archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bensinstasjonar får ikkje selje alkohol - Regelhjelp.no
  i stor grad nyttar hyllearealet sitt til daglegvarer fritidsutstyr og anna er ikkje avgjørande Det sentrale er kva for varer ein faktisk sel Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Publikasjoner Rundskriv IS 5 2008 Håndbok i alkoholloven m v http helsedirektoratet no publikasjoner handbok i alkoholloven mv Sider default aspx Regelverk Alkoholforskriften 3 4 http lovdata no forskrift 2005 06 08 538

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Bensinstasjoner-far-ikke-selge-alkohol/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Allmennventilasjon - Regelhjelp.no
  hindrer utslipp til luften Generelt bør luftbevegelsen gå fra ren til uren sone Ventilasjonssystem viktig ved farlige kjemikalier I virksomheter hvor farlige kjemikalier avgis til inneluften må du sørge for at ventilasjonssystemet utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier holdes på et fullt forsvarlig nivå Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier er ikke tillatt Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet Ventilasjonskonsulenter kan hjelpe Som arbeidsgiver bør du søke bistand hos en ventilasjonskonsulent for å utforme og dimensjonere et ventilasjonsanlegg Det er viktig at konsulenten kjenner til hvor i lokalet de forskjellige arbeidsoperasjonene utføres Konsulenten må også få opplysninger om forurensningskilder som krever prosesstilpasset ventilasjon Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning til kjemikalieforskriften Gjennomføring av tiltak 5 ventilasjon http www arbeidstilsynet no artikkel html tid 78910 4 Publikasjoner Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen http www arbeidstilsynet no veiledning html tid 78036 på arbeidstilsynet no Veiledning til kjemikalieforskriften http www arbeidstilsynet no veiledning html tid 78045 på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 1 og 2 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Allmennventilasjon/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Allmennventilasjon - avløpsvann - Regelhjelp.no
  både helsefarlige kjemikalier kloakkgasser og mikroorganismer som avgis til inneluften Når ventilasjonssystemet skal utformes og dimensjoneres er det viktig at det tas hensyn til alle forurensninger som kan forekomme Ved store og mellomstore anlegg bør det benyttes to separate ventilasjonssystemer Det ene må være et system for prosessavsug Dette skal sette alle kilder for forurensning under undertrykk i forhold til omgivelsene Det andre må være et allmennventilasjonsanlegg der varmegjenvinning normalt inngår Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke kan unngås på annen måte Ventilasjon er også nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende inneklima med hensyn til luftvolum temperatur trekk fuktighet med mer Vurder ventilasjonsbehovet Du bør vurdere ventilasjonsbehovet ut fra forurensning knyttet til tre forhold Personbelastning Forurensing fra personer betinger en luftmengde på 7 10 l s per person Bygning interiør og installasjoner Avdamping fra byggematerialer øker ventilasjonsbehovet med 0 7 2 5 l s per m 2 gulv Nye materialer gir sterkest avdamping Arbeid eller prosess Enhver forurensende aktivitet tilsier et tillegg i luftmengden dersom ikke effektive tiltak hindrer utslipp til luften Generelt bør luftbevegelsen gå fra ren til uren sone Ventilasjonssystem viktig ved farlige kjemikalier I virksomheter hvor farlige kjemikalier avgis til inneluften må du sørge for at ventilasjonssystemet utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier holdes på et fullt forsvarlig nivå Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier er ikke tillatt Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet Ventilasjonskonsulenter kan hjelpe Som arbeidsgiver bør du søke bistand hos en ventilasjonskonsulent for å utforme og dimensjonere et ventilasjonsanlegg Det er viktig at konsulenten kjenner til hvor i lokalet de forskjellige arbeidsoperasjonene utføres Konsulenten må også få opplysninger om forurensningskilder som krever prosesstilpasset ventilasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Oppsamling-og-behandling-av-avlopsvann---arbeidsmiljo/Allmennventilasjon---avlopsvann/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Allmennventilasjon - det.handel drivstoff - Regelhjelp.no
  aerosoler Det betyr at arbeidstakerne eksponeres for skadelige gasser og damper fra arbeider Det er viktig at verkstedet er innrettet slik at det ikke oppstår skade Hva du som arbeidsgiver kan gjøre Undersøk hvordan forholdene er i din bedrift Mangler det grunnventilasjon bør dette installeres Bruk punktavsug der det er nødvendig Foreta luftmålinger Allmenventilasjonen må innrettes på en slik måte at skadelige gasser og damper fjernes effektivt Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke kan unngås på annen måte Ventilasjon er også nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende inneklima med hensyn til luftvolum temperatur trekk fuktighet med mer Vurder ventilasjonsbehovet Du bør vurdere ventilasjonsbehovet ut fra forurensning knyttet til tre forhold Personbelastning Forurensing fra personer betinger en luftmengde på 7 10 l s per person Bygning interiør og installasjoner Avdamping fra byggematerialer øker ventilasjonsbehovet med 0 7 2 5 l s per m 2 gulv Nye materialer gir sterkest avdamping Arbeid eller prosess Enhver forurensende aktivitet tilsier et tillegg i luftmengden dersom ikke effektive tiltak hindrer utslipp til luften Generelt bør luftbevegelsen gå fra ren til uren sone Ventilasjonssystem viktig ved farlige kjemikalier I virksomheter hvor farlige kjemikalier avgis til inneluften må du sørge for at ventilasjonssystemet utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier holdes på et fullt forsvarlig nivå Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier er ikke tillatt Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet Ventilasjonskonsulenter kan hjelpe Som arbeidsgiver bør du søke bistand hos en ventilasjonskonsulent for å utforme og dimensjonere et ventilasjonsanlegg Det er viktig at konsulenten kjenner til hvor i lokalet de forskjellige arbeidsoperasjonene utføres Konsulenten må også få opplysninger om forurensningskilder som krever prosesstilpasset ventilasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 1 og 2 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Bensinstasjoner---arbeidsmiljo/Allmennventilasjon---dethandel-drivstoff/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Allmennventilasjon - prod. av metallvarer - Regelhjelp.no
  produksjonslokalet oppstår en rekke skadelige gasser damper og aerosoler Det er viktig at arbeidslokalet er innrettet slik at arbeidstakerne ikke blir utsatt for skadelige gasser og damper under arbeidet Hva kan du gjøre Undersøk hvordan forholdene er i din bedrift Mangler det grunnventilasjon bør dette installeres Bruk punktavsug der det er nødvendig Foreta luftmålinger Punktventilasjonen og allmenventilasjonen må innrettes på en slik måte at skadelige gasser og damper fjernes effektivt der de oppstår Eksempler på arbeidsoperasjoner med behov for punktventilasjon er sveising sliping rengjøring og lakkering Lovverket stiller krav om spesielt innrettet plass for slike arbeidsoperasjoner I praksis betyr dette at arbeidslokalet bør ha egne områder rom for denne type arbeid Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke kan unngås på annen måte Ventilasjon er også nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende inneklima med hensyn til luftvolum temperatur trekk fuktighet med mer Vurder ventilasjonsbehovet Du bør vurdere ventilasjonsbehovet ut fra forurensning knyttet til tre forhold Personbelastning Forurensing fra personer betinger en luftmengde på 7 10 l s per person Bygning interiør og installasjoner Avdamping fra byggematerialer øker ventilasjonsbehovet med 0 7 2 5 l s per m 2 gulv Nye materialer gir sterkest avdamping Arbeid eller prosess Enhver forurensende aktivitet tilsier et tillegg i luftmengden dersom ikke effektive tiltak hindrer utslipp til luften Generelt bør luftbevegelsen gå fra ren til uren sone Ventilasjonssystem viktig ved farlige kjemikalier I virksomheter hvor farlige kjemikalier avgis til inneluften må du sørge for at ventilasjonssystemet utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier holdes på et fullt forsvarlig nivå Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier er ikke tillatt Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet Ventilasjonskonsulenter kan hjelpe Som arbeidsgiver bør du søke

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Produksjon-av-metallvarer-unntatt-maskiner-og-utstyr---arbeidsmiljo/Allmennventilasjon---prod-av-metallvarer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Allmennventilasjon - motorsykler - Regelhjelp.no
  en rekke skadelige gasser damper og aerosoler Det er viktig at verkstedet er innrettet slik at det ikke oppstår skade Det betyr at arbeidstakerne eksponeres for skadelige gasser og damper fra arbeider Hva kan du gjøre Undersøk hvordan forholdene er i din bedrift Mangler du grunnventilasjon bør dette installeres Bruk punktavsug der det er nødvendig Foreta luftmålinger Allmenventilasjonen må innrettes på en slik måte at skadelige gasser og damper fjernes effektivt Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke kan unngås på annen måte Ventilasjon er også nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende inneklima med hensyn til luftvolum temperatur trekk fuktighet med mer Vurder ventilasjonsbehovet Du bør vurdere ventilasjonsbehovet ut fra forurensning knyttet til tre forhold Personbelastning Forurensing fra personer betinger en luftmengde på 7 10 l s per person Bygning interiør og installasjoner Avdamping fra byggematerialer øker ventilasjonsbehovet med 0 7 2 5 l s per m 2 gulv Nye materialer gir sterkest avdamping Arbeid eller prosess Enhver forurensende aktivitet tilsier et tillegg i luftmengden dersom ikke effektive tiltak hindrer utslipp til luften Generelt bør luftbevegelsen gå fra ren til uren sone Ventilasjonssystem viktig ved farlige kjemikalier I virksomheter hvor farlige kjemikalier avgis til inneluften må du sørge for at ventilasjonssystemet utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier holdes på et fullt forsvarlig nivå Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier er ikke tillatt Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet Ventilasjonskonsulenter kan hjelpe Som arbeidsgiver bør du søke bistand hos en ventilasjonskonsulent for å utforme og dimensjonere et ventilasjonsanlegg Det er viktig at konsulenten kjenner til hvor i lokalet de forskjellige arbeidsoperasjonene utføres Konsulenten må også få opplysninger om forurensningskilder som krever prosesstilpasset ventilasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Reparasjon-og-handel-med-motorsykler---arbeidsmiljo/Allmennventilasjon---motorsykler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Allmennventilasjon - vaskeri - Regelhjelp.no
  presseing Det avgis også fuktighet og støv til inneluften I renserier kan det frigis damp fra rensevæske til inneluften I et vaskeri eller renseri vil det derfor være nødvendig med mekanisk allmennventilasjon Dette innebærer at forurenset luft fjernes og erstattes av filtrert uteluft Dersom det håndteres smittefarlig tøy må du som arbeidsgiver påse at ventilasjonen er innrettet slik at lufttrykket i uren sone er lavere enn omgivelsene Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke kan unngås på annen måte Ventilasjon er også nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende inneklima med hensyn til luftvolum temperatur trekk fuktighet med mer Vurder ventilasjonsbehovet Du bør vurdere ventilasjonsbehovet ut fra forurensning knyttet til tre forhold Personbelastning Forurensing fra personer betinger en luftmengde på 7 10 l s per person Bygning interiør og installasjoner Avdamping fra byggematerialer øker ventilasjonsbehovet med 0 7 2 5 l s per m 2 gulv Nye materialer gir sterkest avdamping Arbeid eller prosess Enhver forurensende aktivitet tilsier et tillegg i luftmengden dersom ikke effektive tiltak hindrer utslipp til luften Generelt bør luftbevegelsen gå fra ren til uren sone Ventilasjonssystem viktig ved farlige kjemikalier I virksomheter hvor farlige kjemikalier avgis til inneluften må du sørge for at ventilasjonssystemet utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier holdes på et fullt forsvarlig nivå Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier er ikke tillatt Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet Ventilasjonskonsulenter kan hjelpe Som arbeidsgiver bør du søke bistand hos en ventilasjonskonsulent for å utforme og dimensjonere et ventilasjonsanlegg Det er viktig at konsulenten kjenner til hvor i lokalet de forskjellige arbeidsoperasjonene utføres Konsulenten må også få opplysninger om forurensningskilder som krever prosesstilpasset ventilasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 1 og 2 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Vaskeri--og-renseri---arbeidsmiljo/Allmennventilasjon---vaskeri/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Allmennventilasjon - motorvogner - Regelhjelp.no
  skadelige gasser og damper fra arbeider Hva kan du gjøre Undersøk hvordan forholdene er i din bedrift Mangler du grunnventilasjon bør dette installeres Bruk punktavsug der det er nødvendig Foreta luftmålinger og allmenventilasjonen må innrettes på en slik måte at skadelige gasser og damper fjernes effektivt Eksempler på arbeidsoperasjoner med behov for prosessventilasjon er ved blanding av lakk tilsetning av herder og tynner samt rengjøring av pistoler og utstyr er mulige helse og brannfarlige arbeidsoperasjoner Lovverket stiller krav om spesielt innrettet plass for slike arbeidsoperasjoner I praksis betyr dette at verksteder bør ha egne områder rom for denne type arbeidsoperasjoner Norges Bilbransjeforbund N B F har utarbeidet en veiledning om lakkblanderom i samarbeid med tilsynsorganene Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke kan unngås på annen måte Ventilasjon er også nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende inneklima med hensyn til luftvolum temperatur trekk fuktighet med mer Vurder ventilasjonsbehovet Du bør vurdere ventilasjonsbehovet ut fra forurensning knyttet til tre forhold Personbelastning Forurensing fra personer betinger en luftmengde på 7 10 l s per person Bygning interiør og installasjoner Avdamping fra byggematerialer øker ventilasjonsbehovet med 0 7 2 5 l s per m 2 gulv Nye materialer gir sterkest avdamping Arbeid eller prosess Enhver forurensende aktivitet tilsier et tillegg i luftmengden dersom ikke effektive tiltak hindrer utslipp til luften Generelt bør luftbevegelsen gå fra ren til uren sone Ventilasjonssystem viktig ved farlige kjemikalier I virksomheter hvor farlige kjemikalier avgis til inneluften må du sørge for at ventilasjonssystemet utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier holdes på et fullt forsvarlig nivå Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier er ikke tillatt Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet Ventilasjonskonsulenter kan hjelpe Som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Vedlikehold-og-reparasjon-av-motorvogner---arbeidsmiljo/Allmennventilasjon---motorvogner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive