archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeid av barn som er under 15 år eller i skolepliktig alder - underholdningsvirksomhet - Regelhjelp.no
  et eget unntak som gjelder for arbeid med film teater og andre kulturelle aktiviteter I følge forskrift om barn og unge må arbeidsgiver innehente forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet før barn under 15 år eller som er i skolepliktig alder kan settes i arbeid Se Arbeidstilsynets faktaside Hva må være med i søknaden om forhåndssamtykke ved arbeid av barn og ungdom nederst på siden Barn kan likevel utføre kulturelt kunstnerisk sportslig eller reklamemessig arbeid så lenge det ikke går ut over deres sikkerhet helse utvikling eller skolegang Arbeidstilsynet og foreldre foresatte må forhåndssamtykke Hvis arbeidet er lett kan barn over 13 år kan utføre arbeid som kontor og butikkarbeid budtjeneste rydde og pakkearbeid ombæring og salg av aviser bibliotekarbeid opprydnings og vedlikeholdsarbeid rengjøringsarbeid arbeid med fisk arbeid på serveringssteder uten alkoholservering Som arbeidsgiver må du sørge for å innhente skriftlig samtykke fra barnets foreldre foresatte dersom barnet er under 15 år Risikovurdering Du må også vurdere hva slags risiko barnet kan bli utsatt for under arbeidet For eksempel om arbeidet kan føre til skader fra kjemikalier eller overbelastning av muskel og skjelettsystemet Arbeidstid for barn Hvis barnet er under 15 år eller i skolepliktig alder kan arbeidstiden ikke være over 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken med undervisning Grensen er 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker Arbeidstilsynet kan frita fra dette forbudet etter søknad Forbud mot nattarbeid Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl 20 00 og kl 06 00 Arbeid mellom kl 21 00 og kl 23 00 er nattarbeid og er som hovedregel ikke tillatt Ferie Personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året hvorav minst to uker i sommerferien Regelverk

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Drift-av-underholdningsvirksomhet---arbeidsmiljo/Arbeid-av-barn-som-er-under-15-ar-eller-i-skolepliktig-alder---underholdningsvirksomhet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Arbeid i kassaområdet - Regelhjelp.no
  for variasjon Er utgangskassa konstruert slik at den gir tilstrekkelig mulighet for justering og tilpasning til den enkelte Tas det ergonomiske hensyn ved anskaffelse av utstyr Er transportsystemet og andre mekaniske deler sikret Er det nødstopp i forbindelse med transportbånd og bevegelige deler Er det alarm i kassa Er arbeidsplassen trekkfri Er det behagelig temperatur i kassaområdet Finnes prosedyre for farlige situasjoner som ran Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 3 om krav til det psykososiale arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A74 3 Arbeidsmiljøloven 4 4 1 og 2 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A74 4 Arbeidsplassforskriften 2 1 om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 2 2 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 1 Forskrift om utførelse av arbeid 11 1 om plassering oppstilling og sikring av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 2 11

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-i-kassaomradet-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid i kontrollrom - Regelhjelp.no
  blir minst mulig Arbeidstakerne skal kunne variere arbeidsstillingene og statisk arbeid skal unngås Informasjon skal være lett forståelig og med entydig bruk av symboler og fargekoder Informasjonssystemet skal være slik at brukeren til enhver tid kan få fram den nødvendige informasjon for de arbeidsoppgavene som ulike driftssituasjoner krever Krav til merking av utstyr i kontrollrom Tekst som er påsatt utstyret og som er av betydning for bruken skal være på norsk Det instruksjonsmaterialet som er nødvendig for sikker betjening og bruk av utstyret skal være på norsk Dette gjelder også informasjon om reaksjonsmåter ved varsel om feilfunksjoner Betjeningsinnretningene skal være klart og tydelig merket på norsk Regelverket krever opplæring for arbeid i kontrollrom Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring før arbeidstakerne settes til selvstendig arbeid i kontrollrom Opplæringen skal sette arbeidstakerne i stand til å utføre de faste arbeidsoppgavene de er satt til og for å mestre situasjoner som kan oppstå ved kritiske driftsforstyrrelser Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 24 arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåkning http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 4 2 KAPITTEL 4 2 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet http www

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-i-kontrollrom/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid med avfetting og rensing av metall - Regelhjelp.no
  som bruk av løsemidler eller alkaliske avfettingsmidler som inneholder mindre eller ingen løsemidler I tillegg til løsemidler kan sprøytetåken inneholde fyllmidler og pigmenter som kan være helseskadelige Viktig ved avfetting Ved avfetting bør du sørge for å beskytte øynene og hud mot sprut unngå innånding av løsemiddeldamp bruke punktavsug over avfettingen Avfettingsmidler som inneholder syre kan utvikle knallgass eller hydrogengass som kan være eksplosiv Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Publikasjoner Brosjyre Løsemiddelskader kan ikke helbredes bare unngås http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 78718 på arbeidstilsynet no Orientering Åndedrettsvern http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 78729 på arbeidstilsynet no Veiledning til kjemikalieforskriften http www arbeidstilsynet no veiledning html tid 78045 på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 11 1 om gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 11 11 1 Forskrift om utførelse av arbeid 3 8 om tiltak mot risiko forårsaket av kjemikalier http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 3 8 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-med-avfetting-og-rensing-av-metall/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid med isocyanater - Regelhjelp.no
  Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 12 om krav om personlig verneutstyr ved arbeid med isocyanater http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 3 12 Bransjer som har tilleggsinformasjon Bensinstasjoner Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Reparasjon og handel med motorsykler Vedlikehold og reparasjon av motorvogner Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Nettsiden viser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-med-isocyanater/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid med isocyanater - det.handel drivstoff - Regelhjelp.no
  og andre virksomheter som driver detaljhandel med drivstoff til motorvogner Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Arbeid med isocyanater Ved arbeid som frigjør isocyanater til arbeidsatmosfæren må du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får egnet åndedrettsvern dersom effektiv ventilasjon ikke er mulig Tilleggsinformasjon for bensinstasjoner Det kan hende at farlige mengder isocyanater avgis ved oppvarming selv om det ikke er angitt på sikkerhetsdatabladet Det vil også være tilfeller der man ikke har sikkerhetsdatabladet tilgjengelig Regn derfor med at lakk understellsbehandling lim sparkel støtfanger eller bilinnredning av plast som du ikke vet noe om kan inneholde polyuretan Polyuretanlakk og lim inneholder icocyanater og er vanlig i de produktene som brukes i biler Slike produkter finnes både som en komponent og to komponent og som pulverlakk og smeltelim Vanlig polyuretanlakk og lim kan også være vannbasert Ved sprøyting med kjemikalier som inneholder isocyanater skal det benyttes åndedrettsvern med frisklufttilførsel Ved arbeid med kjemikalier som inneholder isocyanater skal arbeidstaker også være beskyttet mot hudeksponering Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 12 om krav om personlig verneutstyr ved arbeid med isocyanater Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Bensinstasjoner---arbeidsmiljo/Arbeid-med-isocyanater---dethandel-drivstoff/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid med isocyanater - prod. av metallvarer - Regelhjelp.no
  sentralvarmeanlegg smiing stansing og valsing av metall pulvermetallurgi produksjon av kjøkkenredskaper håndverktøy skruer muttere bolter låser beslag og andre jernvarer stålfat beholdere og annen emballasje av metall For overflatebehandling av metaller se egen bransje Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Arbeid med isocyanater Ved arbeid som frigjør isocyanater til arbeidsatmosfæren må du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får egnet åndedrettsvern dersom effektiv ventilasjon ikke er mulig Tilleggsinformasjon for produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Polyuretanlakk og lim brukes spesielt der produktene må tåle store påkjenninger Polyuretanlakk og lim finnes både som en komponent og to komponent og som pulverlakk og smeltelim Vanlig polyuretanlakk og lim kan også være vannbasert Det kan imidlertid hende at farlige mengder isocyanater avgis ved oppvarming selv om det ikke er angitt på sikkerhetsdatabladet Det vil også være tilfeller der man ikke har sikkerhetsdatabladet tilgjengelig Regn derfor med at lakk lim sparkel som du ikke vet noe om kan inneholde polyuretan Ved sprøyting med kjemikalier som inneholder isocyanater skal det benyttes åndedrettsvern med frisklufttilførsel Ved arbeid med kjemikalier som inneholder isocyanater skal arbeidstaker også være beskyttet mot hudeksponering Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 12 om krav om personlig verneutstyr ved arbeid

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Produksjon-av-metallvarer-unntatt-maskiner-og-utstyr---arbeidsmiljo/Arbeid-med-isocyanater---prod-av-metallvarer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeid med isocyanater - motorsykler - Regelhjelp.no
  handel med motorsykler og deler til motorsykler Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Arbeid med isocyanater Ved arbeid som frigjør isocyanater til arbeidsatmosfæren må du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får egnet åndedrettsvern dersom effektiv ventilasjon ikke er mulig Tilleggsinformasjon for reparasjon og handel med motorsykler Polyuretanlakk og lim brukes spesielt der produktene må tåle store påkjenninger og er vanlig i de produktene som brukes i motorsykler Polyuretanlakk og lim finnes både som en komponent og to komponent og som pulverlakk og smeltelim Vanlig polyuretanlakk og lim kan også være vannbasert Det kan imidlertid hende at farlige mengder isocyanater avgis ved oppvarming selv om det ikke er angitt på sikkerhetsdatabladet Det vil også være tilfeller der man ikke har sikkerhetsdatabladet tilgjengelig Regn derfor med at lakk lim sparkel støtfanger eller innredning av plast som du ikke vet noe om kan inneholde polyuretan Ved sprøyting med kjemikalier som inneholder isocyanater skal det benyttes åndedrettsvern med frisklufttilførsel Ved arbeid med kjemikalier som inneholder isocyanater skal arbeidstaker også være beskyttet mot hudeksponering Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 12 om krav om personlig verneutstyr ved arbeid med isocyanater Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Reparasjon-og-handel-med-motorsykler---arbeidsmiljo/Arbeid-med-isocyanater---motorsykler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive