archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • aktsomhet - vedlikeh rep motorvogner - Regelhjelp.no
  miljøfarlige egenskaper ved de stoffene og produktene du bruker Du kan finne informasjon om farlige kjemikalier bl a i sikkerhetsdatablader eller i annen produktinformasjon fra din leverandør Sikkerhetsdatablader er et standardisert dokument som skal gi informasjon om kjemikaliers helse miljø brann og eksplosjonsfarlige egenskaper De gir også anvisninger om hvilke forholdsregler som bør tas ved bruk bl a for å sikre trygg håndtering lagring og avhending av kjemikaliene og tiltak ved utilsiktet utslipp Aktsomhetsplikten følger av produktkontrolloven 3 og gjelder for produkter som ikke er regulert med tanke på sikkerhet for helse og miljø i særlover Kunnskapsplikt for importør og produsent Som importør eller produsent har du en særlig plikt til å vise aktsomhet du har kunnskapsplikt Det innebærer at du aktivt må skaffe deg den informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere om produktet er helseskadelig eller miljøskadelig Du skal ha spesialkunnskaper om produktets art egenskaper og risikoforhold Hva kan skade helse og miljø Risiko for helseskade kan blant annen skyldes konstruksjonsfeil uhensiktsmessig konstruksjon i forhold til formålet mangel på sikkerhetsanordninger uheldig utforming innhold av farlige kjemikalier støy mangelfull informasjon Risiko for miljøskade skyldes først og fremst innhold av miljøskadelige kjemikalier Importører og forhandlere må ha tiltak for å unngå helse og miljøskader Dersom du importerer eller forhandler et produkt skal du forebygge at produktet medfører helseskade eller miljøforstyrrelse gjennom andres bruk av produktet Det stilles større krav til importør enn til forhandler Tiltaket skal bidra til trygg bruk innenfor rammen av det produktet er ment for eller den bruk som rimelig kan forventes Tiltaket skal også bidra til at produktet ikke medfører miljøskade ved forventet bruk eller som avfall Rimelige tiltak kan blant annet være advarselsmerking informasjon om helse og miljøfarlige egenskaper og virkninger bruksanvisninger forsvarlig emballering tilbakekall av produkter utbedring av produkter Særlig informasjonsplikt for forbrukerprodukter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Vedlikehold-og-reparasjon-av-motorvogner---forurensning/aktsomhet---vedlikeh-rep-motorvogner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Aktsomhetsplikt ved anlegg som leverer motordrivstoff - Regelhjelp.no
  for drivstoffanlegg og fylleanlegg for propanflasker Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Kommunen ved brannvesenet http www kommunenokkelen no Publikasjoner DSBs skjema på Altinn https www altinn no no Skjema og tjenester Etater Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Slik melder du inn farlig stoff http www dsb no no Ansvarsomrader Farlige stoffer Brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff Innmelding farlig stoff Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel revidert juli 2015 http www dsb no no toppmeny Publikasjoner 2015 Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Temaveiledning om omtapping av farlig stoff http www dsb no Global Publikasjoner 2011 Veiledning omtapping farlig stoff pdf Temaveiledningen gjelder for drivstoffanlegg og fylleanlegg for propanflasker Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen http www dsb no Global Publikasjoner 2009 Veiledning Generell 20veiledning pdf Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Aktsomhetsplikt-ved-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Aktsomhetsplikt ved anlegg som leverer motordrivstoff - brannvern - sport og idrett (marinaer) - Regelhjelp.no
  med forsiktighet for å forebygge fare for brann eller eksplosjon Tilleggsinformasjon for sport og idrett Dette kravet gjelder for marinaer og andre anlegg som leverer motordrivstoff Enhver plikter å opptre i samsvar med skiltet anvisning Røyking og bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt innenfor området hvor brann eller eksplosjon lett kan oppstå Det er forbudt å fylle motordrivstoff på annet enn fast monterte drivstofftanker egnede reservekanner og annen egnet transportemballasje Det er også forbudt å tillate slik fylling I forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen er krav om tillatelse erstattet av meldeplikt og samtykke Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider I desember 2011 ble temaveiledning om omtapping av farlig stoff utgitt denne gjelder for drivstoffanlegg og fylleanlegg for propanflasker Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Publikasjoner DSBs skjema på Altinn Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn Slik melder du inn farlig stoff Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel revidert juli 2015 Temaveiledning om omtapping av farlig stoff Temaveiledningen gjelder for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Kravlister/Sport-og-idrett---Brann--og-eksplosjonsvern/Aktsomhetsplikt-ved-anlegg-som-leverer-motordrivstoff---brannvern---sport-og-idrett-marinaer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Personleg verneutstyr - produktkrav - Regelhjelp.no
  eller representanten og etter oppmoding leggjast fram for myndigheitene PVU som tilfredsstiller krava i forskriftene skal ha fastsett CE merking Produsenten set på CE merkinga etter først å ha utarbeidd samsvarserklæringa EF typeprøving europeisk typeprøving Enkelte typar PVU skal også typeprøvast av eit godkjent teknisk kontrollorgan Produsenten eller representanten for produsenten skal deretter utferde ei erklæring der det blir stadfesta at eit marknadsført personleg verneutstyr er i samsvar med dei krava som gjeld PVU som tilfredsstiller gjeldande krav skal vere CE merkt Det er produsenten som set på CE merket etter å ha utarbeidd samsvarserklæringa Brukerinformasjon Produsenten skal utarbeide ein skriftleg brukarinformasjon som skal leggjast ved personleg verneutstyr som skal marknadsførast Informasjonen skal liggje føre på norsk og vere nøyaktig og forståeleg Generelle funksjonskrav til alt personlig verneutstyr Personleg verneutstyr skal vere konstruert og utforma slik at det gir tilfredsstillande vern mot dei skadeverknadene det er meint å førebyggje Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Publikasjoner Faktaark CE merking bokmål http www dsb no Global Publikasjoner 2006 Andre faktaarkce pdf Faktaark CE merking nynorsk http www dsb no Global Publikasjoner 2006 Andre faktaark ce nyorsk pdf Regelverk Forskrift om konstruksjon utforming

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Personlig-verneutstyr---produktkrav-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Aldersgrense for solarier - Regelhjelp.no
  1 2016 er eier forpliktet til å informere om forbudet for personer under 18 år på en tydelig måte overfor sine kunder Du oppfyller dette kravet ved å ha et godt synlig oppslag Fra 1 1 2016 må virksomheten ha et system for alderskontroll Følgende løsninger anses som tilfredsstillende Heltidsbetjening eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll Virksomheten skal redegjøre for systemet i sin melding til Statens strålevern jf strålevernforskriften 12 Systemet skal ivareta brukernes personvern Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Statens strålevern http www nrpa no Relevante lenker Elektronisk meldesystem EMS login tjeneste https kilderegistrering stralevernet no Nettside Statens strålevern solarier http www nrpa no solarium Publikasjoner Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium http www nrpa no filer 0ef9ca084f pdf Veileder 4 Veileder til solarieforhandlere og importører http www nrpa no filer fbe7b102ac pdf Regelverk Strålevernforskriften 12 om meldeplikt https lovdata no dokument SF forskrift 2010 10 29 1380 12 Strålevernforskriften 36 https lovdata no dokument SF forskrift 2010 10 29 1380 36 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern http www nrpa no Nettsiden viser typiske krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Solarier/Aldersgrense-for-solarier/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Alenearbeid - Regelhjelp.no
  den ansatte har mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten Det skal også vektlegges at den ansatte har mulighet til å tilkalle hjelp i krisesituasjoner for eksempel ved hjelp av mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr Det bør være utarbeidet skriftlig instruks for alenearbeid Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 2 om generelle krav til arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Alenearbeid/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Alenearbeid - vannforsyning - Regelhjelp.no
  Skriv ut Alenearbeid Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidet søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten Tilleggsinformasjon for vannforsyning oppsamling distribusjon og rensing av vann En god del av arbeid med vannbehandling og overvåkning foregår alene Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer Arbeidets organisering tilretteleggelse og ledelse skal være slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas Å arbeide alene kan være en belastning og særlig dersom det skulle skje noe uventet Derfor må det å arbeide alene tas med i kartlegging og risikovurdering av arbeidet Det å arbeide alene skal begrenses mest mulig slik at den ansatte har mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten Det skal også vektlegges at den ansatte har mulighet til å tilkalle hjelp i krisesituasjoner for eksempel ved hjelp av mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr Det bør være utarbeidet skriftlig instruks for alenearbeid Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 2 om generelle krav til arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøloven 4 3 2 om kontakt med andre arbeidstakere Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Vannforsyning---oppsamling-distribusjon-og-rensing-av-vann---arbeidsmiljo/Alenearbeid---vannforsyning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Internkontroll for virksomheter som omsetter alkohol - Regelhjelp.no
  omfanget som er nødvendig for at dere klarer å overholde regelverket Det betyr for eksempel at en stor og uoversiktlig nattklubb med stor risiko for overskjenking må ha en mer omfattende internkontroll enn en restaurant med bordservering Krav til skriftlig dokumentasjon av internkontrollen Bevillingshaver har plikt til å dokumentere internkontrollen skriftlig Form og omfang av dokumentasjonen tilpasser dere virksomhetens størrelse egenart aktiviteter og risikoforhold Innholdet i internkontrollen Kravet til internkontroll innebærer at den de ansvarlige for virksomheten skal ha oversikt over krav i bevillingen alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelig kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten ha rutiner for å forebygge avdekke og rette opp avvik foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Helsedirektoratet http www helsedirektoratet no Publikasjoner Internkontroll for salgs og skjenkesteder https helsedirektoratet no folkehelse alkohol guide til god internkontroll etter alkoholloven Rundskriv IS 5 2008 Håndbok i alkoholloven m v http helsedirektoratet no publikasjoner handbok

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Internkontroll-for-virksomheter-som-omsetter-alkohol/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive