archive-no.com » NO » R » RDRIFT.NO

Total: 446

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Snarvei SALGskurs Snarvei SERVICE Snarvei e LÆRING Stress Student Superledelse Teambygging Teamledelse Tester Tilbakemelding Uferdig Uten konsulent Våre tjenester Video på nett streaming Web medelemskap Web buffer UTVIKLE SERVICE SALG LEDELSE PERSON DISK TEST KURS OM OSS e KURS FAQ Referanser Bli vår kunde SØK DETTE ER I FOKUS på www e management no Tilbake Rask fokus oversikt Hva kan du bli bedre i ved å bruke denne webben DETTE ER I FOKUS PÅ www e management no 1 KUNDE BEHANDLING Bli motivert til bedre kundeservice Hvordan kan bedret service øke omsetningen Hva kan gå galt og hvordan unngår vi dette Hva er GOD service Hvordan få bedre service Er dine interne kunder OK Slik bedrer du relasjonen og kommunikasjonen Om kroppsspråk og bruk av stemmen Slik lager du gode servicemål Sett opp en plan for utvikling av bedre service 2 RELASJONER OG PERSONLIGHET Med individuell kunde behandling gir du bedre service DISK modellen Lær om fire hovedtyper Ta analyse som viser din stil Lær å tilpasse deg til stiler som er ulike deg Lær hvordan du enkelt kan lese hvilken type dine kunder er Hvem samarbeider du best verst med Hvordan forbedrer du salg og samarbeid Hvordan selger du mer til ulike kundetyper 3 SALGS TEKNIKK Gjør dine kundesamtaler løsningsfokusert Slik kan du åpne samtaler Innføring i spørreteknikk Hvordan avdekker du kundens problem og mulige løsninger Slik presenterer du løsningen fordelen for kunden Hvordan presentere alternative løsninger dersom du ikke har nøyaktig det kunden spør etter Kjente teknikker som fremmer gode avgjørelser R 4 MERSALG Skap mersalg og pluss salg Motivere til å selge mer Hvordan selge mer uten å bli virke påtrengende Hvordan gjøre mersalg til god service Tilrettelegg lokalet for mersalg Hvordan skal du tilby og eksponere pluss salgsprodukter Teknikker for Oppsalg Nedsalg Medsalg Kryss salg 5

  Original URL path: http://e-management.rdrift.no/DesktopModules/ViewCatAnnouncement.aspx?ItemID=295&Mid=951 (2015-08-15)
  Open archived version from archive • utvikling Personlighetsanalyser Power shopping Psykologi Referanser Rekruttering RELASJONS ledelse Resultatutvikling Ris og ros Salg SALGSTEKNIKK Samarbeide Selvledelse Service Service utvikling Side 1 Side 1 B Skjema til forberedelse Snarvei LEDERKURS Snarvei PERSONLIG Snarvei SALGskurs Snarvei SERVICE Snarvei e LÆRING Stress Student Superledelse Teambygging Teamledelse Tester Tilbakemelding Uferdig Uten konsulent Våre tjenester Video på nett streaming Web medelemskap Web buffer UTVIKLE SERVICE SALG LEDELSE PERSON DISK TEST KURS OM OSS e

  Original URL path: http://e-management.rdrift.no/DesktopModules/ViewCatAnnouncement.aspx?ItemID=56&Mid=951 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • i DISK modellen Kurs i kundebehandling Kurs i ledelse Kurs i Motivasjon Kurs i salg Kurs i service Kurs som er åpne dvs for alle Kursleder DISK Kursleder service Lærestoff Ledelse Lederutleie Lederutvikling Lojalitet Mål og målsetting Mål kalibrering Medarbeidersamtale MERSALG Motivasjon NLP Neuro Lingvistisk Programmering Notat teknikk Nyheter Personlig utvikling Personlighetsanalyser Power shopping Psykologi Referanser Rekruttering RELASJONS ledelse Resultatutvikling Ris og ros Salg SALGSTEKNIKK Samarbeide Selvledelse Service Service utvikling Side 1 Side 1 B Skjema til forberedelse Snarvei LEDERKURS Snarvei PERSONLIG Snarvei SALGskurs Snarvei SERVICE Snarvei e LÆRING Stress Student Superledelse Teambygging Teamledelse Tester Tilbakemelding Uferdig Uten konsulent Våre tjenester Video på nett streaming Web medelemskap Web buffer UTVIKLE SERVICE SALG LEDELSE PERSON DISK TEST KURS OM OSS e KURS FAQ Referanser Bli vår kunde SØK Utviklings oppgaver mellom kurs og moduler i service Tilbake Mellom hvert servicekurs er det nyttig å holde fokus på det man vil oppnå med læringen La læringen skje der den skal benyttes Vi har tilrettelagt for resultatutvikling på servicekurs ved å lage et opplegg for ledere som gjennomføres sammen med medarbeiderne Artikkelen viser noen eksempler på disse Noen eksempler på oppgaver I denne artikkelen vises det hvordan din organisasjon kan legge opp noen

  Original URL path: http://e-management.rdrift.no/DesktopModules/ViewCatAnnouncement.aspx?ItemID=173&Mid=951 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Rekruttering RELASJONS ledelse Resultatutvikling Ris og ros Salg SALGSTEKNIKK Samarbeide Selvledelse Service Service utvikling Side 1 Side 1 B Skjema til forberedelse Snarvei LEDERKURS Snarvei PERSONLIG Snarvei SALGskurs Snarvei SERVICE Snarvei e LÆRING Stress Student Superledelse Teambygging Teamledelse Tester Tilbakemelding Uferdig Uten konsulent Våre tjenester Video på nett streaming Web medelemskap Web buffer UTVIKLE SERVICE SALG LEDELSE PERSON DISK TEST KURS OM OSS e KURS FAQ Referanser Bli vår kunde

  Original URL path: http://e-management.rdrift.no/DesktopModules/ViewCatAnnouncement.aspx?ItemID=214&Mid=951 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • holdning og handling i sosialpsykologisk forskning Tilbake De fleste ønsker å være konsistente og ha samsvar mellom holdninger og handlinger I praksis viser dette seg ofte å være vanskelig å få til Alle foreldre har opplevd at deres barn konfronterer dem med manglende samsvar f eks 7 åringen som sier til sin mor du sier at det ikke er fint å banne men nå gjorde du det selv Så hva er egentlig holdninger Hvordan fungerer de Kan denne kunnskapen nyttes for å endre handlingene til våre medarbeidere og kunder Forholdet mellom holdning og handling i sosialpsykologisk forskning INNHOLD INNLEDNING 2 Problemstillinger tolkning og avgrensing 2 Holdningsdefinisjoner og modeller 3 DEL 1 BAKGRUNN FOR HOLDNINGENE 4 1 1 Holdningsdannelse 4 1 2 Struktur 4 1 3 Funksjon 6 1 4 Motiverende faktor 7 1 5 Tilgjengelighet 8 1 6 Konsistens 8 1 7 Kompleksitet 11 DEL 2 INDIVIDUELLE FORSKJELLER 11 2 1 Selv monitorering 12 2 2 Kontroll plassering 12 DEL 3 MÅLING AV HOLDNINGER 13 3 1 Ulike skalaer 13 3 2 Grad av spesifisitet 14 DEL 4 SOSIAL PÅVIRKNING ELLER HOLDNINGER 15 4 1 Sosial påvirkning 15 4 2 Teorien om overveid handling 15 AVSLUTNING MED OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 17 LITTERATURLISTE 18 INNLEDNING Denne artikkelen setter søkelys på en problematikk som berører alle mennesker i deres dagligliv og som de må forholde seg til og utvikle strategier for å mestre De fleste ønsker å være konsistente og ha samsvar mellom holdninger og handlinger senere beskrevet som atferd I praksis viser dette seg ofte å være vanskelig å få til Alle foreldre har opplevd at deres barn konfronterer dem med manglende samsvar f eks 7 åringen som sier til sin mor du sier at det ikke er fint å banne men nå gjorde du det selv Selv om vi gjennom

  Original URL path: http://e-management.rdrift.no/DesktopModules/ViewCatAnnouncement.aspx?ItemID=102&Mid=310 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • SALGskurs Snarvei SERVICE Snarvei e LÆRING Stress Student Superledelse Teambygging Teamledelse Tester Tilbakemelding Uferdig Uten konsulent Våre tjenester Video på nett streaming Web medelemskap Web buffer UTVIKLE SERVICE SALG LEDELSE PERSON DISK TEST KURS OM OSS e KURS FAQ Referanser Bli vår kunde SØK Hvilke forhold påvirker sammenhengen mellom holdninger og adferd Tilbake Hvordan kan slik kunnskap anvendes i forebyggende arbeide I denne artikkelen beskrives selvets oppbygging og noen av teoriene rundt dette I hvilken grad kan vi planlegge vår egen atferd og bevisst styre den Hva styres den av og hvor kommer holdningene inn Hvilke forhold påvirker sammenhengen mellom holdninger og adferd Hvordan kan slik kunnskap anvendes i forebyggende arbeide Av Nicolay Leganger Artikkelen redegjøre kort for holdninger generelt og belyse holdningsdannelse gjennom beskrivelse av forskning om selvet siden selvet tross alt er utgangspunktet for og arenaen der holdninger dannes Teorien om sammenhengen mellom holdninger og atferd belyses ut fra teorien om planlagt atferd Ajzen og Fishbein særlig fordi denne i dag benyttes av forskere verden over i sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid Artikkelen viser en kvinne som vurderer å slutte å røyke som eksempel på hvordan teorien kan anvendes for å forstå et enkeltindivids utgangspunkt for helsefremmende atferdsendring Til slutt vil jeg gi en oversikt over det teoretiske rammeverket for forebyggende arbeide og belyse med et praktisk eksempel Innhold 1 Hva er en holdning 1 1 Definisjoner 1 1 1 Holdning 1 1 2 Atferd 2 Sammenhengen mellom holdninger og adferd 2 1 Selvet 2 1 1 Rolleteoretisk perspektiv 2 1 2 Selv skjema 2 1 3 Selvpersepsjonsteorien og objektiv selvbevissthet 2 1 4 Selvverdsfølelsen 2 2 Teorien om planlagt atferd Fishbein og Ajzen 1975 2 2 1 Modellen brukt i forebyggende arbeide Stress Sosial støtte Selvhjelpsgrupper 3 Forebyggende arbeide 3 1 1 Helse 3 1 2 Samfunnspsykologi 3

  Original URL path: http://e-management.rdrift.no/DesktopModules/ViewCatAnnouncement.aspx?ItemID=103&Mid=310 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Lederutleie Lederutvikling Lojalitet Mål og målsetting Mål kalibrering Medarbeidersamtale MERSALG Motivasjon NLP Neuro Lingvistisk Programmering Notat teknikk Nyheter Personlig utvikling Personlighetsanalyser Power shopping Psykologi Referanser Rekruttering RELASJONS ledelse Resultatutvikling Ris og ros Salg SALGSTEKNIKK Samarbeide Selvledelse Service Service utvikling Side 1 Side 1 B Skjema til forberedelse Snarvei LEDERKURS Snarvei PERSONLIG Snarvei SALGskurs Snarvei SERVICE Snarvei e LÆRING Stress Student Superledelse Teambygging Teamledelse Tester Tilbakemelding Uferdig Uten konsulent Våre tjenester

  Original URL path: http://e-management.rdrift.no/DesktopModules/ViewCatAnnouncement.aspx?ItemID=104&Mid=310 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Personlig utvikling Personlighetsanalyser Power shopping Psykologi Referanser Rekruttering RELASJONS ledelse Resultatutvikling Ris og ros Salg SALGSTEKNIKK Samarbeide Selvledelse Service Service utvikling Side 1 Side 1 B Skjema til forberedelse Snarvei LEDERKURS Snarvei PERSONLIG Snarvei SALGskurs Snarvei SERVICE Snarvei e LÆRING Stress Student Superledelse Teambygging Teamledelse Tester Tilbakemelding Uferdig Uten konsulent Våre tjenester Video på nett streaming Web medelemskap Web buffer UTVIKLE SERVICE SALG LEDELSE PERSON DISK TEST KURS OM OSS

  Original URL path: http://e-management.rdrift.no/DesktopModules/ViewCatAnnouncement.aspx?ItemID=83&Mid=310 (2015-08-15)
  Open archived version from archive