archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeid med isocyanater - motorvogner - Regelhjelp.no
  bilseter dekk reparasjon av elektronikk veihjelp lakkering m m Omfatter ikke vedlikehold og reparasjon av motorsykler Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Arbeid med isocyanater Ved arbeid som frigjør isocyanater til arbeidsatmosfæren må du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får egnet åndedrettsvern dersom effektiv ventilasjon ikke er mulig Tilleggsinformasjon for vedlikehold og reparasjon av motorvogner Polyuretanlakk og lim brukes spesielt der produktene må tåle store påkjenninger og er vanlig i de produktene som brukes i biler Polyuretanlakk og lim finnes både som en komponent og to komponent og som pulverlakk og smeltelim Vanlig polyuretanlakk og lim kan også være vannbasert Det kan imidlertid hende at farlige mengder isocyanater avgis ved oppvarming selv om det ikke er angitt på sikkerhetsdatabladet Det vil også være tilfeller der man ikke har sikkerhetsdatabladet tilgjengelig Regn derfor med at lakk understellsbehandling lim sparkel støtfanger eller bilinnredning av plast som du ikke vet noe om kan inneholde polyuretan Ved sprøyting med kjemikalier som inneholder isocyanater skal det benyttes åndedrettsvern med frisklufttilførsel Ved arbeid med kjemikalier som inneholder isocyanater skal arbeidstaker også være beskyttet mot hudeksponering Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 12 om krav om personlig verneutstyr ved arbeid med isocyanater Tilsynsmyndighet Har

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Vedlikehold-og-reparasjon-av-motorvogner---arbeidsmiljo/Arbeid-med-isocyanater---motorvogner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Arbeid ved dataskjerm – tilrettelegging av arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  og utvikling av helseplager for eksempel plager i øyne hode nakke skuldre øvre rygg over og underarm håndledd og hud God tilrettelegging er viktig for å forebygge eller redusere slike helseplager For utvikling av arbeidsrelaterte muskelskjelettplager er lav kontroll over egne arbeidsoppgaver og lav støtte fra nærmeste leder også kjente risikofaktorer Hvem gjelder dette Bestemmelsene gjelder for arbeidstakere som utfører arbeidsoppgaver hvor dataskjerm jevnlig benyttes som arbeidsredskap De gjelder også når arbeidstakeren ikke benytter dataskjerm daglig i ulike typer kontrollrom ved sentralbord i call sentre mv Tilrettelegging og organisering Det stilles krav til arbeidsmiljøfaktorer som organisering opplæring variasjon og kontroll med egen arbeidssituasjon programvare og annet arbeidsutstyr oppfølging av arbeidstakers syn støy lysforhold og inneklima Arbeidsgiver skal sørge for relevante forebyggende tiltak på bakgrunn av kontinuerlig kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet herunder ved planlegging innkjøp av utstyr og oppfølging av dataskjermarbeidsplasser Utgangspunktet for tilrettelegging av dataskjermarbeidsplasser bør være universell utforming inkluderende design Dette innebærer at arbeidsplassen enkelt skal kunne tilpasses de ansattes individuelle behov og kunne suppleres med personlige hjelpemidler og utstyr Egen veiledning Arbeidstilsynet har utgitt en veiledning se lenke under publikasjoner som blant annet gir nærmere informasjon om arbeidsgivers plikter og hvem som omfattes av forskriften utfordringer og forutsetninger for en god skjermarbeidsplass den daglige arbeidsrutinen programvare utstyr og fysisk arbeidsmiljø synsundersøkelser og behov for databriller arbeidstakernes krav på opplæring og informasjon Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Publikasjoner Veiledning om arbeid ved dataskjerm http www arbeidstilsynet no veiledning html tid 78040 på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-ved-dataskjerm--tilrettelegging-av-arbeidsplassen/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsavtale / arbeidskontrakt - Regelhjelp.no
  arbeidsavtale inngås umiddelbart Hva skal avtalen inneholde Arbeidsavtalens innhold kan variere men enkelte opplysninger skal være med i henhold til loven Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende Partenes identitet Arbeidsplassen En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel stilling eller arbeidskategori Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse Ved midlertidig ansettelse skal avtalen også angi hva slags midlertidig ansettelse det er snakk om vikar arbeid av midlertidig karakter osv og forventet varighet av arbeidsforholdet Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister Den gjeldende eller avtalte lønn samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden Lengden på pauser Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid fleksibel arbeidstid m v Eventuelle prøvetidsbestemmelser Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Relevante lenker Faktaside Skriftlige arbeidsavtaler på arbeidstilsynet no http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78173 Skjema Standard arbeidsavtale fra Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no skjema html tid 78142 Regelverk Arbeidsmiljøloven 14 5 Krav om skriftlig arbeidsavtale https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A714 5 Arbeidsmiljøloven 14 6 om minimumskrav til innholdet i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/skriftlig-arbeidsavtale/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak - Regelhjelp.no
  du som arbeidsgiver vurdere virksomhetens behov for kontroll og tiltakets karakter opp mot hvor inngripende kontrollen vil virke for arbeidstakeren Arbeidsgiver må foreta en bred skjønnsmessig avveining av virksomhetens behov for kontrolltiltaket på den ene side og de ulemper arbeidstakerne blir påført som følge av kontrollen på den andre siden Kravet til saklig grunn Det må foreligge et saklig formål bak kontrolltiltaket som er forankret i virksomheten Det må foreligge en saklig grunn i forhold til den enkelte arbeidstaker som skal omfattes av kontrolltiltaket I tillegg er det et krav om vedvarende saklighet det vil si at kontrolltiltaket må opphøre når det er behov eller formål som begrunnet tiltaket ikke lenger eksisterer eller er betydelig redusert Det er et forbud mot usaklig forskjellsbehandling av arbeidstakere eller grupper av ansatte i fobindelse med kontrolltiltaket Kravet til forholdsmessighet De kriteriene som er av betydning for sakligheten er også relevant ved vurderingen av forholdsmessigheten I tillegg er følgende kriterier relevante Summen av kontrolltiltak i virksomheten Tiltakets formål Kontrollens art er den enkeltstående eller vedvarende Gjennomføringen hvilke inngrep som skjer i arbeidstakers personvern metoder for forsvarlig gjennomføring Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 9 1 om vilkår for kontrolltiltak i virksomheten https lovdata no dokument NL lov

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsgivers-adgang-til-a-iverksette-kontrolltiltak/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid (HMS-kurs) - Regelhjelp.no
  opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art aktiviteter risikoforhold og størrelse Arbeidstilsynet har utgitt en veileder som skisserer målene for HMS opplæringen og hva den bør omfatte se lenker nederst på siden Hvordan kan opplæringen gjennomføres Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner profesjonelle opplæringsinstitusjoner ved bedriftsintern opplæring eller andre som har relevant kompetanse Det anbefales at opplæringsinnholdet relateres til erfaringer eksempler og situasjoner fra egen virksomhet Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps og kompetanseheving Dokumentasjon på gjennomført opplæring Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse miljø og sikkerhetsarbeid er gjennomført Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Publikasjoner Veiledning om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse miljø og sikkerhetsarbeid http www arbeidstilsynet no artikkel html tid 91481 Regelverk Arbeidsmiljøloven 3 5 om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS arbeid https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A73 5 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Nettsiden viser typiske krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsgivers-plikt-til-a-gjennomga-opplaring-i-HMS-arbeid/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere - Regelhjelp.no
  arbeidstakere som hører inn under andre arbeidsgivere kommer inn i en eksisterende virksomhet for f eks å foreta reparasjoner eller lignende I slike tilfeller bør vernetjenesten ved hovedvirksomheten omfatte alle arbeidstakere innenfor virksomhetens område slik at all virksomhet blir innordnet under denne Den enkelte arbeidsgivers ansvar Det er viktig å understreke at hovedbedriften ikke har ansvar for å føre kontroll med den enkelte virksomhets utførelse av arbeidet Hovedbedriftens samordningsansvar svekker

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsgivers-plikter-overfor-andre-enn-egne-arbeidstakere/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikkerhetsmessige tiltak og skriftlig arbeidsinstruks - Regelhjelp.no
  arbeidsgiver må du foreta en kartlegging av alle farer som kan oppstå i forbindelse med oppstilling plassering og bruken av arbeidsutstyret på arbeidsplassen Velg egnet arbeidsutstyr Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen hvilke arbeidsoperasjoner de ansatte skal utføre og hva de skal bruke utstyret til Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og behovet for eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Bare arbeidstakere som har fått skriftlig arbeidsinstruks kan bruke arbeidsutstyret Fjern og reduser farer Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at farene forbundet med arbeidsutstyret er fjernet eller redusert så langt det er mulig Noen eksempler på tiltak for å fjerne eller reduserer farer verneinnretninger og utstyr instruks opplæring av arbeidstakeren når det gjelder å håndtere eventuelle farer vurdere andre forholdsregler Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 11 2 om arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 2 11 2 Bransjer som har tilleggsinformasjon Sport og idrett Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sikkerhetsmessige-tiltak-og-skriftlig-arbeidsinstruks-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Skriftlig arbeidsinstruks - sport og idrett - Regelhjelp.no
  Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse skal du som arbeidsgiver sørge for å treffe sikkerhetsmessige tiltak og utarbeide skriftlig arbeidsinstruks Tilleggsinformasjon for sport og idrett Slikt arbeidsutstyr benyttes ofte ved skisentrene f eks tråkkemaskiner snøscootere snøkanoner heisanlegg m m Kartlegg farer Kravet retter seg mot bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn det som er vanlig Som arbeidsgiver må du foreta en kartlegging av alle farer som kan oppstå i forbindelse med oppstilling plassering og bruken av arbeidsutstyret på arbeidsplassen Velg egnet arbeidsutstyr Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen hvilke arbeidsoperasjoner de ansatte skal utføre og hva de skal bruke utstyret til Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og behovet for eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Bare arbeidstakere som har fått skriftlig arbeidsinstruks kan bruke arbeidsutstyret Fjern og reduser farer Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at farene forbundet med arbeidsutstyret er fjernet eller redusert så langt det er mulig Noen eksempler på tiltak for å fjerne eller reduserer farer verneinnretninger og utstyr instruks opplæring av arbeidstakeren når det gjelder å håndtere eventuelle farer vurdere andre

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Sport-og-idrett---arbeidsmiljo/Skriftlig-arbeidsinstruks---sport-og-idrett/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive