archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hotell- og restaurantvirksomhet - Forbrukertjenester - Regelhjelp.no
  campingplasser og annen overnatting drift av restauranter kafeer togservering gatekjøkken salatbarer pølseboder barer kaffebarer og kantine og cateringvirksomhet Forbrukertjenester Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut de viktigste kravene Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for forbrukertjenester for bransjen Viktigste krav Leketøy og lekeplassutstyr Aktsemdsplikt forbrukartenester Som eigar leiar eller sysselsett i ei verksemd som tilbyr forbrukartenester må du vise aktsemd og førebyggje at forbrukartenesta eller produktet som inngår i tenesta fører til helseskade Meldeplikt forbrukartenester Som eigar eller leiar av ei verksemd som tilbyr forbrukartenester skal du straks informere tilsynsmyndigheitene dersom du veit eller burde vite at tenesta utgjer ein uakseptabel risiko for helseskade Du skal òg informere om dei tiltaka som er sette i verk Viktigste krav Leketøy og lekeplassutstyr Lekeplassutstyr Lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert slik at risikoen for at brukere skades er redusert til et minimum Ved markedsføring og salg av utstyr til lekeplasser er det krav til blant annet merking produktveiledning monteringsanvisning anbefalinger om bruk og språk Andre krav Andre krav I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste kan det også finnes andre bransjespesifikke og eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde En fullstendig oversikt over regelverkskravene

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Kravlister/Hotell--og-restaurantvirksomhet---Forbrukertjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Lønnet arbeid i private husholdninger - forbrukertjenester - Regelhjelp.no
  relaterte lenker Viktigste krav Leketøy og lekeplassutstyr Aktsemdsplikt forbrukartenester Som eigar leiar eller sysselsett i ei verksemd som tilbyr forbrukartenester må du vise aktsemd og førebyggje at forbrukartenesta eller produktet som inngår i tenesta fører til helseskade Andre krav I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste kan det også finnes andre bransjespesifikke og eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner Viktigste krav Leketøy og lekeplassutstyr Lekeplassutstyr Lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert slik at risikoen for at brukere skades er redusert til et minimum Ved markedsføring og salg av utstyr til lekeplasser er det krav til blant annet merking produktveiledning monteringsanvisning anbefalinger om bruk og språk Leketøy Leketøy skal ikke være farlig Leketøy må derfor oppfylle særskilte sikkerhetskrav Andre krav Andre krav I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste kan det også finnes andre bransjespesifikke og eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Kravlister/Lonnet-arbeid-i-private-husholdninger---forbrukertjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sport og idrett - forbrukertjenester - Regelhjelp.no
  klubber rideskoler ridestaller veddeløpsbaner instruktør og trenervirksomhet drift av alpinanlegg marinaer skytebaner motorsportbaner bowlingbaner m v Forbrukertjenester Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut de viktigste kravene Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for forbrukertjenester for bransjen Lekeplassutstyr Lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert slik at risikoen for at brukere skades er redusert til et minimum Ved markedsføring og salg av utstyr til lekeplasser er det krav til blant annet merking produktveiledning monteringsanvisning anbefalinger om bruk og språk Meldeplikt forbrukartenester Som eigar eller leiar av ei verksemd som tilbyr forbrukartenester skal du straks informere tilsynsmyndigheitene dersom du veit eller burde vite at tenesta utgjer ein uakseptabel risiko for helseskade Du skal òg informere om dei tiltaka som er sette i verk Aktsemdsplikt forbrukartenester Som eigar leiar eller sysselsett i ei verksemd som tilbyr forbrukartenester må du vise aktsemd og førebyggje at forbrukartenesta eller produktet som inngår i tenesta fører til helseskade Andre krav Andre krav I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste kan det også finnes andre bransjespesifikke og eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner Nettsiden viser typiske krav til

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Kravlister/Sport-og-idrett---forbrukertjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Undervisning - forbrukertjenester - Regelhjelp.no
  omfatter grunnskole videregående skole universiteter og høyskoler og forskning ved slike institusjoner voksenopplæring spesialskoler for funksjonshemmede trafikkskoler folkehøgskoler arbeidsmarkedskurs studieforbund og frivillige organisasjoners kurs kommunal musikkskolevirksomhet og annen undervisning Forbrukertjenester Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut de viktigste kravene Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for forbrukertjenester for bransjen Viktigste krav Leketøy og lekeplassutstyr Aktsemdsplikt forbrukartenester Som eigar leiar eller sysselsett i ei verksemd som tilbyr forbrukartenester må du vise aktsemd og førebyggje at forbrukartenesta eller produktet som inngår i tenesta fører til helseskade Viktigste krav Leketøy og lekeplassutstyr Lekeplassutstyr Lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert slik at risikoen for at brukere skades er redusert til et minimum Ved markedsføring og salg av utstyr til lekeplasser er det krav til blant annet merking produktveiledning monteringsanvisning anbefalinger om bruk og språk Leketøy Leketøy skal ikke være farlig Leketøy må derfor oppfylle særskilte sikkerhetskrav Andre krav Andre krav I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste kan det også finnes andre bransjespesifikke og eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Kravlister/Undervisning---forbrukertjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Akvakultur - forurensning - Regelhjelp.no
  Enhver har rett til å få miljøinformasjon fra din virksomhet Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Aktsomhetsplikt Dersom du produserer importerer omsetter bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Bekjempningsmidler Bekjempningsmidler er kjemiske eller biologiske produkter som inneholder stoffer som skal hindre uønskede dyr bakterier sopp eller planter å gjøre skade på bl a skog avlinger og hus eller andre byggverk Bekjempningsmidler er strengt regulert i Norge Klassifisering og merking av farlige kjemikalier Om du produserer importerer eksporterer eller omsetter farlige kjemikalier og kjemiske produkter må du sørge for at disse kjemikaliene og produktene blir klassifisert merket og emballert riktig samt innmeldt til Produktregisteret Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier Alle som leverer farlige kjemikalier skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Utslipp Løyve til forureining Forureiningsmyndigheita kan etter søknad gi løyve til ei verksemd som kan føre til forureining Dersom verksemda ikkje fører med seg nemneverdige skadar eller ulemper trengst ikkje løyve Det avgjerande er storleiken karakteren og omfanget av eventuelle utslepp Verksemda di pliktar sjølv å vurdere om det er nødvendig å søkje om løyve Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Forurensning fra fiskeforedleing For fiskeforedlingsbedrifter som benytter fra 50 tonn råstoff per år til dem som produserer inntil 75 tonn per døgn ferdig produkt gjelder forurensningsforskriftens kapittel 26 Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter Utslipp av avløpsvann Utslipp av sanitært avløpsvann fra bygning med innlagt vann som ikke går til offentlig nett krever egen tillatelse Varsling ved akutt forureining Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet skal du straks varsle om dette på telefon 110 Støy Støy fra industri og annan type verksemd Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di Krava kan innebere at de må gjennomføre støyreduserande tiltak Andre krav Avfall Deponering av avfall Hvis din virksomhet lagrer avfall mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling må virksomheten følge reglene om deponering av avfall Elektrisk og elektronisk avfall Elektrisk og elektronisk avfall EE avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall men leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE produkter For deg som omsetter importerer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Akvakultur---forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Anleggsbransjen - forurensning - Regelhjelp.no
  skade helse eller miljø skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Utslipp Forurensning fra kjemisk elektrolytisk overflatebehandling For små og mellomstore bedrifter som driver med kjemisk elektrolytisk overflatebehandling med en avløpsvannmengde på under 100 m3 døgn og eller der totalvolumet av prosessbadene er under 30 m3 gjelder forurensningsforskriftens kapittel 28 Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkl skipsverft For små og mellomstore bedrifter som driver med mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft med faste installasjoner gjelder forurensningsforskriftens kapittel 29 Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Tillatelse til bygge og anleggsvirksomhet Bygge og anleggsvirksomhet som kun er midlertidig 2 3 år og hvor det kun er tale om vanlig forurensning er tillatt uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven Virksomheter som ikke oppfyller disse kravene må ha utslippstillatelse etter forurensningsloven Bygging og graving i forurenset grunn Dersom bygge og anleggsvirksomheten foregår på forurenset grunn må det utarbeides en egen tiltaksplan Mudring dumping og utfylling av materiale i sjø og vassdrag Mudring og dumping er i utgangspunktet forbudt Tilsynsmyndigheten kan gi tillatelse til mudring og visse typer dumping Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter Varsling ved akutt forureining Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet skal du straks varsle om dette på telefon 110 Støy Støy fra byggje og anleggsverksemd Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di Krava kan føre til at det må setjast i verk støyreduserande tiltak Kommunane kan utarbeide reguleringsføresegner og vilkår i rammeløyve etter plan og bygningslova som regulerer støy frå byggje og anleggsverksemd Det er utarbeidd eigne retningslinjer for kommunane med tilrådde grenseverdiar Andre krav Avfall Grensekryssende transport av avfall Du må ha tillatelse til all grensekryssende transport av avfall bortsett fra såkalt grønt avfall som skal gjenvinnes innen EU EØS området med unntak av enkelte nye EU land Kasserte dekk Det er forbudt å kaste dekk til motorvogn på fyllplass Forhandlere har plikt til å ta kasserte dekk i retur Open brenning og brenning av avfall i småomnar Open brenning og brenning av avfall i småomnar er i utgangspunktet forbode Elektrisk og elektronisk avfall Elektrisk og elektronisk avfall EE avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall men leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE produkter For deg som omsetter importerer og produserer slike produkter stilles det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Anleggsbransjen---forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall og gjenvinning - forurensning - Regelhjelp.no
  av avfall Hvis din virksomhet lagrer avfall mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling må virksomheten følge reglene om deponering av avfall Forbrenning av avfall Forbrenning av avfall uten tillatelse er forbudt Forbrenning av avfall skal skje på en forsvarlig og kontrollert måte i et avfallsforbrenningsanlegg Open brenning og brenning av avfall i småomnar Open brenning og brenning av avfall i småomnar er i utgangspunktet forbode Grensekryssende transport av avfall Du må ha tillatelse til all grensekryssende transport av avfall bortsett fra såkalt grønt avfall som skal gjenvinnes innen EU EØS området med unntak av enkelte nye EU land Bygg og anleggsavfall Alt bygg og anleggsavfall som ikke er farlig avfall skal leveres til lovlig avfallsanlegg med mindre det ombrukes gjenvinnes eller disponeres på annen lovlig måte Bilvrak kasserte kjøretøy Eier av kasserte kjøretøy kan levere vraket til biloppsamlingsplass godkjent av Fylkesmannen og det utbetales en pant på vraket Biloppsamlingsplassene har krav til miljøsanering av vrakene For importører stilles det krav til etablering av et godkjent retursystem og innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy Mottak av avfall fra båter Båthavner har plikt til å motta driftsavfall fra båter Havnene skal utarbeide en avfallsplan som skal bidra til at avfallet håndteres etter gjeldende regelverk Kasserte dekk Det er forbudt å kaste dekk til motorvogn på fyllplass Forhandlere har plikt til å ta kasserte dekk i retur Mottaksplikt for miljøskadelige batterier Det er krav til mottak innsamling og behandling av kasserte batterier Smittefarleg avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv Smittefarleg avfall skal ikkje utgjere nokon fare for forureining eller spreiing av smitte til menneske dyr eller miljø Myndigheitene stiller mellom anna krav til at verksemdene oppbevarer handterer transporterer og behandlar slikt avfall forsvarleg Miljøinformasjon Plikt til å ha

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Avfall-og-gjenvinning---forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avløp - forurensning - Regelhjelp.no
  Andre krav Utslipp Viktigste krav Avfall Farlig avfall Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året plikter du å levere avfallet hvert år Håndtering av næringsavfall Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner er næringsavfall Bruk av avløpsslam Bruk av avløpsslam skal meldes til kommunen før bruk Meldingen skal inneholde opplysninger om mengder hvilket areal det skal brukes på og eventuelle helse og miljøkonsekvenser selve spredning kan medføre Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Aktsomhetsplikt Dersom du produserer importerer omsetter bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Utslipp Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter Varsling ved akutt forureining Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet skal du straks varsle om dette på telefon 110 Utslipp av avløpsvann Utslipp av sanitært avløpsvann fra bygning med innlagt vann som ikke går til offentlig nett krever egen tillatelse Støy Støy fra industri og annan type verksemd Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di Krava kan innebere at de må gjennomføre støyreduserande tiltak Andre krav Utslipp Gjødsel kvalitet lagring og bruk Gjødsel skal du utnytte

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Avlop---forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive