archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Apparater for flytende brensel - Regelhjelp.no
  forhandler Denne veiledningen skal være på norsk Brann og eksplosjonsvernloven regulerer krav til apparater for flytende brensel Slike produkter kan være oljebrennere små sentralvarmekjeler oljefyrte stasjonære varmluftsaggregater bioetanolpeiser og lignende Bruksanvisning Installasjons bruks og vedlikeholdsveiledningen som følger med hvert apparat skal være på norsk Du må påse at bruksanvisningen også tar hensyn til norske bestemmelser og praksis for installasjon begrensninger og bruk av apparatet Utfyllende og korrekt bruksanvisning er nødvendig for å sikre betryggende installasjon bruk og vedlikehold av apparatet Advarselmerking Apparatene skal ha teknisk merking og advarselmerking Merkingen skal følge norsk regelverk og standarder og skal være godt synlig godt leselig og varig Merkingen kan være påført direkte på apparatet eller på skilt som er festet på til apparatet Merkingen skal være synlig også etter at apparatet er installert Håndtak betjenings og innstillingsinnretninger skal være tydelig merket og være påført nødvendige opplysninger slik at brukeren unngår feilbruk Ha prøverapporter tilgjengelig For å kunne dokumentere at apparater er formålstjenlige og at de har en sikker utførelse er det viktig at dere som produsenter og importører har prøverapporter tilgjengelig Prøverapportene bør være utstedt av en uavhengig prøveinstans som viser prøving mot anerkjente standarder og med tilfredsstillende resultat Typegodkjenningsordning DSB har tidligere forvaltet nasjonal typegodkjenningsordning for en rekke apparater med flytende brensel Denne ordningen er avviklet Les mer om apparat for flytende og gassformig brensel under publikasjoner nedenfor Etanolfyrte dekorasjonspeiser uten avtrekk bioetanolpeiser Produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre De skal til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann eksplosjon eller annen ulykke For å kunne dokumentere at slike peiser er formålstjenlige og at de har en sikker utførelse slik brann og eksplosjonsvernlovens 26 krever er det viktig at importør blant annet har tilgjengelig

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Apparater-for-flytende-brensel/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Arbeid av barn som er under 15 år eller i skolepliktig alder. - Regelhjelp.no
  år kan utføre arbeid som kontor og butikkarbeid budtjeneste rydde og pakkearbeid ombæring og salg av aviser bibliotekarbeid opprydnings og vedlikeholdsarbeid rengjøringsarbeid arbeid med fisk arbeid på serveringssteder uten alkoholservering Som arbeidsgiver må du sørge for å innhente skriftlig samtykke fra barnets foreldre foresatte dersom barnet er under 15 år Risikovurdering Du må også vurdere hva slags risiko barnet kan bli utsatt for under arbeidet For eksempel om arbeidet kan føre til skader fra kjemikalier eller overbelastning av muskel og skjelettsystemet Arbeidstid for barn Hvis barnet er under 15 år eller i skolepliktig alder kan arbeidstiden ikke være over 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken med undervisning Grensen er 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker Arbeidstilsynet kan frita fra dette forbudet etter søknad Forbud mot nattarbeid Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl 20 00 og kl 06 00 Arbeid mellom kl 21 00 og kl 23 00 er nattarbeid og er som hovedregel ikke tillatt Ferie Personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året hvorav minst to uker i sommerferien

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-av-barn-som-er-under-15-ar-eller-i-skolepliktig-alder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid i kassaområdet - Regelhjelp.no
  kjennetegnes ved stadig behandling av varer høyt tempo tidspress kundekontakt og håndtering av store pengebeløp Til tross for opplæring og god tilrettelegging er arbeid i kasseområdet ofte belastende Selv den beste sittestilling blir en uheldig belastning dersom en blir sittende for lenge Verdt å tenke på Gir organiseringen av arbeidet og arbeidsplassens fysiske utforming mulighet for variasjon Er utgangskassa konstruert slik at den gir tilstrekkelig mulighet for justering og tilpasning til den enkelte Tas det ergonomiske hensyn ved anskaffelse av utstyr Er transportsystemet og andre mekaniske deler sikret Er det nødstopp i forbindelse med transportbånd og bevegelige deler Er det alarm i kassa Er arbeidsplassen trekkfri Er det behagelig temperatur i kassaområdet Finnes prosedyre for farlige situasjoner som ran Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 3 om krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøloven 4 4 1 og 2 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidsplassforskriften 2 1 om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om utførelse av arbeid 11 1 om plassering oppstilling og sikring av arbeidsutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-i-kassaomradet-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid i kontrollrom - Regelhjelp.no
  ivareta kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø og sikkerhet ved drift og vedlikehold Analysene skal kunne dokumenteres Arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidet for den enkelte arbeidstaker slik at uheldige belastninger blir minst mulig Arbeidstakerne skal kunne variere arbeidsstillingene og statisk arbeid skal unngås Informasjon skal være lett forståelig og med entydig bruk av symboler og fargekoder Informasjonssystemet skal være slik at brukeren til enhver tid kan få fram den nødvendige informasjon for de arbeidsoppgavene som ulike driftssituasjoner krever Krav til merking av utstyr i kontrollrom Tekst som er påsatt utstyret og som er av betydning for bruken skal være på norsk Det instruksjonsmaterialet som er nødvendig for sikker betjening og bruk av utstyret skal være på norsk Dette gjelder også informasjon om reaksjonsmåter ved varsel om feilfunksjoner Betjeningsinnretningene skal være klart og tydelig merket på norsk Regelverket krever opplæring for arbeid i kontrollrom Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring før arbeidstakerne settes til selvstendig arbeid i kontrollrom Opplæringen skal sette arbeidstakerne i stand til å utføre de faste arbeidsoppgavene de er satt til og for å mestre situasjoner som kan oppstå ved kritiske driftsforstyrrelser Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 24 arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåkning Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-i-kontrollrom/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid med avfetting og rensing av metall - Regelhjelp.no
  Utskrift Skriv ut Metall må avfettes renses før det kan overflatebehandles Før du påfører lakk eller annet overflatebelegg for eksempel ved termisk sprøyting og galvanisering må du rense eller avfette overflaten Du kan benytte mekaniske metoder som blåsing for eksempel sandblåsing Støveksponering må unngås kjemiske metoder som bruk av løsemidler eller alkaliske avfettingsmidler som inneholder mindre eller ingen løsemidler I tillegg til løsemidler kan sprøytetåken inneholde fyllmidler og pigmenter som kan være helseskadelige Viktig ved avfetting Ved avfetting bør du sørge for å beskytte øynene og hud mot sprut unngå innånding av løsemiddeldamp bruke punktavsug over avfettingen Avfettingsmidler som inneholder syre kan utvikle knallgass eller hydrogengass som kan være eksplosiv Publikasjoner Brosjyre Løsemiddelskader kan ikke helbredes bare unngås på arbeidstilsynet no Orientering Åndedrettsvern på arbeidstilsynet no Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 11 1 om gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 3 8 om tiltak mot risiko forårsaket av kjemikalier Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-med-avfetting-og-rensing-av-metall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid med isocyanater - Regelhjelp.no
  med kjemikalier som inneholder isocyanater skal det benyttes åndedrettsvern med frisklufttilførsel Ved arbeid med kjemikalier som inneholder isocyanater skal arbeidstaker også være beskyttet mot hudeksponering Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 12 om krav om personlig verneutstyr ved arbeid med isocyanater Bransjer som har tilleggsinformasjon Bensinstasjoner Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Reparasjon og handel med motorsykler Vedlikehold og reparasjon av motorvogner Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-med-isocyanater/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid ved dataskjerm – tilrettelegging av arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  arbeidsgiver skal stille egnede hjelpemidler til rådighet der det er nødvendig Typisk for arbeid ved dataskjerm er ensformige arbeidsbevegelser fastlåste arbeidsstillinger få arbeidsoperasjoner hyppige gjentakelser og høyt tempo Arbeidet stiller blant annet krav til synsfunksjon finmotorikk leseferdigheter og konsentrasjon Det er dokumentert sammenhenger mellom arbeid ved dataskjerm og utvikling av helseplager for eksempel plager i øyne hode nakke skuldre øvre rygg over og underarm håndledd og hud God tilrettelegging er viktig for å forebygge eller redusere slike helseplager For utvikling av arbeidsrelaterte muskelskjelettplager er lav kontroll over egne arbeidsoppgaver og lav støtte fra nærmeste leder også kjente risikofaktorer Hvem gjelder dette Bestemmelsene gjelder for arbeidstakere som utfører arbeidsoppgaver hvor dataskjerm jevnlig benyttes som arbeidsredskap De gjelder også når arbeidstakeren ikke benytter dataskjerm daglig i ulike typer kontrollrom ved sentralbord i call sentre mv Tilrettelegging og organisering Det stilles krav til arbeidsmiljøfaktorer som organisering opplæring variasjon og kontroll med egen arbeidssituasjon programvare og annet arbeidsutstyr oppfølging av arbeidstakers syn støy lysforhold og inneklima Arbeidsgiver skal sørge for relevante forebyggende tiltak på bakgrunn av kontinuerlig kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet herunder ved planlegging innkjøp av utstyr og oppfølging av dataskjermarbeidsplasser Utgangspunktet for tilrettelegging av dataskjermarbeidsplasser bør være universell utforming inkluderende design Dette innebærer at arbeidsplassen enkelt skal kunne tilpasses de ansattes individuelle behov og kunne suppleres med personlige hjelpemidler og utstyr Egen veiledning Arbeidstilsynet har utgitt en veiledning se lenke under publikasjoner som blant annet gir nærmere informasjon om arbeidsgivers plikter og hvem som omfattes av forskriften utfordringer og forutsetninger for en god skjermarbeidsplass den daglige arbeidsrutinen programvare utstyr og fysisk arbeidsmiljø synsundersøkelser og behov for databriller arbeidstakernes krav på opplæring og informasjon Publikasjoner Veiledning om arbeid ved dataskjerm på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-ved-dataskjerm--tilrettelegging-av-arbeidsplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsavtale / arbeidskontrakt - Regelhjelp.no
  til innhold i en arbeidsavtale Skjemaet finnes på en rekke språk se lenke nederst på siden Når skal avtalen være inngått I arbeidsforhold som varer mer enn en måned skal arbeidsavtalen være klar snarest mulig og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet Når arbeidsforholdet varer kortere enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale inngås umiddelbart Hva skal avtalen inneholde Arbeidsavtalens innhold kan variere men enkelte opplysninger skal være med i henhold til loven Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende Partenes identitet Arbeidsplassen En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel stilling eller arbeidskategori Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse Ved midlertidig ansettelse skal avtalen også angi hva slags midlertidig ansettelse det er snakk om vikar arbeid av midlertidig karakter osv og forventet varighet av arbeidsforholdet Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister Den gjeldende eller avtalte lønn samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden Lengden på pauser Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid fleksibel arbeidstid m v Eventuelle prøvetidsbestemmelser Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet Relevante lenker Faktaside Skriftlige arbeidsavtaler på arbeidstilsynet no Skjema Standard arbeidsavtale fra

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/skriftlig-arbeidsavtale/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive •