archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeidslokaler - Regelhjelp.no
  om mulig med dagslys og utsyn Utsyn fra arbeidsplassen og dagslys gir sanseinntrykk av positiv verdi for arbeidstakeren og må vurderes som en trivselsfaktor i arbeidsmiljøet Lysinstallasjonene må være blendefri Lysinnretningene må være slik at arbeidstakerne ikke skygger for egne arbeidsoperasjoner Renhold Som arbeidsgiver skal du sørge for at gulv vegger og tak skal kunne rengjøres og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte Det skal være redskapsrom bøttekott som utstyres i samsvar med den planlagte rengjøringsmetoden Overflatene i arbeidslokalene bør være lette å holde rene Materialvalget og overflatebehandlingen bør stå i samsvar med bruk av arbeidslokalene Arbeidslokalene må være utformet og innredet slik at renhold kan utføres farefritt Redskapsrom bøttekott må være hensiktsmessig plassert i forhold til arbeidslokalene Gulv og lasteramper Gulv i arbeidslokaler på lasteramper og liknende skal være jevne sklisikre og uten nivåforskjeller Gulv skal være fri for farlige ujevnheter hull og helninger og være faste og stabile I tilfeller hvor gulvet for eksempel av hygieniske årsaker ikke kan gjøres sklisikkert må dette oppveies med rutiner for renhold gulvmatter egnet skotøy eller lignende Dersom gulvene på lasteramper kan bli glatte må lasterampene ha overbygg eller varmekabler Gulv skal kunne rengjøres på en tilfredsstillende måte Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidslokaler-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Arbeidslokaler - det.handel drivstoff - Regelhjelp.no
  i hensiktsmessige arbeidsstillinger og til at nødvendige hjelpemidler kan brukes Du må vurdere om størrelsen på lokalene passer til utførelsen av arbeidet under hensyn til de arbeidsoppgaver som skal utføres og uten at arbeidstakerne får helsemessige belastninger Lysforhold Arbeidslokalene skal ha gode lysforhold og være tilpasset hver enkelt arbeidsoperasjon om mulig med dagslys og utsyn Utsyn fra arbeidsplassen og dagslys gir sanseinntrykk av positiv verdi for arbeidstakeren og må vurderes som en trivselsfaktor i arbeidsmiljøet Lysinstallasjonene må være blendefri Lysinnretningene må være slik at arbeidstakerne ikke skygger for egne arbeidsoperasjoner Renhold Som arbeidsgiver skal du sørge for at gulv vegger og tak skal kunne rengjøres og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte Det skal være redskapsrom bøttekott som utstyres i samsvar med den planlagte rengjøringsmetoden Overflatene i arbeidslokalene bør være lette å holde rene Materialvalget og overflatebehandlingen bør stå i samsvar med bruk av arbeidslokalene Arbeidslokalene må være utformet og innredet slik at renhold kan utføres farefritt Redskapsrom bøttekott må være hensiktsmessig plassert i forhold til arbeidslokalene Gulv og lasteramper Gulv i arbeidslokaler på lasteramper og liknende skal være jevne sklisikre og uten nivåforskjeller Gulv skal være fri for farlige ujevnheter hull og helninger og være faste og stabile I tilfeller

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Bensinstasjoner---arbeidsmiljo/Arbeidslokaler---dethandel-drivstoff/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsmiljø - generelle krav - Regelhjelp.no
  om arbeidsrelatert sykdom eller skade arbeidsulykker Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade for leger Melding av ulykker og skader Verneombud Verneombudets rolle og oppgaver Graviditet Graviditet og arbeidsmiljø Tilrettelegging og omplassering p g a graviditet skjema Småbarnsforeldres rettigheter Småbarnforeldres rettigheter Ungdom Ungdom i arbeid Skjema for listeføring av arbeidstakere under 18 år Førstehjelp Førstehjelpsutstyr Arbeidslokaler innklima støy vibrasjoner og belysning Arbeidsplasser og arbeidslokaler Personalrom Generelle krav til arbeidslokaler Støy og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Andre-krav---arbeidsmiljo/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsmiljøet til studenter og elever - Regelhjelp.no
  og fagskoleutdanning Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Lov om fagskoleutdanning 4a http www lovdata no all hl 20030620 056 html 4a Lov om folkehøyskoler 5a http www lovdata no all hl 20021206 072 html 5a Lov om universiteter og høyskoler 4 3 http www lovdata no all hl 20050401 015 html 4 3 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Nettsiden viser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsmiljoet-til-studenter-og-elever/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsplassens utforming - Regelhjelp.no
  tre vinylfilt og linoleum Også gulvmatter og skotøy med støtdempende såler reduserer belastningen Gulvet bør være sklisikkert og jevnt for å unngå risiko for snubling Nivåforskjeller i gulvet bør om mulig unngås der hvor traller og lignende hjelpemidler brukes ofte Sitteplassen Krav til sitteplassen må sees i sammenheng med oppgaven som skal utføres Generelt skal stolens reguleringsmuligheter være enkle å betjene slik at det blir lett å variere arbeidsstillingen Støy Støy er en stressfaktor som kan medvirke til muskel skjelettlidelser Støy er definert som uønsket lyd Sjenerende støy skal fjernes eller minskes Klima og luftkvalitet Klimatiske forhold som er uheldig for arbeidssituasjonen for høy lav temperatur for store temperaturvariasjoner trekk og luftfuktighet Les mer om temperatur på arbeidsplassen på Arbeidstilsynets faktaside om varme og kulde Lysforhold Det må være god allmennbelysning og eventuelt også punktbelysning Det må være fri sikt og egnet synsavstand Sjenerende faktorer som blending og refleks må være lavest mulig Det bør være mulig for den enkelte å regulere sitt eget lys avhengig av type oppgaver Behov for god belysning øker med alderen Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 om generelle krav til arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A74 1 Arbeidsmiljøloven 4 4 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A74 4 Arbeidsplassforskriften 7 1 om ventilasjon og prosessavsug http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 7 7 1 Arbeidsplassforskriften Kapittel 2 krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 2 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 1 Forskrift om organisering ledelse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsplassens-utforming/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsplasser og arbeidslokaler - Regelhjelp.no
  rekkverk Rekkverket skal ha en høyde og være utformet slik at sikringen er tilfredsstillende Belysning Arbeidsstedet skal ha tilfredsstillende og hensiktsmessig belysning Lyskilden skal være utformet og plassert slik at det er lett å foreta vedlikehold Det er spesielt viktig at det er god og hensiktsmessig belysning ved midlertidig arbeid i kummer og ledningsnett Renhold og orden Arbeidsplasser og personalrom må holdes rene og ryddige Avløpsvann og slam må straks fjernes fra arbeidsstedet når det utføres arbeid i kum basseng og liknende Det bør lages skriftlige rutiner for renholdet Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen Det skal være tilgang på nødvendig nødhjelpsutstyr På arbeidssted der det håndteres helsefarlige stoffer med fare for søl og sprut skal det være mulighet for spyling med rikelige mengder rent vann Det skal være øyespyleutstyr i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet Nødhjelpsutstyr må plasseres lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne som kan få bruk for det Kommunikasjonsutstyr og annet nødhjelpsutstyr må bringes med ved midlertidige arbeidsplasser Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsplassforskriften Kapittel 2 krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 2 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsplasser-og-arbeidslokaler/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsplasser og -lokaler for oppsamling og behandling av avløpsvann - Regelhjelp.no
  og håndvask Innretningene over skal ellers stå til disposisjon for arbeidstakerne et annet sted Renhold og orden Arbeidsplasser og personalrom må holdes rene og ryddige Avløpsvann og slam må straks fjernes fra arbeidsstedet når det utføres arbeid i kum basseng og liknende Det bør lages skriftlige rutiner for renholdet Hygiene God personlig hygiene er viktig ved arbeid med avløpsvann Som arbeidsgiver må du sørge for at arbeidstakerne ikke spiser og drikker i arbeidsområder hvor det kan være smittefare Hendene må vaskes grundig før man spiser og drikker Septikkbiler eventuelt andre kjøretøy som benyttes i arbeid med avløpsvann bør ha innretning for håndvask med desinfeksjonsmuligheter og spyling av overtrekkstøy Det er også viktig å vaske hendene før bruk av tobakksvarer Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen Det skal være tilgang på nødvendig nødhjelpsutstyr På arbeidssted der det håndteres helsefarlige stoffer med fare for søl og sprut skal det være mulighet for spyling med rikelige mengder rent vann Det skal være øyespyleutstyr i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet Nødhjelpsutstyr må plasseres lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne som kan få bruk for det Kommunikasjonsutstyr og annet nødhjelpsutstyr må bringes med ved midlertidige arbeidsplasser Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning om biologiske faktorer kap 6 Vernetiltak http www arbeidstilsynet no artikkel html tid 78908 6 Publikasjoner Veiledning om biologiske faktorer http www arbeidstilsynet no artikkel html tid 78908 på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsplassforskriften 3 4 om garderobe http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 3 3 4 Arbeidsplassforskriften 3 6 om vaskerom http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 3 3 6 Arbeidsplassforskriften 3 9 om tørk av klær http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 3 3 9 Arbeidsplassforskriften 7 4 om hygieniske tiltak ved kontakt med farlige stoffer http

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsplasser-og--lokaler-for-oppsamling-og-behandling-av-avlopsvann/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidssertifikat for arbeid på tanker - Regelhjelp.no
  kyndig kjemiker Arbeidsgiver må innhente arbeidssertifikat Arbeidsgiver skal innhente arbeidssertifikat for alt arbeid på eller i nærheten av tank rom eller rørledninger som har inneholdt brann eller helsefarlig stoff Sertifikatet skal blant annet inneholde beskrivelse av det arbeidet som tillates og særlige sikkerhetstiltak som skal iverksettes Den som utsteder arbeidssertifikat må oppfylle kvalifikasjonskravene som følger av forskrift Målinger kreves før igangsetting Ved arbeid i tanker må det før personer entrer tanken fastslås ved målinger at det ikke er eksplosjons brann eller helsefarlige stoffer i tanken Det må også måles om det er tilstrekkelig oksygen på alle nivåer hvor det foregår arbeid ca 21 volumprosent oksygen Tunge gasser kan synke til lavere nivåer i tanken og fortrenge oksygen Dersom det har foregått oksidering av stål eller jern i en tank kan det være underskudd på oksygen Under arbeid innvendig i tank eller trange rom må det være tilstrekkelig lufttilførsel Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 29 1 om arbeid hvor det kan være fare for brann eller eksplosjon http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 29 1 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Nettsiden viser typiske krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidssertifikat-for-arbeid-pa-tanker/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive