archive-no.com » NO » Q » QMI.NO

Total: 137

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPØRSMÅL MANGE STILLER VEDRØRENDE QMI MOTORBEHANDLING
  slitasje samt at turboen løper lettere Spørsmål Hvordan kan jeg få bevis for at QMI virkelig hjelper Svar Når oljen i motoren din analyseres før og etter behandlingen så kan du se at reduksjonen av metall partikler i oljen er fra 50 90 Det vil si at motoren slites tilsvarende mindre Sjekk bestemte parametere som trykk drivstofforbruk og effekt før og etter behandling Spørsmål Hvor raskt vil jeg merke forskjellen etter behandlingen Svar Du kan ved hjelp av et dynameter se at hestekreftene øker allerede etter 30 minutter På større skipsmotorer tar det ca 4 timer eller lengre Spørsmål Vil QMI motorbehandling øke kompresjonen i motoren Svar Det er mulig for QMI behandlingen å øke kompresjonen i motoren fordi det blir tettere mellom stempelring og sylinder Spørsmål Hvorfor øker turtallet i mange motorer etter behandlingen Svar Reduksjon i friksjon gjør at motoren utvikler større kraft med samme mengde drivstoff og på den måten øker turtallet På biler med automatisk tomgangsregulering så vil det ikke vises noen økning i tomgang de aller fleste nye biler har det Spørsmål Vil bruken av QMI motorbehandling minske drivstoff forbruket Svar QMI er laget i den hensikt å redusere friksjon og slitasje Denne økning i hestekrefter resulterer ofte i besparelse av drivstoff Spørsmål Vil bruken av QMI motorbehandling minske oljeforbruket Svar Hvis motoren bruker olje erfarer en ofte en stor reduksjon i oljeforbruket av to årsaker For det første blir det tettere mellom stempelring og sylindervegg for det andre hender det at QMI behandlinger frigjør fastsatte stempelringer Spørsmål Hvordan skjer behandlingen Svar Tøm inn i oljen 1 flaske QMI Motorbehandling 0 96 liter i kald motor På større dieselmotorer skal det brukes 3 liter QMI Motorbehandling for hver 10 liter slagvolum Kjør deretter motoren med belastning i 1 2 timer Da QMI behandlingen også rengjør

  Original URL path: http://www.qmi.no/Spoersmaal.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • manualer
  man kan kutte ned på mengden med QMI og allikevel få den samme beskyttelsen GJENBEHANDLINGSINTERVALLER I anvendelsesområder hvor man ofte skifter olje QMI MOTORBEHANDLING gjenta behandlingen hver 50 000 km I anvendelsesområder hvor man ofte etterfyller olje QMI SMÅMOTORBEHANDLING gjenta behandlingen en gang hver sesong eller oftere ved bruk under høy belastning QMI LUFTVERKTØYBEHANDLING gjenta behandlingen ved behov I anvendelsesområder hvor man bruker den samme oljen over en lang tidsperiode med lange oljeskiftsintervaller QMI GIRBEHANDLING gjenta behandlingen ved oljeskift hvis ønskelig kan men tilsette en mindre mengde QMI behandling enn den opprinnelige behandlingen QMI AUTOMATGIRBEHANDLING gjenta behandlingen ved oljeskift hvis ønskelig kan man tilsette en mindre mengde QMI behandling enn den opprinnelige behandlingen QMI HYDRAULIKKBEHANDLING gjenta behandlingen ved oljeskift hvis ønskelig kan man tilsette en mindre mengde QMI behandling enn den opprinnelige behandlingen QMI KOMPRESSORBEHANDLING gjenta behandlingen ved oljeskift hvis ønskelig kan man tilsette en mindre mengde QMI behandling enn den opprinnelige behandlingen GJENBEHANDLING ETTER ANDRE PTFE BEHANDLINGER QMI kan brukes etter en hvilken som helst annen PTFE behandling QMI behandler bare rent metall ikke allerede behandlede overflater Derfor er det ingen fare for at belegget skal bli for tykt HESTEKREFTER En del av hestekreftene som utvikles i en motor går bort i friksjon QMI MOTORBEHANDLING reduserer friksjon derfor økes hestekreftene En mengde dynamometertester har bevist at dette er tilfelle deriblant tester gjort på store lastebilparker KOMPRESJON QMI kan ofte være til hjelp i eldre motorer med dårlig kompresjon Eldre motorer mister kompresjon når stempelringene brenner seg fast i stempelringsporet Det kan også bygge seg opp avleiringer i sporene på stempelet slik at det blir utett mellom sylindervegg og stempelringene Behandlingsprosessen vil ofte frigjøre fastbrente stempelringer Denne effekten i tillegg til at det blitt tettere mellom stempelring og sylindervegg vil øke kompresjonen Noen ganger vil man se dramatisk økning i tilfeller hvor det har vært en fastbrent stempelring METALLBINDING Aktiviserte partikler som inneholder QMI PTFE vil bli dratt inn i mikroskopiske porer i metallet Etter hvert som motoren varmes opp vil PTFE polymerer vil PTFE partiklene begynne å feste seg til metallet Denne prosessen og de spesielle metallbindemidlene vil smelte sveise PTFE inn i metalloverflaten Så istedenfor metall mot metall blir det PTFE mot PTFE med olje imellom MOTORVASK PTFE er kjemisk upåvirkelig inert derfor har motorvask ingen effekt på QMI behandling Løsemiddelbasert motorvask vil ikke fjerne PTFE behandlinger eller forkorte beleggets levetid Et PTFE molekyl er bygget opp av en kjede med karbonatomer omgitt av fluoratomer Fluoratomene beskytter den svakere karbonkjeden og gjør PTFE svært motstandsdyktig mot ytre påvirkning ved slitasje eller løsemiddelangrep PTFE er nærmest upåvirkelig av ethvert kjent stoff og motstår påvirkning av aggressive kjemikalier og løsemidler PTFE er et fleksibelt stoff som beholder sine egenskaper over tid selv under høye temperaturer og i kontakt med løsemidler og etsende stoffer NYE MOTORER Jo nyere motoren er desto mer vil levetiden bli forlenget Nye og overhelte motorer må først være kjørt inn slik at stempelringene og sylinderveggene har tilpasset seg hverandre Før nye motorer behandles må man kjøre den innkjøringstiden som motorfabrikanten anbefaler så behandler man med QMI De fleste av dagens motorer kommer ferdig innkjørt fra fabrikanten så motoren oftest kan behandles etter første oljeskift Riktig innkjøringstid motvirker unødig oljeforbruk og unødvendige oljelekkasjer forbi stempelringene blow by Hvis bilen blir behandlet for tidlig kan behandlingen forsinke innkjøringsprosessen ved at stempelringene og sylinderveggene ikke får tilpasset seg til hverandre OLJEANALYSE Oljeanalyse er en effektiv måte å vise at slitasjen blir mindre Man tar en prøve av brukt olje og sender den til et laboratorium hvor alle bestanddelene i oljen blir analysert Et spektrometer leser alle elementene oljen deriblant metallpartikler fra motoren og skriver ut en rapport Oljeanalyser kan brukes til å vise at det er mindre metallpartikler i oljen etter behandling Men når man får en rapport er det viktig å være klar over følgende MENGDEN AV METALLPARTIKLER I OLJEN KAN VARIERE MYE FRA OLJEPRØVE TIL OLJEPRØVE PÅ GRUNN AV VARIASJON I KJØREMØNSTERET OG ANDRE OMSTENDIGHETER FOR EKSEMPEL FORURENSNING I MOTOREN OG VARIASJONER I HVORDAN PRØVEN BLE TATT Hvis analyser av metallpartikler fremstilles grafisk vil man ofte se stor forskjell fra analyse til analyse DERFOR KAN MAN I VISSE TILFELLER SE EN ØKNING I METALLPARTIKLER SELV OM QMI HAR REDUSERT SLITASJEN For eksempel kan jernpartikler Fe øke fra 50 til 100 PPM fra en oljeanalyse til den neste men med QMI øker den kanskje fra 50 til 60 PM Analysen viser en økning fra 50 til 60 PPM men i virkeligheten har QMI redusert slitasjen fra 100 til 60 PPM De mest pålitelige slitasjetestene er tester som ASTM Sequence IIIE som viser betydelig reduksjon i målbar slitasje OLJEFORBRUK I eldre motorer vil QMI MOTORBEHANDLING ofte redusere unødvendig oljeforbruk Behandlingsprosessen vil ofte frigjøre fastbrente stempelringer Dette fører til redusert oljeforbruk fordi det blir tettere mellom stempelring og sylindervegg Deretter vil behandlingen bevirke at stempelringene holder seg frie og det vil fortsette å være tett mellom stempelring og sylindervegg Dermed opprettholdes det lave oljeforbruket OLJEKANALER Fordi partiklene som inneholder QMI PTFE er negativt ladde vil de frastøte hverandre og ikke klumpe seg sammen Derfor vil ikke QMI blokkere oljekanalene eller legge seg i kaker rundt i smøresystemet RENGJØRINGSEFFEKT QMI inneholder rengjøringsmidler og tensider som gjør det lettere for PTFE å trenge inn i overflaten Kunder med eldre biler spør av og til om slitte pakninger kan begynne å lekke når karbonavleiringene blir fjernet Karbonavleiringer oppstår aldri på friksjonsflater Friksjonsflatene sylindervegger kamaksler lagre osv blir holdt fri for karbonavleiringer på grunn av stadig bevegelse I porene i metallet i friksjonsflatene vil det være avleiringer QMI inneholder aktive stoffer som reduserer overflatespenningen i karbonavleiringene slik at PTFE kan fortrenge og erstatte det SLITASJE Selv om motoroljene stadig blir bedre øker samtidig kravene til oljens egenskaper dramatisk Små motorer ned høy kompresjon går varmere og det fører til økt belastning på slitasjeflater Slitasje er fortsatt en hovedårsak til motorhavari og reparasjonskostnader QMI MOTORBEHANDLING sørger for den tryggeste mest effektive og minst kompliserte beskyttelse man kan få mot slitasje Dermed opprettholder man verdien på dyre kjøretøyer SLITASJE FORÅRSAKET AV RUST Rust er en medvirkende årsak til motorslitasje Ved temperatursvingninger samler det seg kondens i den nedre delen av motoren Når bilen stadig brukes til korte kjøreturer oppnår ikke motoren høy nok temperatur til at fuktigheten fordamper og resultatet blir at motoren ruster innenfra Motoreksperter oppgir rust som en av de fire hovedårsakene til motorslitasje PTFE legger seg på som en kjemisk upåvirkelig film som hindrer vann i å trenge gjennom til metallet og forårsake rust Galvanisk elektrokjemisk korrosjon blir også hindret av den upåvirkelige PTFE hinnen START Motoren starter lettere med QMI særlig i kaldt vær Mindre friksjon fører til letter start og mindre slitasje på starter og batteri Kaldstart amp er mengden av amp som trekkes fra batteriet når motoren kaldstartes Mange før og etter tester viser at det går mindre amp til å starte en motor som er QMI behandlet Siden det er friksjon som avgjør hvor mange amp som trekkes fra batteriet bekrefter disse testene at QMI reduserer friksjon Eldre motorer som er behandlet med QMI og dermed har økt kompresjon vil starte lettere men ikke vise mindre trekk av amp på grunn av den økte kompresjonen STØRRE MOTORER MED STORT OLJERESERVOAR Det vanlige blandingsforholdet ved QMI behandling er 20 QMI til 80 olje Denne regelen gjelder ikke når man behandler motorer med oljereservoar for eksempel motorer med ekstra oljekapasitet og lange oljeskiftintervaller kompressorer hvor oljen brukes til kjøling hydrauliske systemer som bruker oljen til kraftoverføring osv QMI er en metallbehandling ikke en oljebehandling derfor bruker man bare den mengden QMI som er nødvendig for å behandle metallet Spør vedlikeholds personalet om motoren har reserveoljekapasitet hvis den har det undersøk hvor mye av oljen som brukes til smørning ikke til reserve og regn ut QMI behovet ut fra dette Eller sammenlign med en tilsvarende motor uten oljereservoar Det vanlige blandingsforholdet i hydraulikksystemer er en del QMI hydraulikkbehandling til femten deler 7 hydraulikkolje QMI må aldri blandes ut mer enn en del til tjuefem deler 4 olje De suspenderende og bindende midlene i SX6000 mister sin effekt når de blir for mye uttynnet Det er ingen fare for at man kan overbehandle selv om det tilsettes mer QMI enn nødvendig STØRRE DIESEL SKIPS OG STASJONÆRE MOTORER Større diesel skips og stasjonære motorer har ofte stor reserveoljekapasitet sammenlignet med personbiler og små lastebiler I disse motorene følges denne skalaen vanligvis 3 liter QMI til 10 liter slagvolum SLAGVOLUM QMI MENGDE 8 liter 2 liter 10 liter 3 liter 13 liter 4 liter 16 5 liter 5 liter 20 liter 6 liter SYNTETISKE SMØREMIDLER QMI benytter petroleumsbaserte bæreoljer i sine PTFE produkter QMI kan brukes i syntetiske smøremidler så sant de er forenelige med petroleumsprodukter Syntetiske oljer til bilmotorer er laget slik at de skal være forenelig med vanlig olje for å unngå problemer med oljeblandingen De fleste syntetiske oljer bygger på råstoffer som er utvunnet av råolje derfor er de naturlig forenelige Mange vinnere i racing har brukt QMI i syntetisk motorolje Denne krevende brukergruppen gir utrykk for at dette er en virkningsfull kombinasjon som beskytter mot ekstremt høye temperaturer Et unntak kan være enkelte syntetiske smøremidler beregnet på ekstremt høye temperaturer i industrien I slike tilfeller må man undersøke først om smøremidlet er forenelig med petroleumsbaserte smøremidler For eksempel kan to eller tretrinns kompressorer komme opp i temperaturer over 230C Polyglykol baserte smøremidler som er anbefalt i enkelte av disse kompressorene kan være uforenelig med QMI s petroleumbaserte smøremidler Servicepersonalet kjenner som regel til disse forholdene eller man kan undersøke med produsenten SYNKRONRINGER Det er de spesielle bindemidlene i SX 6000 formuleringen som får PTFE partiklene til å sveise seg til friksjonsmetallet Disse bindemidlene blir aktivisert av vedvarende friksjon kontinuerlig gnidning av metall mot metall Kontinuerlig gnidning foregår i lagre gir kamaksel sylinder stempel osv Den friksjon som foregår i synkronringene i girkassen er forskjellig fra den friksjon som er beskrevet ovenfor her er det ikke kontinuerlig motgående friksjon Overflaten på disse delene er konstruert med henblikk på å bremse ikke å gli derfor vil ikke bindemidlene TESTER Et anerkjent laboratorium utførte ASTMs SEQUENCE IIIE test av QMI Denne testen påviser slitasje av ventilløftere og kamaksel og andre faktorer som påvirker smøreevnen slik som avleiringer i motoren og forandringer i viskositet Med QMI var slitasjen av ventilløftere og kamaksel redusert med 88 i forhold til den smøreoljen US Army forlanger brukt i denne type tester Testresultatene av QMI angående viskositet og avleiringer vise at de er innenfor normalkravene og at QMI innfrir alle krav til en god smøreolje Hele testen kan fåes på forespørsel Denne testene er anerkjent av Marintek SINTEF og Det Norske Veritas I mange år har industrikunder utført uavhengige tester derfor er alle fordelene med QMI godt dokumentert Oljeanalyser før og etter behandling måling av metallpartikler forårsaket av slitasje i brukt olje viser opp til 90 reduksjon av metallslitasje etter behandling Mindre metallslitasje betyr lengre levetid på motoren Utallige andre tester er utført blant annet før og etter kompresjonstester se KOMPRESJON kaldstart amp tester se START og dynamometertester se HESTEKREFTER TILSETTINGSSTOFFER De fleste tilsettingsstoffer må brukes ved hvert oljeskift De er oljebehandlinger som forandrer oljens egenskaper ved å gjøre den glattere ved å tilsette oksidasjonsnedsettende stoffer og rengjøringsmidler eller øker viskositeten Mange tilsetninger inneholder EP exstreme pressure stoffer slik som blyforbindelser eller klorforbindelser Disse stoffene er miljøskadelige bly er giftig eller skadelige for motoren klor er etsende Mange motorfabrikanter advarer mot å bruke slike tilsetninger fordi de kan forårsake skade og forandre oljens egenskaper så den ikke smører slik som den var tiltenkt QMI tilsettes olje på samme måte som tilsetningsstoffer men QMI påvirker ikke oljen Det eneste den gjør er å sørge for at det fester seg et tørt fast belegg på metallets friksjonsflater Dette gir smørning en helt ny dimensjon Belegget er der hele tiden selv når motoren ikke går og oljen renner tilbake i oljepannen Derfor er friksjonsflatene beskyttet mot metall mot metall slitasje mår motoren startes Uten QMI slites motoren metall mot metall i flere sekunder for oljen kommer til alle deler av motoren Tilsetningsstoffer må brukes ved hvert oljeskift mens QMI MOTORBEHANDLING gjøres om igjen når belegget blir slitt etter ca 80 000 km QMI ER EN MOTORBEHANDLING IKKE EN OLJETILSETNING TOLERANSER For at en motor skal få nok smørning må det opprettholdes tilstrekkelig avstand mellom friksjonsflatene QMI belegget er bare mellom 1 2 mikron tykt og påvirker derfor ikke toleransene UNIK QMI MOTORBEHANDLING inneholder SX 6000 en unik hensiktsmessig blanding av suspenderende midler som gir kunden det beste når det gjelder PTFE beskyttelse I årevis har QMI med SX 6000 vært den PTFE behandlingen det krevende industrielle markedet har valgt VARIGHET QMI MOTORBEHANDLING blir bundet sveiset til metallet i en varig forbindelse Siden PTFE er upåvirkelig av kjemiske stoffer og temperatur vil det motstå syreangrep og nedbrytning av høy temperatur Det glatteste stoff man kjenner til Guiness rekordbok PTFE kan bare fjernes ved honing og ved slitasje av forurensende partikler i motoroljen QMI varer garantert i 80 000 km Den slipende effekten til forurensninger i oljen vil langsomt slite ned belegget Derfor er det viktig å skifte olje og luftfilter så ofte som produsenten anbefaler Det viser seg at 80 000 km er det mest økonomiske tidspunktet å gjenta behandlingen Men hvis man vil ha maksimal beskyttelse til enhver tid kan man behandle oftere som f eks 50 000km Da kan en bruke bare 1 3 part av første behandlingsmengde VARME Varme i den øvre delen av sylinderen kommer fra forbrenningen og blir justert av kjølesystemet Imidlertid er varmen fra ventilstyringen og varmen fra nedre del av motoren forårsaket av friksjon Denne varmen overføres til motoroljen Varmerelaterte påkjenninger fører til oljeproblemer metalltretthet og fot tidlig motorhavari QMI MOTORBEHANDLINGEN reduserer friksjon og motvirker av den grunn høy varmebelastning Dermed forlenges motorens levetid VÅT CLUTCH MOTORSYKLER Det er metall mot fiber i lamellene i våte clutcher så her er QMI behandlingen meget effektiv I våte clutcher er lamellene av fiber som ikke vil aktivisere bindemidlene i SX 6000 QMI kan derfor brukes der VÅT BREMS TRAKTOR Det er metall mot fiber i lamellene i våte bremser så her er QMI behandlingen meget effektiv I våte bremser er lamellene av fiber som ikke vil aktivisere bindemidlene i SX 6000 QMI kan derfor brukes der Der hvor det er metall mot fiber i lamellene som i våte clutcher motorsykler våte bremser traktor er QMI behandlingen meget effektiv Forsiktighet må utvises når de er metall mot metall i bremsesystemet I tvilstilfeller er det best å undersøke med fabrikanten YTELSE En del av den energien en motor genererer går tapt i friksjon QMI MOTORBEHANDLING reduserer friksjon derfor øker ytelsen En rekke dynamometertester har vist at dette er tilfelle inkludert tester gjort av bilrace industrien Gå til øverst på siden klikk her PTFE DEMONSTRASJONER DEMONSTRASJON MED PTFE MYNTER QMI s demonstrasjonsmynter er aluminiumsskiver med PTFE belegg som er lagt på ved varmebehandling på samme måte som på Teflon stekepanner Disse myntene er et verdifullt hjelpemiddel i salgsarbeidet de er hendige og overbevisende og så små at man kan ha dem i lommen eller i lommeboken Demonstrasjonen er ukomplisert og prinsippet lett å forstå Kunden ønsker som regel å få den samme beskyttelsen i bilen sin når han ser hva som skjer med myntene SLIK BRUKER MAN PTFE MYNTENE Man bruker to og to mynter til demonstrasjonen Den grå siden er ubehandlet aluminium og den mørke siden er behandlet med PTFE 1 Først gnir man de grå ubehandlede sidene mot hverandre mellom tommel og pekefinger Gni hardt og kjenn friksjonen motstand Det er det som skjer når man starter bilen om morgenen når all oljen er i oljepannen 2 Snu myntene og gni de mørke PTFE belagte sidene mot hverandre Gni hardt og kjenn at motstanden blir mindre jo hardere man trykker 3 Vil man ha en enda bedre demonstrasjon kan man legge myntene på et fast underlag og gni så hardt man kan De ubehandlede sidene vil henge ved hverandre slik at myntene glir bortover bordflaten i motsetning til de ubehandlede myntene som glir lettere over hverandre jo hardere man trykker TIPS FOR BRUK AV QMI S PTFE DEMONSTRASJONSMYNTER Øv deg i å gni de ubehandlede sidene mot hverandre mellom tommelen og pekefinger og langemann Slitasjepartikler vil legge seg på fingrene i en ring rundt myntene og demonstrere hvordan en motor slites når den startes Jo hardere du trykker desto glattere blir det Når trykket øker vil bindingene mellom polymerene rette seg ut slik et polymerene beveger seg på langs av den molekylære kjeden istedenfor på tvers av den Det fører til at friksjonen blir redusert og smøreevnen betydelig økt se PTFE S HISTORIE for ytterligere informasjon PTFE som er festet til metall ved varmebehandling kan skrapes av Derfor skal ikke demonstrasjonsmyntene oppbevares sammen med vekslepenger eller metallgjenstander QMI belegget vil ikke bli skrapt av behandlede flater i en motor på samme måte fordi flatene glir over hverandre de skrapes ikke mot hverandre som skarpe gjenstander Myntene vil også bli mindre glatte etter mye håndtering Ha derfor rikelig med nye mynter for hånden FORSKJELL PÅ PTFE DEMONSTRASJONSMYNTER OG QMI PTFE BEHANDLING Av og til ser kunden på myntene og spør om det er slik de behandlede overflatene vil se ut i hans motor Demonstrasjonsmyntene er varmebehandlet med PTFE på samme måte som i Teflonbelagte stekepanner Aluminiumsflatene blir først renset og preparert Deretter blir det lagt på et tykt lag med PTFE som blir stekt fast til metalloverflaten ved høy temperatur Belegget blir tykt og synlig og egner seg til demonstrasjoner Det som skiller behandlingen av myntene fra behandlingen av en motor er at belegget i motoren blir meget tynt slik at de kritiske toleranser ikke påvirkes Toleransene må være uforandret for å opprettholde fri flyt av olje Resultatet blir en mikrotynn hinne som ikke er synlig for det blotte øye Formålet med myntene er at man kan gi kunden en praktisk og lettvint demonstrasjon av hvor glatt PTFE er Opplys kunden om at forskjellen på belegget på en mynt og i en motor er at i motoren vil belegget 1 bli permanent sveiset til metallet 2 bli perfekt tilpasset motgående metallflater fordi belegget blir sveiset til metallet mens flatene går mot hverandre Behandlingen gir bedre smøreevne og er bedre tilpasset til behovene i en motor Gå til øverst på siden klikk her DEMONSTRASJONSKJØRING AV MOTOR UTEN OLJE Av og til ønsker QMI forhandlere å kjøre en bil uten olje Det er fullt mulig å gjøre det men det er altfor mange risikomomenter inne i bildet til at det kan anbefales QMI vil derfor ikke oppmuntre noen til å kjøre en motor med høy kompresjon som lett går varm uten olje Når motoren kjøres uten olje mister man den kjølende effekten som oljen har på overflatene Metallet kan utvide seg på grunn av varmen og påvirke de kritiske toleransene slik at motoren skjærer seg Stempel ventilløftere og nedre del av motoren kan bli overopphetet Motordeler kan også bryte sammen på grunn av varmebelastningen Den støtdempende effekten som oljen gir vil heller ikke være der Det kan være skadelig for stempel og stempelfeste sylinderforing rådelager veivaksel kamaksel og ventilløftere Uten olje vil disse delene slå mot hverandre og skade på motoren kan oppstå Hvis man skal kjøre en motor uten olje er det viktig å gjøre et forsøk først uten tilskuere Et mislykket forsøk kan ha negativ effekt De beste forholdene for å kjøre en motor uten olje vil være når man 1 Har kjørt en hel oljeskiftintervall etter QMI behandling 2 Holder lav temperatur 3 Kjører med lavt turtall 4 Kjører med lav belastning 5 Begrenser det til å kjøre en kort avstand Det er mange variabler i en motor toleranser evne til å avlede varme osv som har betydning for hvor vellykket demonstrasjonen blir Husk at det er mange risikomomenter forbundet med å kjøre en bil uten olje Derfor kan ikke QMI garantere at en slik demonstrasjon vil være vellykket Gå til øverst på siden klikk her QMI SMÅMOTORBEHANDLING Små totaktsmotorer er spesielt sårbare for smøreproblemer Vanskjøtsel feil bruk og feilaktig oljeblanding resulterer i for tidlig motorsammenbrudd Vinteropplag fører til korrosjon Treg start og ujevn tomgang er ofte irritasjonsmonter for brukeren BEHANDLING Når man tilsetter QMI SMÅMOTOR BEHANDLING skal motoren kjøres til det slutter å ryke Når eksosen er klar er behandlingen gjort TILSETTING AV QMI SMÅMOTORBEHANDLING Forskjellige smøremidler til ulike anvendelser og formål QMI SMÅMOTORBEHANDLING skal tilsettes gjennom luftinntaket på forgasseeren Bruksanvisningen må følges Å blande QMI SMÅMOTORBEHANDLING i drivstoffet vil forårsake følgende problemer 1 PTFE vil legge seg i drivstofftanken 2 SX 6000 vil bli utblandet med drivstoff og miste effekten 3 Det er behov for olje til å innkapsle og beskytte PTFE partiklene mot forbrenningsvarme inntil de sveises til sylinderveggene Drivstoffblanding vil ødelegge denne beskyttelsen I små totaktsmotorer uten oljesump vil strømmen av olje ikke være sterk nok til å skylle vekk forurensninger fra forbrenningen i motoren Derfor vil korroderende forurensninger ligge i motoren under vinteropplag eller snøscootere under sommeropplag Korroderende stoffer angriper metallflater pakninger og andre sårbare komponenter Korrosjon fører til treg start etter vinteropplag evt sommeropplag og for tidlig motorhavari GJENBEHANDLING AV TOTAKTSMOTORER MED SMÅMOTORBEHANDLING Avgjørende faktorer for når man bør gjenta behandlingen 1 Mengden av slipende forurensningspartikler i motoren Mange totaktsmotorer har dårlige luftfiltre som ikke fjerner sotpartikler støv sand osv effektivt 2 Driftsforhold I en totaktsmotor som blir lite brukt og har lite slitasjepartikler i oljen vil det være nok å gjenta behandlingen en gang i sesongen Hvis motoren er utsatt for mye støv som f eks gressklippere kan det være fornuftig å behandle oftere Gå til øverst på siden klikk her QMI AUTOMATGIRBEHANDLING Et automatgir er en svært komplisert enhet Det er ikke mange som har tilstrekkelig kunnskap om denne fantastiske mekanismen som overfører kraft fra motoren til drivhjulene jevnt ved hjelp av automatisk giring Når man forstår det følgende konsept vil man forstå fordelene med QMI AUTOMATGIRBEHANDLING med PTFE Automatgirolje Automatic Transmission Fluid eller ATF er et hjelpemiddel til å overføre kraft til transmisjon gjennom en automatisk clutch konverteren Oljen kontrollerer girets innvendige hydraulikksystem i tillegg til at den smører kulelagre glidelagre og gir samtidig med at den kontrollerer friksjonsegenskapene på clutcher og bånd Den fjerner også friksjonsvarme fra Torque konverteren og fra forskjellige andre friksjonsflater blant annet clutchplater som plutselig kan komme opp i temperaturer opptil 900C ATF olje blir sett på som det mest kompliserte og sammensatte smøremidlet i petroleumsindustrien På grunn av den kompliserte oppbyggingen av oljen og de krevende funksjonene i et gir utgjør automatgirsmøring en utfordring Disse problemene kommer i tillegg til forsømmelser når det gjelder oljeskift Mangelfull smørning vil føre til at automatgiret virker dårlig eller bryter sammen og resulterer i dyre reparasjoner QMI har utviklet en helt unik PTFE behandling for automatgir Den følgende forklaringen av drift og utforming vil forklare hvorfor QMI AUTOMAT GIRBEHANDLING gir store fordeler FORSTYRRER IKKE FRIKSJONSEGENSKAPENE TIL CLUTCHER OG BÅND QMI AUTOMATGIRBEHANDLINGENS spesielle SX 6000 formel gjør at behandlingen ikke påvirker egenskapene til clutcher og bånd hvor det er behov for friksjon Bindemidlene i SX 6000 aktiveres av metall mot metallfriksjon I automatkasser er lamellene av fiber derfor vil de ikke bli belagt med PTFE Konkurrerende produkter kan ikke brukes i automatkasser fordi de kan få clutcher og bånd til å slure OPPBYGGING AV AUTOMATGIR OG FORDELER MED QMI BEHANDLING Selv om design og konstruksjon kan variere fra produsent til produsent er prinsippene i oppbyggingen den samme Automatgir er oppbygd av de følgende elementer TORQUE KONVERTER Torque konverteren brukes til å overføre kraft ved hjelp av en rotor som er festet til veivakselen til en turbin som sitter ved girkassens inntaksaksel En tredje enhet en stator eller kraftforsterker sitter mellom rotoren og turbinen og drives av væsken som rettes mot den Torque konverteren fungerer som en kraftforsterker ved at den øker kraften når motoren startes på et lavt gir ved forbikjøring og kjøring i oppoverbakke Den virker som en væskeforsterker ved høy motorhastighet FORDELER MED QMI QMI gjør at Torque Konverterens rotor turbin stator og enveisclutch gir maksimal kraftoverførsel fra motor til gir og at man unngår klakking og andre smøreproblemer PLANET GIR Kraft overføres fra Torque Konverteren til planetgirene Planetgirene brukes til å oppnå den nødvendige girkombinasjonen slik som girreduksjon direkte kobling revers fri og overdrive Planetgiret består av pinjong gir som er festet på et planetfeste med en aksel eller pin et solgir og et ringgir med innvendige tenner De tre delene i et planetgir kan enten være drivende eller bli drevet avhengig av den girutvekslingen det er behov for Det er behov for to eller flere planetgir i alle automatgir for å oppnå de tre eller fire hastighetene man trenger FORDELER MED QMI Tennene i planetgiret griper konstant inn i hverandre og må gå lett selv under ekstremt trykk og høy temperatur Problemer med automatgir skyldes ofte mangelfull smørning av planetgiret QMI s PTFE reduserer friksjon på metalloverflatene både på planetgirene og på akselen 3 CLUTCHER OG BÅND For at planetgirene skal fungere og sørge for korrekt utveksling er man avhengig av clutcher og bånd som holder drive og vender Clutcher og bånd kobles til og fra enten med fjærer eller hydraulisk Clutchen består av et bestemt antall lameller papirmatriale og lameller uten belegg Annenhver lamell er kledd med fiber for å unngå metall mot metallfriksjon Disse såkalte papir lamellene er laget av spesielle papir eller cellulosefibre og harpiks Asbest grafitt og keramisk materiale kan også være brukt Bindemidlene i QMI blir ikke aktivisert av disse fibermaterialene og vil ikke forårsake at clutcher og bånd slipper Ved hjelp av hydraulisk trykk fra servoen vil clutchen senke hastigheten på eller stoppe sin motgående del i planetgirmekanismen for å oppnå riktig girutveksling Bremsebåndet er vanligvis laget av stål og er belagt med et fibermateriale på den overflaten som vender innover Når arbeidstrykket påvirker servoen ved hjelp av hydraulisk trykk strammes båndene på den roterende trommelen slik at den bremses Dermed oppnås riktig hastighet på giret FORDELER MED QMI QMI gjør at servostempelet fungerer bedre raskere og sikrere slik at clutcher og bånd sørger for myk giring i planetgirsystemet Den spesielle SX 6000 formuleringen forårsaker ikke at lamellene glipper OLJEPUMPEN Oljepumpen er selve hjertet i det hydrauliske automatgirsystemet Den sørger for at trykket er riktig slik at giret veksler korrekt og at bevegelige deler blir smurt og kjølt ned Derfor bruker man positive fortrengnings pumper Når oljepumpen blir slitt eller ødelagt og oljetrykket faller svikter tilførselen til bevegelige deler og effektiviteten bilt dårligere Mangel på smøring og dårlig regulering av temperaturen gjør at giret bryter sammen lenge før man burde forvente det FORDELER MED QMI QMI sørger for tiltrengt PTFE beskyttelse av friksjonsflater og lagre i gir drevet av positive fortrengnings pumper De enkelte komponentene i pumpen fungerer bedre og får lengre levetid MANUELL ELEKTRISK ELLER VAKUMKONTROLL AV GIRING Valg av gir foregår da ikke helautomatisk Sjåføren velger selv girområdene tilpasset etter hastigheten ved hjelp av en bryter Bryteren er koblet til manuellventilen i giret med en wire eller stang Når ventilen beveges åpnes det spesielle trykkanaler som kobler til eller fra komponenter som regulerer girområdene FORDELER MED QMI Treghet i en eller flere av kontrollmekanismene forstyrrer giringen Hydraulisk ventilkontroll retningsventiler magnetventiler guvernør sentrifugalregulator og andre deler som trenger smøring vil reagere eller slå inn raskere med QMI ANDRE FORDELER MED QMI SLITASJE Slitasje på lagre torque konverter planetgir guvernør sentrifugalregulator komponenter i ventilmekanismen og andre smurte komponenter resulterer i dyre reparasjoner Innvendige lekkasjer forårsaket av slitte pumper ventiler og stempler fører til lavere trykk på clutcher og bånd og uregelmessig ujevn giring og skader på clutchplatene FORDELER MED QMI QMI s PTFE behandling som er som våt is mot våt is reduserer friksjon øker ytelse og forlenger komponentenes levetid OLJESTABILITET Automatgir blir utsatt for relativt hard belastning og oljen er utsatt for mekaniske påkjenninger både i planetgirene og det hydrauliske systemet Nedbryting av oljen påvirker viskositeten og reduserer smøreevnen FORDELER MED QMI QMI gir smørning av slitasjeflater en ny dimensjon PTFE belegget er konstant selv om oljestabiliteten varierer OKSIDASJON Oljen blir utsatt for termiske varme påkjenninger og oksygen på grunn av temperaturforskjell inne i enheten Dette kan føre til betydelig oksidasjon Oksidasjon av oljen fører til korrosjon på kulelagre og glidelagre av kobberlegeringer og pakninger og på komponenter av stål støpejern aluminium kobber messing bronse sølvloddinger og tinnlegeringer FORDELER MED QMI QMI s PTFE er kjemisk upåvirkelig av andre stoffer Derfor vil flater som er belagt være beskyttet mot korrosjon DET ER BEHOV FOR QMI I AUTOMATGIR Med QMI behandling i automatgiret vil alle komponentene fungere bedre slik at kraften fra motoren blir overført mye mer effektivt Redusert slitasje og lavere friksjon gir høyere ytelse og lavere levetidskostnader QMI AUTOMATGIRBEHANDLING ER LØSNINGEN PÅ SMØREPROBLEMENE I DAGENS AUTOMATGIR QMI GIRBEHANDLING Nesten overalt hvor kraft skal overføres er det behov for gir for å oppnå det rette turtallet I bilmotorer blir for eksempel kraft overført fra motoren til hjulene ved hjelp av to gir en manuell eller automatisk girkasse og en differensial Girbokser kan være alt fra ørsmå til kjempestore De kan være enkle eller svært kompliserte Uansett stilles det store krav til smøremidlene på grunn av lange oljeskiftintervaller og gir med høy friksjon som for eksempel hypoidgir og spiralbevelgir som brukes i mange differensialer I industrien brukes det en mengde forskjellige gir og det er stort behov for QMI GIROLJER MED LAV VISKOSITET Det er mest vanlig å bruke SAE 90 olje i manuelle gir men utviklingen går i retning av å bruke oljer med lavere viskositet Grunnen til dette er påtrykk fra myndighetene for å senke drivstofforbruket Oljer med lavere viskositet skaper mindre motstand derfor blir drivstofforbruket mindre Av den grunn anbefaler enkelte fabrikanter at man bruker olje med lavere viskositet i girene de produserer QMI GIRBEHANDLING 30 WT dekker dette behovet Noen produsenter anbefaler ATF olje automatgirolje i sine manuelle gir I slike tilfeller bruker man QMI AUTOMATGIRBEHANDLING Produsenter av girkasser til industrien anbefaler oljer med ulik viskositet QMI GIRBEHANDLING 90 WT QMI GIRBEHANDLING 30 WT og QMI ATF olje dekker disse behovene Det blir stilt stadig større krav til energiøkonomisering på dette området er QMI behandling svært nyttig Oljer med lavere viskositet har mindre støtdempende effekt i gir og lagre og beskytter derfor ikke så godt mot slitasje og nedbryting av komponenter QMI s PTFE behandling sørger for ekstra beskyttelse som mer enn oppveier de negative sidene ved å bruke lettere oljer QMI sørger også for mindre motstand dermed blir energien bedre utnyttet VÅT CLUTCH I MOTORSYKLER Det er metall mot fiber i lamellene i våte clutcher så her er QMI behandlingen meget effektiv I våte clutcher er lamellene belagt med fiber og vil derfor ikke bli aktivisert av bindemidlene i SX 6000 QMI aktiviseres bare ved metall mot metall friksjon QMI MOTORBEHANDLING har blitt brukt i tusenvis av motorsykler med stort hell US Motorcross og Supercross motorsykkelvinner Team Kawasaki har brukt QMI siden 1989 Gå til øverst på siden klikk her QMI HYDRAULIKKBEHANDLING I hydraulikksystemer benyttes væske under trykk for å overføre kraft forsterke kraft og dempe bevegelse og vibrasjon Hydraulikkolje skal overføre kraft smøre bevegelige deler kjøle og avlede varme og fylle opp klaringer mellom deler Smøring av hydrauliske pumper utgjør en stor utfordring Alle de forskjellige hydraulikkpumpene utvikler betydelig varme og friksjon og QMI HYDRAULIKKBEHANDLING sørger for den nødvendige smøringen og beskyttelsen TEMPERATURREDUKSJON QMI HYDRAULIKKBEHANDLING bevirker at temperaturen på hydraulikkoljen blir lavere fordi friksjonen blir mindre Imidlertid har enkelte store hydrauliske systemer radiatorkjølere Her vil en termostat regulere oljetemperaturen og det er ikke sikkert at temperaturen vil bli nedsatt QMI sørger for at temperaturen i pumpen og på smøreflatene blir redusert TIDEN DET TAR Å BEHANDLE HYDRAULISKE SYSTEMER Det skal vanligvis tilsettes en mindre mengde av QMI HYDRAULIKKBEHANDLING enn av andre QMI produkter på grunn av det store oljereservoaret i de fleste hydrauliske systemer Jo mer utblandet QMI HYDRAULIKKBEHANDLING er desto lengre tid vil behandlingen ta Varme og trykk på pumpen er også av betydning derfor vil tiden variere fra anvendelse til anvendelse etter forholdene QMI KOMPRESSORBEHANDLING Antakelig finnes det ikke noe teknisk utstyr i industrien som det blir brukt så mye av som luftkompressorer Variasjonen er stor når det gjelder kompresjonsmetoder Bare blant stempelkompressorer finnes det dobbeltvirkende ett trinns kompressorer V modell luftkjølte totrinns dobbeltvirkende kompressorer vannkjølte ett trinns dobbeltvirkende kompressorer vannkjølte tretrinns horisontale lineære kompressorer vannkjølte horisontale tandem tretrinns kompressorer og forskjellige W modell kompressorer Likeså finnes det en rekke undergrupper av roterende sentrifugal og aksialkompressorer og overalt er det behov for smøremidler De store utfordringene innen kompressorsmøring er varme og fuktighet fra komprimert luft QMI beskyttelse har stor betydning når det gjelder å bevare utstyret øke ytelsen og redusere dødtid på grunn av reparasjoner og overhaling SYNTETISKE SMØREMIDLER TIL KOMPRESSORER I industrien må man undersøke om spesielle syntetiske smøremidler for ekstremt høye temperaturer er forenelig med petroleumsprodukter før man tilsetter QMI For eksempel kan smurningen i to eller tretrinns kompressorer beregnet på høy temperatur oppnå temperatur på 230 C Kompressorfabrikanter anbefaler av og til syntetiske smøremidler som er basert på polyglykol og de kan i enkelte tilfeller være uforenelige med QMI s petroleumsbaserte bæreoljer Man kan forhøre seg med vedlikeholdspersonale og maskinoperatør på forhånd Gå til øverst på siden klikk her QMI LUFTVERKTØYBEHANDLING Luftverktøy arbeider med ekstremt høyt turtall RPM og minimalt med smøreolje Det er spesielt utsatt for rustangrep fordi fuktighet fra komprimert luft forårsaker korrosjon og kavitasjon på kulelager og metalloverflater Avleiringer på turbinskovler og vifter fører til redusert RPM tap av torque moment og dyre reparasjoner ALTERNATIV TIL DYRE LUFTVERKTØY REPARASJONER QMI LUFTVERKTØYBEHANDLING smører bedre enn olje fordi den sveiser et mikrotynt belegg av PTFE til friksjonsflatene Det blir like glatt som våt is mot våt is QMI reduserer friksjon og øker ytelsen samtidig som den beskytter mot skjæring og forlenger luftverktøyets levetid Det er stort behov for slik beskyttelse av luftverktøy Tregt luftverktøy blir gjenopplivet av noen få dråper QMI QMI LUFTVERKTØYBEHANDLING SAMMENLIGNET MED VANLIGE SMØRE MIDLER FOR LUFTVERKTØY LUFTVERKTØY REPARATØRER SIER Regelmessig bruk av QMI LUFTVERKTØYBEHANDLING eliminerer behovet for kostbare reparasjoner Tregt luftverktøy blir ofte som nytt når man tilsetter QMI LUFTVERKTØY BEHANDLING Forsømmelse misbruk og høy luftfuktighet fører til dyre reparasjoner ANVENDELSE AV QMI LUFTVERKTØYBEHANDLING Ved første gangs besøk tilsettes QMI LUFTVERKTØYBEHANDLING til avgassen er ren Sprøyt noen dråper gjennom luftinntak eller oljeplugg og la verktøyet gå til avgassen er klar Gjenta behandlingen til det ikke er mer forurensning å se i avgassen Vanligvis vil det bli frigjort urenheter de første gangene man tilsetter behandlingen Senere kan man gjenta behandlingen etter behov Doseringen tilpasses etter størrelsen på verktøyet Gå til øverst på siden klikk her DEMONSTRASJON Når man behandler trege luftverktøy med QMI får det kreftene tilbake og turtallet øker PTFE behandlingen gjør at man hele tiden får det maksimale ut av verktøyet Her følger forslag til en rask og enkel demonstrasjon som viser fordelene med QMI behandling Velg ut et luftverktøy som er tregt og har lav RPM Mål torque med torquemeter Koble fra luftslangen og sprøyt QMI LUFTVERKTØYBEHANDLING direkte inn i luftinntaket Koble til luftslangen igjen og start verktøyet Se hvordan avleiringer og andre forurensninger blir frigjort Luftverktøyet vil snart få nye krefter og økt RPM Mål turtall og torque igjen og gjenta behandlingen om nødvendig QMI INNVENDIG MOTORVASK QMI INNVENDIG MOTORVASK er et rensende middel beregnet på motorer som ikke har de skadelige bivirkningene til løsemiddel basert motorvask De milde vaskemidlene renser på en tryggere og mer effektiv måte enn aggressive løsemidler Emulgeringsmidler gjør at urenheter løses opp fra metallet blander seg med oljen og holder seg oppløst i den og tappes ut sammen med oljen Av og til får den oljen man tapper ut en annen farge enn vanlig på grunn av emulgeringsmidlene Emulgeringsmidlene gir av og til den skitne oljen et svakt melkeaktig skjær Man kvitter seg med den brukte oljen som annen brukt olje den trenger ingen ytterligere spesialbehandling FORDELER MED INNVENDIG MOTORVASKEN VANNBASERT INNEHOLDER IKKE DIESEL OG WHITESPRIT FRIGJØR FASTLÅSTE STEMPELRINGER OG VENTILER RENGJØR MOTOREN INNVENDIG GJØR AT BRÅKETE VENTILER BLIR STILLERE RENGJØR SMØREKANALER MYKGJØR GUMMIPAKNINGER ØKER EFFEKTEN INNVENDIG MOTORVASK VIL KLARGJØRE PROBLEM MOTORER FOR QMI MOTORBEHANDLING

  Original URL path: http://www.qmi.no/manualer.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • De som er med på testen i mars 2
  innen 14 dager Jeg har kjørt motorrens skiftet olje og tilsatt tilsettingen Mens rensen pågikk fikk jeg mye kakking på ventilløfterene men det regner jeg med at det er normalt da rensemidlet tynner ut olja Olja som ble tappet av var meget svart så det er ikke tvil at det var en del skit i motoren som rensemidlet fikk med seg motoren her passer 262k Etter et jeg hadde på oljetilsettingen kjørte jeg på langtur ca 2 timer og etter dette så har ventilkakkingen jeg hadde ved kald start blitt borte Motoren går også mykere mindre støy Innbilder meg at motoren har det mye bedre nå Jeg fikk jo tilsettingstoff for å ha på differensialen også Jeg tappet av litt olje slik at jeg skulle få plass til tilsettingstoffet Etter dette kan jeg ikke med handa på hjertet si at ulingen jeg har ved ca 80 kmt er blitt mindre men garantert ikke verre Jeg har kjørt ca 1000 km siden jeg hadde dett på så det er vel kanskje litt tidlig å si noe sikkert Men jeg kommer tilbake med oppdaterte data når jeg har fått kjørt litt til Jeg er jo flittig bruker leser på mercefreaken sidene og jeg har lovet dem å komme med en rapport når jeg er ferdig teste Jeg har lyst å vente litt med dette til jeg får prøvd ut ordentlig hvordan differensialen blir Er dette OK Jeg må jo si at jeg er i utgangspunktet skeptisk til alle tillsettingstoffer men når jeg var så heldig å komme med i testen og dermed få dette gratis var det interessant å prøve og så langt er jeg fornøyd med resultatet Jeg får gjøre opp status litt senere og du skal ikke se bort i fra at jeg kommer til å bestille tillsetting for automaten også Håper at dette er litt svar på det du ønsket Jeg kommer tilbake senere med mer Ha ei super helg arne Hugo Fagerli c o Stolt Offshore Verven 4 4004 Stavanger Mobil 951 00 361 Testbil Jeep Wrangler 4 0 94 mod hydrauliske løftere Gått 120 000km Supercharger m intercooler E mail hugo fagerli stoltoffshore no Hei Hugo Takk for e mail med tilbakemelding Jeg tror du fortsatt har skitt i ventilløfteren p g a av dårlig olje Vi vil nå prøve ut vår Royal Purple olje gratis Hvor mye trenger du Hvilke type bruker du nå Med vennlig hilsen Thor QMI SCANDINAVIA From hugo fagerli stoltoffshore no Date 04 18 05 07 57 26 To Thor Johansen Subject på QMI og RP oljen Hei Tor Beklager at det har tatt så lang tid før du har hørt fra meg men har vært mye bortreist og vært opptatt på andre fronter så jeg har ikke fått testet QMI motor rens og motorbehandlingen før i nå Men har desverre ikke fått kurrert tikkelyd problemet enda Liten oppsumering Har en Jeep YJ 4 0 94 mod Som har gått ca 112 000 og i løpet av siste år har en ventil

  Original URL path: http://www.qmi.no/ventiltest.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • smaamotor
  Etter QMI behandling økte effekten fra 10 til 15 sekunder i vertikal stigningstid Dvs 50 Les om QMI Småmotorbehandlingen KLIKK HER Vennligst kontakt oss for kopi av hele testen

  Original URL path: http://www.qmi.no/Smaamotor.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Alas
  i store ovner for å steke fast belegget på friksjonsoverflatene Det viste seg å være en suksess Selv om dette var dyrt ca kr 50 000 00 førte det til at flere og flere benyttet seg av metoden Den store utfordringen for vitenskapen ble deretter å utvikle en enkel måte å påføre en hinne av PTFE på metalloverflatene inne i en motor uten først å måtte ta den fra hverandre Her startet også mange av de problemene som PTFE til å begynne med hadde og som blir husket som negativt Det ble brukt for store partikkelstørrelser helt opp til 30 mikron og når PTFE ble tilført motoroljen hendte det at oljefilteret ble tett og at virkningen ikke ble så god som man håpet på Problemet ble så stort at DuPont gikk ut og sa at de ikke lenger ville selge Teflon til bruk i bilmotorer I en pressemelding datert 1 februar 1981 kom det fram Vi vil ikke lengre selge vårt Teflon mikropulver til bruk i forbrenningsmotorer Ingen data viser at Teflon tilsatt smøreoljen har noen som helst positiv virkning Hvordan så oljeselskapene på denne utviklingen det var tross alt dem folk så hen til for å få klargjort hvorvidt et slikt produkt fungerte eller ikke I USA hvor PTFE motorbehandlingsmidler var blitt utviklet skjedde det noe merkelig Til tross for DuPonts pressemelding økte bare salget av disse produktene Årsomsetningen gikk opp i milliardbeløp omregnet i norske kroner I begynnelsen av nittiårene kom så reaksjonene fra oljeselskapene Valvoline sa i et internbrev datert Januar 93 bruk av PTFE er unødvendig og kan til og med være skadelig for motoren Quaker State minit lube som i en tid hadde forhandlet et PTFE produkt for motorer støttet denne holdningen med å skrive Som eksperter burde vi vite at PTFE ikke er bra for våre kunders biler vi må sette kundenes tillit høyere enn muligheten til økt fortjeneste På det norske hjemmemarked sirkulerte Texaco og andre oljeselskaper lignende interne brev som frarådet bruk av PTFE i forbrenningsmotorer Vi skal ikke umiddelbart bebreide oljeselskapene for sine uttalelser selv om vi burde kunne forvente at de foretok en noe mer vitenskapelig analyse av sine referanser For de fleste av de negative konklusjoner de henveiste til hadde sitt opphav i en serie artikler i det kjente amerikanske bladet NUTZ BOLTZ Disse artiklene som var svært kritiske til bruk av PTFE i forbrenningsmotorer brukte sitater fra tungvektere innen moderne teknologi slike som NASA GENERAL MOTORS og DuPont Det som var til felles for alle disse henvisningene var at de var ekstremt negative ovenfor PTFE Konfrontert med disse artiklene begynte QMI Florida USA å sjekke referansene Etter kontakt med NASA og GENERAL MOTORS ble det klart at de såkalte uttalelser var totalt ukjente for nevnte firmaer Det kan legges til at store ressurser ble brukt for å komme til bunns i disse usannhetene Samtidig med at DuPont kom ut med en pressemelding ble det også skrevet en avisartikkel i bladet LUBRICANTS WORLD fra oktober 1991 hvor det kom fram at DuPont nå hadde forandret sin holdning til bruk av PTFE i forbrenningsmotorer Under overskriften Ti års forbud mot bruk av TEFLON opphevet sies det at de hadde sett på dataene og de viser at positive ting skjer når man smører med Teflon Etter at QMI oversendte resultatene fra sine undersøkelser av artikkelene i bladet NUTZ BOLTZ til de oljeselskapene som tidligere hadde skrevet negative ting om PTFE begynte ting raskt å skje Innen 2 år etter at disse falske anklagene hadde blitt framsatt i interne memoranda kom to av de ledende oljeselskapene ut med motorbehandlingsmidler basert på PTFE mikropulver fra DuPont Vi kan også samtidig nevne takkebrev fra disse selskapene til QMI Florida hvor de takket for at de hadde blitt gjort oppmerksom på feilsitatene og for at QMI hadde informert dem om de korrekte dataene En slik holdningsendring til PTFE gikk ikke upåaktet hen Valvoline måtte komme med mange forklaringer på hvorfor de begynte å lage PTFE basert motorbehandling En av forklaringene lød Kunden venter at Valvoline som produsent av kvalitetsprodukter kommer med det beste det er derfor vi har laget TM8 som er navnet på deres PTFE motorbehandling vi har sjekket dataene angående PTFE og funnet ut at det er behov for et slikt produkt spesielt i forbindelse med forhold som stadig stopp og start å gi motoren ekstra beskyttelse under varmegang drivstoffbesparelse og beskyttelse av motor ved oppstart spesielt når det er kaldt i været Tilbakemeldinger fra våre kunder her i Norge viser at det Valvoline sier angående fordelene med PTFE stemmer Det at vi har solgt over 30 000 behandlinger her i Norge 1996 bekrefter at interessen for slike produkter øker raskt også her i landet En test som er godkjent verden over Sequence lllE testen utført av Southwest Research Institute og bekreftet av DNV viser verdien av QMI PTFE behandling viser at den reduserer slitasjen i motorer under sterk belastning med hele 88 i forhold til om man bruker bare en god kvalitetsolje alene La oss se hva som skjer når QMI kommer inn i motoren og legger seg på friksjonsoverflatene QMI PTFE er i korte trekk et produkt som på en unik måte forener 0 05 mikron PTFE partikler med spesielle metallbindemidler oppløst i en blanding av smøreoljer QMI med PTFE helles i motoren og eller gearkassen i forholdet 1 5 20 sammen med den vanlige oljen også syntetisk olje Under kjøring vil QMI PTFE bli transportert rundt i smøresystemet og rengjøre kritiske overflater Deretter vil PTFE partikler bli dratt ut av oljen da de er innkapslet i en polarisert molekylær struktur Ladde partikler som inneholder PTFE vil bli dratt inn i mikroskopiske porer i metallet Etter hvert som motoren eller gearkassen varmes opp vil PTFE polymerer raskt reagere Denne reksjonen og de spesielle metallbindemidlene vil SVEISE PTFE inn i metalloverflaten Så istedenfor metall mot metall blir det PTFE mot PTFE med olje i mellom Jo høyere trykk desto glattere blir det Som det sies i Guiness Rekordbok Det glatteste stoff en kjenner til som våt is mot våt is Denne mikron tynne metallbehandling 1 2 mikron vil ikke påvirke kritiske toleranser i motoren Når QMI PTFE polymerbehandling legger seg på friksjonsflaten oppstår det et plastbelegg som har mange fordeler Den gjør at det blir tettere mellom sylindervegg og stempelring Fordeler Høyere kompresjon Oljeforbruket reduseres med gjennomsnittlig 80 Motoren får en stillere gange Vibrasjoner blir redusert betraktelig Brukstemperaturen blir redusert p g a lavere friksjon med fra 5 til 20 Dette plastbelegget er så sterkt at man som demonstrasjon kjører en gressklippermotor uten olje kun på dette belegget Skjærer motoren seg da fordi oljen ikke er tilstede og leder bort varmen vil vi se et nytt eksempel på hvor sterkt dette belegget er Motoren skjærer seg kun i belegget Etter at motoren er kjølet ned heller man på olje frigjør stempelet og motoren starter og går som om den var ny Overflatespenningen til PTFE er den laveste av noen stoff slik at overflatespenningen mellom olje og PTFE er mye lavere enn mellom olje og metall Olje vil derfor spre seg bedre utover på PTFE enn på metall Denne egenskapen gjør at oljefilmen på PTFE er mer fullstendig enn oljefilmen på metall Siden friksjonen mellom olje og PTFE er mindre enn mellom olje og metall så er det mindre friksjonstap når stempelet går opp og ned i sylinderen Oljen vil også kunne pumpes hurtigere frem til de steder hvor det er behov for den Oljen har som de fleste kjenner til ikke bare som oppgave å smøre godt men den skal fjerne varme og dempe vibrasjonen til metalldeler i bevegelse På steder hvor det er vanskelig å opprettholde en god oljefilm som f eks på kamakselen vil fordelene med PTFE være åpenbare Det oppstår en synergieffekt noe som forklarer hvorfor resultatene er så forbløffende gode Denne metall engangsbehandling holder minst 80 000 km i en bensinmotor og opp mot 10 000 timer i en stor skipsmotor før ny behandling må foretas Hva skiller QMI PTFE motorbehandling fra andre PTFE behandlinger For det første er partikkelstørrelsen på polymerene QMI bruker mye mindre og har mer variasjon i størrelse fra 0 05 til 0 5 mikron De fleste konkurrerende merker ligger omtrent i størrelse på 3 mikron idet de bruker DuPont mikropulver MP 1100 Da QMI ikke bruker PTFE fra DuPont i sin motorbehandling men PTFE laget i en annen kjemisk prosess har de oppnådd å få polymer med en mye høyere molekylærvekt noe som gir utslag i et plastbelegg som er sterkere har høyere slitestyrke og er mer fleksibelt I tillegg har vi det vi kaller SX6000 som omfatter en molekylær struktur som resulterer i QMI behandlingens unike egenskaper Det er viktig å understreke at QMI PTFE motorbehandling ikke er en konkurrent til god smøreolje men den beste medhjelper en olje kan ha Castrol Syntec Power System Castrol got busted along with a couple other companies for claiming that Shell s PEP molecule would make engines run better There s a lot of detail about this in the complaint lodged directly against Shell but Castrol also is faced with a product that it is no longer allowed to claim does any good We have the following documents relating to Federal Trade Commission v Castrol North America Inc the original FTC Complaint the Agreement Containing Consent Order and the Decision and Order Dura Lube Engine Treatment Dura Lube used to run very thorough infomercials touting their canned snake juice that is until the FTC pursued charges against them and their advertising agency Dura Lube chose to settle instead agreeing to a wide array of advertising sanctions and a recall of all existing Dura Lube advertising So what does Dura Lube do They can t say since they can t prove any benefits They also suffered from half a dozen class action lawsuits which were all settled out of court ultimately resulting in 2 million in fines 942 500 in legal fees to the plaintiffs 250 000 in cash refunds to buyers and coupon booklets attached to bottles for a year We have the following documents relating to Federal Trade Commission v Dura Lube Corp et al the original FTC Complaint and the Agreement Containing Consent Order Also thanks to the cooperation of Freed Weiss we have a copy of the class action Garza and Marquez v Dura Lube Corp et al Stipulation of Settlement Motor Up No Oil Change Engine Treatment Concentrate Motor Up got hit hard when the FTC took notice of their little operation so hard that you ll be hard pressed to find their products on shelves anymore They went so far as to require the owner of the company to report his employment status for the next decade The FTC definitely was not pleased with this product Apparently the company decided to cut its losses and accept the judgment as there is no record of a court battle The documents we have for Federal Trade Commission v Motor Up Corp et al are the original FTC Complaint and the Agreement Containing Consent Order Prolong Engine Treatment Concentrate A longtime favorite of the restoration set Prolong got slapped around by the FTC in 1999 On 22 November 1999 the makers of Prolong reached an agreement with the FTC wherein they wouldn t have to pay a fine but they would have to immediately cease all claims that Prolong will reduce engine wear extend engine life reduce corrosion protect against breakdowns or that what works in a racecar will work in a street driven car We have the following documents relating to Federal Trade Commission v Prolong Super Lubricants Inc the original FTC Complaint the Agreement Containing Consent Order the Decision and Order and one commissioner s partial dissent Shell Vektron 3000 PEP Additive This additive was created and marketed by Shell but not sold directly to consumers It was sold to other companies who put it in their gasoline additive products such as Castrol Syntec Power System and Slick 50 Synchron Premium Octane Treatment there s that troublesome Slick 50 again The problem like other additives is that the PEP molecule doesn t do what it s told and having the additive in your fuel won t do jack squat other than lighten your wallet So on 22 December 1999 the FTC put the smackdown on Shell and told them to quit claiming their product has any benefits Shell caved without a fight which tells you what they think of their product We have the following documents relating to Federal Trade Commission v Shell Oil Company et al the original FTC Complaint the Agreement Containing Consent Order the Decision and Order a statement by the commissioners and one commissioner s partial dissent Valvoline TM8 Engine Treatment Valvoline jumped on the Teflon bandwagon and got rudely thwacked off again by the FTC The FTC charged that TM8 was useless snake oil Ashland Valvoline s parent declined to contest this characterization and agreed to a long list of things that they are no longer allowed to claim the product can do Later TM8 was also the target of a class action lawsuit which Ashland settled out of court for 4 2 million in coupons for the public 750 000 for the lawyers and 5 000 for the guy who initiated the suit demonstrating once again that it s far better to be the lawyer than the plaintiff The documents we have for Federal Trade Commission v Ashland Inc are the original FTC Complaint the Agreement Containing Consent Order and the Decision and Order Thanks to the cooperation of Freed Weiss LLC we also have a copy of the Blackwell v Ashland Inc Stipulation of Settlement zMax Power System Oil Chem Research Corp a subsidiary of Speedway Motorsports Inc yeah the guys who own all those NASCAR tracks have been marketing this kit of three additives one each for oil fuel and transmission They claim rather impressive gains with the product and claim that their results are laboratory proven The FTC disagreed with this assessment and in a suit for a permanent injunction the FTC accused Oil Chem of falsifying the test results The FTC also charged that zMax is nothing but mineral oil and that it actually causes a 50 increase in bearing wear proven by Oil Chem s own testing Oil Chem didn t take this lying down and Federal Trade Commission v Speedway Motorsports went unresolved for quite a while One of the more creative assertions in defense of zMax was that the benefits of using zMax need not be backed by competent and scientific evidence but only reasonable basis the lower your expectations and we ll meet them defense Finally in one of the more convoluted additive rulings both sides have claimed victory the FTC has restricted zMax advertising and imposed a 1 million mandatory consumer refund while Oil Chem is ecstatic to still be able to advertise that zMax helps your car by reducing engine deposits Unfortunately the settlement doesn t address the issue of whether zMax is little more than colored mineral oil The bottom line seems to be that zMax works as a solvent of some kind so if you have a sludged up engine it ll help clean it up Oil Chem apparently has documentation to back its claims but for whatever reason doesn t want the public to see it To let you make up your own mind about zMax we ve got the stipulated final order the zMax press release a request to approve advertising claims and the FTC Enforcement Division s conditional approval Of greatest interest compare the approved advertising claims with the ones in the permanent injunction paragraphs 15 and 18 to see what s changed FOR RELEASE JULY 23 1997 QUAKER STATE SUBSIDIARIES SETTLE FTC CHARGES AGAINST SLICK 50 Agreement Safeguards 10 Million in Redress to Consumers Three subsidiaries of Quaker State Corp have agreed to settle Federal Trade Commission charges that ads for Quaker State s Slick 50 Engine Treatment were false and unsubstantiated Under the terms of the settlement the companies will be barred from making certain claims and required to have substantiation for claims about the performance benefits efficacy or attributes of their engine lubricant products In addition the settlement will preserve the Commission s option to seek consumer redress if class action suits currently being litigated against Quaker State and its subsidiaries result in less than 10 million in consumer redress The three Quaker State subsidiaries named in the settlement are Blue Coral Inc Blue Coral Slick 50 Inc and Blue Coral Slick 50 Ltd Blue Coral Inc is based in Cleveland Ohio Since its 1978 introduction Slick 50 has about 30 million users world wide and retails for about 18 a quart The company claims to have about 60 of the engine treatment market In July 1996 the FTC issued a complaint against four now defunct Quaker State subsidiaries which have been succeeded in interest by the three subsidiaries named in the settlement The FTC s 1996 complaint charged that ads for Slick 50 claiming improved engine performance and reduced engine wear were deceptive According to the 1996 complaint Quaker State s subsidiaries aired television and radio commercials and published brochures carrying claims such as Every time you cold start your car without Slick 50 protection metal grinds against metal in your engine With each turn of the ignition you do unseen damage because at cold start up most of the oil is down in the pan But Slick 50 s unique chemistry bonds to engine parts It reduces wear up to 50 for 50 000 miles What makes Slick 50 Automotive Engine Formula different is an advanced chemical support package designed to bond a specially activated PTFE to the metal in your engine According to the FTC complaint these claims and similar ones falsely represented that without Slick 50 auto engines generally have little or no protection from wear at start up and commonly experience premature

  Original URL path: http://www.qmi.no/oljehistorier.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • to-taktere
  motoren er som kjent vannavkjølt noe som tilsier at den under kjøring på hardt isføre eller med tung slede har lett for å gå varm under kjøring Før sesongen 95 96 så jeg en annonse i avisen Finnmarken der det sto om QMI Min første tanke om dette produktet var at dette var enda en form for Lurium på boks så jeg ringte til forhandleren av produktet for å høre hva dette var for noe Etter at vi hadde snakket om produktet en stund endte det med at jeg kjøpte dette til scooteren for å prøve Da jeg hadde behandlet snøscooteren med QMI økte motoren turtallet fra 1 500 omdr til ca 2 500 omdr pr minutt noe som gjorde at jeg måtte justere bakkegassen ned ganske mye vil jeg si Nå var jeg kommet så langt at jeg skulle prøvekjøre scooteren noe som ble en meget hyggelig overraskelse Det ble merkbart bedre akselerasjon på scooteren og toppfarten økte med nesten 7 km h Nå etter mildværet vi hadde i begynnelsen av januar 96 er jeg enda mer overbevist om at QMI virkelig hjelper Dette med bakgrunn i at jeg ved kjøring på hardt isføre ikke lengre får temperaturen på scooteren over 80 90 C mens de kameratene mine som ikke har QMI behandlet scooteren titt og ofte kjører den varm Derfor har jeg ingen betenkeligheter med å anbefale QMI for alle som ønsker å ta vare på scooteren sin Mitt telefon nr er 789 58555 eller mobil 94 19 72 13 ring gjerne for en scooterprat Med hilsen Odd Arne Dikkanen KJETIL KRISTIANSEN Årkvislaveien 52 3400 Lier Telefon 32820958 32846690 7 november 1994 QMI NORGE 3051 MJØNDALEN J eg har vært så heldig å blitt sponset med QMI i 1994 Jeg har brukt QMI MOTORBEHANDLING GEARKASSEBEHANDLING samt QMI TEFLON SPRAY på min GO KART i år Jeg kjører i klasse 125 NORDIC og i denne klassen har det vært mye motorhavari i år J EG ER DEN SOM HAR KJØRT MEST PROBLEMFRITT 1994 Jeg har kun hatt et motorras og dette havariet skyldtes en pakning i motoren som det var en feil med Når det gjelder grunnen til at vi har kjørt så problemfritt tror jeg at QMI PRODUKTENE har mye av æren Mine plasseringer i 1994 2 plass Modum Sigdal 12 05 94 3 plass Agder 28 05 94 2 plass NMK Haugaland 04 06 94 1 plass Klepp K K 11 06 94 2 plass KNA Gjøvik 25 26 06 94 1 plass Sarpsborg 02 07 94 2 plass NMK Varna 16 17 07 94 6 plass Agder 20 08 94 6 plass NMK Varna 10 09 94 1 plass Modum Sigdal 02 10 94 3 plass NORGESMESTERSKAPET 1994 2 plass VEGA GRAND PRIX 1994 1 plass Klubbmesterskap 1994 1 plass NORGES CUP 1994 Med vennlig hilsen Kjetil Kristiansen SIGMUND DAHL BRYGGEVEIEN 15 3940 HEISTAD TELF 35514092 29 09 95 QMI NORGE 3051 MJØNDALEN VEDR QMI BEHANDLING FOR TO TAKTS BÅTMOTORER Endelig noe som sparer meg for

  Original URL path: http://www.qmi.no/to-taktere.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /Skip.html (2016-02-10)


 • Motorhavar
  olje inn på motoren og lyktes delvis med det Femten minutter senere var båten brakt i sikkerhet Reder Kurt Einarsen takker det at det gikk så bra og motoren ikke ble ødelagt det faktum at den var behandlet med et stoff som kalles QMI PTFE Dette stoffet blir tilsatt smøreoljen i motoren for å forhindre friksjon mellom maskinoverflatene Jeg er er sikker på at dette reddet motoren Egentlig skulle vi

  Original URL path: http://www.qmi.no/Motorhavari.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •