archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  på arbeidsplassen skal utformes slik at den enkelte arbeidstaker er trygg og ikke utsettes for fare for ulykker eller fysiske belastninger som på lang sikt er uheldig Arbeidsplasser skal utformes slik at statiske belastninger unødig strekk og vridning av kroppen unngås Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet http lovdata no dokument SF forskrift 2011

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsstillinger-og-tilpasninger-til-arbeidsplassen-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Arbeidstakers medvirkning - Regelhjelp.no
  forholdene Dette er viktig for å sikre at tiltakene lar seg gjennomføre og for motivasjonen til å følge dem opp Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 3 om arbeidstakers medvirkningsplikt https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A72 3 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 2 1 om arbeidstakernes medvirkning http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 2

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidstakers-medvirkning/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidstid - Regelhjelp.no
  grupper med belastende arbeidstidsordninger for eksempel skift turnus natt og søndagsarbeid er det fastsatt kortere ukentlig arbeidstid 38 timer i løpet av sju dager for arbeid som drives døgnet rundt på ukens hverdager 36 timer i løpet av sju dager for arbeid som drives døgnet rundt hele uken igjennom Man kan avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtale for eksempel 37 5 timer per uke Den enkelte arbeidstaker kan også ha avtale med arbeidsgiver om redusert arbeidstid Arbeidstiden som omtales i arbeidsmiljøloven 10 4 kan også gjennomsnittsberegnes slik at den i en på forhånd bestemt periode kan variere fra uke til uke men slik at den i gjennomsnitt ikke overstiger det arbeidsmiljøloven 10 4 anslår Les mer om overtid på regelhjelp no Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Relevante lenker Faktaside om arbeidstid http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78151 på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 10 4 om alminnelig arbeidstid https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A710 4 Arbeidsmiljøloven 10 5 om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A710 5 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Nettsiden viser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidstid/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidstid for arbeidstakere under 18 år - Regelhjelp.no
  timer Barn under 15 år og skolepliktige omfattes av andre regler se arbeidsmiljølovens kapittel 11 For arbeidstakere over 18 år gjelder kravene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 11 2 om arbeidstid https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A711 2 Arbeidsmiljøloven 11 5 om pauser og fritid https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidstid-for-arbeidstakere-under-18-ar/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidstid for sjåfører - Regelhjelp.no
  arbeidsplan Avsendere speditører leverandører oppdragsgivere og andre ledd i transportkjeden skal medvirke til at bestemmelsene i forskriften følges Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Relevante lenker Veiledning til forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport hos Statens vegvesen http www vegvesen no binary id 16274 Regelverk Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport http www lovdata no for sf sd xd 20050610 0543 html Tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidstid-for-sjaforer/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsutstyr - bruk - Regelhjelp.no
  kan føre til helseskader over tid I enkelte tilfeller er det ikke mulig å verne seg mot skader ved bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver er du forpliktet til å begrense farene mest mulig Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse skal du som arbeidsgiver sørge for skriftlig arbeidsinstruks og treffe de nødvendige tiltak Dette gjelder bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn ved normal bruk Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 1 om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 2 2 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 3 om krav til valg av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 3 Forskrift om utførelse av arbeid 10 5 om alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 1 10 5 Forskrift om utførelse av arbeid 11 1

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsutstyr---bruk/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bruk av arbeidsutstyr - sport og idrett - Regelhjelp.no
  skal gis varselsignal ved heving og senking av skilleveggen maskinen skal ha nødstopp Disse kravene finnes i forskrift om maskiner Dersom skilleveggen er levert etter 1 januar 1995 skal den også være CE merket Krav til bruk og vedlikehold Eieren av hallen har ansvaret for skilleveggen og skal sørge for vedlikehold og kontroll Rutiner for dette samt krav til hvem som skal betjene skilleveggen skal være ivaretatt i det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet se Internkontroll forskriften Den som betjener og eller vedlikeholder skilleveggen skal ha opplæring De skal være kjent med og beherske de farene som kan oppstå Bestemmelsene om bruk vedlikehold osv finnes i forskrift om bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver skal du sette i gang tiltak for å fjerne farer forbundet med varme kulde støv eksos kjemikalier og lignende Velg riktig utstyr Velger du riktig arbeidsutstyr kan du fjerne eller redusere mange farer for skade på liv og helse Tre hensyn er viktig å ta når du skal velge arbeidsutstyr arbeidsutstyrets innebygde sikkerhet plassen hvor utstyret skal brukes arbeidsoppgaven det skal brukes til Arbeidsgivers ansvar Som arbeidsgiver må du påse at arbeidsutstyr som skal brukes er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker utstyret Dette gjelder både ulykker belastningslidelser og påvirkninger som kan føre til helseskader over tid I enkelte tilfeller er det ikke mulig å verne seg mot skader ved bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver er du forpliktet til å begrense farene mest mulig Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse skal du som arbeidsgiver sørge for skriftlig arbeidsinstruks og treffe de nødvendige tiltak Dette gjelder bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn ved normal bruk Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 1 om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Sport-og-idrett---arbeidsmiljo/Bruk-av-arbeidsutstyr---sport-og-idrett/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsutstyr - fare for brann og overoppheting - Regelhjelp.no
  av utstyret eller bruk av verneutstyr Eksempel på risikoforhold overopphetning eller varme som følge av varmegang i lager blokkerte transport ruller varmegang i elektrisk motor antenning fra sveiseflamme feil ved termostat eller kjølesystem Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 18 om fare for brann og utslipp av stoff ved bruk av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsutstyr---fare-for-brann-og-overoppheting/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive