archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alminnelige plikter for arbeidsgiver - Regelhjelp.no
  hjelpemidler Begrepet omfatter blant annet verktøy i verktøykassen enkeltmaskiner som sirkelsager og løfteutstyr motorkjøretøy Følgende er ikke arbeidsutstyr kjemikalier byggverk for eksempel vegger trapper tak Bruk av arbeidsutstyr Med bruk av arbeidsutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting stans montering demontering transport bruk overvåking ettersyn reparasjon veldikehold pass og renhold Valg av arbeidsutstyr Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen de arbeidsoperasjoner som utføres og hva utstyret skal benyttes til Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og vurdere eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Vurder dette helt konkret ut fra den enkelte arbeidsoppgaven Dette gjelder også ved vedlikehold inspeksjoner med mer Vurderinger av risiko etter internkontrollforskriften er sentral ved valg av arbeidsutstyr Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 3 om krav til personlig verneutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 15 15 3 Forskrift om utførelse av arbeid 1 4 om dispensasjoner http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 1 1 1 4 Internkontrollforskriften https lovdata no dokument SF forskrift 1996 12 06 1127 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Alminnelige-plikter-for-arbeidsgiver/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Amalgamholdig avløpsvann - Regelhjelp.no
  klinisk psykologtjeneste medisinske laboratorier ambulansetjeneste og selvstendige sykepleiere kiropraktorer homøopater jordmødre akupunktører psykoterapeuter ergoterapeuter aromaterapeuter naturterapeuter logopeder fotterapeuter m m Også omsorgsinstitusjoner med botilbud som sykehjem finner krav til sin virksomhet her Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Amalgamholdig avløpsvann Det er egne krav til utslipp av amalgamholdig avløpsvann fra tannklinikker og tannlegekontorer Ved utslipp av amalgamholdig avløpsvann fra tannklinikker og tannlegekontorer skal avløpsvann være tilkoblet amalgamavskiller Kravet om amalgamavskiller gjelder også utslagsvask og lignende som mottar amalgam Amalgamavskillere installert etter 1 januar 2006 skal ha en dokumentert renseeffekt på minst 95 amalgam i henhold til NS EN ISO 11143 og være utstyrt med varsel som viser når det er behov for å tømme eller skifte avfallsenhet Amalgamavskillere installert før 1 januar 2006 skal ha dokumentert typegodkjennelse av Klima og forurensningsdirektoratet Amalgamavfall er farlig avfall Amalgamavfall er farlig avfall som skal samles inn av godkjente innsamlere Tannklinikker og andre som genererer amalgamavfall må selv betale kostnadene ved avfallsbehandlingen Virksomheter som driver med innsamling mottak eller behandling av amalgamavfall må ha tillatelse etter avfallsforskriften 11 6 Regelverk Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Forurensningsforskriften 15A 6 om amalgamholdig avløpsvann Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen Nettsiden viser typiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Helsetjenester---forurensning/Amalgamholdig-avlopsvann/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Meldeplikt for klor, svoveldioksid og ammoniakk - Regelhjelp.no
  no Skjema og tjenester Etater Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Slik melder du inn farlig stoff http www dsb no no Ansvarsomrader Farlige stoffer Brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff Innmelding farlig stoff Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel revidert juli 2015 http www dsb no no toppmeny Publikasjoner 2015 Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Veiledning for innmelding av farlig stoff http www dsb no Global Publikasjoner 2009 Veiledning veiledning innmelding farlig stoff pdf Versjon 3 Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen http www dsb no Global Publikasjoner 2009 Veiledning Generell 20veiledning pdf Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen http lovdata no dokument SF forskrift 2009 06 08 602 q Forskrift om h C3 A5ndtering av brannfarlig 2C Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Meldeplikt-for-klor-svoveldioksid-og-ammoniakk/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Melding om anlegg som leverer motordrivstoff - Regelhjelp.no
  endringer i driften Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Kommunen ved brannvesenet http www kommunenokkelen no Publikasjoner Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel revidert juli 2015 http www dsb no no toppmeny Publikasjoner 2015 Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Veiledning for innmelding av farlig stoff http www dsb no Global Publikasjoner 2009 Veiledning veiledning innmelding farlig stoff pdf Versjon 3 Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen http www dsb no Global Publikasjoner 2009 Veiledning Generell 20veiledning pdf Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen http lovdata no dokument SF forskrift 2009 06 08 602 q Forskrift om h C3 A5ndtering av brannfarlig 2C Bransjer som har tilleggsinformasjon Sport og idrett Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Melding-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Melding om anlegg som leverer motordrivstoff - brannvern - sport og idrett (marinaer) - Regelhjelp.no
  skytebaner motorsportbaner bowlingbaner m v Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Melding om drift av anlegg som leverer motordrivstoff Melding om drift av anlegg som leverer motordrivstoff er regulert av Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider Tilleggsinformasjon for sport og idrett Dette kravet gjelder for marinaer og andre anlegg som leverer motordrivstoff Meldingen til kommunen skal inneholde opplysninger om hvem som eier og driver anlegget anleggets adresse og telefonnummer utstyr for brannvarsling og brannbekjempelse hvem som har det daglige tilsyn med anlegget Melding skal også gis ved endringer i driften Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Publikasjoner Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel revidert juli 2015 Veiledning for innmelding av farlig stoff Versjon 3 Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Tilsynsmyndighet Har du spørsmål

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Kravlister/Sport-og-idrett---Brann--og-eksplosjonsvern/Melding-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff---brannvern---sport-og-idrett-marinaer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ansvar for at virksomheten følger gjeldende krav - Regelhjelp.no
  eller påpekt av myndighetene ved tilsyn eller godkjenning Hvem som er den ansvarlige for en virksomhet kan variere alt etter hvordan virksomheten er organisert Det kan for eksempel være arbeidsgiver eier av virksomhet eller eier eller bruker av bygning Hvem dette er avhenger av selskapsrettslige eller andre privatrettslige regler Les mer om hvordan du kan sikre at virksomheten følger gjeldende krav Tilleggsinformasjon Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Ansvar-for-at-virksomheten-folger-gjeldende-krav/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Apparater for flytende brensel - Regelhjelp.no
  bruksanvisningen også tar hensyn til norske bestemmelser og praksis for installasjon begrensninger og bruk av apparatet Utfyllende og korrekt bruksanvisning er nødvendig for å sikre betryggende installasjon bruk og vedlikehold av apparatet Advarselmerking Apparatene skal ha teknisk merking og advarselmerking Merkingen skal følge norsk regelverk og standarder og skal være godt synlig godt leselig og varig Merkingen kan være påført direkte på apparatet eller på skilt som er festet på til apparatet Merkingen skal være synlig også etter at apparatet er installert Håndtak betjenings og innstillingsinnretninger skal være tydelig merket og være påført nødvendige opplysninger slik at brukeren unngår feilbruk Ha prøverapporter tilgjengelig For å kunne dokumentere at apparater er formålstjenlige og at de har en sikker utførelse er det viktig at dere som produsenter og importører har prøverapporter tilgjengelig Prøverapportene bør være utstedt av en uavhengig prøveinstans som viser prøving mot anerkjente standarder og med tilfredsstillende resultat Typegodkjenningsordning DSB har tidligere forvaltet nasjonal typegodkjenningsordning for en rekke apparater med flytende brensel Denne ordningen er avviklet Les mer om apparat for flytende og gassformig brensel under publikasjoner nedenfor Etanolfyrte dekorasjonspeiser uten avtrekk bioetanolpeiser Produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre De skal til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann eksplosjon eller annen ulykke For å kunne dokumentere at slike peiser er formålstjenlige og at de har en sikker utførelse slik brann og eksplosjonsvernlovens 26 krever er det viktig at importør blant annet har tilgjengelig prøverapporter Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Publikasjoner Apparat for flytende og gassformig brensel http www dsb no no Ansvarsomrader Produkter og tjenester Apparater for flytende og gassformig brensel Etanolfyrte dekorasjonspeiser uten avtrekk http www dsb no Global Publikasjoner

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Apparater-for-flytende-brensel/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid av barn som er under 15 år eller i skolepliktig alder. - Regelhjelp.no
  innhente skriftlig samtykke fra barnets foreldre foresatte dersom barnet er under 15 år Risikovurdering Du må også vurdere hva slags risiko barnet kan bli utsatt for under arbeidet For eksempel om arbeidet kan føre til skader fra kjemikalier eller overbelastning av muskel og skjelettsystemet Arbeidstid for barn Hvis barnet er under 15 år eller i skolepliktig alder kan arbeidstiden ikke være over 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken med undervisning Grensen er 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker Arbeidstilsynet kan frita fra dette forbudet etter søknad Forbud mot nattarbeid Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl 20 00 og kl 06 00 Arbeid mellom kl 21 00 og kl 23 00 er nattarbeid og er som hovedregel ikke tillatt Ferie Personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året hvorav minst to uker i sommerferien Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven kap 11 Arbeid av barn og ungdom https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 KAPITTEL 11 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 12 Arbeid

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-av-barn-som-er-under-15-ar-eller-i-skolepliktig-alder/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive