archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Grensekryssende transport av avfall - Regelhjelp.no
  som berører deg som importerer transporterer og eksporterer avfall samt relevante myndigheter i eksport import og eventuelt transittland Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Publikasjoner Mer om import og eksport av avfall på Miljødirektoratets hjemmeside http miljodirektoratet no no Tema Avfall Eksport og import av avfall Regelverk Avfallsforskriften kapittel 13 om grensekryssende transport av avfall http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 14 KAPITTEL 14

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Grensekryssende-transport-av-avfall/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Næringsavfall - Regelhjelp.no
  barnehager osv Det kan også være treflis fra sagbruk steinmasser fra pukkverk eller annet avfall fra industrivirksomhet Næringsavfall kan også inneholde farlig avfall som må sorteres ut og håndteres for seg For farlig avfall gjelder egne regler Les mer om farlig avfall Våtorganisk avfall Det er forbudt å deponere våtorganisk avfall Derfor må du sortere ut våtorganisk avfall dersom resten av næringsavfallet skal gå til gjenvinning deponering eller annen disponering Eksempler på våtorganisk avfall er matavfall og avløpsslam Ta kontakt med din kommune for å få vite hvilke regler som gjelder for behandling av våtorganisk avfall Kildesortering Ta kontakt med det aktuelle mottaksanlegget eller din avfallstransportør for å få opplysninger om hvilke avfallstyper du kan eller må kildesortere før levering Ved å kildesortere kan du spare penger og miljø Hvor skal du levere avfallet Avfallet fra din virksomhet skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling Kommunen har ingen plikt til å samle inn næringsavfallet ditt men har mottaksanlegg for næringsavfall Myndighet Kommunen har myndighet til å føre tilsyn med den delen av næringsavfallet ditt som i art ligner husholdningsavfall Virkemidlene kommunen har til å føre kontroll med at virksomhetene etterlever kravene er inspeksjon av eiendom og rett til å granske dokumenter og materiell kreve nødvendige opplysninger av avfallsbesitter eller pålegge tvangsmulkt Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Publikasjoner Mer om kildesortering http nyheter sortere no om sortere no Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr http www miljodirektoratet no no Publikasjoner Publikasjoner 2004 Januar Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr miljodirektoratet no Regelverk Avfallsforskriften http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 q avfallsforskriften Forurensningsloven 28 om forbud mot forsøpling http lovdata no lov 1981 03 13 6 28 Forurensningsloven 32

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Naringsavfall/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Næringsavfall - avfall og gjenvinning - Regelhjelp.no
  emballasje finnes særlige returordninger Les mer Kravene Det er forbudt å forsøple Dersom din virksomhet har næringsavfall eller transporterer næringsavfall har dere plikt til å levere avfallet til et lovlig behandlingsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte Forurensningsmyndigheten kan gi tillatelse til gjenvinning eller annen bruk Hva er næringsavfall Avfall som oppstår i forbindelse med en virksomhet enten privat eller offentlig kalles næringsavfall Typisk for dette avfallet er at det er ensartet stammer fra få kilder og oppstår i store mengder Næringsavfall omfatter avfall fra butikker hoteller kontorer institusjoner barnehager osv Det kan også være treflis fra sagbruk steinmasser fra pukkverk eller annet avfall fra industrivirksomhet Næringsavfall kan også inneholde farlig avfall som må sorteres ut og håndteres for seg For farlig avfall gjelder egne regler Les mer om farlig avfall Våtorganisk avfall Det er forbudt å deponere våtorganisk avfall Derfor må du sortere ut våtorganisk avfall dersom resten av næringsavfallet skal gå til gjenvinning deponering eller annen disponering Eksempler på våtorganisk avfall er matavfall og avløpsslam Ta kontakt med din kommune for å få vite hvilke regler som gjelder for behandling av våtorganisk avfall Kildesortering Ta kontakt med det aktuelle mottaksanlegget eller din avfallstransportør for å få opplysninger om hvilke avfallstyper du kan eller må kildesortere før levering Ved å kildesortere kan du spare penger og miljø Hvor skal du levere avfallet Avfallet fra din virksomhet skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling Kommunen har ingen plikt til å samle inn næringsavfallet ditt men har mottaksanlegg for næringsavfall Myndighet Kommunen har myndighet til å føre tilsyn med den delen av næringsavfallet ditt som i art ligner husholdningsavfall Virkemidlene kommunen har til å føre kontroll med at virksomhetene etterlever kravene er inspeksjon av eiendom og rett til å granske dokumenter og materiell kreve nødvendige opplysninger av avfallsbesitter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Avfall-og-gjenvinning---forurensning/Naringsavfall---avfall-og-gjenvinning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Håndtering av næringsavfall - jordbruk - Regelhjelp.no
  leveres til lovlig avfallsanlegg eventuelt komposteres på gården Avfall som oppstår i husholdningen på gårdsbruket derimot er husholdningsavfall og inngår i lovpålagt kommunal renovasjon Kravene Det er forbudt å forsøple Dersom din virksomhet har næringsavfall eller transporterer næringsavfall har dere plikt til å levere avfallet til et lovlig behandlingsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte Forurensningsmyndigheten kan gi tillatelse til gjenvinning eller annen bruk Hva er næringsavfall Avfall som oppstår i forbindelse med en virksomhet enten privat eller offentlig kalles næringsavfall Typisk for dette avfallet er at det er ensartet stammer fra få kilder og oppstår i store mengder Næringsavfall omfatter avfall fra butikker hoteller kontorer institusjoner barnehager osv Det kan også være treflis fra sagbruk steinmasser fra pukkverk eller annet avfall fra industrivirksomhet Næringsavfall kan også inneholde farlig avfall som må sorteres ut og håndteres for seg For farlig avfall gjelder egne regler Les mer om farlig avfall Våtorganisk avfall Det er forbudt å deponere våtorganisk avfall Derfor må du sortere ut våtorganisk avfall dersom resten av næringsavfallet skal gå til gjenvinning deponering eller annen disponering Eksempler på våtorganisk avfall er matavfall og avløpsslam Ta kontakt med din kommune for å få vite hvilke regler som gjelder for behandling av våtorganisk avfall Kildesortering Ta kontakt med det aktuelle mottaksanlegget eller din avfallstransportør for å få opplysninger om hvilke avfallstyper du kan eller må kildesortere før levering Ved å kildesortere kan du spare penger og miljø Hvor skal du levere avfallet Avfallet fra din virksomhet skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling Kommunen har ingen plikt til å samle inn næringsavfallet ditt men har mottaksanlegg for næringsavfall Myndighet Kommunen har myndighet til å føre tilsyn med den delen av næringsavfallet ditt som i art ligner husholdningsavfall Virkemidlene kommunen har til å føre kontroll med at virksomhetene etterlever

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Jordbruk---forurensning/Naringsavfall---jordbruk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kasserte dekk - Regelhjelp.no
  bør du ta kontakt med forhandleren på forhånd Kommunale avfallsmottak kan kontakte Norsk Dekkretur for levering av dekk Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Relevante lenker Norsk Dekkretur AS http www dekkretur no Regelverk Avfallsforskriften kapittel 5 om kasserte dekk http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 5 KAPITTEL 5 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen http www

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Kasserte-dekk/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mottaksplikt for batterier - Regelhjelp.no
  og behandlingsplikten Kostnadene dekkes av en avgift som kreves inn av tollvesenet ved import Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Relevante lenker Batteriretur http www batteriretur no Miljøstatus i Norge http www miljostatus no Regelverk Avfallsforskriften kapittel 3 om miljøskadelige batterier http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 3 KAPITTEL 3 Produktforskriften 2 16 2 17 2 18 og 2 18a om batterier http lovdata

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Mottaksplikt-for-miljoskadelige-batterier/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • mottaksplikt for miljøskadelige batterier - vedlikeh rep motorvogner - Regelhjelp.no
  og reparasjon av mekaniske og ikke mekaniske deler utskifting av bilruter bilseter dekk reparasjon av elektronikk veihjelp lakkering m m Omfatter ikke vedlikehold og reparasjon av motorsykler Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Mottaksplikt for miljøskadelige batterier Det er krav til mottak innsamling og behandling av kasserte batterier Tilleggsinformasjon for vedlikehold og reparasjon av motorvogner Startbatteriet i bilen inneholder bly NiCd batterier er en annen type ladbare batterier som brukes bl a i elektroverktøy Forhandlere Forhandlere som selger produkter med batterier har plikt til å ta disse gratis i retur fra kundene Importører Produsenter og importører har plikt til å samle inn og levere batteriene videre til miljømessig forsvarlig behandling Importørene har etablert to selskaper AS Batteriretur og AS Rebatt som samler inn og gjenvinner batterier Dette er non profit selskaper som alle kan bli medlem i Ved å være medlem har du som importør oppfylt innsamlings og behandlingsplikten Kostnadene dekkes av en avgift som kreves inn av tollvesenet ved import Regelverk Avfallsforskriften kapittel 3 om miljøskadelige batterier Produktforskriften 2 16 2 17 2 18 og 2 18a om batterier Relevante lenker Batteriretur Miljøstatus i Norge Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Miljødirektoratet Nettsiden viser typiske krav til

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Vedlikehold-og-reparasjon-av-motorvogner---forurensning/mottaksplikt-for-miljoskadelige-batterier---vedlikeh-rep-motorvogner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Båthavner - mottak av avfall fra båter - Regelhjelp.no
  Avfallsplaner og rapportering Havneansvarlig skal sørge for at avfallet er identifisert og blir håndtert i samsvar med en plan utarbeidet i samråd med berørte parter spesielt rederier og fylkesmannen Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med skipenes plikter og kan gi pålegg til skipsfører Fylkesmannen fører tilsyn med havnenes plikter kan gi pålegg til havneansvarlig og skal motta rapporter om mottaksordningen fra havneansvarlig Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Regelverk Forurensningsforskriften kapittel

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bathavner---mottak-av-avfall-fra-bater/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive •