archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeidsplasser og arbeidslokaler - Regelhjelp.no
  Gangbaner trapper og plattformer skal være tilfredsstillende utformet og utført i sklisikkert materiale Dersom det er fare for at personer eller gjenstander kan falle ned skal det være rekkverk Rekkverket skal ha en høyde og være utformet slik at sikringen er tilfredsstillende Belysning Arbeidsstedet skal ha tilfredsstillende og hensiktsmessig belysning Lyskilden skal være utformet og plassert slik at det er lett å foreta vedlikehold Det er spesielt viktig at det er god og hensiktsmessig belysning ved midlertidig arbeid i kummer og ledningsnett Renhold og orden Arbeidsplasser og personalrom må holdes rene og ryddige Avløpsvann og slam må straks fjernes fra arbeidsstedet når det utføres arbeid i kum basseng og liknende Det bør lages skriftlige rutiner for renholdet Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen Det skal være tilgang på nødvendig nødhjelpsutstyr På arbeidssted der det håndteres helsefarlige stoffer med fare for søl og sprut skal det være mulighet for spyling med rikelige mengder rent vann Det skal være øyespyleutstyr i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet Nødhjelpsutstyr må plasseres lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne som kan få bruk for det Kommunikasjonsutstyr og annet nødhjelpsutstyr må bringes med ved midlertidige arbeidsplasser Regelverk Arbeidsplassforskriften Kapittel 2 krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsplasser-og-arbeidslokaler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Arbeidsplasser og -lokaler for oppsamling og behandling av avløpsvann - Regelhjelp.no
  midlertidig arbeid i avløpskummer og ledningsnett Personalrom Garderober skal ha ren og uren garderobe og vaskerom med dusj i mellom Det skal være atkomst til spiserom via vaskerom Kranene bør være berøringsfrie eller kunne opereres med albuen eller foten Det samme gjelder såpe og hudkrembeholdere Forurenset arbeidstøy eller personlig verneutstyr må ikke tas med inn på spiserommet eller tas med hjem Arbeidstøy skal oppbevares i separate skap Det skal være mulighet for å vaske og tørke arbeidstøy Ved midlertidige arbeidsplasser der arbeidstakerne oppholder seg i kortere perioder skal det normalt være atskilte garderobeskap og håndvask Innretningene over skal ellers stå til disposisjon for arbeidstakerne et annet sted Renhold og orden Arbeidsplasser og personalrom må holdes rene og ryddige Avløpsvann og slam må straks fjernes fra arbeidsstedet når det utføres arbeid i kum basseng og liknende Det bør lages skriftlige rutiner for renholdet Hygiene God personlig hygiene er viktig ved arbeid med avløpsvann Som arbeidsgiver må du sørge for at arbeidstakerne ikke spiser og drikker i arbeidsområder hvor det kan være smittefare Hendene må vaskes grundig før man spiser og drikker Septikkbiler eventuelt andre kjøretøy som benyttes i arbeid med avløpsvann bør ha innretning for håndvask med desinfeksjonsmuligheter og spyling av overtrekkstøy Det er også viktig å vaske hendene før bruk av tobakksvarer Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen Det skal være tilgang på nødvendig nødhjelpsutstyr På arbeidssted der det håndteres helsefarlige stoffer med fare for søl og sprut skal det være mulighet for spyling med rikelige mengder rent vann Det skal være øyespyleutstyr i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet Nødhjelpsutstyr må plasseres lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne som kan få bruk for det Kommunikasjonsutstyr og annet nødhjelpsutstyr må bringes med ved midlertidige arbeidsplasser Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning om biologiske faktorer kap 6 Vernetiltak Publikasjoner Veiledning om biologiske faktorer på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsplassforskriften 3

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsplasser-og--lokaler-for-oppsamling-og-behandling-av-avlopsvann/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidssertifikat for arbeid på tanker - Regelhjelp.no
  risikofylt Ulykker kan intreffe ved for eksempel mangel på oksygen giftige gasser og eksplosjonsfare Arbeidssertifikat kan bare utstedes av kompetent person i virksomheten for eksempel kyndig kjemiker Arbeidsgiver må innhente arbeidssertifikat Arbeidsgiver skal innhente arbeidssertifikat for alt arbeid på eller i nærheten av tank rom eller rørledninger som har inneholdt brann eller helsefarlig stoff Sertifikatet skal blant annet inneholde beskrivelse av det arbeidet som tillates og særlige sikkerhetstiltak som skal iverksettes Den som utsteder arbeidssertifikat må oppfylle kvalifikasjonskravene som følger av forskrift Målinger kreves før igangsetting Ved arbeid i tanker må det før personer entrer tanken fastslås ved målinger at det ikke er eksplosjons brann eller helsefarlige stoffer i tanken Det må også måles om det er tilstrekkelig oksygen på alle nivåer hvor det foregår arbeid ca 21 volumprosent oksygen Tunge gasser kan synke til lavere nivåer i tanken og fortrenge oksygen Dersom det har foregått oksidering av stål eller jern i en tank kan det være underskudd på oksygen Under arbeid innvendig i tank eller trange rom må det være tilstrekkelig lufttilførsel Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 29 1 om arbeid hvor det kan være fare for brann eller eksplosjon Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidssertifikat-for-arbeid-pa-tanker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  arbeidsplassen Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Som arbeidsgiver skal du legge ergonomiske prinsipper til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen ved bruk av arbeidsutstyr Tekniske innretninger skal være konstruert og oppstilt slik at arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfører fare for ulykker uheldige belastninger eller annen skade på liv og helse Ergonomiske prinsipper Ergonomiske prinsipper vil si at alle forhold på arbeidsplassen så som arbeidsplassens utforming omgivelser lysforhold tekniske hjelpemidler og utstyr er tilpasset den enkelte arbeidstakers fysiske og psykiske forutsetninger og den oppgaven som skal utføres Unngå uheldige og unødvendige belastninger Alle forhold på arbeidsplassen skal utformes slik at den enkelte arbeidstaker er trygg og ikke utsettes for fare for ulykker eller fysiske belastninger som på lang sikt er uheldig Arbeidsplasser skal utformes slik at statiske belastninger unødig strekk og vridning av kroppen unngås Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Produsentforskriften 2 2 om tilpasning menneske maskin Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for at

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsstillinger-og-tilpasninger-til-arbeidsplassen-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidstakers medvirkning - Regelhjelp.no
  på arbeidsplassen sikrer oppfølging Arbeidstakernes erfaringer er en viktig ressurs som må ivaretas i planarbeidet Den enkelte bør derfor selv være med på å peke ut endringer som er nødvendige for å bedre forholdene Dette er viktig for å sikre at tiltakene lar seg gjennomføre og for motivasjonen til å følge dem opp Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 3 om arbeidstakers medvirkningsplikt Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 2 1 om arbeidstakernes

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidstakers-medvirkning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidstid - Regelhjelp.no
  på døgnet arbeidstiden kan plasseres Begrepet arbeidstid omfatter både den alminnelige arbeidstiden og overtid Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er 9 timer i løpet av 24 timer 40 timer i løpet av sju dager For grupper med belastende arbeidstidsordninger for eksempel skift turnus natt og søndagsarbeid er det fastsatt kortere ukentlig arbeidstid 38 timer i løpet av sju dager for arbeid som drives døgnet rundt på ukens hverdager 36 timer i løpet av sju dager for arbeid som drives døgnet rundt hele uken igjennom Man kan avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtale for eksempel 37 5 timer per uke Den enkelte arbeidstaker kan også ha avtale med arbeidsgiver om redusert arbeidstid Arbeidstiden som omtales i arbeidsmiljøloven 10 4 kan også gjennomsnittsberegnes slik at den i en på forhånd bestemt periode kan variere fra uke til uke men slik at den i gjennomsnitt ikke overstiger det arbeidsmiljøloven 10 4 anslår Les mer om overtid på regelhjelp no Relevante lenker Faktaside om arbeidstid på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 10 4 om alminnelig arbeidstid Arbeidsmiljøloven 10 5 om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidstid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidstid for arbeidstakere under 18 år - Regelhjelp.no
  år Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Når det gjelder arbeidstid og pauser er reglene for arbeidstakere som ikke har fylt 18 år annerledes enn for voksne arbeidstakere Som arbeidsgiver må du sørge for at arbeidsmiljølovens regler i kapittel 11 om arbeid av barn og unge følges For ungdom som ikke har fylt 18 år må arbeidstiden legges opp slik at den ikke overstiger 8 timer i døgnet og 40 timer i uka Arbeid ut over dette overtidsarbeid skal ikke forekomme det i løpet av arbeidsdagen er en hvilepause i minst 30 minutter dersom den daglige arbeidstiden overstiger 4 ½ time de har en sammenhengende ukentlig fritid på minst 48 timer Barn under 15 år og skolepliktige omfattes av andre regler se arbeidsmiljølovens kapittel 11 For arbeidstakere over 18 år gjelder kravene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 Regelverk Arbeidsmiljøloven 11 2 om arbeidstid Arbeidsmiljøloven 11 5 om pauser og fritid Arbeidsmiljøloven kap 10 Arbeidstid Arbeidsmiljøloven kap 11 Arbeid av barn og ungdom Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidstid-for-arbeidstakere-under-18-ar/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidstid for sjåfører - Regelhjelp.no
  all arbeidstid ikke bare kjøretid Det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvar for å sørge for dette Arbeidstakere som arbeider til ulike deler av døgnet skal ha en arbeidsplan Avsendere speditører leverandører oppdragsgivere og andre ledd i transportkjeden skal medvirke til at bestemmelsene i forskriften følges Relevante lenker Veiledning til forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport hos Statens vegvesen Regelverk Forskrift om arbeidstid for sjåfører og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidstid-for-sjaforer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive •