosa til Nesset prestegard En øy med tre eiere Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Om OVF Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Edøy nye prestebolig selges Sørfold prestebolig selges Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Bidrag til kirken Naturalytelser Tilskudd via Kirkerådet Tilskudd til kommunale presteboliger Tilskudd til middelalderkirker Lån til kirkelige formål Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Årsrapport 2013 Tildelingsbrev 2014 Kirkepartner IKT AS skal samle kirken til ett IKT rike Opplysningsvesenets fond mellom børs og katedral Sta Sunniva til Selje prestegard Forsvarlig forvaltning Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt

  Original URL path: http://www.ovf.no/Om-OVF/Organisasjon (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forside / Om OVF / Årsrapporter - ovf.no
  Nettstedkart English Kontakt oss Eiendomsutvikling Prosjekter Næringseiendommer Granavolden Topp moderne innenfor historiske rammer Nyhetsbrev for 2012 Et landemerke på Hadeland Les om Granavolden Gjæstgiveri Nye rom på Granavolden Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Finans Ovf finansforvaltning Om Ovf finansforvaltning Instruks for Ovf finansforvaltning Investeringer Årsrapporter finans Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Etiske investeringer Samfunnsansvar Etiske retningslinjer Etiske positive investeringer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Samarbeidspartnere Rådgivere Investeringer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Finansteamet Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Arealforvaltning feste Feste Innløsning Regulering Overføring Annet Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Arealforvaltning Administrasjonsvederlag Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Landbruk Skog Hytter jakt og fiske Drift Miljø Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Jordbruk Miljøtiltak Forpakting jordleige Stølar sætrer Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Kulturminne Bokprosjekt om fem av fondets prestegårder Nesset prestegård gjennom 200 år Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Meldal prestegård Olsokmarkering Meldal prestegard Prestegardshistorie Olavsrosa til Nesset prestegard En øy med tre eiere Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Om OVF Overordnet Hovedinstruks Formue Strategi Eierskap Forvaltningsprinsipper Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Edøy nye prestebolig selges Sørfold prestebolig selges Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Bidrag til kirken Naturalytelser Tilskudd via Kirkerådet Tilskudd til kommunale presteboliger Tilskudd til middelalderkirker Lån til kirkelige formål Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Årsrapport 2013 Tildelingsbrev 2014 Kirkepartner IKT AS skal samle kirken til ett IKT rike Opplysningsvesenets fond mellom børs og katedral Sta Sunniva til Selje prestegard Forsvarlig forvaltning Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Du er her Forside Om OVF

  Original URL path: http://www.ovf.no/Om-OVF/AArsrapporter (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forside / Om OVF / Ansatte - ovf.no
  English Kontakt oss Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Edøy nye prestebolig selges Sørfold prestebolig selges Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Bidrag til kirken Naturalytelser Tilskudd via Kirkerådet Tilskudd til kommunale presteboliger Tilskudd til middelalderkirker Lån til kirkelige formål Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Årsrapport 2013 Tildelingsbrev 2014 Kirkepartner IKT AS skal samle kirken til ett IKT rike Opplysningsvesenets fond mellom børs og katedral Sta Sunniva til Selje prestegard Forsvarlig forvaltning Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Logg inn Nettstedkart English Kontakt oss Du er her Forside Om OVF Ansatte Overordnet Historie Organisasjon Årsrapporter Ansatte Stilling ledig Salg og utleie Bidrag til kirken Skjemaer til bruk av eksterne Clemens Kraft Nyheter Telefonliste Sist oppdatert 25 september 2014 Alfabetisk navneliste Telefon Mobil Aas Bernt Forvaltningsavdelingen 28 08 15 10 916 10 144 Andersen Rune Dokumentasjonssenter 23 08 15 52 Barbo Anne Arealbanken og salgseksjonen 23 08 15 07 450 05 306 Berdal Sigrunn HR og kommunikasjon 23 08 14 85 958 51 348 Berg Knut Bygningsforvaltning 23 08 15 83 451 15 000 Birkeland Gunnar Bygningsforvaltning 23 08 15 12 450 05 312 Bjerring Hans P Tomtefeste og eiendomsjuridisk 23 08 15 20 450 05 320 Borge Linn Helen Dokumentasjonssenter 23 08 15 14 900 38 680 Bredrup Camilla Aarrestad Juridisk Compliance 23 08 16 24 907 22 405 Brekkum Bente Økonomi regnskap lønn 23 08 15 24 990 74 660 Butvillo Ojars Økonomi regnskap lønn 23 08 15 72 473 10 750 Bøe Odd Roar Skog 23 08 15 08 450 05 308 Didriksen Henrik Clemens Eiendom 23 08 15 05 908 45 918 Eklund Anne Berit vikar Dokumentasjonssenter 23 08 16 26 Fjellestad Marie Luise Dokumentasjonssenter 23 08 15 53 Frigård Gunnar A Bygningsforvaltning 23 08 15 09 450 05 309 Glomdal Harald Magne Juridisk Compliance 23 08 15 80 450 05 321 Green Anja Klingenberg Administrasjon 23 08 14 86 Hafredal Judy Velle HR og kommunikasjon 23 08 15 28 916 53 531 Hansen Lise Kristine Dokumentasjonssenter 23 08 15 56 938 86 754 Hansson Olav David Clemens Eiendom 23 08 15 69 907 43 898 Høidahl Høiseth Jorunn Tomtefeste og eiendomsjuridisk 23 08 15 50 452 68 165 Kluge Marianne Clemens Kraft Arkiv 23 08 14 91 Knudsen Jan Bygningsforvaltning 37 02 18 00 922 14 286 Kristiansen Dagfinn Kapitalforvaltning Treasury 23 08 15 70 472 37 302 Kuld Hildur Bygningsforvaltning 23 08 15 77 916 36 030 Lund Jorun K innleid 23 08 15 76 Lundborg Turid Dokumentasjonssenter 23 08 15 55 984 39 167 Meyer Ole Wilhelm Direktør 23 08 15 00 Midgaard Tim Vincent Tomtefeste og eiendomsjuridisk 23 08 15 21 450 05 319 Mjøs Astrid vikar Dokumentasjonssenter 23 08 16 27 Njåstein Are Clemens Eiendom 23 08 16 29 982 39 003 Nordahl Jill Økonomi regnskap lønn 23 08 15 73 450 05 322 Perez Stefan IT 23 08 15 29 936 90 345

  Original URL path: http://www.ovf.no/Om-OVF/Ansatte (2014-09-28)
  Open archived version from archive