archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Internkontroll for virksomheter som omsetter alkohol - Regelhjelp.no
  at bevillingshaver har plikt til å igangsette systematiske tiltak som skal sikre at dere planlegger organiserer utfører og vedlikeholder virksomhetens aktiviteter i samsvar med reglene som gjelder for omsetning av alkohol Omfanget av internkontrollen Dere skal tilpasse internkontrollen til virksomhetens størrelse egenart aktiviteter og risikoforhold og den må ha det omfanget som er nødvendig for at dere klarer å overholde regelverket Det betyr for eksempel at en stor og uoversiktlig nattklubb med stor risiko for overskjenking må ha en mer omfattende internkontroll enn en restaurant med bordservering Krav til skriftlig dokumentasjon av internkontrollen Bevillingshaver har plikt til å dokumentere internkontrollen skriftlig Form og omfang av dokumentasjonen tilpasser dere virksomhetens størrelse egenart aktiviteter og risikoforhold Innholdet i internkontrollen Kravet til internkontroll innebærer at den de ansvarlige for virksomheten skal ha oversikt over krav i bevillingen alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelig kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten ha rutiner for å forebygge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Internkontroll-for-virksomheter-som-omsetter-alkohol/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Bensinstasjonar får ikkje selje alkohol - Regelhjelp.no
  bensinstasjon som ein utsalsstad som i det vesentlege sel varer som er nødvendige for drift og vedlikehald av motorkjøretøy og motorbåtar Eksempel på varer som tilseier at utsalsstaden er ein bensinstasjon er bensin og olje Det at bensinstasjonen i stor grad nyttar hyllearealet sitt til daglegvarer fritidsutstyr og anna er ikkje avgjørande Det sentrale er kva for varer ein faktisk sel Publikasjoner Rundskriv IS 5 2008 Håndbok i alkoholloven m

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Bensinstasjoner-far-ikke-selge-alkohol/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Allmennventilasjon - Regelhjelp.no
  personer betinger en luftmengde på 7 10 l s per person Bygning interiør og installasjoner Avdamping fra byggematerialer øker ventilasjonsbehovet med 0 7 2 5 l s per m 2 gulv Nye materialer gir sterkest avdamping Arbeid eller prosess Enhver forurensende aktivitet tilsier et tillegg i luftmengden dersom ikke effektive tiltak hindrer utslipp til luften Generelt bør luftbevegelsen gå fra ren til uren sone Ventilasjonssystem viktig ved farlige kjemikalier I virksomheter hvor farlige kjemikalier avgis til inneluften må du sørge for at ventilasjonssystemet utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier holdes på et fullt forsvarlig nivå Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier er ikke tillatt Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet Ventilasjonskonsulenter kan hjelpe Som arbeidsgiver bør du søke bistand hos en ventilasjonskonsulent for å utforme og dimensjonere et ventilasjonsanlegg Det er viktig at konsulenten kjenner til hvor i lokalet de forskjellige arbeidsoperasjonene utføres Konsulenten må også få opplysninger om forurensningskilder som krever prosesstilpasset ventilasjon Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning til kjemikalieforskriften Gjennomføring av tiltak 5 ventilasjon Publikasjoner Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen på arbeidstilsynet no Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Allmennventilasjon/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Alminnelige plikter for arbeidsgiver - Regelhjelp.no
  vernet mot skader på liv og helse når utstyret brukes Arbeidsutstyr Med arbeidsutstyr menes tekniske innretninger og enhver annen gjenstand som nyttes ved fremstilling av et produkt eller ved utførelsen av arbeid Dette betyr alle typer maskiner verktøy og hjelpemidler Begrepet omfatter blant annet verktøy i verktøykassen enkeltmaskiner som sirkelsager og løfteutstyr motorkjøretøy Følgende er ikke arbeidsutstyr kjemikalier byggverk for eksempel vegger trapper tak Bruk av arbeidsutstyr Med bruk av arbeidsutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting stans montering demontering transport bruk overvåking ettersyn reparasjon veldikehold pass og renhold Valg av arbeidsutstyr Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen de arbeidsoperasjoner som utføres og hva utstyret skal benyttes til Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og vurdere eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Vurder dette helt konkret ut fra den enkelte arbeidsoppgaven Dette gjelder også ved vedlikehold inspeksjoner med mer Vurderinger av risiko etter internkontrollforskriften er sentral ved valg av arbeidsutstyr Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 3 om krav til personlig verneutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 1 4 om dispensasjoner Internkontrollforskriften Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Alminnelige-plikter-for-arbeidsgiver/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Amalgamholdig avløpsvann - Regelhjelp.no
  når det er behov for å tømme eller skifte avfallsenhet Amalgamavskillere installert før 1 januar 2006 skal ha dokumentert typegodkjennelse av Klima og forurensningsdirektoratet Amalgamavfall er farlig avfall Amalgamavfall er farlig avfall som skal samles inn av godkjente innsamlere Tannklinikker og andre som genererer amalgamavfall må selv betale kostnadene ved avfallsbehandlingen Virksomheter som driver med innsamling mottak eller behandling av amalgamavfall må ha tillatelse etter avfallsforskriften 11 6 Regelverk Avfallsforskriften

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Amalgamholdig-avlopsvann/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Meldeplikt for klor, svoveldioksid og ammoniakk - Regelhjelp.no
  Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn Slik melder du inn farlig stoff Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel revidert juli 2015 Veiledning for innmelding av farlig stoff Versjon 3 Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Regelverk Forskrift om håndtering av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Meldeplikt-for-klor-svoveldioksid-og-ammoniakk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Melding om anlegg som leverer motordrivstoff - Regelhjelp.no
  anlegg som leverer motordrivstoff er regulert av Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider Meldingen til kommunen skal inneholde opplysninger om hvem som eier og driver anlegget anleggets adresse og telefonnummer utstyr for brannvarsling og brannbekjempelse hvem som har det daglige tilsyn med anlegget Melding skal også gis ved endringer i driften Publikasjoner Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel revidert juli 2015 Veiledning for innmelding av farlig stoff Versjon 3 Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Bransjer som har tilleggsinformasjon Sport og idrett Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Kommunen ved brannvesenet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Melding-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ansvar for at virksomheten følger gjeldende krav - Regelhjelp.no
  fortsatt ditt Du blir heller ikke fri for ansvar selv om en ulovlig tilstand ikke blir avdekket eller påpekt av myndighetene ved tilsyn eller godkjenning Hvem som er den ansvarlige for en virksomhet kan variere alt etter hvordan virksomheten er organisert Det kan for eksempel være arbeidsgiver eier av virksomhet eller eier eller bruker av bygning Hvem dette er avhenger av selskapsrettslige eller andre privatrettslige regler Les mer om hvordan

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Ansvar-for-at-virksomheten-folger-gjeldende-krav/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive